Eylül Esintisi - Astrolojik Açıdan Asteroidler

Astrolojik Açıdan Asteroidler

Astronomik olarak 1800'lü yılların başında keşfedilen ve "ilk dörtlü" olarak tanımlanan asteroid Ceres, Vesta, Pallas ve Juno antik çağ tanrıçalarının adları ile onurlandırılmıştır. Astrolojik çerçevede ikincil öneme sahip olan asteroidler yardımcı roller üstlenmişlerdir.

İnsanlığa ait en eski inançlar Ana Tanrıça tapımı üzerine kurulu olmasına rağmen koskoca Olympos'ta sadece Venüs birincil öneme sahip bir tanrıçadır. Geri kalan tanrıçaların hepsi ikincil önem taşır. Tanrılar Kralı Zeus'un karısı Hera bile... Ay Tanrıçasının durumu da muğlaktır... Nasıl ki Anadolu topraklarında, bilhassa Ege bölgesinde hüküm süren Apollon, Yunan panteonuna bir türlü oturmuyorsa, Güneş tanrısı olarak hem Apollon hem Helios anılıyorsa aynı şekilde Apollon'un kız kardeşi Ay Tanrıçası Artemis de eğreti durmaktadır. Hem Artemis hem de Selene Ay Tanrıçalığı ile ilişkilendirilmektedir. Ay'ın karanlık yüzüne karşılık gelen Anadolulu Tanrıça Hecate'nin adı ise pek anılmamaktadır. Antik Yunan ve Roma mitolojisindeki Ay Tanrıçası ile ilgili karışıklığa astrolojik çerçevede şöyle bir çözüm getirilmiştir. Yeniay fazı; bakire Artemis, dolunay fazı; doğurgan Selene ve çürüyen Ay fazı; bilge kocakarı Hecate... (1)

İlk dörtlü olarak anılan tanrıçaların dişi enerjileri ifade etme biçimi ve yardımcı rollerini açıklamadan önce burç yöneticiliği bulunan tanrıçalara değinelim. Astrolojik haritalarda dişi ilkeye karşılık gelen iki gök cisminden biri Ay diğeri ise Venüs'tür. Geri kalan gezegenlerin tümü eril ilkeyi temsil eder. Burç yöneticilikleri de 2 tanrıça ve 8 tanrı arasında pay edilmiştir. Genel kabule göre gezegenler ve yönettikleri burçlar;

Burç adı                   Yönetici Gezegen          Mitolojik Tanrı/Tanrıça figürü

Koç burcu                 Mars                           Savaş Tanrısı

Boğa burcu              Venüs                         Aşk ve Güzellik Tanrıçası

İkizler burcu             Merkür                         Ulak Tanrı

Yengeç burcu          Ay                               Av ve Yaban Hayat Tanrıçası

Aslan burcu              Güneş                          Güneş Tanrısı Helios

Başak burcu             Merkür                         Ulak Tanrı

Terazi burcu           Venüs                          Aşk ve Güzellik Tanrıçası

Akrep burcu             Pluto+Mars                   Yeraltı Ölüm Tanrısı

Yay burcu                Jüpiter                          Tanrıların Kralı

Oğlak burcu            Satürn                          Zaman Tanrısı

Kova burcu             Uranüs+Satürn              Gök Tanrısı

Balık burcu             Neptün+Jüpiter              Okyanus ve Fırtına Tanrısı

Astrolojik çerçevede genel kabul görmeyen fakat astronomik ve mitolojik açıdan büyük önem taşıyan "Dünya" gezegeni aslında dişi enerjilerin ana kaynağıdır. Dünya en eski çağların ana tanrıçası Kybele'ye karşılık gelir. Çağlar boyunca farklı kültürlerde farklı adlar alan Kybele genellikle "Dünya Anne - Toprak Ana- Gemeter" olarak anılır. Aslında Kybele=Dünya adeta Boğa burcu yöneticiliği için biçilmiş bir kaftandır. Ana Tanrıça Kültüne göre Ana Tanrıça doğa üzerinde hakimiyet kuran dişil gücü temsil eder. Yunan panteonunda Kybele'nin temsil ettiği nitelikler farklı tanrıçalara bölüştürülmüştür. Başlıcaları Venüs, Ceres, Artemis, Hera, Hecate, Vesta, Juno, Athena ve Selene'dir.

Doğum haritası yorumlarına dişi enerjilerin ana kaynağı olan Dünya dahil edilmediğinde, dişi enerjilerin iki önemli kolu olan Ay ve Venüs bağlantısız kalır. Dünya, Venüs ve Ay üçlüsü koordine çalışır. Oysa doğum haritalarında Dünya sadece "Geocentric= Yermerkezli" olarak geçer. Koskoca Dünya (Ana Tanrıça) sanki yutulmuştur... (2)

Mitolojik tanrıça figürlerinin astrolojik perdeye daha doğru yansıması için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Pekala şu şekilde tasnif edilebilir;   

1)Dünya; Boğa burcunu yönetir. Dişi enerjilerin ana kaynağıdır. Mitolojik olarak en eski çağların ana tanrıçası Kybele'yi temsil eder. Hitit uygarlığında tanrıça Kubaba'dır. Dünya anne (Gemeter) olarak da bilinir.

2) Venüs; Terazi burcunu yönetir. Dişi enerjilerin temsilinde Dünya'nın baş yardımcısıdır. Mitolojik olarak Sümer'de tanrıça İnanna, Akad'da tanrıça İştar, Asur'da tanrıça Asterea'ya karşılık gelir.

3) Ay; Yengeç burcunu yönetir. Dişi enerjilerin farklı yüzlerini çok etkili bir şekilde yansıtır. Mitolojik olarak üç tanrıçayı ifade eder. Yeniay fazı; tanrıça Artemis, Dolunay fazı; tanrıça Selene ve Çürüyen Ay fazı; tanrıça Hecate'dir.

4) Ceres; Mezopotamya mitolojisinde tahılları himaye eden "Aşnan" tarım tanrıçasıdır. Bolluk ve bereket simgesi olan Aşnan'ın antik Roma'da karşılığı Ceres, antik Yunanda ise Demeter'dir. Aşnan ve batıdaki karşılıkları olan tanrıçalar hasadı, imeceyi, ürünü, verimi temsil ederler. Bu özellikleri ile Ceres Başak burcu yöneticiliğine son derece uygundur. Eğer cüce gezegen Pluto Akrep burcunu yönetebiliyorsa, cüce gezegen Ceres de pekala Başak burcunu yönetebilir (3)  

Bu tasnife göre 4 tanrıça burç yöneticiliği alınca, 6 burcun yönetimi de tanrılarda kalır. Esas olan 12 burç yöneticiliğinin 6 tanrı ve 6 tanrıça olmak üzere eşit bir şekilde dağılımıdır. Belki tarihsel süreçte bu gerçekleşecektir. Eski şemayı günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleyecek olursak;

Burç adı                         Yönetici Gezegen                 Mitolojik Tanrı/Tanrıça

Koç Burcu                       Mars                                   Tanrı

Boğa Burcu                     Dünya                                 Tanrıça

İkizler Burcu                    Merkür                                Tanrı

Yengeç Burcu                   Ay                                      Tanrıça

Aslan Burcu                     Güneş                                  Tanrı

Başak Burcu                    Ceres                                    Tanrıça

Terazi Burcu                    Venüs                                    Tanrıça

Akrep Burcu                    Pluto                                      Tanrı

Yay Burcu                       Jüpiter                                    Tanrı

Oğlak Burcu                    Satürn                                    Tanrı

Kova Burcu                     Uranüs                                    Tanrı

Balık Burcu                     Neptün                                     Tanrı

Ceres dışında kalan tanrıçalar bu tablonun neresinde yer alacak derseniz. Burç yöneticiliği olan tanrıçaların yanında yardımcı roller üstlenebilirler. Aynı şekilde Asteroid veya Centaur tanrılar da burç yöneticiliği olan tanrıların yanında yardımcı roller alabilirler. Genel değerlendirmenin ardından bir sonraki yazımızda asteroid tanrıçaları tek tek astrolojik ifadeleri ile tanıtmaya çalışacağız.

Dipnot;

(1)  Ay bölümünde bu konu ayrıca ele alınacaktır.

(2) Başlangıçta Ana Tanrıça kültü hakimken zamanla erkek egemen kültür hakimiyeti ele geçirince dişi enerjiler geri plana itilmiştir. En eski çağın tanrıçaları ihtişamını kaybederken, yeni tanrı figürleri ön plana çıkartılarak parlatılmıştır. Genellikle eski destanlar erkekler tarafından yazıldığından savaşan, fetheden, yakıp yıkan eril güç temsilcileri birinci kuşak tanrılar olarak kabul görüp, mazisi çok daha eskiye dayanan "Ana Tanrıça" mitinin temsilcileri ancak ikinci kuşak tanrılar arasında kendine bir yer açabilmiştir. 

(3)Hafızalarımızda asteroid olarak yer etse de Ceres artık bir cüce gezegendir. Ancak astronomik çerçevede IAU sürekli gök cisimlerinin statülerini değiştirdiğinden yenilikler astrolojik çerçevede geç güncellenmekte ve kabul edilmesi de kolay olmamaktadır.

Kaynakça;

1) Jean Bottero - Samuel Noah Kramer - Mezopotamya Mitolojisi

2) Demetra George& Douglas Bloch -Asteroid Tanrıçalar

 

 

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Dün İstanbul... SONRAKİ YAZI Eylül Esintisi 3. Yıllığımız
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın