Eylül Esintisi - GÜNEŞ'İN İKİ KIZI

GÜNEŞ'İN İKİ KIZI

Güneşin iki kızı vardır; "Kel kız" kış, "Saçlı kız" ilkbahar başlangıcını temsil eder. Kel kız verimsizliğin, Saçlı kız verimliliğin simgesidir. "Güneş'ten yere bereket gelir" inancıyla yaşayan halk, Takvim türküsünde bu duyguları şöyle dile getirir; "..... Keçel kızı aparacak Saçlı kızı getirecek" (*) (*)Azerbeycan Folkloru Kaynak; Fuzuli Bayat- Türk Mitoloji Sistemi  …

Eylül Esintisi - ZAMAN BALIK İKEN... (4)

ZAMAN BALIK İKEN... (4)

Balık burcunun yönetimindeki onikinci evin geleneksel ismi "Sıkıntı ve Sorun evi" dir. Bu evin olumsuz yansımaları çile, hastalık, çaresizlik, acizlik, mahrumiyet, mahkûmiyet, uzun süreli kapatılmalar (hapishane, hastane, tımarhane vb) ve kötü talihtir. Olumlu yansımaları ise tefekkür, iç görü, ruhsal yolculuk, sağaltım, aşkınlık, vuslat, son ve bitişlerdir. Kolektif bilinç dışını temsil eden bu alanda cüz-i irade deği…

Eylül Esintisi - ZAMAN BALIK İKEN... (3)

ZAMAN BALIK İKEN... (3)

Jüpiter (büyük yararlı) ve Neptün (kozmik anten) olmak üzere çift gezegen desteğine sahip Balık burcu, su elementi ve değişken niteliğiyle negatif kutupta yer alır. Nasıl ki negatif toprak burçları içinde en pozitif olanı Boğa burcuysa, negatif su burçları içinde en pozitif olanı da Balık burcudur (1) Genelde yumuşak tabiatlı, sevgi dolu, şefkatli, duyarlı, merhametli ve yardımseverdir. Yaradana minnet, takdir ve şükran hisleriyle bağlıdır. Akıl almaz …

Eylül Esintisi - MART BABANIN İKİ KARISI

MART BABANIN İKİ KARISI

Mart babanın iki karısı varmış; Biri güzel, Biri çirkinmiş. Çirkinine bakınca hava bozar, Güzeline bakınca iyileşirmiş. (Gagauz Türklerinin deyişi) Atanas Manov- Gagauzlar (Hıristiyan Türkler) …

Eylül Esintisi - ZAMAN BALIK İKEN... (2)

ZAMAN BALIK İKEN... (2)

Bir damla suya bir kıvılcım düşer, arşı-ala Ah diye inler! Ne zaman kalır ne zemin! "Ah" sözcüğü tüm dillerde birdir, anlamı aynıdır. AŞK ise en büyük sırdır. Her şey aşkla varolur. Tüm alemler, tüm canlar aşkla titreşir. Aşka ve hayrete düşmeden suret aşılıp manaya varılamaz. Tasavvufta bu yüksek gelişim aşaması "İçte tanrı özü ile sarhoş, dışta ayık olmak" halidir.. Bu hal ne zor bir denge halidir! Ne az kişiye nasip olur! …