Eylül Esintisi - ASLAN BURCU VE KOVA BURCU EKSENİ

ASLAN BURCU VE KOVA BURCU EKSENİ

5.Eksenin kuzeybatı yönünde 5.ev/Aslan burcu, güneydoğu yönünde 11.ev/Kova burcu yer alır. İki burç sabit nitelik ve pozitif enerji kutbunu paylaşır. Aslan burcu ateş elementi olup Güneş tarafından yönetilirken, Kova burcu hava elementi olup Uranüs tarafından yönetilir. İki burcun temsilindeki evler ise halef evler grubuna dahildir. Zodyak'ın 5.eksenindeki en belirgin tema kişinin içindeki cevheri açığa çıkarmasıdır. Kişinin içindeki cevheri açığa çıkarabilmesi ancak kendini doğru ifade etmesi ile mümkündür. 5.ev/Aslan burcu cephesinde kişinin kendini ifade etmesinde ego tatmini daha belirgin bir rol oynar çünkü burada yaratıcı eylemi motive eden güç egodur. 11.ev/Kova burcu cephesinde takım ruhu daha belirgin bir rol oynar çünkü burada yaratıcı eylemi motive eden güç grup bilincidir. 5.ev/Aslan burcu cephesinde kişinin ısı ve ışığını çevresine yayması, parlaması, hayattan keyif alması, eğlenmesi, oyun oynaması, aşık olması ve çocuklarla bağ kurması öne çıkarken, 11.ev/Kova burcu cephesinde insani amaçlar etrafında toplanma, gelecekle ilgili hedefler belirleme, yön tayini, özgün ve özgür birey olabilme, tabuları yıkma, koşullanmışlığı aşma, değişim ve yeniliklere açık olma gibi konular öne çıkar. Genellikle 5.ev/Aslan burcu enerjisi sahne sanatları, 11.ev/Kova burcu enerjileri ise bilimsel çalışmalar alanında kendini ifade etmeye ve yaratıcılığını sergilemeye daha yatkındır. Ancak burada esas olan kişinin özüne ihanet etmeden, alkışlara ve yergilere kapılmadan kendine has değer ve yetenekleri sergileyerek potansiyelini doğru yönde kullanmasıdır. Dolayısıyle bu eksene "Öz gerçekleştirme" gibi oldukça zor bir tema damgasını vurur. Kişi aile veya toplum baskısı nedeniyle gerçek rolünü oynamak yerine kendisine dayatılan rolü oynadığında veya kolaya kaçıp poz kesmeye kalktığında özgünlüğünü yitirir, taklide düşer ve içindeki cevheri heba eder. Bu eksenin uyumsuzluğunda en sık açığa çıkan rahatsızlıklardan biri gerçek rolün yapay ve zorlamalı rolle yer değiştirdiği Histeridir. Ego ve kimlik problemleri, bilinç kaybı, çıldırma, bunama, kalp ve dolaşım bozuklukları da gene en çok bu eksende kendine bir yer bulur...

Baştan söylemeliyim ateş ve hava elementleri uyumlu olmakla birlikte Aslan ve Kova burçlarının birlikteliği kolay bir birliktelik değildir (1) Bu bir nevi ateş ve buz ilişkisidir. Paradoksal olarak ateş buzu eritirken, buz da ateşi söndürür. Nasıl bir arada var olabilirler! Kıvılcımlar ve şimşeklerle... Aslan burcu merkezi sahnede tüm ihtişamıyla parlayıp, alkış ve övgülerle kendinden geçerken, Kova burcu izleyici salonunda bedeni koltukta aklı firarda, uzayın derinliklerinde fır dönüp durur. Aslan burcunun sıcak, candan, cömert, oyuncu doğası Kova burcunun mesafeli, serin, uzak duran yapısına hayat enerjisi pompalayıp bu dalgın profesörü dünyaya bağlarken, Kova burcunun nesnel bakış açısı, gözlemci ve radikal yaklaşımı da Aslan burcunun janjanlı ve tantanalı hallerine, teşhir ve pohpohlanma zaafı ile hayatı dramatize etme eğilimine şok terapisi uygular. Aslan burcu kardan adam Kova burcunun buzlarını çözerken, Kova burcu da kızgın alevler saçan Aslan burcunun yüksek ateşini düşürür. Kova burcu fazlasıyla hümanisttir, teorisyendir ve nihai hedefi insanlığı ileriye taşımaktır. Aslan burcu ise hükümdarlık tacıyla doğmuş gibidir, etrafta bir kral veya kraliçe edasıyla dolanır, emir kipi ile konuşur, lüksü ve eğlenceyi sever, hayat sahnesini tüm varlığı ile doldurup kaplar. Kova burcu ise asi, devrimci ve reformisttir. "İnsan başkaldıran bir varlıktır " (2) kuramından yola çıkarak muhalif, marjinal ve protest tepkileri ile nerede bir hükümranlık varsa üstüne yürür, ne kral tanır ne kraliçe, tacı ve tahtı yerle yeksan eder. Her şeyi eşitleme ve sıradanlaştırma saplantısı haliyle kavalyesi olan Aslan burcunun egosuna çarpar. Dahası Kova burcunun sara nöbetini andıran beyin fırtınası Aslan burcunu türbülansa sokar. Biteviye zig zag çizen, deha ile delilik arasında gidip gelen kontrolsüz heyecan ve gerginliği Kova burcuna pahalıya patlar. "Kral çıplak" demeye cüret etmenin bir bedeli vardır. Aslan burcu kendiyle ilgili buradan bir ders çıkarır ama rakibine de ders vererek... Aslan hazretleri hiç kimseye benzemez ve de mukayese kabul etmez. Kendini merkezi noktaya sabitler ve diğerleri ile eşit konuma gelmeye yanaşmaz. Sıradanlığı, vasatlığı, aynılığı kabul etmez. Hükümranlığına karşı çıkılmasına, hele de o toz kondurmadığı gururu ile oynanmasına asla müsamaha göstermez. Baştan ayağa ego kesilir. Derler ki yaralı bir Aslan'dan daha tehlikelisi yoktur... zira yaldızlı görünümünün ardında saklı tutuğu vahşi doğası bütün çıplaklığı ile açığa çıkar. Pençelerini biler ve öyle bir kükrer ki yer gök inler! Medeniyetten ve insan haklarından dem vuran Kova burcu ne olup bittiğini anlamaya bile fırsat bulamadan Aslan'ın pençesinde kalıverir...

5.ev/Aslan burcu ile 11.ev/Kova burcu ekseninin sentezi;

Bu eksenin sentezini kavramamızda "tiyatro" metaforu bize yardımcı olabilir. William Shakespeare'nin o ünlü sözünü hatırlayacaksınız;

"Tüm dünya bir  sahnedir. Ve bütün erkek ve kadınlar sadece birer oyuncu" (3)

Evet, tüm dünya bir sahnedir ve tüm insanlar da bir oyuncudur. Sırası gelen bu sahneye çıkar ya da iner... Oyunun kurgusu, oyuncular ve roller çeşitlilik gösterse de aslında doğası gereği sahne dramatiktir. 5.ev/Aslan burcu cephesinde kendimizi şu sorgulamayı yaparken bulabiliriz;

"kendi hayat oyunumun baş rol oyuncusu mu yoksa figüranı mıyım?"

11.ev/Kova burcu cephesinde bir adım daha öteye geçeriz;

"Kendi hayat oyunumun hem yazarı hem de oyuncusu muyum?"

Eksenin sentezine varabilmemiz için doğru cevaplamamız gereken bir soru daha vardır;

"Gerçekten kendi hayatımı mı yaşıyorum yoksa bana dayatılan hayatı mı?

Hangisi? Cevap sizde saklı! Çünkü herkes kendi gerçekliğini yaratır.

Dip notlar;

(1) Web sitemizde yayınlanan Aslan ve Kova burçları ile birlikte 5.ev ve 11. evleri gözden geçirmeniz eksen ilişkisini kavramanıza yardımcı olabilir.

(2) Albert Camus

(3)  William Shakespeare " All the world's a stage, And all the men and women merely players..."

Kaynakça;

Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan.

 

ÖNCEKİ YAZI SONRAKİ YAZI SAMSUN-GAZETE GERÇEK'DE KÖŞE YAZILARIMIZ
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın