Eylül Esintisi - ASTROLOJİK AÇIDAN GERİ GİDEN VE DURAĞAN GEZEGENLER

ASTROLOJİK AÇIDAN GERİ GİDEN VE DURAĞAN GEZEGENLER

Geri giden gezegen dönme hızı yavaşladığından enerjisinin büyük bir kısmını içte tutar ve güçlü bir şekilde dışarıya yansıtamaz. Bu durum geçici bir süreliğine yeryüzündeki yaşama farklı etki eder. Geri giden gezegenin temsil ettiği konularla ilgili olarak bireylerin yaşamında bazı ağırlaşmalar, kısıtlanmalar, engellenmeler ve gecikmeler açığa çıkar. Geri giden gezegeni, düşen enerjisini yeniden toplamak üzere istirahate çekilmiş olarak düşünürsek bizim de bu ağır aksak süreçte odak noktamızı dış dünyadan iç dünyamıza çevirmemizde yarar vardır. Bu süre zarfında biraz yavaşlamak, dışarının bitmek bilmeyen hengamesinden sıyrılıp sakin kalmak, iç sesimize daha fazla kulak vermek bizim de enerjimizi toplamamıza ve yeni hamlelere hazırlanmamıza yardımcı olur. Geri gitme süreci davranış ve kararlarımızı gözden geçirmek, öz eleştiri yapmak için ideal bir zamanken, yeni bir şeylere başlamak ve önemli atılımlarda bulunmak için pek uygun bir zaman sayılmaz. Çok acil bir durum söz konusu olmadıkça yeni bir girişimde bulunmamalı, enerji akışının hızlanması ve şartların biraz daha elverişli hale gelmesi beklenmelidir. Aynı zamanda Retro sözcüğü geçmişi, eskiyi de ifade ettiğinden geçmişe ait bir mevzunun tekrar gündeme gelme olasılığı yüksektir. Geride bıraktığımızı sandığımız bir mesele ile uğraşmak veya unuttuğumuzu sandığımız bir kişiyle tekrar karşılaşmak da muhtemeldir. Bu nedenle geri gitme süreçleri bize hem kendimizle yüzleşmek hem de yarım bıraktığımız işleri tamamlamak için fırsatlar sunar.

Geri giden gezegenin bir doğum (natal) haritasında ne ifade ettiğine gelince bu her gezegene göre farklılık gösterir (1) Ayrıca bir doğum haritasında geri giden gezenlerin azlığı veya çokluğu farklı bir temaya vurgu yaparken, içsel ve dışsal gezegenlerin geri gidişlerinin de birbirinden farklı bir söylemi vardır. Genel olarak öne çıkan en belirgin özellik geri giden gezegenin genetik geçiş koduna sahip olmasıdır. Aile geçmişinde sorun haline gelen bir davranış çözümlenmediğinde kalıplaşarak nesilden nesile intikal eder. Bu genetik geçiş kodunu alan bireyin doğum haritasında söz konusu davranış kalıbını vurgulayan gezegen geri harekette olur ve kişiden çözüm talep eder. Kişi bu davranış kalıbını çözemediğinde bu genetik kod çocuklarının birinde veya onları atlayarak torunların birinde açığa çıkabilir. Bu genetik kod kusurlu bir davranışı olduğu kadar aynı zamanda kusursuz bir yeteneği de simgeleyebileceğinden geri giden gezegen doğum haritasında çok titizlikle incelenmeli, peşin hükümlerden kaçınılmalıdır.

Klasik astrolojik görüş bir gezegenin geri gitmesine, modern astrolojik görüşten daha karamsar yaklaşır. Bu duruma çok daha ciddi ve kesin anlamlar yükler. Bilhassa bir doğum (natal) haritasında olumsuz göstergelere sahip bir gezegen üstüne üstlük bir de geri gidiyorsa bunu bir şansızllık, uğursuzluk, büyük zarar ve ziyan olarak görür. Modern astroloji ise bu duruma daha esnek yaklaşarak evrimsel gelişim süreci içinde ele alır. Sağlıklı yaklaşım kuşkusuz natal ve transit etkilerin her bireyin doğum haritasında bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Fransız'ların söylediği gibi "her insan bir hikaye" dir ve o hikayeyi en ince ayrıntısına dek okuyabileceğimiz eşsiz kaynak kişinin doğum haritasıdır...

Durağan gezegenin ne ifade ettiğine gelince, herşeyden önce durağan gezegenin tüm enerjisi bir burç derecesi üzerinde çakılıp kaldığından bir güç odağı (focaliser) haline gelir. Durağan gezegenin yönü önemli bir göstergedir. Eğer durağan gezegen ileri hareketten geri harekete geçmeye hazırlanıyorsa o ana kadar gökyüzünde topladığı tüm etkileri konsantre enerji halinde kişinin iç dünyasına akıtır. Kişinin bu konsantre enerjiyi doğru bir şekilde içselleştirmesi herşeyden önce bilinç düzeyine bağlıdır. Eğer durağan gezegen geri hareketten, ileri harekete geçmeye hazırlanıyorsa o zaman da gezegen kişinin iç dünyasında biriken enerjileri dış dünyaya salmasına vasıta olur. Bu salma hareketi de gene kişinin bilinç düzeyi ile doğru orantılılı bir biçimde gelişir. Her halükarda durağan gezegen aşırı birikmiş bir enerji yüküne işaret eder. Natal bir haritada durağan gezegen hangi burç ve evde yer alıyorsa ayrıca hangi evi yönetiyorsa bu çerçevede yoğun bir odaklanma gücünü gösterebilir. Hatta takıntılı ve saplantılı (obsessive-compulsive) davranışlara meyil verebileceği gibi ciddi rahatsızlıklara da yol açabilir (2)

Klasik astrolojik görüş durağan gezegene, ileri hareketten geri harekete geçmek üzere durağanlaşmışsa ciddi bir olumsuzluk yükler. Geri hareketten ileri harekete geçmek üzere durağanlaşmışsa da ehven-i şer olarak değerlendirir. Modern astrolojik görüş bu konuya daha temkinli yaklaşır. Bu yoğun enerji kişinin kendi mahvına sebep olabileceği gibi şayet doğru bir alana odaklanırsa, bilhassa araştırma ve inceleme gerektiren işlere yöneltilirse üstün bir başarı sağlanabileceğini öngörür. Dışsal gezenlerin durağanlık konumu iki üç gün ile yaklaşık bir hafta (burcun aynı derecesinde sabit kalma) kadar sürerken, içsel gezegenlerin durağanlık süresi yaklaşık bir gün sürer.

(1) Geri gitme ve durağanlık hallerinin natal ve transit haritalarda taşıdığı özel anlam ve ifadelere ilerleyen süreçte gezegen bazında ayrıca değinilecektir.

(2) Astrolojik olarak ruh ve beden sağlığı konusu daha ileri bir süreçte ayrı bir yazı dizisi olarak yayınlanacaktır.

ÖNCEKİ YAZI TARİHSEL SÜREÇTE GERİ GİDEN GEZENLERE BAKIŞ SONRAKİ YAZI NE İÇİNDEYİM ZAMANIN...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın