Eylül Esintisi - Akrep Burcu Meslekleri

Akrep Burcu Meslekleri

Meslekler yolculuğumuzda sıra zodyakın 8. burcu Akrebe geldi.

Tarihsel arka planı; zamanda geri gittiğimizde Akrep burcu ile bağlantılı mesleklerin başında Şamanlık gelir. Kadim topluluklarda önemli rol oynayan şaman fiziksel alemle metafiziksel alemler arasında sürekli gidip gelir. En kıdemli şifacı ve yol göstericidir. Şamanlıkta dişi enerjiler yoğunlukta olduğundan ilk ve en etkili şamanın kadın olduğu görüşü hakimdir. Kadın zaten doğası itibariyle şamandır... Dolayısıyla yoğun dişi enerjilerin vücut bulduğu Akrep kadını veya Ay Akrepte pozisyonu ziyadesiyle şamandır... Şamanlık beyaz şamanlık ve kara şamanlık olmak üzere iki kola ayrılır. Kişinin hangi şamanlık türüne yatkın olduğunun işaretleri doğum haritasından okunabilir... (1)

Kahinlik de en eski mesleklerden biri olup Akrep burcu ile yakından ilişkilidir. İlk kahinlerin de kadınlar olduğu belirtilir. Büyücülük ve cadılık işleri de yoğun dişi enerjiler ile bağlantılıdır. Akrep burcu enerjilerinin olumlu kullanımı ak büyü, olumsuz kullanımı ise kara büyüde etkilidir. Kara büyünün vebali oldukça ağırdır. Özellikle Ortaçağ Avrupa'sında saraylarda çok itibar gören kahinin eğer kehaneti tutmazsa kafası kesilirdi. Cadı avına çıkan kilise ise olağanüstü güçlerinden ötürü büyücü kadınları ya diri diri yakmış ya da elini ayağını bağlayıp nehre atarak boğmuştur. Anaerkil güce aman vermeyen ataerkil güç pek çok masum kadını da sırf kadın olduğu için ölüme mahkum etmiştir.

Yeryüzünün en eski mesleklerden biri olan ve Hayat Kadınlığı adıyla anılan seks işçiliği de Akrep burcunun yoğun cinsel enerjisi ile bağlantılıdır. Aslında Akrep ya da Akrep enerjisi güçlü kadınlar sembolik olarak bir Aspasia'dır (2) Kadınlığın iki ucunu da temsil eder yani hem Azize hem Fahişe olabilme potansiyeli taşır. Victor Hugo, Sefiller adlı romanında Aspasia sembolünü şu sözlerle tanımlar;

"Aspasia kadınlığın iki ucunu kendinde birleştiren bir varlıktır. O bir Tanrıça-Fahişeydi"

Sümer uygarlığından bu yana fahişelik en çok tartışılan konulardan biridir.

Umberto Eco, "Foucault Sarkacı" eserinde bu konuya açıklık getirmeye çalışır;

"Fahişe olan biri varsa o da Helen'di. Hem o zamanlar fahişe demek, özgür bağları olmayan aydın bir kadın demekti, ev kadını olmak istemeyen bir kadın..."

Akrep burcu/Pluto/8.ev kombinasyonu yeraltı zenginlikleri olan madenleri de temsil eder. Dolayısıyla maden yatakları, maden ocakları, maden işçileri de Akrep burcu enerjisi ile titreşir. Ayrıca simyacılık, dedektiflik, cenaze levazımcılığı, gardiyanlık, cellatlık, çöpçülük, lağımcılık da Akrep burcu enerji yelpazesinde toplanır.

Yeraltı dünyasının racon kesen kabadayıları, mahallenin külhanbeyleri de ağırlıklı olarak Akrep burcu enerjisi ile titreşir. Onu bir adım geriden delikanlı Koç burcu enerjisi izler. Aslında her iki tipin de piri Tulumbacılardır. Ağır abiler küfürbazdır. Dili argodur (3) Victor Hugo'nun deyişiyle;

"argo karanlıktakilerin dilidir, sefaletin dilidir..."

Günümüz çerçevesinde; Akrep burcu enerjisinin yayıldığı meslek alanlarından biri hastanelerdir. Özellikle ameliyathaneler ve kesici aletler kullanan cerrahlar. Jinekoloji ve üroloji bölümü. Morglar, ölmek üzere olan hastaların bakıldığı bölüm. Psikiyatri bölümü. Bilhassa psikopatoloji, uyuşturucu,alkolizm ve kumarbazlık alışkanlığını tedavi eden psikiyatrlar ve psikoterapi merkezleri. Tek kelime ile Akrep bir "ruh cerrahı" dır.

Para piyasaları kapsamında Bankacılık (tahvil, ortak hesap, hisse senedi, veraset işlemleri ağırlıklı) ve Borsacılık. Akrep-İkizler karışımı bir borsa kurdudur. Gene alım ve satım işlerinde aracılık eden komisyoncular (Broker) ve tefeciler. Para ve gayrimenkul konularında Boğa-Akrep karışımı rakipsizdir. Akrep-İkizler karışımı müthiş pazarlama tekniği ile tam bir satıcıdır. Ağzınızdan girip burnunuzdan çıkan malını satmadan yakanızı bırakmayan yapışkan satıcılar genellikle bu karışımdan çıkar.

Dönüşüm enerjisi ile bağlantılı olarak kimya laboratuvarları. Bilhassa Akrep-Başak karışımı iyi bir kimyagerdir. Aşı ve zehir ile ilgili deneyler yapan laboratuvar ve hıfzıssıhha gibi kimya merkezleri. Gene dönüşüm enerjisi ile bağlantılı olarak Madencilik alanını gösterebiliriz. Maden yatakları, maden ocakları, maden işçiliği, maden mühendisliği sahasında Akrep-Oğlak-Başak karışımı oldukça etkilidir. Akrep-Oğlak karışımının etkili olduğu diğer alanlar ise sondajcılık (kuyu ve artezyen açma işleri), arkeologluk ve cenaze levazımcılığı. Akrep-Koç karışımı özellikle de güçlü bir Mars etkisi metalürji alanında başarıya açıktır. Ayrıca kanalizasyon işleri, tuvalet ve sokak temizliği başta olmak üzere temizlik işçiliği de Akrep burcu ile ilişkilidir.

Suç ve ceza kapsamında cezaevleri. Bilhassa cezaevi müdürü, gardiyan, cellat. Emniyet teşkilatı içinde polis okulları ve karakollar. Bilhassa narkotik, cinayet  masası, sorgu odası ve işkence merkezleri Akrep burcu enerjisinin yoğun olduğu bölümlerdir. Genellikle kül yutmaz dedektifler, işinin ehli komiserler, binbir çeşit işkence tekniğine vakıf acımasız işkenceciler onlardan çıkar. Akrebin ketumluğu ile bağlantılı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat servisleri ve özel dedektiflik bürolarını da sayabiliriz. Akrep kadar kim sır küpüdür ki! O sırların efendisidir. İstemezse ağzından tek bir kelime alamazsınız ama o isterse sizi kısa sürede tel tel çözüp bülbül gibi konuşturur. Dolayısıyla ajanlar, casuslar, gizli kuryeler de Akrep burcu enerjisi ile titreşir. Akrep- İkizler karışımı bilhassa Merkür Akrepte konumu iyi bir polisiye yazarı olabilir.

Güç ve iktidar tutkusu onu politikacı olmaya da sevk edebilir. Daha doğrusu Akrep doğuştan politikacıdır. Siyasi stratejisi ile baş etmek kolay değildir. İktidarsızlık onun kırılma noktası olduğundan akıl almaz iktidar oyunlarına baş vurur. Akrep krizlerle beslenir, güç ve acizlik deneyimleri ile pişer. Doğrudan Akrep burcu olmasalar bile politikacıların Akrep enerjisi çok güçlüdür.

Akrep burcu gölgelerinin hakim olduğu gayri resmi mesleklerin yayıldığı alanların başında karanlık yeraltı dünyası;mafya teşkilatı ve yer altının karanlık efendileri gelir. Günümüz dünyasında artık buna bir kılıf uydurulmuştur. Gayrimeşru işler resmi şirket adı altında yürütülmekte, kirli paralar aklanmakta, karanlık efendiler resmi iş adamı rozeti taşımaktadır. Gene bu bağlamda vurguncular (spekülatör) Boğa ve Akrep enerjilerinin kötüye kullanılmasına örnek teşkil eder.

Aynı zamanda Boğa burcu/2.ev ile Akrep burcu/8.ev ekseninde genelevler, fahişelik, seks işçiliğini de sayabiliriz. Boğa burcu enerjisinin sapması fiziksel ve maddi değerlere aşırı düşkünlük, Akrep burcu enerjisinin sapması ise cinsel bozukluklar ve cinsellik üzerinden ticaret yapmaya meyil verdiğinden işin ucu fuhuş yuvalarından beyaz kadın ticaretine, hatta organ mafyasına kadar uzanabilir...

Oryantal dans yapan dansözler de başat olarak Akrep burcu enerjisi ile titreşir. Venüs Akrep, Ay Balık veya Ay Akrep, Venüs İkizler karışımı şuhluk ve kıvraklığı aynı potada kaynaştırdığından oryantal dans için ideal bir karışımdır.

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; Akrebi Akrep yapan üç temel özelliği vardır; derinlik, yoğunluk ve aşırılık. Hayat felsefesi ya hep ya hiçtir! Ortası yoktur. Akrep güç odaklıdır. Son derece tutkulu, ihtiraslı ve hırslıdır. Sevgisi de nefreti de nefes kesicidir. Sezgileri ve hisleri çok kuvvetlidir. Oldukça sebatkar ve dayanıklıdır. İyi yanıyla ele aldığınızda emsalsiz bir şifacıdır, kötü yanıyla ele aldığınızda kan emici bir vampirdir. Bu nedenle onu iş hayatında doğru değerlendirmek başlıbaşına çetin bir uğraştır.

Abd'de yapılan bir istatistiğe göre iş başvurularında elenen adayların başında Ay Akrep pozisyonuna sahip kadınlar gelmiş. Ay Akrep pozisyonunun entrika çevirme ve ortalığı karıştırma dürtüsü güçlüdür. Paranoyaya yatkındır, özellikle de Ay 8.evde konumlanmışsa. Ay Akrep pozisyonu (haritanın genel durumu da negatif ağırlıklı ise) normal iş sahasından ziyade ajanlık, casusluk, canlı bomba, terör örgütü militanı gibi özel gizli görevlerde kullanılmaktadır.

Eski astrologlar da Ay Akrep pozisyonuna parmak basar ve Ay Akrepte iken ne evlenilmeli ne de önemli bir işe kalkışılmalı diye uyarırlar. Ay Akrep kadar Venüs Akrep de çok çabuk huysuzluğa ve aşırı negatifliğe kayabildiğinden çalışma ortamında sorun teşkil edebilir ve çalışma arkadaşlarınca pek tercih edilmez. Hiç kuşkusuz en tehlikeli karışımlardan biri Akrep-İkizler karışımıdır. Şeytana bile pabucunu ters giydirir...

Akrep burcu enerjisi ekip içinde kördüğümü çözmek, kayıp parçayı bulmak, işlevini tamamlayan şeyleri elemek, eskiyen yapıları yıkmak ve de dönüşümü sağlamak açısından idealdir. Akrep son derece şüpheci ve kontrolcüdür. İpin ucunu bırakmayı bilmez. Bu iki özelliğini dengeleyebildiğinde üstün başarılara imza atabilir. Diğerleri tarafından fazla hırslı ve gaddar bulunan Akrebin şiarı bellidir;

"insanlar madenlere benzer parlayabilmeleri için işlenmeleri gerekir"

Akrep biraz hoyrat zımparalasa da dönüşümün piri olduğu unutulmamalıdır. Onun yöntemlerinden taviz vermeye hiç niyeti yoktur. Nasıl ki halı dövülünce güzelleşiyor, kahve kavrulunca kokusu çıkıyorsa... Nar gibi yanan odun ısı yayıyorsa... İşte insan da öyle yanıp kavrulmadan, acı çekmeden, hırpalanmadan kabuğunu kırıp özüne erişemez. Bu Akrebik kuralı çiğnediğinizde acımasızca hiçe indirgenebilirsiniz... 

Akrep burcu yöneticisi Pluto+Mars ve 8.ev bağlantısı; yükselen Akrep veya Pluto- Yükselen kavuşumu son derece kontrolcü ve manipülatiftir. Krizlerle beslendiğinden durduk yere kriz çıkarmaya meyillidir. Ancak enerjisini kriz çıkarmak yerine kriz çözmeye yönlettiğinde zor günlerin parmakla gösterilen insanı olabilir. Yükselen Akrep diğerlerinin istek ve ihtiyaçlarını anında sezdiğinden iyi bir satıcı veya psikolog olabilir. 10.evi Akrep kesiyorsa veya Pluto Mc ile kavuşuyorsa kişi mesleği kanalıyla dönüşür. Satürn veya Pluto'nun 10.evde yer aldığı doğum haritalarında kişi ciddi sınavlardan geçmeden başarıya ulaşamaz. Aslında krizlerle başa çıkmakta doğuştan yeteneklidir. Akrep; su elementi +sabit nitelik+negatif kutup olarak kodlandığından takıntılı ve saplantılıdır. Melankoli ve nihilizme yatkındır. Psikolojik dip akıntılara kapılmaya meyillidir. Bu negatif uca kaydığında keskin ustura gibi karşısına çıkanı kesip doğrayabilir. Doğum haritasının genel durumuna ve açıların özelliğine göre iş hayatında etrafa tuzak kuran sinsi bir zorba olabileceği gibi (Akrep hiç bir şeyi açıktan açığa yapmaz), tuttuğunu koparan, kararlı ve iradeli bir yönetici veya patron da olabilir (4)

Akrebin doğal yöneticisi olduğu 8.eve düşen gezegenler de kişinin iş hayatı ile ilgili önemli ip uçları verir. Bu evin konuları yoğun ve derin olduğundan kişiyi aşırılıklara sevk eder. Açıkçası 8. ev kişinin cehennemidir. Kişi bu evin konuları ile yüzleşmeden ruhu huzur bulmaz. Bu eve düşen gezegenler ciddi patolojik rahatsızlıklara meyil verebileceği gibi patolojik rahatsızlıkların tedavisinde son derece yetkin ve başarılı bir hekimi de açığa çıkarabilir. Ayrıca 8 ev aşı ve zehir kimyası ile uğraşanlara da yüksek bir yetenek bahşedebilir. Akrebin uzmanlık alanı zehirdir. O yeryüzünde kuyruk ucunda taşıdığı zehirli iğnesiyle dolaşır. Soğukkanlı ve zehirli bir yaratık olması sebebiyle çevresinde hep bir ürperme dalgası yaratır ama eskilerin deyişiyle;

"Alemde hep tiryak olacak değil ya zehir de lazım!" (5)

Dipnot;

(1) Mitolojide Demirciler, Şamanın büyük kardeşi olarak görülür. Astrolojik açıdan bu ilişki Koç ve Akrep burcunu yöneten Mars  gezegeni ile ilgilidir. Mars'ın Koç burcunda Demirci, Akrep burcunda ise Şaman özelliği öne çıkar.  

(2) Miletli Aspasia Atinalı devlet adamı Perikles ile yaşadığı ilişki ile ünlense de aslında donanımlı bir kadın filozoftur. Kimi kaynaklar onun hayat kadını olduğunu ve genelev işlettiğini öne sürer. Dönemin siyasi yaşamına etki etmiş bu kadının Sokrates'in de hocası olduğu söylenir. Ona Hera ve Helen lakabı takılır. Tüm engelleme ve karalamalara rağmen Aspasia ile Perikles  aşklarından ödün vermez. Aslında Aspasia devrinin çok ilerisinde bir zeka ve bilgiye sahip olduğundan aşağılayıcı ifadelerle karalanmaya çalışılır. Günümüzde de değişen bir şey yoktur devrinin ilerisinde olan kadınlar hep taşlanır.

(3) İlhan Selçuk; Cumhuriyet gazetesi pencere köşesinde kabadayı ile külhanbeyi arasındaki farka değinir;

"Kabadayı daha çok mert, içi dışı bir, güvenilir, sözünün eri kişiler için kullanılıyor... Ya Külhanbeyi? Ağzı bozuk, sinirli, fırsatını buldu mu kendinden küçük olanı ya da zor durumda bulunan veya güçsüz kimseye posta koyan; çevreye hava atan, kendini bir halt sanan; yürüyüşü ve salınışıyla kabadayı taklidi yapıp içinden pazarlıklı kişiliğiyle takıyyeciliğini sürdüren, para pul işinde üçkağıtçılarla birlik olup dürüst davranmayan ve de zoru gördü mü pısan kişi bugünkü toplumun külhanbeyidir!"

Ayrıca eski Kabadayılar günümüzde hızla yayılan mafyanın kendilerinin bir devamı olduğu görüşünü reddediyor. Kabadayılık yasasında kadına ve çocuklara dokunmama, darda olana el uzatma, yoksulu, ihtiyacı olanı koruyup kollama, zenginden alıp fakire verme (Robin Hood felsefesi) gibi hümanist kuralların ağırlıkta olduğunu savunuyorlar. Şener Şen'in başrol oynadığı "Kabadayı" filminde özellikle eski kabadayı figürü (Şener Şen) ile mafya ağası figürü (Kenan İmirzalıoğlu) arasındaki farka vurgu yapılıyor.

(4) Her zamanki önerimizi tekrarlayacağız meslekler konusunu daha iyi anlayabilmek için Akrebin doğası ile ilgili özellikleri de dikkate almanız gerekir. Bu nedenle daha önce sitemizde yer alan "Zaman Akrep İken..." yazılarımıza bakmanızda yarar vardır.

(5) Feridüddin Attar - Mantık Al-Tayr

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I, II ve III Cilt

3) John Scofield - İş ve Mükafat

4) Kabadayı filmi (Senaryo; Yavuz Turgul/ Başrol Oyuncusu Şener Şen)

5) Baba (The Godfather) filmi- (Mario Puzo romanı-Başroller; Marlon Brando ve Al Pacino)

 

ÖNCEKİ YAZI Mor Cepken SONRAKİ YAZI Dünya Tiyatro Günü
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın