Eylül Esintisi - Açı Kalıpları (2)

Açı Kalıpları (2)

Açı kalıplarını tanıtmayı sürdürüyoruz.

T-Kare ( T-Square); 2 kare açı (90 derece) +1 karşıt açı (180 derece) Açı orbu en fazla 10 derece. İki gezegenin birden kare açı yaptığı diğer gezegene odak (fokal) gezegen denir ve fokal gezegen doğum haritasında bir adım öne çıkar.

 

 

Şekil 1; T-Kare Kalıbı

Astrolojik eğitimlerde bu açı kalıbı ile ilgili akılda kalıcı bir tanımlama vardır; "topal masa" Bir bacağı eksik masaya benzeyen T-Kare kalıbında bir gezegen daha devreye girdiğinde masanın 4 bacağı tamamlanarak büyük kare kalıbına dönüşür. Diğer bir deyişle T-Kare kalıbı, Büyük Kare kalıbının bir köşesi eksik halidir. Bir doğum haritasında bulunan T-Kare oldukça yüksek bir motivasyon kaynağı olduğundan kişiye başarma yeteneği verir. Ancak topal masa örneğinden anlaşılacağı üzere bir dengesizlik söz konusu olduğundan kişiye büyük bir gerilim yükler. Kısacası doğum haritasında bu açı kalıbı olan kişiye başarı gümüş tepsi içinde sunulmaz, kişi başarı elde etmek için mücadele etmek zorundadır. T-Kare kalıbında daima eksik bacak tarafına doğru bir eğilim söz konusudur. Odak noktasındaki gezegen bulunduğu burç ve evin özelliklerine aşırı vurgu yapar. Bu açı kalıbı sürekli bir dinamizm verdiğinden başarılı insanların haritasında sıkça rastlanır. Yüksek miktarda dürtüsellik ve aşırıya kaçma eğilimi verse de kişi bu odak gezegeni doğru kullanmayı öğrendiğinde nispeten bir denge geliştirir. T-Kare açı kalıbı nitelik dağılımına göre 3 çeşittir;

Öncü T-Kare; içlerinde en enerjik ve dinamik olanıdır. Çok kolay harekete geçer. İnisiyatif alabilme ve mücadele gücü yüksektir. Gölge yönleri ile sabırsız ve aşırı tepkiseldir.

Sabit T-Kare; içlerinde en kolay hedefe kilitlenebilendir. Güçlü bir irade, kararlılık ve mücadele gücüne sahiptir. Gölge yönleri ile kronik inatçı ve at gözlüğü ile bakandır.

Değişken T-Kare; değişen koşullara kolayca uyumlanır. Esnek ve kıvraktır. Gölge yönleri ile asabi, huzursuz, kararsız ve sorunları çözmek yerine kaçan bir yapıdadır.

Büyük Kare veya Kozmik Kare (Grand Square); 4 kare açı (90 derece) ve 2 karşıt açıdan (180 derece) oluşur. Orbu en fazla 10 derecedir.

 

 

Şekil 2; Büyük (Kozmik) Kare Kalıbı.

Büyük Kare kalıbında 4 gezegen 90 derece açı ile birbirine bağlanır. Aynı zamanda bu gezegenler iki karşıt açı ile kalıbı tamamlar. Genellikle bütün gezegenler aynı niteliğe sahip burçlardandır. Farklı nitelikte olduğunda (bir burcun sonları-diğer burcun ilk dereceleri) etki zayıflar. Büyük karede büyük bir enerji saklıdır. Bu nedenle büyük bir hırs, irade, kararlılık ve başarma azmi verir.  Aynı zamanda muazzam bir dayanma gücü ve direnci de gösterir. Bu açı kalıbını oluşturan enerjiler yüksek gerilim hattı gibi çalıştığından kişiye aşırı voltaj yükler. Kişi bu yoğun enerjileri kaldırmakta zorlandığından hem elektrik çarpmalarına hem de çarpılmalara açık olduğu gibi hem kendini hem de kendi dışında kalanları bloke etmeye yatkındır. Açı kalıpları içinde en aşırı ve yoğun enerjileri barındıran büyük kare kalıbıdır. Tahrip gücü yüksek bu enerjiler şekil 3 de görüleceği üzere üç farklı yoldan açığa çıkabilir;

a) dört yöne dağılma,

b) merkezde toplanma,

c) bir merkezden yola çıkma şeklinde...

Şekil 3; Büyük Kare Kalıbındaki enerjilerin çıkış yollarını gösteren şema (1)

Enerjiler dışarıya serbestçe akamayıp sürekli bir kapalı devre halinde çalıştığında kişi kendini büyük bir baskı altında hissedebilir. Kendi kendini tahrip eden yıkıcı davranışlar sergileyebilir. Bazen de kendini 4 bir yana çekiliyormuş gibi çaresiz hissedebilir. Aynı zamanda kişiye kararlılık, hedefe odaklanma ve başarma hırsı verdiğinden gerilimli enerjilerin hepsi ortak bir noktaya yönlendirildiğinde yüksek üretkenlik açığa çıkabilir. Doğum haritasında büyük kare açı kalıbı bulunan kişiler mücadeleci ve hemen pes etmeyen yapıdadır. Olumsuz yönüyle kısırdöngüye, aşırı baskı altında kalmaya, tükenmeye, içsel çatışmalara yol açar. Niteliklerine göre sıralandırırsak;

Öncü Kozmik Kare; başı çeken, mücadele gücü yüksek, aktif rol alan bir yapı öne çıkar. Gölge yönleriyle aşırı tepkisel ve sabırsız olabilir. Diğerlerini dikkate almadan burnun doğrultunda gidebilir.

Sabit Kozmik Kare; hedefe kilitlenebilen, amacından taviz vermeyen, pes etmek nedir bilmeyen azimli bir yapı öne çıkabilir. Gölge yönleriyle gerilimi tırmandıran, uzlaşma ve paylaşmaya yanaşmayan, her şeyi olduğu gibi muhafaza etmeye çalışan, yenilik ve değişime izin vermediği için kendi içine çöküp kalan, kronik inatçı ve nefes kesen bir kindar olabilir.

Değişken Kozmik Kare; değişen şartlara göre strateji uygulayabilir, gerektiğinde daha önemli olan bir şey için daha önemsiz olandan taviz verebilir. Gölge yönleriyle her uyarana atlayabilir, asıl amacından sapıp başkalarının amacı peşinde sürüklenebilir. Zorluklarla yüzleşmek yerine ana sorunun etrafında dolanabilir veya başka bir yöne çark edebilir.

Mistik Dörtgen (Mystic Rectangle); 2 üçgen (120 derece) açı+2 karşıt açı (180 derece) +2 sekstil (60 derece) açıdan oluşur.

 

Şekil 4; Mistik Dörtgen Kalıbı.

Üçgen ve sekstil açıların ağır basması nedeniyle uyumlu bir enerji akışı söz konusudur. Karşıt açıların varlığı bu uyumlu akışa dinamizm sağlayarak atalete düşmesini önler. Kişiye sahip olduğu yetenekleri sonuna kadar geliştirme fırsatı sunar. Daha çok özel bir yeteneğe sahip kişilerin doğum haritasında görülür. Aynı zamanda kişinin mistik yanı güçlüdür. Kişi zorluk ve tehlikelerle burun buruna gelse de sanki bir sihirli el onu tereyağından kıl çeker gibi çekip çıkarır. Balık burcu veya Yay burcunda konumlanan gezegenler bilhassa da Jüpiter ve Neptün söz konusu olduğunda kişide hakim olan his daima büyük bir güç tarafından korunduğudur..

Sert Dörtgen (Hard Rectangle); 2 bir buçuk kare (135 derece) +2  yarım kare (45 derece) +2 karşıt açıdan (180 derece) oluşur.

Şekil 5; Sert Dörtgen Kalıbı

Sert Dörtgen kalıbı şeklen Mistik Dörtgen kalıbına benzerlik gösterse de buradaki enerji akışı yumuşak değil serttir. Çünkü hem majör hem minör gerilimli enerji akımlarından oluştuğundan kişiye fazlasıyla sinirlilik ve huzursuzluk yükler. Ancak harekete geçmek ve başarıya ulaşmak için de büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle kavgacı, yılmaz savaşçı, devrimci, zorlu doğa veya dövüşçü sporlarları ile uğraşanların haritalarında rastlanır.

Zarf Kalıbı (Envelope); 1büyük üçgen kalıbı + 1 üçgen açı (120 derece) + 2 karşıt açı (180 derece) + 4 sekstil açıdan (60 derece) oluşur.

 

 

Şekil 6; Zarf Kalıbı

Üçgen ve sekstil gibi uyumlu akışı sağlayan açıların çoğunlukta olduğu zarf kalıbı 2 karşıt açının varlığı ile yüksek bir dinamizm kazanır. Karşıt açılar aynı zamanda kişiye büyük bir farkındalık sağlar. Bilinç değişimi kişiyi fazla zorlamadan rahat bir enerji akışı içinde sağlanır. Ender rastlanan açı kalıplarından biridir. Sadece gezegenler arasında oluştuğunda daha güçlü titreşir.

 

Dip not;

(1) Tracy Marks'ın Doğum haritası Yorumlama Sanatı başlıklı kitabından alınmıştır.

Kaynakça;

1) Tracy Marks - Doğum Haritası Yorumlama Sanatı

3) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Eğitim Notları

4) Barış İlhan - Astroloji Eğitim Notları

 

ÖNCEKİ YAZI Desem ki... SONRAKİ YAZI İçeride
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın