Eylül Esintisi - Antiscia Noktalarının Günlük Hayatımıza Etkileri

Antiscia Noktalarının Günlük Hayatımıza Etkileri

Antiscia ve contra-antiscia başlıklı yazımızın ilk bölümünde bu yansıtma noktalarının genel özelliklerine yer vermiştik. Bu bölümde ise antiscia ve contra-antiscia noktalarının günlük hayatımız üzerindeki etkilerine değineceğiz.

Gündönümü noktalarına yatay olarak hizalan eşit aralıklardaki burçların birbiriyle olan açı bağları:

Yengeç-İkizler= 30 derece minör açı

Aslan-Boğa= 90 derece majör açı

Başak-Koç= 150 derece minör açı                 

Terazi-Balık= 150 derece minör açı

Akrep-Kova= 90 derece majör açı

Yay-Oğlak= 30 derece minör açı

Ekinoks noktalarına dikey olarak hizalanan eşit aralıklardaki burçların birbiriyle olan açı bağları;

Koç-Balık= 30 derece minör açı

Boğa-Kova= 90 derece majör açı

İkizler-Oğlak= 150 derece minör açı

Yengeç-Yay= 150 derece minör açı

Aslan- Akrep= 90 derece majör açı

Başak-Terazi= 30 derece minör açı

Bir iz düşüm tekniği olan bu özel noktalar aynalama (antiscia) ve ters aynalama (contra-antiscia) yansımalarıyla dolaylı iletişim yollarını ifade eder (1)

Antiscia tekniğinden bağımsız olarak sabit nitelikli burçlar doğum haritasında 90 derece majör açı bağı kurduklarında “kozmik kare” konfigürasyonu meydana gelir. Kozmik kare konfigürasyonunda her tel ayrı bir frekansta titreştiğinden akort edilmesi zor enerjilerdir.

Öncü ve değişken nitelikli burçlar da doğum haritasında 150 ve 30 derece minör açı bağı kurduklarında “Yod” konfigürasyonu oluşturur. Yod konfigürasyonu oluşturan burçlar birbirini doğrudan göremediği, element ve nitelik olarak da ortak bir özellik taşımadığından iletişim kurmakta zorlanır (2)

Birbirini görmekte, birbirinin dilini çözmekte ve birbiriyle anlaşmakta sıkıntı çeken burçların farklı enerjilerini ortak bir zeminde toplamak ve birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak kolay değil fakat kısmen mümkündür.

Kısacası antiscia tekniği doğrudan iletişim kuramayan burçların dolaylı iletişim kurma yollarının farkına varmamızı sağlar. Doğrudan göremeyip yansıma yoluyla farkına vardığımız şeyleri küçümseyemez ve de yok sayamayız.

“İnsan kendi yüzünü de doğrudan göremez”

Ama bu bir yüzümüz olmadığı anlamına gelmez.

Bir yüzümüz vardır ve biz onu doğrudan değil ancak bir ayna yardımıyla görebiliriz. Ayna işlevi ve yansıma prensibi kendimizi tanımamızı ve kendimize dışarıdan bakabilmemizi sağlar.

Aynı zamanda ayna işlevi bir savunma mekanizması görevi de üstlenir. Kendimizde hoşlanmadığımız için kabullenmekte zorlandığımız özelliklerimizi genellikle başkalarına yansıtırız. Bu durumda ayna işlevi bir savunma stratejisi haline gelebilir.

Antiscia tekniği doğum haritamızda arka planda kaldığı için doğrudan göremediğimiz özelliklerimizin farkına varmamamıza ve uyumlamakta zorlandığımız enerjilerle baş etmemize yardımcı olur. Bu tekniğin hayatımza katkılarını üç ana başlık altında toplayabiliriz;

1) Gizli benliğimiz; farkında olmadığımız için sahiplenmediğimiz özellikler bizim gizli kişiliğimizi oluşturur. İronik biçimde bu özellikleri açıktan gösteren kişileri hayatımıza çekerek gölge yanlarımızla yüzleşiriz. Bir diğer yolu ise antiscia tekniğini kullanarak gizli benliğimizi keşfetmeye çalışmaktır (3)

2) Mevsimsel zorlanmalarımız; bazı mevsimlerde kendimizi iyi hissederken bazı mevsimlerde zorlanır ve rahatsızlıklara açık hale geliriz. Burçların fiziksel ve psikolojik açıdan zorlandığı mevsimsel süreçleri dikkate aldığınızda sizin için riskli olan zaman dilimlerinde daha tedbirli olabilirsiniz (4)

Koç burcu:

Ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk üç haftası (Başak etkisi/antiscia),

Şubat ayının son haftası ile mart ayının ilk üç haftası (Balık etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak eylül ayının son haftası ile ekim ayının ilk üç haftası (Terazi etkisi/karşıt açı)

Ancak Güneş koç burcunda yüceldiğinden genellikle sağlıklı bir yapıları vardır, kolayca hastalanmazlar, çoğunlukla hastalıkları ayakta atlatırlar yatak döşek durumlara tahammül edemezler. Genellikle hastalıklarının kökeninde öfke kontrolü sorunu yatar.

Boğa burcu:

23 Temmuz ile 23 Ağustos arası (Aslan etkisi/ antiscia),

Ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk üç haftası (Kova burcu etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak ekim sonundan kasım ortasına kadar (Akrep etkisi/karşıt açı)

Ancak genel yapıları itibariyle sağlam ve dayanıklı olduklarından kolayca hastalanmaz ve hastalansalar da çabuk toparlanırlar. Genellikle hastalıklarının kökeninde sabit görüş ve aşırı inat sorunu yatar.  

İkizler burcu:

21 hazirandan temmuz ayının ilk üç haftası (Yengeç etkisi/antiscia),

21 aralıktan ocak aynın ilk üç haftası (Oğlak etkisi/ Contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak kasım sonundan aralık ortasına kadar (Yay etkisi/karşıt açı)

Rahatsızlıklarının kökeninde fiziksel nedenlerden ziyade zihinsel nedenler yatar.

Yengeç burcu:

Mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk üç haftası (İkizler etkisi/antiscia)

Kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk üç haftası (Yay etkisi/Contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak aralık ayının son haftasından ocak ayının ortasına kadar (Oğlak etkisi/karşıt açı)

Rahatsızlıklarının kökeninde fiziksel nedenlerden ziyade duygusal nedenler rol oynar.

Aslan burcu:

Nisan ayının son haftası ile mayıs ayının ilk üç haftası (Boğa etkisi/antiscia)

Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk üç haftası (Akrep etkisi/Contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak ocak ayının son haftasından şubat ayı ortasına kadar (Kova etkisi/karşıt açı)

Rahatsızlıklarının kökeninde büyük ölçüde tahakküm etme dürtüsü etkilidir bu da en çok kalp ve sırt bölgesine vurur.

Başak burcu:

Mart ayının son haftasından nisan ayının ortasına kadar (Koç etkisi/antiscia)

Eylül ayının son haftasından ekim ayının ortası (Terazi etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak şubat sonundan mart ortasına kadar (Balık burcu/karşıt açı etkisi)

Ufkun altında yer alan bu 6 burç günlerin uzadığı süreçte yer aldığından gün ışığını bolca toplar ve güneşi bir nevi depolarlar. Bu da onların bünyelerini kuvvetlendirdiğinden sağlık sorunlarına karşı daha dayanıklı hale getirir. Elbette bu hiç hastalanmayacakları anlamına gelmez sadece ikinci grupta yer alan 6 burçla kıyaslandığında daha avantajlı durumdadırlar.

İçlerinde tek istisna Başak burcudur hem ufkun altından ufkun üstüne çıkma aralığında hem de yaz sonu ile sonbahar başlangıcında yer aldığı için bir geçiş rolü üstlenir.

Başak burcu sağlığı konusunda fazlasıyla evhamlı olduğundan en çok bağırsak sorunlarından muzdariptir. Çoğunlukla ciddi bir hastalıktan ziyade “hastalık hastalığı” na yatkındır.

Terazi burcu:

Şubat sonundan mart ortasına kadar (Balık etkisi/antiscia)

Ağustos sonundan eylülün ilk üç haftasına kadar (Başak etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak 21 marttan 21 nisana kadar (Koç burcu etkisi/ karşıt açı)

Zodyakdaki en hassas konumlardan birine de Terazi burcu sahiptir. Bunun astronomik temeli Güneşin Terazi burcunda düşmesi yani ısı ve ışığının gözle görülür biçimde azalmasıdır.

Güneşin Terazi burcunda tesirini yitirmeye başlaması onlara kuşun kanadından bile etkilenen son derece hassas bir bünye verir.

Terazi zodyakın orta yerinde durduğundan her yönden gelen etkilere açıktır. Bu da denge kurmasını zorlaştırır. Yönetimindeki 7.ev de “açık düşmanlar” evi olarak geçer. Bunun anlamı diğer insanlardan da mikroorganizmalardan da gelebilecek zararlara fazlasıyla maruz kalmasıdır. Kendini korumakta zorlandığından ciddi bir rahatsızlığı bulunmasa da sıkça huzursuz ve keyifsiz hissedebilir.

Akrep burcu:

Ocak sonu ile şubat ortasına kadar (Kova etkisi/antiscia)

Temmuz sonu ile ağustos ortasına kadar (Aslan etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak nisan sonu ile mayıs ortasına kadar (Boğa etkisi/karşıt açı)

İkinci altılı gruptaki burçlar içinde belki de tek istisna Akrep burcudur. Tohuma inme, karanlıklara hükmetme gücüne sahip olduğundan en zor şartlarda bile hayatta kalabilir.  Dayanıklı ve sebatkar olduğundan hastalıkların üstesinden gelmeyi başarır. Genetik olarak öldürmeye programlandığından ölmekten korkar. Bu nedenle korku ataklarının kökeninde “ölüm korkusu” yatar (5)

Yay burcu:                                                                                  

21 Aralık ile 21 Ocak arası (Oğlak etkisi/antiscia)

21 Haziran ile 23 Temmuz arası (Yengeç etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak 21 Mayıs ile 21 Haziran ortasına kadar (İkizler burcu/karşıt açı)

Rahatsızlıklarının kökeninde fiziksel nedenlerden çok zihinsel nedenler rol oynar.

Oğlak burcu:

Kasım sonu ile aralık ortasına kadar (Yay etkisi/antiscia)

21 Mayıs ile 21 Haziran ortasına kadar (İkizler etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak 21 Haziran’dan 23 Temmuz’a kadar (Yengeç burcu/ karşıt açı)

Korkuları ve hırsları rahatsızlıklarında önemli rol oynar. Bu duygularını dizginleyemediğinde en çok diz, diş ve cilt problemleriyle uğraşır.

Kova burcu:

23 Ekim’den 22 Kasım’a kadar (Akrep etkisi/antiscia)

21 Nisan’dan 21 Mayıs’a kadar (Boğa etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak 23 Temmuz ile 23 Ağustos arası (Aslan burcu etkisi/karşıt açı)

Nörolojik rahatsızlıklara en yatkın burç Kovadır. Genellikle yüksek frekansı dengeleyemediğinde vücutta biriken elektrik akımı ya beyine vurur ya da el ve ayak bileklerinden çıkar.

Balık burcu:

23 Eylül ile 23 Ekim arası (Terazi etkisi/antiscia)

21 Mart ile 21 Nisan arası (Koç etkisi/contra-antiscia)

Ayrıca antiscia noktalarından bağımsız olarak 23 Ağustos ile 23 Eylül arası (Başak etkisi/karşıt açı)

Balık burcu da ikinci altılı grubun sağlık açısından en hassas üyesidir. Soğuğa karşı dayanıksızdır, özellikle de ayak üşümesi ile karakterizedir. Tıpkı Terazi burcu gibi “kuşun kanat çırpmasından” etkilenir bir hassasiyete sahiptir zaten iki burcu da dikkatlice incelerseniz aralarındaki yansıma etkisini (antiscia) fark edebilirsiniz.

Ufkun üstünde hizalanan 6 burç günlerin kısalmaya ve gün ışığının azalmaya başladığı süreçte yer aldığından, ilk altılı gruptaki burçlarla kıyaslandığında daha dezavantajlı oldukları görülür (4)

3) Hayatımızda vuku bulan önemli olaylar: hayatınızı etkileyen önemli olayları, sınav niteliğindeki gelişmeleri incelediğinizde çoğunlukla mevsimsel hassas dönemlerinize denk geldiğini görürsünüz.

İşe girme, evlenme, çocuk dünyaya getirme, ciddi bir rahatsızlık, ameliyat, sevilen birinin kaybı, boşanma, emekli olma vb hayatınızı derinden etkileyen konu ve olayların tarihleri ile test edebilirsiniz.

Bu noktada antiscia ve contra-antiscia etkisi veya karşı burçtan alınan 180 derecelik açı hayatınızda meydana gelen derin olayların şaşmaz bir göstergesidir.

Ufkun altında hizalanan ilk altılı gruba giren burçları “maruz eden”, ufkun üstünde hizalanan ikinci altılı guruba giren burçları da “maruz kalan” olarak değerlendirdiğimizde antiscia ve contra-antiscia etkisi ile birlikte 180 derece karşıt açı etkisinin hayatımızdaki rolünü daha iyi kavrarız.

Antiscia tekniğinin bize kalıcı mesajı belki şu olabilir;

Sadece Güneş burcu özelliklerini dikkate aldığımızda “solo” yaptığımızı sanırken,

Antiscia tekniğini eklediğimizde “düet” yaptığımızın farkına varırız.

Doğum haritamızın derinliklerine indiğimizde işin içinde çok sesli çok daha büyük evrensel bir "koro" bulunduğunu idrak etmeye başlarız... 

Dipnot:

(1) Solar Fire Astroloji programı kullananlar antiscia ve contra-antiscia tablosuna Page bölümünden Horary şıkkını kullanarak ulaşabilirler.

(2) Web sitemizde daha önce yayınladığımız majör ve minör açılar ile açı kalıpları ile ilgili yazılarımıza bakabilirsiniz.

(3) İrvin Yalom“Bağışlanan Terapi” adlı eserinde benlik ile ilgili şöyle bir tanımlama bulunur;

“Benim ve başkalarının bildiği; “benlik” tir.

Benliğin bilmediği, başkalarının bildiği “kör benlik” tir.

Benliğin bildiği ama başkalarının bilmediği; “gizli benlik” tir.

Benliğin ve başkalarının bilmediği; “bilinçdışı benlik” tir.

(4) web sitemizde elementler, nitelikler ve enerji kutupları ile ilgili yazılarımızda zengin bilgiler mevcuttur.

(5) Sağlık konusuna ilerleyen süreçte yer vereceğimizden burada detaya girmedik ancak websitemizde burçların genel özelliklerini tanıttığımız yazılara baktığınızda buradaki bilgileri sentezlemeniz daha kolay olur.

Kaynakça:

1) Deborah Houlding- The Classical Basis of Antiscia and Contra-antiscia

2) Nazan Öngiden – Eylül Esintisi II ve III.ciltler

3) İrvin Yalom- Bağışlanan Terapi

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Mavi Ay- Süper Ay- Süper Mavi Ay SONRAKİ YAZI Cumhuriyetimizin 100.Yılında Bu Zafer Muazzam Bir Armağandır
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın