Eylül Esintisi - APHRODİTE (VENÜS)  İKİLEMİ

APHRODİTE (VENÜS) İKİLEMİ

Aphrodite'nin iki ayrı doğum öyküsü ciddi bir ikileme yol açmıştır. Bu ikilemin en ateşli savunucusu Platon'dur. "Şölen" adlı eserinde Aphrodite' yi eski ve yeni olmak üzere adeta ortadan ikiye böler. Gök tanrısı Uranos'un kesilen hayalarından fışkıran spermaların deniz köpüklerine karışmasından doğan tanrıçaya eski, göksel Aphrodite der. Zeus ile Dione'nin evliliğinden doğan tanrıçaya yeni, sonradan türeme Aphr…

Eylül Esintisi - ZAMAN TERAZİ İKEN... (2)

ZAMAN TERAZİ İKEN... (2)

Terazi burcunun Zodyak da ki 180 derecelik mevzisi diyalektiğin de çıkış noktası olduğundan onun en temel işlevi karşıtları uzlaştırarak senteze varmak, karşıtların birliğini sağlamaktır. O yeryüzünde her şeyin zıddıyla birlikte var olduğunu sezgisel olarak bilir. Görünürde birbirini dışlıyor gibi dursa da, temelde karşıtlar aynı tezgâhta dokunan ak ve kara iplik gibi sıkı sıkıya birbirine sarılıdır. Biri diğerini reddedecek olsa aralarındaki savaş sürer, hâkimiyet bi…

Eylül Esintisi - MİTOLOJİK AŞK VE GÜZELLİK TANRIÇASI APHRODİTE (VENÜS)

MİTOLOJİK AŞK VE GÜZELLİK TANRIÇASI APHRODİTE (VENÜS)

Aşk ve Güzellik Tanrıçası, Sümer'de; İnanna, Akad'da; İştar, Asur' da; Astarte, Yunanda; Aphrodite, Roma da; Venüs adı altında karşımıza çıkar. Batı Astrolojisinde Roma ve Yunan kültürü hakim olduğundan, önce bu iki kültürü karşılaştırarak başlayalım. Sonra daha eski bir kaynak olan Sümer mitolojisinde Venüs'ün taşıdığı anlam ve önem üzerinde duralım. Yunan mitolojisi ile ilgili Homeros ve Hesiodos, Roma mitoloji…

Eylül Esintisi - ZAMAN TERAZİ İKEN...

ZAMAN TERAZİ İKEN...

Gün ile gece arasında duran Terazi'nin sorumlu olduğu konular bir hayli çetin ve çetrefildir fakat Terazi burcu deyince nedense ilk akla gelen güzellik, zerafet, nezaket ve cazibedir. Doğrudur, çoğunlukla böyledir. Terazi burcunun yöneticisi Venüs mitolojide "Aşk ve Güzellik Tanrıçası" aynı zamanda "Işık İlahesi" dir (*) Eskilerin "Müstesna Tanrıça"sının Terazi burcundaki yansıması çoğunlukla güze…

Eylül Esintisi - UFKUN ALTINDAN UFKUN ÜSTÜNE ÇIKARKEN...

UFKUN ALTINDAN UFKUN ÜSTÜNE ÇIKARKEN...

Toplam 360 derecelik Zodyak çemberinin, 0 derece Koç noktasından başlayan yolculuğumuzda 180 derece yol kat ederek Terazi burcuna vardık. Şimdi Dante gibi tam ortasındayız Zodyak’ın. Ufkun altında yer alan Koç- Boğa-İkizler-Yengeç-Aslan ve Başak burçlarını geride bırakıp, Terazi-Akrep-Yay-Oğlak-Kova ve Balık burçlarının hizalandığı ufkun üstüne çıkma aşamasındayız... Alt yarı küre ile üst yarı küreyi yatay olarak kesen ufuk çiz…