Eylül Esintisi - AKREP BURCUNA BAŞLARKEN...

AKREP BURCUNA BAŞLARKEN...

Hepimizin içinde yüzü karanlıkta kalmış hiç tanımadığımız bir yabancı gizlidir. Bazen ansızın aynada ya da rüyada belirir ve bizimle tanışmak için yanıp tutuşur. Bizse onu şuursuzca inkâr ederiz; “Hayır, bu ben değilim!” Bu sevimsiz yabancıyı apar topar geldiği yere geri gönderir ve bir kâbus gördüğümüzü varsayarak kendimizi rahatlatmaya çalışırız. Akrep sembolü bu inkâr mekanizmasını çok güz…

Eylül Esintisi - ZAMAN TERAZİ İKEN... (4)

ZAMAN TERAZİ İKEN... (4)

Adalet, hak, hukuk kavramları Terazi'nin bam telidir. Bu kavramlar insanların bir arada düzen ve uyum içinde yaşayabilmelerinin bir nevi teminatıdır, eksikliği ya da kusurlu uygulanması sosyal yaşamda ciddi boyutta sorunlara yol açar. Terazi adalet ve barışın egemen olduğu bir dünya peşinde koşar. Nihai hedefi insanların bir arada, eşit ve uyum içinde yaşamasıdır. Hakkaniyet duygusu ağır çektiğinden en ufak bir adaletsizlik karşısında …

Eylül Esintisi - APHRODİTE (VENÜS)  BİR SAVAŞ TANRIÇASI MI?

APHRODİTE (VENÜS) BİR SAVAŞ TANRIÇASI MI?

Homeros'un, İlyada destanına konu olan Troya savaşında Olympos'lu tekmil tanrı ve tanrıçalar savaşa müdahildir. Tanrıların ve insanların babası Zeus, İda dağına çalımla kurulup en üst zaviyeden savaşı yönetir. Hera ve Athene, Zeus'u bile tongaya düşürecek kadar maharetli bir stratejik savaşçıdır. İkisi de savaş meydanını hiç boş bırakmaz. Savaş ölümlüler arasında yapılsa da ölümsüzler, ölü…

Eylül Esintisi - ZAMAN TERAZİ İKEN...  (3)

ZAMAN TERAZİ İKEN... (3)

Terazi, karşı kefede kendisini dengeleyen bir ağırlığa ihtiyaç duyduğundan birlikteliğe çok değer verir. Sevmek ve sevilmek onun için nefes alıp vermek gibidir. Terazi'nin yaşam iksiri Aşktır. Bu sadece bir sevgiliye duyulan aşk değil aynı zamanda güzel, estetik ve sanatsal olana duyulan bir aşktır. Terazi bazen aşka aşık olsa da şu bir gerçek ki aşksız hiç bir şeye kendini adayamaz ve aşksız hiç kimseye tam anlamıyla bağlanamaz. Eğer Terazi'nin yaşamında sev…

Eylül Esintisi - APHRODİTE (VENÜS)  İKİLEMİ

APHRODİTE (VENÜS) İKİLEMİ

Aphrodite'nin iki ayrı doğum öyküsü ciddi bir ikileme yol açmıştır. Bu ikilemin en ateşli savunucusu Platon'dur. "Şölen" adlı eserinde Aphrodite' yi eski ve yeni olmak üzere adeta ortadan ikiye böler. Gök tanrısı Uranos'un kesilen hayalarından fışkıran spermaların deniz köpüklerine karışmasından doğan tanrıçaya eski, göksel Aphrodite der. Zeus ile Dione'nin evliliğinden doğan tanrıçaya yeni, sonradan türeme Aphr…