Eylül Esintisi - ALTINCI EV

ALTINCI EV

Altıncı evin künyesi;

 

Evin türü; Son ev,
Evin geleneksel ismi; Hizmetkarlar evi,

Evin doğal burcu; Başak
Evin doğal yöneticisi; Merkür
Evin sınıflandırılması; Toprak -Değişken- Dişil
Evin yönü; Kuzey batı, Batı

Evin temel dersi; sistemin sağlıklı işleyebilmesi için tüm birimler arasında görevdeşlik (sinerji) sağlayarak bütünün hayrına hizmet etmek (özveri ve kendini adama)

Evin temsilindeki konular; günlük işler, düzen, bakım, onarım, mecburiyet ve zorunluluklar, hizmet etmek, çalışmak, çalışanlar, iş ortamı ve iş arkadaşları, emek, verim, kalite, üretim, hüner, beceri, çıraklık-kalfalık-ustalık aşamaları, ehliyet ve liyakat, tevazu, edep, adap, ikinci roller, sağlık durumu, hastalıklar, beslenme alışkanlığı, temizlik, titizlik, saflaştırma, ayrıştırma, tahlil (analiz), birim ve süreç bilinci, eleştiri, mükemmeliyetçilik, sorumluluk, somutluk ve pratiklik, fiziksel kusur ve sakatlıklar, defolar, küçük evcil hayvanlar, yük hayvanları.

Evin olumlu yansıması; hizmet ederek ve verim sağlayarak doyuma ulaşmak, hüner geliştirme, sorumluluk sahibi olma, metodik ve düzenli çalışma, el ve teknik beceriler, fiziksel ve ruhsal dengeyi sağlama, analitik zeka, dikkat ve özen göstermek, kendi yağıyla kavrulmak, günlük işleri çekip çevirmek, sağlıklı beslenme, tevazu sahibi olmak, emeğe saygı duymak, kaliteye önem vermek, sorunlara pratik çözümler üretmek, birim ve sürece odaklanmak, ayrıştırma ve saflaştırma mekanizmalarını devreye sokarak yararlı ve zararlıyı birbirinden ayırma, ehliyet ve liyakat sahibi olmak, çıraklıktan ustalığa uzanan basamakları birer birer çıkmak. 

Evin olumsuz yansıması; kişinin angarya, ağır ve sıkıcı işlere esir düşmesi, aşırı detaycılık, ayrıntılara takılıp bütünü yitirme (ağaca bakmaktan ormanı görememe), bordro mahkumluğu, tekdüze işlere takılıp kalmak ve sürekli ikinci roller üstlenmek, beden ve zihin dengesizliği, hastalıklardan kurtulamama, hastalık hastalığına yatkınlık, aşırı eleştirel olmak, sinir bozucu bir mükemmeliyetçilik, müşkülpesentlik, mızmızlık, sürekli kusur bulma, sürekli bir hoşnutsuzluk ve memnuniyetsizlik hali, fazla vasatlık ve sıradanlık, aşırı stres, aşırı tasarrufçuluk, sıkıntı ve sorunlara boğulmak, emeğin heba olması, zarar ve ziyanlar, sapla samanı birbirine karıştırmak, eziklik...

Altıncı evin dünyasal (mundane)astrolojideki karşılığı; bir ülkenin işçi sınıfı ve memur kesimi (bordrolu çalışanları), sendikalar, sigorta şirketleri, güvenlik ve temizlik sektörü, sağlık sektörü ve sağlık görevlileri (hastaneler, hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, hastalar), gıda sektörü, tarım ürünleri, emekliler, fabrikalar, meslek okulları, zanaatkarlar, evcil ve küçük baş hayvanlar (eski çağlarda uşaklar, köleler,esirler)

Altıncı evin tıbbi (medical) astrolojideki karşılığı; bağırsaklar, karın boşluğu (hipokondr bölgesi), sinir bağlaçları (sinapslar), hastalığın genel durumu ve akıbeti. Başak burcu/6.ev enerjileri birime odaklı çalıştığından vücudun her hangi bir organı ya da parçası alınıp ayrıntılarıyla incelendiğinde diğer bütün parçaların toplam bilgisine ulaşılır. Bu nedenle astrolojik olarak hastalık göstergesi (decumbiture) haritalar bu evi temel alır.

Altıncı evdeki natal gezegen etkileri; geleneksel astrolojik görüş 6.evi yükselene açı yapmadığından talihsiz bir ev olarak görüp, sıkıntı ve sorunlar, bilhassa da hastalıklarla ilişkilendirilir (1) Modern astrolojik görüş ise 6.evi hizmet, emek, sıkı çalışmak, günlük işler, düzen ve sistem kurmak, kusursuzluğa erişmek çabası ile ilişkilendirir. Aslında bu evin en tipik sorusu şudur;

"Sıradan işleri kim yapacak?"

Zaten hayat da bize her gün aynı soruyu tekrarlamaz mı! Kolayına kim talip olur tekdüze ve sıkıcı işlere? Elbette Başak burcu/6. ev enerjisi güçlü olanlar... Açıkçası hizmet deyince kimse Başak burcunun eline su dökemez. Onunkisi bir hizmet aşkıdır. Öyle ki çoğunluğun külfet olarak gördüğü hizmet, Başak için adeta bir ibadettir. Hani hizmet görücüye çıksa onu hiç kimselere kaptırmayacak tek talibi Başaktır! Aslan burcu 6.evi kestiğinde ya da Güneş 6. evde parladığında bu evin konuları teatral bir havaya bürünebilir. 6.evde Aslan burcundaki Güneş-Pluto kavuşumu kişiye;

"Dünya’yı döndüren benim hizmetimdir" duygusu verebilir.

Güneş-Jüpiter kavuşumunda ise kişi;

"Dünya benim hizmetimde olmalı" duygusunun çekimine kapılabilir.

Altıncı evdeki Satürn veya Oğlak burcundaki Ay kişiyi işkolik yapabilir. Eğer Satürn'ün Pluto ile sert kontakları da mevcutsa burada ciddi bir emek sınavı vardır. Genellikle iki durumdan biri ortaya çıkar; kişi ya çok çabalar, helak olur, emeğinin karşılığını zar zor alır ya da bin bir zahmetle ektiği ürünün hasadını bir çırpıda gelip başkaları toplar. O baka kalır! Oysa 6.evi güçlü olan kişinin hayattaki en temel değeri emektir. Emeğinin heba olması ona çok ağır geldiğinden hem eziklik hissedebilir hem de çok derinden üzüldüğünden hastalanabilir...

Altıncı evdeki transit gezegen etkileri; Başak burcunun yönetimindeki altıncı ev kişiye has becerilerin sistemli ve metotlu bir biçimde işlenerek verimli hale getirildiği, çıraklıktan ustalığa uzanan meşakkatli bir çalışma alanıdır. Bu evde transit yapan gezegenler farklı açılardan ama aynı temel konuda kişiye ayna tutar;

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

 Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." (2)

İşte bu kadar sade, bu kadar basit. Kısa yoldan köşeyi dönmek, adam kayırmak, rüşvet, imtiyaz, birilerinin sırtına basarak yükselmeye kalkmak ya da birini karalayarak kendini aklamaya çalışmak bu evde ters teper. Buranın düsturu her başarıyı alın teriyle imzalamaktır. Kısacası bu evde esas olan ehliyet ve liyakat' tir. (3)

Bu nedenle jenerasyon gezegenlerinin transitleri 6.evde kişiyi emek ve tevazu konularında en ağır sınavlara tabi tutar. Burası alt yarı kürenin, üst yarı küreye bağlandığı hassas kaynak noktasıdır. Altıncı evin gergefinde nakış nakış işlenen "ben" enerjileri ufkun üstüne, "biz" enerjilerinin eşiği olan 7. ev huzuruna görücüye çıkmaya hazırlanır...

Bir sonraki bölüm 7.ev ile sürecek.

(1) Manilius; 6.evi hastalık habercisi, acı ve yoksulluk evi olarak gördüğünden, burayı "sıkıntının tapınağı" olarak niteler. Batan (cadent) bir ev olması nedeniyle düşmeye mahkum olduğunu söyler.

Firmicus; yükselene açısı olmadığından 6.evi fiziksel güçsüzlük ve hastalıklarla ilişkili zayıf ve pasif bir ev olarak niteler. Aynı zamanda Mars'ın evi olması nedeniyle kötü talihi (mala fortuna) simgelediğini söyler.

El Burini; vücuttaki kusur ve sakatlılıklar, hastalıklar ve aşırı çalışmak ile ilişkilendirir. Köleler, hizmetçiler ve büyük baş hayvanları bu evin temsil ettiğini söyler.

2) Ziya Paşa'nın terkib-i bent tarzındaki beyiti.

3) Altıncı evin daha iyi idrak edilebilmesi için Başak burcu ile ilgili yazıların okunmasında yarar vardır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

2) Deborah Houlding- Astrolojide Evler

3) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Ders Notları

4) Barış İlhan- Astroloji Ders Notları

5) NCGR - Eğitim Programı Notları.

6) Steven Forrest - İçinizdeki Gökyüzü

Not;
Ülkemizde geliştirilmesi ve doğru kullanılması gereken enerjilerin başında Başak burcu ve 6. ev enerjileri gelmektedir.
T.C. haritasının en dip noktasını (4.ev) Başak burcu keser,yöneticisi Merkür 5. evde yaratıcı ifadenin yer aldığı alanda Satürn ile (0A05) haritanın en yakın açısına sahiptir. Bu biraz Başak burcu enerjilerin sağlıklı akışında engel ve tutukluk, rahat ifade edilmesinde de bir parça korku vermektedir. Aynı zamanda 6.evi de Yay burcu kestiğinden ve yöneticisi Jüpiter gene 5.evde fakat kıstırılmış bir alanda kaldığından, Başak burcu/6.ev enerjileri kullanımında sap ve saman birbirine karışmakta, ülkemizde arzu edilen ehliyet ve liyakat bir türlü sağlanamamaktadır.
Bu çok girift bir konu olduğundan başlı başına incelemesi gerekir. Biz buradan sadece küçük bir hatırlatmada bulunalım istedik. 

 

 

ÖNCEKİ YAZI AVUÇ İÇLERİMDEN ÖPTÜ... SONRAKİ YAZI IHLAMURLAR ÇİÇEK AÇTIĞI ZAMAN...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın