Eylül Esintisi - Açı Kalıpları (3)

Açı Kalıpları (3)

Doğum haritalarında karşımıza sık çıkmayan ve de anlaşılması pek kolay olmayan Yod açı kalıbı üzerinde diğer açı kalıplarından biraz daha fazla duracağız. Kişinin şuursuz davranışları üzerinde fazlasıyla etkili olan Yod açı kalıbı kolektif bilinçdışı enerjilerle bağlantılıdır. Bu nedenle kişinin astroloji gibi kendini tanımasına yardımcı sistemlerden yararlanmadan veya psikoterapi görmeden bu açı kalıbının boyunduruğundan çıkabilmesi zordur.

Yod açı kalıbı adını İbrani alfabesinin 10. ve en küçük harfi olan Yod' dan alır. Yod aynı zamanda İbrani Tanrısının adının ilk harfidir. İbrani inancına göre Yod kutsal kabul edildiğinden kader ve alınyazısı ile ilişkilendirilir. İşaret eden bir eli simgelediğine inanılan Yod harfi "Tanrının Parmağı" olarak da adlandırılır ve Tanrının parmağının işaret ettiği kişinin seçilmiş olan ve özel görevli biri olarak dünyaya geldiğine inanılır.

Astrolojik çerçevede ele aldığımızda Yod açı kalıbı tüm insanlığın ortak kaynağı olan kolektif bilinç dışı enerjilerden köken alır. Hepimizin psişesinde kodlu olan arkaik sembolleri doğru okumak oldukça meşakkatli bir uğraştır. Yod kalıbındaki gezegenlerin her birinin dili, mazisi, amacı birbirinden farklıdır. İstekleri, güdüleri, ihtiyaç ve davranışları çok başka başkadır. Sanki her biri ayrı bir zaman diliminden geliyor gibidir. Bu nedenle Yod kalıbını incelemek biraz zamanda yolculuk yapmak gibi bir şeydir...

Yod (Tanrının Parmağı); 2 birleşmeyen (150 derece açı)+1 sekstil (60 derece) açıdan oluşur. Astrolog Bill Tierney açı orbunun en fazla sekstil açı için 7 derece, birleşmeyen açı için de 3,5 derece olarak alınması gerektiğini söyler.

Şekil 1; Yod (Tanrının Parmağı) Kalıbı

 

 

Birbirine 60 derece ile bağlanan 2 gezegen Yod açı kalıbının tabanını oluşturur. Bu 2 gezegen birlikte 3. gezegene 150 derecelik açı yapar. Bu 3. gezegene odak (fokal veya apekste) gezegen denir. Yod açı kalıbının şekli dar bir üçgene benzer ancak üçgen açıda olduğu gibi enerji akışı uyumlu değildir. Toplam 8 çeşit birbirinden ayrılmış yönelim bulunduğundan ne element ne nitelik ne kutupsallık açısından birlik sağlanamaz (1)

Birleşmeyen açı (150 derece) kişinin dile getirmekte ve yüzleşmekte sıkıntı çektiği ve kolayına çözümlenemeyen sorunlarına işaret eder. Yod açı kalıbını oluşturan gezegenlerin her biri ayrı bir telden çaldığından kişinin hayatında hep bir karmaşa ve bir belirsizlik hakimdir. Yod kalıbı son derece başına buyruk çalıştığından yönetilmeye izin vermez. Daima kişinin iradesini aşan enerjiler devreye girdiğinden kişinin hayatında bir ayarlama yapması ve kendisine bir çeki düzen vermesi kolay değildir. Yod kalıbının en temel belirtileri "organizasyon- odaklanma -farkındalık" zorluğudur. Çoğunlukla kişi ne istediğini ve ne yapacağını bilmez bir haldedir. İçinde her kafadan ayrı bir ses çıktığından söylediği ile yaptığı birbirini tutmaz. Haliyle dışarıya da net bir mesaj gitmez. Duyguları ve davranışları arasında sürekli bir huzursuzluk yaşar. Ancak tüm bu dağıtıcı etkenlere rağmen kişinin "sıradışı bir zeka" ve "bir kaç yeteneği bir arada kullanabilme becerisi" kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Kişi küçük veya büyük bir dizi ayarlama yapmayı başardığında bir türlü tutturamadığı ritmi de az çok yoluna girer. Yod açı kalıbının direncini ancak karşıt açı kırar ve kişiye ihtiyaç duyduğu farkındalığı sağlar. Karşıt açı devreye girdiğinde Yod kalıbının farklı bir modeli ortaya çıkar. Buna Odaklanmış (Foccussed) Yod adı verilir.

Odaklanmış Yod (Focussed Yod); 2 birleşmeyen (150 derece) + 1 karşıt açı (180 derece) + 1 sekstil (60 derece) açı, 2 yarım sekstil (30 derece) açıdan oluşur. Odaklanmış Yod kalıbı dar bir uçurtma modeline benzer. Hani şu şeytan uçurtması denen türden...

Şekil 2; Focussed Yod

Odaklanmış Yod kalıbındaki fokal gezegen son derece dikkat çekicidir. Dış dünyada fazla abartılı bir şekilde ifade edilebilir. Çoğunlukla fokal gezegenden kişinin hayattaki özel görevi, kader yolu, alın yazısı veya ilahi bir işaret olarak söz edilir. Aslında Tanrının Parmağı olarak kastedilen de odur... Fokal gezegen iyi kullandığında bir çıkış yolu bulmak daha kolaydır. Eğer fokalde ağır giden bir gezegen varsa daha belirgin bir kadersel tema açığa çıkar. Bazı astrologlar Yod açı kalıbı sayılabilmesi için fokal gezegenin ağır hareket eden bir gezegen olması gerektiğini savunur. Bunun kadersel konuya yoğunlaşma sağlayacağı ve kişinin hedefini dış dünyada daha görünür kılacağı belirtilir. Fokalde hızlı hareket eden bir gezegen olduğunda daha fazla kararsızlık ve istikrarsızlık görüleceği, kişinin daha amaçsız ve dağınık hareket edeceği belirtilir. Fokaldeki gezegenin nitelliği öncü ise kişinin hayatında gerekli ayarlamaları yapması daha kolay olur. Gezegenin niteliği sabit ise kişi dönüşüme direnç göstermekle birlikte sonuna kadar kararlılıkla sürdürebilir. Gezegenin niteliği değişkense kişi kolay uyum sağlar ancak beraberinde odaklanma güçlüğü de çekebilir. Fokal gezegenin karşı noktası son derece hassastır çünkü reaksiyon noktasıdır. Transitte bu karşı noktaya bir gezegen geldiğinde yod açı kalıbı tetiklenir.

Kişi hayatında bir anda patlak veren bir krizle dönüm noktasına gelir. Çoğunlukla bu kriz sürecinde yaşadıkları mevcut bilincini değiştirdiğinden kişi büyük bir dönüşüm geçirir. Yüksek düzeyde bir ruhsal hassasiyet ve farkındalığa erişir. Bu nedenle bu açı kalıbına sahip kişilerin hayatı çoğunlukla ilk yarı ve ikinci yarı olmak üzere iki aşamalıdır ve ikinci yarı ilk yarıdan tamamen farklıdır. Yod yorucu ve hırpalayıcı bir açı kalıbıdır. Enerjilerin her biri ayrı bir yöne çekildiğinden kişinin bütün gücünü emip cansızlaştırır. Yod kalıbının omurgasını Koç burcu/1.ev, Başak burcu/6.ev, Akrep burcu/8.ev enerjileri teşkil eder. Koç burcundan Başak burcuna giden 150 derece bedensel rahatsızlıklarda, Koç burcundan Akrep burcuna giden 150 derece psikolojik rahatsızlıklarda önemli rol oynar. Diğer yandan Başak/6.ev ile Akrep/8.ev arasındaki 60 derecelik açı bağı, 150 derecelik birleşmeyen açının dilini deşifre etme imkanı sunar. Başak ve Akrep burcu enerjileri karşı konulmaz bir şekilde parçalara ayırma, kurcalama, düzeltme, bir çıkar yol bulma dürtüsünü kamçıladığı için sürekli bir ayarlama ve düzenleme yapma imkanı verir. Sadece kişiye düşen görev içinde her bir ayrı bir telden çalan sesleri akort etmeyi öğrenmektir. Doğum haritasında Yod açı kalıbı bulunan kişide baskın olan his hiç kimseye benzemediği, herkesten farklı olduğudur... Bu sahici bir histir ve dışarıdan bakıldığında hemen bu farklılık göze çarpar...

Çifte Yod (Double Yod Key); 3 birleşmeyen (150 derece) + 1 kare (90 derece)+ 2 sekstil (60 derece) açıdan oluşur.

Şekil 3; Double Yod Key Kalıbı

 

 

Çifte Yod kalıbında çok daha fazla birleşmeyen enerjiler mevcuttur. Bu her biri ayrı bir yöne giden enerjilere kare ve sekstil açılar bir nevi çıkış kapıları vazifesi görür. Kare açı dinamizmiyle uyuşukluğu dağıtırken, sekstiller de ortak bir zeminde buluşma ve dil birliği kurarak anlaşma imkanı tanır. Böylece zor da olsa kişi kendini ifade etmenin bir yolunu bulabilir ve sıradışı yeteneklerini açığa çıkararak üretime yönlendirebilir. Eğer kişi bu birbirinden çok farklı enerjileri belirli bir alana yönlendiremez ve üretime yönelik kullanmazsa öz yıkıcı davranışlarda bulunma riski artar. Yod açı kalıbının hangi modeli olursa olsun kişi belirsizlikle başa çıkabilmeyi başarabilir. Kaotik koşullarda işlev görebilir. Yod açı kalıbının bir dizi yan modelleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

Üçlü Yod (Triple Yod); 2 yod kalıbı + 1 üçgen açı+2 kare açı +3 sekstil açıdan oluşur. Diğer bir adı da Gergin Beş Köşeli Yıldız (Streched Pentagram) dır.

Şekil 4; Triple Yod(Streched Pentagram) Kalıbı

Burada gittikçe artan birleşmeyen enerjilerin varlığına karşılık bu enerjileri kendi haline bırakmayan, sürekli dürten ve harekete geçmeye zorlayan 2 kare açı ve de  fırsatlar sunan sekstil açılar söz konusudur. Tüm yod çeşitlerinde olduğu gibi bu modelde de 1.derecede önemli olan gezegenler arası açılardır. Referans noktaları veya asteroitler arasındaki açılar 2.derecede önem taşır.

Altı misli Yod (Sextuple Yod); 3 yod kalıbı+ 5 sekstil açıdan oluşur

Şekil 5; Sextuple Yod kalıbı

Bu model 6 birleşmeyen (150 derece) açı, 5 sekstil (60 derece) açı ile harmanlanır. Gezegenler arasında bu kalıbın oluşabilmesi çok nadir bir durumdur. Genellikle asteroitler veya referans noktalarının katılımıyla oluşur. Bu dizilime bile seyrek rastlanır. Neredeyse her birleşmeyen enerjiye aralanan bir kapı vardır. Bu açıya sahip kişiler her ne kadar bilinçli seçim yaptıklarını düşünseler de yapılan seçimler bilinçsizdir. Yod açı kalıbı söz konusu olduğunda kişinin bilincini ve iradesini kullanabilmesi oldukça zordur. Genellikle kişiyi bir yola, bir amaca ya da bir hedefe yönlendiren kolektif bilinçdışı enerjilerdir...

Ayna Yansımalı Çifte Yod (Miror İmage Dauble Yod) 2 yod kalıbı + 2 üçgen açı + 2 sekstil açı + 4 yarım sekstil açı+ 3 karşıt açıdan oluşur.

Şekil 6; Miror İmage Double Yod kalıbı

Genel anlamda burada bir aynaya yansıyan görüntülere benzer optik bir etki söz konusudur. Dikey yönde ters çevrilmiş bir nesnenin ayna yüzeyine yansıtılmış görüntüsünün bir kopyası gibidir. Bu optik yansıma 8 görüntüden oluşan bir geometrik şekil açığa çıkarır. Astrolojik çerçevede ele aldığımızda yod kalıbında yer alan 8 ayrı yönelimli enerjilerin bir yüzeye yansımasından kaynaklanan geometrik bir görseldir. Üç farklı element, 3 farklı nitelik ve 2 kutupsallık toplam 8 görüntüden oluşan bir geometrik desen oluşturur. Bu anlık bir yansıma olduğu için kalıcı değil geçicidir. Miror etkisi bittiğinde tüm görüntüler yok olur. Kişinin hayatında elle tutulur, gözle görülür net bir şey yoktur. Herşey bir serap etkisi gibidir...

Golden Yod (Altın Yod);  5 Quantile (72 derece) + 4  Biquantile (144 derece) dereceden oluşur. (360/5= 72 derece x2 = 144 derece) Nadiren oluşan Golden Yod kalıbında diğer yod kalıplarından farklı olarak 60 derecenin yerini 72 derecelik açı, 150 derecenin yerini de 144 derecelik açı alır. Bu 360 derecelik dairenin 5 sayısının katlarına bölünmesiyle elde edilen tamamı tali açılardan oluşan bir kombinasyondur.

Şekil 7; Golden Yod Kalıbı

 

Bu enerji kombinasyonu büyük bir yaratıcı gücü açığa çıkardığından bütün mesele kişinin bu gücü nasıl kullanacağıdır. Doğum haritasında Golden Yod kalıbı bulunan kişi kendini seçilmiş ve özel görevli biri olarak hissettiğinden sahip olduğu gücü dengelemekte zorlanabilir. Bazen de o güç tarafından ele geçirilerek son derece yıkıcı davranışlar sergileyebilir. Şekil 7'deki örnek harita Adolf Hitler'e aittir. Bu yaratıcı güç hayatın daha pozitif bir alanına odaklansa belki muazzam bir eser ortaya çıkabilirdi. Hitler'in zamanında Güzel Sanat Akademisine başvurduğu ve kabul edilmediği bilinir. Bu yoğun enerjiler sanata kanalize olabilseydi bir ihtimal Hitler dünyayı kana bulamak yerine güzel renklere bezeyebilirdi diye düşünmeden de edemiyor insan... Çünkü yüksek yaratıcı enerjileri açığa çıkaran bu nadir açı kalıbının daha çok edebiyat ve sanat alanlarında olumlu yansımaları görülür. Olumsuz yansımaları nadirdir...  

Tüm Yod kalıbı modellerinde aile geçmişine ait çözümlenmemiş sorunlar saklıdır. Bazen bir aileye damgasını vuran ve nesilden nesile aktarılan sıradışı bir özellik söz konusudur. Kişi olumlu veya olumsuz aileden çok fazla genetik yük alarak dünyaya gelmiştir ve beraberinde getirdiği bohçası açıldığında sınavlar ardı ardına gelmeye başlar. Kişi bu sınavları başarıyla verdiğinde başından beri onu çağıran kader yoluna girer. Sınavlarda başarısız olduğunda ise hayatta sürüklenip gider. Çoğunlukla kişi kendine acıyarak, kendine aşırı yüklenerek veya kendini durmadan suçlayarak kısır döngü içine sıkışıp kalabilir ya da büyük bir sızı, huzursuzluk ve kararsızlık içinde hareketsiz bir yaşam sürebilir. Bu açı kalıbının kuvvetle hissettirdiği duygu hep kaybeden taraf (loser ) olduğudur. Bu birbiri ile uyumsuz enerjileri doğru idare edebilmek yoğun bir çaba gerektirir. Çözümleyebilmek ise insanüstü bir çaba...

Bir sonraki bölümde dünyaca tanınmış iki insanın hayatlarından kesitler vererek Yod açı kalıbını tanıtmayı sürdüreceğiz...

Dipnot;

(1) Yod açı kalıbı ve çeşitlerini anlayabilmek için tali açılar başlıklı yazımızdan birleşmeyen (150 derece) açıyı okumanızda yarar vardır.  

Kaynakça

1)Karen Hamaker Zondag­ - The Yod Book and Unaspected Planets

2) Tracy Marks - Doğum Haritası Yorumlama Sanatı

3) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Eğitim Notları

4) Barış İlhan - Astroloji Eğitim Notları

5) Wıkıpedia - Mirror İmage

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Mayıs SONRAKİ YAZI Türk Dünyası Birlik ve Dirlik Günü
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
  2 adet yorum
 • Comment Author
  Belma Batı
  13.05.2020 00:38:00

  Haritasında birden fazla yod açı kalıbı olan biri olarak samimiyetle ifade etmeliyim ki çok başarılı bir derleme, eksiksiz anlatım . Daha önce hiçbir yerde bu açı kalıbını bu kadar kapsamlı olarak bulamamıştım , çok faydalandım gerçekten . Bilginize, kaleminize, emeğinize sağlık Nazan’cım ...

 • Comment Author
  Özlem Yumuşak
  26.02.2021 16:18:57

  Nazan hanım öncelikle YOD açı kalıpları ile ilgili bu sitedeki 4 tane yazınızda okudum. Her biri çok detaylı hazırlanmış. Hem bir astroloji öğrencisi hem de yod açı kalıbı sahibi olarak Türkçe de az kaynak olan bir konuda rehber olabilecek yazılar yazmışsınız. Teşekkür ederim.

Yorum Yazın