Eylül Esintisi - Açı Kalıpları

Açı Kalıpları

Astrolojik çerçevede anlamlı bir cümle kurmamızı sağlayan açıların oluşturduğu belirli şekillere açı kalıpları (Aspect Patterns) adı verilir. Her doğum haritası kendine özgü açı kombinasyonlarına sahiptir. Geleneksel astrolojik görüş bilinen açı kalıplarını kullanırken modern astrolojik görüş matematiksel olarak türetilen açılardan oluşan yeni açı kalıplarını da kullanmaktadır. Bu konuda fazla zorlamalı açı ve açı kalıplarını durmadan ortaya atanlar olduğundan bunların kullanılmaya değer olup olmadığına karar verebilmeniz için doğum haritaları üzerinde sınamanız gerekir. Şimdi en çok karşınıza çıkabilecek açı kalıplarını tanıyalım.

Kümeleşme (Stellium); 3 veya daha fazla gezegenin 0-8 derece aralığında bir araya gelmesiyle oluşur.  

Şekil 1; Kümeleşme Kalıbı.

Bir doğum haritasında kümeleşme kalıbının oluşabilmesi için üç veya üzeri gezegenlerin bir araya toplanması gerekir. Kümeleşme büyük bir güç odağına işaret eder. Kişideki önemli bir yeteneğe veya özelliğe vurgu yapar. Eğer 4 den fazla gezegen bir araya gelmiş ve içlerinde Ay veya Güneş gibi ışıklar da bulunuyorsa bu güçlü bir kümeleşmedir. Kümeleşme aynı burçta veya aynı burcun yönettiği evdeyse ya da köşe noktalarına kavuşum yapıyorsa son derece önem kazanır. Kümeleşme kalıbında yer alan gezegenler aynı motivasyona sahip olduklarından tıpkı müttefik güçler gibi birlikte harekete geçer, aynı hedefe yönelirler. Kümeleşme farklı burç ve evlerdeyse de zincirleme etki sürer. Bazen iki küme bir karşıt açı ile fiyonk şeklinde birbirine bağlanır. Nadir durumlarda oluşan bu açı kalıbı büyük bir kutuplaşma etkisi açığa çıkaracağından kişiyi ciddi ikilemlere düşürür. Kümeleşme kalıbı gölge yönleriyle takıntılı-saplantılı, sübjektif ve ben merkezci davranışları gösterir. Kümeleşme kalıbı harita sahibinin kendi kendini besleyen ve teşvik eden büyük enerji kaynağına karşılık gelebileceği gibi aynı zamanda onu karşı konulmaz bir yoğunlukla içine çeken bir kara delik vazifesi de görebilir. Özellikle kavuşum yapan gezegenler 0 derece içinde kalıyorsa bu birleşmeden ziyade kaynaşma ve tutulma etkisi açığa çıkaracağından (1) bu durumda kümeleşme kalıbı kişinin kör noktası haline gelebilir. Ancak ilerleyen süreçte (progres harita) gezegenlerin arası açılmaya başladıkça kişi bu yoğun çekim etkisini daha iyi yönetmeyi öğrenebilir. Ayrıca transit veya progres haritalarda bir gezegen bu kümeleşme kalıbına açı yapmaya başladığında peş peşe tetiklenen gezegenler domino etkisi açığa çıkarabilir. Bu nedenle kümeleşme kalıbı kişinin hem üstün yeteneklerinin hem de zaaflarının kaynağını teşkil edebilir. Hem lütuf hem lanet kaynağı olabilir...

Büyük Üçgen (Grand Trine); 3 gezegenin birbirine 120 derece aralığında 5-10 derece orbla bağlanması ile oluşur.

 

 

Şekil 2; Büyük Üçgen Kalıbı

Büyük üçgen açı kalıbı aynı elemente sahip burçlar arasında oluştuğunda oldukça güçlüdür. Farklı elemente sahip burçlar (bir burcun son dereceleri ile diğer burcun ilk dereceleri) arasında oluştuğunda etkisi zayıflar. Büyük üçgen kalıbında gezegenler arası enerjiler uyumlu ve rahat akar. Doğum haritasında büyük üçgen kalıbı bulunan kişi başkasının desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendini teşvik ederek harekete geçirebilir. Uyum yeteneği yüksektir. Dışarıdan gözlemleyen biri için kişi sanki imtiyazlı doğmuş gibidir. Adeta etrafı şans ve fırsatlarla kuşatmış gibidir. Bu açı kalıbı kişiye büyük bir kolaylık sağladığından mücadelece gücü vermez. Fazla yorulmadan, büyük bir çaba sarf etmeden herşey kişinin önüne hazır geldiğinden bu açı kalıbının gölgeleri rehavet, gevşeklik, tembellik ve kolaya kaçmaktır. Doğum haritası yorumlarında büyük üçgen kalıbı değerlendirilirken ortak element kadar gezegenlerin doğası da dikkate alınmalıdır. Büyük üçgen kalıbı dört elemente göre şekillenir

Büyük Ateş Üçgeni; bitip tükenmez bir enerji ve canlılık kaynağıdır. İstekli ve heveslidir. Yaratıcılığı ve özgüveni yüksektir. Kendi kendine yeterlidir. Gölge yönleriyle başkalarını dikkate almadan kendi bildiğini okuyabilir.

Büyük Hava Üçgeni; yüksek bir zihinsel enerji ve entelektüel birikime sahiptir. Sosyal yönü gelişmiştir. İletişim kurma yeteneği yüksektir ve bilgiye aşırı önem verir. Gölge yönleriyle fazla geveze olabilir veya kafasının içinde yaşayabilir.

Büyük Su Üçgeni; yüksek bir duyarlılık ve hassasiyete sahiptir. Yoğun duygular, zengin düş ve fantezi dünyası vardır. Kendi duygusal güvenliğini oluşturmakta başarılıdır.Gölge yönleriyle hayatın gerçeklerinden kaçıp hayal alemine sığınabilir.

Büyük Toprak Üçgeni; maddi kaynakları idare etme ve somut yapılar inşa etmede oldukça iyidir. Bir işe kendini adama ve başarılı olma potansiyeli oldukça yüksektir. Kararlı ve azimlidir. Gölge yönleriyle fazla inatçı, hırslı ve herşeye maddi açıdan yaklaşan biri olabilir.

Uçurtma (Kite); 1 büyük üçgen kalıbı + 1 karşıt açı (180 derece) + 2 sekstil açıdan (60 derece) oluşur.

 

Şekil 3; Uçurtma Kalıbı

Uçurtma kalıbının ana gövdesini büyük üçgen kalıbı, kuyruğunu sekstil açılar oluşturur. Ana gövde ve kuyruk karşıt açı ile birbirine bağlanır. Uçurtma kalıbındaki karşıt açıyı oluşturan gezegene odak (fokal) gezegen adı verilir. Odak noktasında yer alan gezegen ana gövdeyi oluşturan büyük üçgene dinamizm kazandırdığından atalete düşmeyi engeller. Fokal gezegen kişiyi diğerlerinden ayrıt eden çok önemli bir özelliğine vurgu yapar. Aynı zamanda kişiye yüksek farkındalık ve yeteneklerini uygulama fırsatı verir. Kısacası uçurtmanın ipi fokal gezegenin elindedir. Bu nedenle uçurtmanın irtifa mı kazanacağı yoksa irtifa mı kaybedeceği bu fokal gezegenin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Uçurtma kalıbından türetilen yan modellerden bazıları şunlardır;

Uçurtmaya Benzer(Kite Almost); 1 büyük üçgen kalıbı+ 1 karşıt açı (180 derece)+1 sekstil (60 derece)açıdan oluşur.

 

 

Şekil 4; Kite Almost kalıbı

Bilinen Uçurtma kalıbından tek eksiği 2 yerine 1 seksti açıya sahip olmasıdır. Bu nedenle "neredeyse uçurtma"  ya da "uçurtmaya benzer" olarak tanımlanır yani tam bir uçurtma değil ama uçurtmamsı...  Ancak transitte bu eksik noktaya bir gezegen geldiğinde uçurtma rüzgarı toplar ve havalanır, yetenekler açığa çıkar.

Kantil Uçurtma (Quantile Kite);  2 Tridecile (108 derece)+2 Quantile (72 derece)+ 1 Biquantile (144 derece) +1 karşıt açıdan (180 derece) oluşur.

 

 

Şekil 5; Quantile Kite

360 derecelik dairenin 5'in katlarına (72 ve 144 dereceler) ve 10' nun katlarına (360/10=36x3=108) bölünmesi ile birlikte dinamizmi sağlayan karşıt açının eklenmesiyle oluşur. Bu çok özel açı kalıbı tanrı vergisi yetenekleri ve üstün vasıfları gösterir. Daha ziyade sanat veya edebiyat alanında başarılı eserler vermiş insanların haritalarında görülür (2)

(Devam edecek...)

Dip not;

(1) Açı kalıplarını incelerken daha önce anlattığımız açılar bölümüne göz gezdirmenizde yarar vardır. Birleşme ve kaynaşma farkını orada belirttik.

(2) Adı daha az duyulan açı kalıplarının nasıl çalıştığını kavrayabilmek için doğum haritalarında sıkça test etmenizde fayda vardır. Tali açılar ile ilgili bilgi sitemizde mevcuttur.

Kaynakça;

1) Tracy Marks - Doğum Haritası Yorumlama Sanatı

2) Dona Van Toen - Üçgen-Büyük Üçgen- Uçurtma

3) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Eğitim Notları

4) Barış İlhan - Astroloji Eğitim Notları

ÖNCEKİ YAZI Tanıma Beni... SONRAKİ YAZI Boğa Burcu Doğa Takvimi
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın