Eylül Esintisi - Astrolojik Açıdan Juno

Astrolojik Açıdan Juno

Astrolojik Simgesi;

Arketipi; Evlilik Tanrıçası, Tanrıların Kraliçesi, Meşru eş,

Sembolleri; Taç, Duvak, Asa, Tavus Kuşu

Kültü; Kutsal Birleşme (Hieros Gamos/Hierogamy),

Astronomik Konumu; Asteroid

Bağlantılı Olduğu Burçlar; eşeysel gezegenlerin (Venüs-Ay-Güneş-Mars) temsilindeki burçlarla (Terazi-Yengeç-Aslan-Akrep) doğrudan, diğerleriyle dolaylı olarak bağlantılıdır.

Ritüellileri; Kutsal Evlilik Töreni (Simyasal Birleşim)

Hizmet alanları; Güçlü kadın liderler, Düğün organizatörleri, evlilik terapistleri, ebeler, güçlü ve becerikli kadınların başkanlık ettiği grup ve dernekler.

Mitolojik çerçevede kutsal evlilik bağı ile Tanrılar Kralı Zeus'a bağlanan Juno/Hera meşru ve kadersel eş olma unvanına sahiptir. Kutsal Evliliğin baş temsilcisi olduğundan iffeti, namusu ve sadakati simgeler. Evlilik akdini korur ve eşine ihanet etmez. Gönül maceralarına girmez, kaçamakları hoş görmez. Bu tür ilişkilere giren kadınlara aman vermez, kıyasıya uğraşır. Zeus tarafından sürekli aldatıldığından mutsuz ve hırçındır (1) Meşru eş olanları ve çocuk doğuran kadınları daima korur. Ancak Juno/Hera'nın erdemleri kadar kibri ve kini de meşhurdur. Bu nedenle öç alma duygusu güçlü, düzenbaz, kıskanç, öfkeli ve dırdırcı bir kadın olarak Olimpos'a nam salmıştır (2)

Astronomik arkaplanına bakacak olursak ana asteroid kuşağının ortasında bulunan Juno'nun yansıtıcı özelliği yüksek olduğundan asteroitler içinde parlaklık bakımından 5. sırada yer alır. Başkaca bir özelliği göze çarpmaz.

Astrolojik çerçevede değerlendirecek olursak bir doğum haritasında sevme ve sevilme, değer verme ve değer görme gibi özellikleri Venüs temsil eder. Evlilikle ilgili görüş ve yaklaşım, bağlanma şekli, bir eşte aranan özellikler ve evliliğin ömrü hakkında bilgiyi Juno verir. Özellikle iki kişinin doğum haritalarının karşılaştırıldığı (synastry) tekniğinde Juno aktif bir rol oynar. İlişki analizinde eşlerin uyumu ve anlaşması hakkında önemli ip uçları verir. Uzun ömürlü ve mutlu evliliklerde çoğunlukla kadının Juno'sunun erkeğin Güneşi ile ya da erkeğin Juno'sunun kadının Ay'ı ile kavuşumda olduğu görülür. Aynı şekilde kadının Juno'su erkeğin Mars'ı, erkeğin Juno'su kadının Venüs'ü ile kavuştuğunda iyi bir evlilik olasılığı yüksektir. Çünkü eşeysel yönü güçlü olan Güneş-Ay-Venüs-Mars yaydıkları güçlü manyetizmayla eşleri bir arada tutar. Bu eşeysel dörtlünün haricinde Juno'nun Ay düğümleri ile yaptığı açılar da önem taşır. Genelde synastry haritalarında Juno'nun kuvvetli açı bağları kurduğu kişiler nikah masasına oturmaya daha istekli olur. Composit haritalarda iki insan arasındaki ilişki bağının kurulduğu yani ilişkinin doğuş anı esas alındığından Juno ilişkinin şekli,rengi, ahengi hakkında çok şey söyler...

Bir doğum haritasında Juno'nun bulunduğu ev kişinin evliliğinde hangi konuların ağırlık kazanacağı ve hangi deneyimlerin öne çıkacağı hususunda bir fikir verir. Gene eşeysel dörtlünün yönettiği evler 1.derece öneme sahiptir. Yakın ilişkileri ve taahhütleri temsil eden 7.ev (Venüs/Terazi burcu), Yuva ve aile ocağını temsil eden 4. ev (Ay/Yengeç burcu), ruhen ve bedenen bütünleşme ile kaynakların ortaklaşa kullanımını temsil eden 8.ev (Mars/Akrep burcu), Aşk ve zürriyeti temsil eden 5.ev (Güneş/Aslan burcu) temel olmak üzere ayrıca resmi ve meşru ilişkilerin saygı gördüğü toplumsal alanı temsil eden 10. evde konumlanan Juno büyük bir önem taşır. Yükselen/Alçalan ekseninde yer alan Juno'nun hatırı sayılır bir işleve sahip olacağı göz ardı edilmemelidir.

Şimdi bir doğum haritasında Juno'nun elementsel açıdan doğrudan ve dolaylı etkili olduğu burçlardaki konumuna değinelim.

Juno'nun hava elementi burçlarda (İkizler-Terazi-Kova) İfade ettikleri; bir doğum haritasında Juno taahhüde dayanan ilişkiler - ortaklıklar ve resmi eş sıfatıyla Terazi burcu enerjisi ile doğrudan bağlantılıdır. Dolaylı olarak da ilişkilerdeki ikilemler ve fikir ayrılıkları ile İkizler burcuna, modern evlilikler, ilişkilerdeki özgürlük ve heyecan ihtiyacı, uzaklık ve ayrılıklar yönüyle Kova burcuna bağlanır. Juno Kova burcunda duygusal açıdan şalteri indiren bir eşin göstergesi de olabilir.

Jono- Venüs- Merkür- Uranüs açıları; Juno-Venüs açıları ilişki ve bağ kurma tarzı, sevgi ve değer anlayışı ile eşlerin çekim gücü hakkında, Juno-Merkür açıları eşlerin düşünce yapısı, iletişim tarzı ve ilişkinin entelektüel boyutu hakkında, Juno-Uranüs açıları bağlanma zorluğu ve ilişkinin geleceğine işaret edebileceği gibi elektrik yüklü bir ilişkiyi, ayrılığı ve boşanmayı da gösterebilir.  

Juno'nun toprak elementi burçlarda (Boğa-Başak-Oğlak) ifade ettikleri; bir doğum haritasında fiziksel özellikleri; dolgun ve yuvarlak vücut hatları, iri gözler (Homeros destanlarında sıklıkla İnek gözlü Hera diye geçer) gür saçlar, güzel ve alımlı kadın figürü (3) ve sadakat yönüyle Boğa burcuna bağlanır. Titizliği, dikkati ve vırvırcı yönüyle Başak burcuna, statü, şeref, resmiyet ve saygınlık yönüyle de Oğlak burcuna bağlanır.

Juno-Dünya-Ceres-Satürn açıları; bir doğum haritasında Juno-Dünya açıları eşin fiziksel özellikleri, manyetizması ve ilişkinin sağlamlığı hakkında, Juno- Ceres açıları ilişkinin kalitesi, çiftlerin üretkenliği ve değişen koşullara uyum sağlama becerisi hakkında, Satürn açıları eşlerin sorumluluk ve görev paylaşımı, eşlerin statüsü ve saygınlığı, diğer önemli yönüyle evlilikte başarısız olma ve yalnız kalma korkusu hakkında bir fikir verir.

Juno'nun ateş elementi burçlarda (Koç-Aslan-Yay) ifade ettikleri; Juno kutsal evliliğin soylu temsilcisi olarak elinde tuttuğu asası ile tartışmasız bir kraliçedir. Eşinin gölgesinde kalmaya niyeti yoktur. İktidar sahibi, buyurgan, öz güveni yüksek, gururlu ve iddialıdır. Bu başat özellikleri ile doğrudan Aslan burcuna bağlanır. Bir kadının Aslan burcunda yer alan Juno'su evleneceği erkeğin Aslan burcundaki Güneşi ile çakışıyorsa bu Olimpos dağının zirvesinde yaşanan Zeus-Hera evliliğine benzeyebilir (4) Dolaylı olarak Juno durmadan kavga çıkaran, savaşmayı seven, mücadeleden yılmayan ateşli ve öfkeli enerjisi ile Koç burcuna, itibar, şan, nam, macera düşkünlüğü ve vahşi içgüdüleriyle Yay burcuna bağlanır.

Juno-Güneş- Mars-Jüpiter açıları; bir doğum haritasında Juno-Güneş açıları kişiliğin evlilik ilişkisi içinde gelişmesini gösterebileceği gibi evlilikle bir kimlik bulma ihtiyacına da karşılık gelebilir. Juno-Mars açıları evlilik mücadelesine karşılık gelebileceği gibi evlilikteki çekişme ve kavgaları da gösterebilir. Juno-Jüpiter açıları evlilik deneyimi ile olgunluk kazanma veya evliliğiyle caka satmayı ve böbürlenmeyi gösterebilir. Aslında bu açı tam da Olimpos zirvesine işaret eder. Zeus ve Hera çifti gibi şaşaalı yanları ile birlikte gölgeleri de olan tam bir kral ve kraliçe birlikteliği...

Juno'nun su elementi burçlarda (Yengeç-Akrep-Balık) ifade ettikleri; ana kraliçe olma ve duygusal ihtiyaçları karşılama yönüyle Yengeç burcuna, duygusal fırtınalar, duygusal krizler ve ilişki kanalıyla dönüşüm temasıyla Akrep burcuna, duygusal zenginlik, romantizm, ruhsal eş arayış yönüyle Balık burcuna bağlanır. 

Juno-Ay-Pluto-Neptün açıları; bir doğum haritasında Juno-Ay açıları dişi enerjilerin niteliği (iki cinstede dişi enerjilerin kadın, eş, anne rolleri) ve ilişkinin duygusal boyutu hakkında, Juno-Pluto açıları evlilik ilişkisinde güç savaşları, entrikalar ve sancılı dönüşüm hakkında, Juno-Neptün açıları evlilikteki özveri, adanma ile birlikte sürüklenme, aldanma, aldatılma temaları hakkında bir fikir verir.

Antik Roma'da Juno meşru evlilik yapan kadınların koruyucusu olarak kabul edildiğinden sıklıkla "Evliliğin Koruyucusu" veya "Evlilik Tanrıçası" olarak anılır. Ayrıca doğum yapan kadınlara yardımcı olma, doğumu kolaylaştırma yönüyle ona Juno Lucina sıfatı yakıştırılır. Sonuçta O, Roma kurucu ve koruyucu tanrılar grubunda (Jüpiter-Juno-Minerva) yer alır. Diğer bir deyişle büyük bir önem atfedilen "Roma Üçlüsü" nü temsil eder (5) Dolayısıyla Juno iktidar ve itibar sahibi bir kadın olarak güçlü bir politik figürdür.

Dipnot;

(1) Kutsal Evlilik akdine sadık kalmayan taraf Zeus, helak olan taraf Hera olduğu halde her nasıl oluyorsa kutsal evlilikleri soyluluğundan hiç bir şey kaybetmez!

(2) "Mitolojik Juno/Hera" başlıklı yazımızda daha detaylı bilgi mevcuttur.

(3) Genellikle Hera heykelleri dolgun vücutlu, gür saçlı, başından aşağıya sarkan kutsal evliliğin simgesi olan duvağa benzer tül ile tasvir edilir.

(4) Bu pozisyona sahip biri varsa ilişkinin doğasını anlayabilmesi açısından Homeros'un İlyada destanını okumasında büyük yarar vardır. Çünkü Zeus ile Hera arasındaki ilişkinin aydınlık yanları kadar kıskançlık, rekabet, öfke krizleri ve intikam almaya dayalı karanlık yanları da fazlasıyla mevcuttur.

(5) Homeros'un İlyada destanında uzunca yer verdiği Troya savaşında baş rol üstlenen üç isim Zeus-Hera ve Athena'dır. Bu nedenle kişisel önemin haricinde politik bir öneme de sahiptirler.

Kaynakça;

1) Azra Erhat- Mitoloji Sözlüğü

2)  Ariel Guttman &Kenneth Johnson -Mythic Astrology

3) Emma Bella Donath- Asteroids in the Birth Chart

4) Demetra George&Douglas Bloch - Asteroid Tanrıçalar

5) Homeros- İlyada Destanı

 

 

ÖNCEKİ YAZI Astrolojik Açıdan Vesta SONRAKİ YAZI Astrolojik Açıdan Pallas Athena
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın