Eylül Esintisi - Astrolojik Açıdan Meslekler

Astrolojik Açıdan Meslekler

Merhaba Sevgili Okur,

Yeni yılda yeni bir yazı dizisiyle yeniden sizlerleyiz.

Konu başlığımız "Astrolojik Açıdan Meslekler"

Hayatımızdaki en önemli seçimlerden biri de meslek seçimidir. Ne var ki bizim dışımızda pek çok etken bu seçimde rol oynar. İçine doğduğumuz aile, ebeveynlerimizin bizimle ilgili beklenti ve hayalleri, toplumsal dinamikler, ülkenin ekonomik şartları, eğitim sistemi, dünya kriterleri vs...

Hemen her anne ve babanın çocukları ile ilgili hayalleri vardır. Genelde ebeveynler kendi olmak isteyip de olamadıklarını çocukları olsun, kendi yapamadıklarını çocukları yapsın isterler. Dolayısıyla bu gerçekçekçi olmayan beklentilerini ister istemez çocuklarına yansıtırlar. Oysa hiç bir çocuk ebeveynlerinin beklentilerini gerçekleştirmek için yeryüzüne gelmez. Her çocuğun kendine özgü bir hayat planı ve gitmesi gereken bir yolu vardır. Ebeveynlerin çocukları için yapabilecekleri en doğru şey onların gerçek yeteneklerini keşfetmelerinde ve kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır.

Kişinin kendi yapısına uygun bir meslek seçmesi ve işini severek yapması çok önemlidir. Ancak bunu başarabilenlerin sayısı azdır. İşte bu noktada kişiye enerji sistemini tanıtan astrolojinin muazzam bir katkısı olabilir. Her burcun yatkın olduğu mesleklere geçmeden önce bir doğum haritasında meslek seçiminde etkili olan unsurlara değinmekte yarar var.

Güneş etkisi; burcumuzu belirleyen baş etken Güneş olduğundan hayatın her alanında birinci derecede öneme sahiptir. Doğum haritasındaki tüm burç ve gezegen enerjilerinin süzülüp toplandığı ve harmanlandığı merkez Güneştir. Burçlara Göre Meslekler diye düzenleme yapmamızın en temel sebebi de budur zaten. Özellikle 10 evde (meslek evi) konumlanan Güneş veya MC ile kavuşum yapan Güneş kişinin toplumsal hayatta parlamasını ve mesleki başarılarının görünür olmasını sağlayabileceği gibi mesleki başarılar yoluyla kimliğini kazanmaya çalışma, özellikle de MC'yi Aslan burcu kesiyorsa kendi önemini toplumsal ispat yoluyla ortaya koyma güdüsü ağır basabilir.

Mc (tepe noktası) ve Asc (Yükselen) etkisi; asc yöneticisi 10.evde veya Mc ile kavuşumda ise ya da 10.evin yöneticisi Asc ile kavuşumda ise kişinin toplumsal başarılarına katkı sağlayabilir. Mc ile kavuşum yapan Jüpiter kişinin işini büyük ölçekte yapma ve başarısını geniş kitlelere yayma ihtiyacını gösterebilir. Mc ile kavuşum yapan Satürn ise çalışma hayatında otorite kurma ve disiplin sağlama ihtiyacını vurgulayabilir. Aynı zamanda sağlam yöntemler ve kalıcı başarılara işaret edebilir. Bu iki gezegen de iş hayatında tartışılmaz bir öneme sahiptir. 10.evde bir Jüpiter-Satürn kavuşumu ya da Mc ile birleşen bir Jüpiter- Satürn döngüsünün kişinin mesleki hayatındaki önemi tartışılmazdır. Neticede MC ile kavuşum yapan her gezegen kendi doğasına uygun bir şekilde kişinin meslek hayatına önemli bir katkıda bulunur (1)

Eksen etkisi;

10.ev-4 ev ekseni; sosyal statü, saygınlık, profesyonel kimlik, toplumsal rol, terfi ve başarı 10.evin konularıdır. Aynı zamanda 10 ev işveren, patron, kıdemli üst yönetici gibi otorite figürleri ve marka değerine de karşılık gelir. 10.evde yer alan gezegenler özel bir öneme sahiptir. Ancak gezegenlerle dolu bir 10.ev her zaman başarıyı garanti etmez sadece toplumsal statü ve başarının kişinin hayatında büyük bir önem taşıdığını vurgular. 10.evin karşısında yer alan 4. evi kesen burç, yöneticisi ve bu evin içinde yer alan gezegenler de ikincil öneme sahiptir. Genetik yatkınlıklar, ailesel meslekler, yazgısal seçimler gibi...

2.ev-8 ev ekseni; 2.ev kendi değerlerimizi, kendi kaynaklarımızı ve kendi kazançlarımızı gösterdiğinden meslek seçimimizde önemli bir payı vardır. Kendimize yapacağımız maddi ve manevi yatırımlar ile tanrı vergisi yeteneklerimizin toplandığı alan burasıdır. 2.evin karşısında yer alan 8.evi kesen burç, yöneticisi ve o ev içinde bulunan gezegen yansımaları da ikincil bir öneme sahiptir. Ortak ve hisseli konulara yaklaşımımız, parayı işletme ve değerlendirme yollarımız hakkında bize bir fikir verir.

6.ev-12 ev ekseni; 6.ev çalışma düzeni, iş yeri ortamı, çalışanlar ve iş arkadaşlarının yer aldığı bir alan olduğundan mesleğimizle bağlantılıdır. Nasıl çalıştığımızı, verim ve üretim kapasitemizi, emek sarf etme, imece ve kalite anlayışımız bu ev yerleşiminden anlaşılır. 6.ev karşısında yer alan 12.evi kesen burç, yöneticisi ve o evin içinde bulunan gezegen yansımaları da ikincil bir öneme sahiptir. Kişinin hayalleri, idealleri, yanılgıları ve sürüklenmelerine ait ip uçlarını barındırır.

Ay ve Ay Düğümleri; dikkatli baktığınızda Ay'ın parmak izini hemen her konuda görebilirsiniz. Çünkü aile tarihinize, alışkanlıklarınıza ve otomatik davranışlarınıza karşılık gelir. Ayınızın yer aldığı burç sizin en aşina olduğunuz enerjiyi gösterir. Ay düğümleri ise kişinin geliş- gidiş yönleri ve yolları ile bağlantılı olduğundan meslek seçiminde göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Bilhassa ay düğümleri 10-2-6 evlerde yerleşmişse...

Açısal etki; bir burçta ya da bir evde gezegen birikimi (stellium) varsa pek çok konuda olduğu gibi meslek seçiminde de ağırlığını hissettirir. Özellikle bu gezegen kümeleşmesi 10, 2 veya 6.evde yer alıyorsa hatırı sayılır bir etki söz konusudur. Aynı zamanda 10-2-6 gibi toprak elementine sahip evler arasında oluşan Büyük Üçgen veya Uçurtma Açı kalıbı da kişinin meslek seçiminde, kariyer planlaması ve hedeflerinde son derece etkili olabilir. Kozmik kare veya T-Kare açı kalıbı kişinin mesleki hayatta karşılaşacağı zorluklara ve mücadele gücüne işaret edebilir. Azmini ve hırsını gösterebilir. Yod açı kalıbı kişinin kendine uygun mesleği bulmasında gecikmelere yol açabileceği gibi geç gelen bir başarıya da işaret edebilir.

Niteliksel etki;

Öncü burç vurgusu hakimse kişi meslek seçiminde ve kariyer planlamasında daha aktif rol alabilir ve kendi yolunu kendi başına bulabilir. İş hayatında başı çekebilir ancak arkasına dönüp bakmayı ihmal edebileceğinden ekip uyumu zayıf kalabilir.

Sabit burç vurgusu hakimse kişi rutin işlere daha yatkın olabilir, sabır ve sebat gerektiren işlerde daha başarılı bir performans sergileyebilir. Değişim gerektiren kararlar almakta sabit görüşlü ve inatçı olabilir. İş değiştirmekte sıkıntı çekebilir.

Değişken burç vurgusu hakimse kişi kolayca işe adapte olabilir, eğitsel konularda ve aracılık etme rolünde başarılı olabilir. Bir işte sebat etmekte zorlanabilir, sık meslek değiştirebilir.

Yarımküre etkisi;

Doğu yarımküre vurgusu hakimse kişi kendi kararlarını verebilme ve sorumluluk yüklenme açısından inisiyatif sahibidir. Kendini ortaya koyma cesareti ve iradesi güçlüdür. Başkalarının teşvik ve desteğine ihtiyaç duymadan kendi yolunu çizebilir.

Batı yarımküre vurgusu hakimse kişi kendi hayatıyla ilgili inisiyatif almakta sıkıntı çekebilir. Mevcut koşullara uyum sağlamaya, diğerlerin görüşüne bağlı kalmaya ve ortaklık kurmaya daha yatkın bir tavır sergileyebilir. Çoğunlukla da kendi kaderine razı olur.

Güney yarımküre vurgusu hakimse kişinin etkin bir toplumsal rol oynama, mesleğinde zirveye ulaşma azmi ve hırsı yüksektir. İtibar ve mevki sahibi olmaya, ün kazanmaya ve bir marka değeri yaratmaya meyillidir.

Kuzey yarımküre vurgusu hakimse göz önünde olmaktan veya tirübünlere oynamaktan ziyade kendi halinde olmaya meyillidir. Dışa dönük değil içe dönük bir yapıya sahip olduklarından genelde orta çizgide ilerlerler. Ancak yaratıcı ifadeleri güçlüdür. 

Doğum haritaları renk renk ipliklerle işlenmiş bir nakşa benzer. Bu nakşın ön yüzü motifin bütünselliğini sergilerken arka yüzü karmaşıklığını ve dolaşıklığını gizler. Ancak ön ve arka yüzü birlikte değerlendirdiğimizde her biri farklı renk ve özellikteki ipliklerin iç içe geçerek oluşturduğu bu kişiye özgü örüntünün anlamını kavrayabiliriz. Bu nedenle bir doğum haritasında hangi konuyu incelerseniz inceleyin sadece ön yüzüne bakmakla yetindiğinizde konu başlığını elde edersiniz. Ancak ayrıntıların gizlendiği arka yüzü çevirip baktığınızda söz konusu çerçevenin içini dolduran gizli malzemeyi keşfedebilirsiniz. Bu bağlamda doğum haritalarının ön yüzü açık, görünür olan enerji ağlarını, arka yüzü de saklı, karmaşık enerji ağlarını gösterir. Dolayısıyla sadece meslek seçimi değil hangi konuyu ele alırsanız alın anlamlı bir cümle kurabilmek için doğum haritasını ön ve arka yüzlerini sentezlemeniz gerekir.

Meslek seçimi ile ilgili burçları tek tek incelerken yaptığımız şey ana motifi oluşturan enerji ağlarından bir tutam enerji iplikçiğini çekip öne çıkarmaktır. Bu sizdeki en güçlü eğilimleri belirlemek anlamına gelir. Ancak bu işi yaparken kesinlikten değil sadece eğilimden söz edebiliriz. Çünkü işin içinde her zaman daha fazlası vardır. Her türlü seçimlerimizde belirleyici olan sadece bilincimiz ve özgür irademiz değildir. Kişisel bilinçaltı hatta kolektif bilinçdışı seçimlerimizde çok daha fazla söz sahibidir. Bilinç ve farkındalık geliştirilmeden yapılan şeyin adı seçim değil olsa olsa bilinçaltı saplanma veya bilinçdışı sürüklenmedir...

İşte astrolojinin en büyük katkısı da tam bu noktada devreye girer. Bilincinizi ve farkındalığınızı uyararak, gelişiminizi hızlandırır. Size hayatı farklı açılardan okuma fırsatı sunar. Hayat direksiyonunuza müdahale eden görünmez elleri görünür kılar...

Bu nedenle burcunuzla ilgili bölümü okurken ön bilgilendirmenin yer aldığı bu başlangıç yazımızı temel referans olarak almanızda yarar vardır. Doğum haritanızı mesleki açıdan doğru yorumlayabilmeniz için burada belirttiğimiz hususlara dikkat etmeniz bir senteze varmanızda size yardımcı olacaktır zira doğum haritanızın hiç ihtimal vermediğiniz bir bölümü, bir gezegen vurgusu ya da bir açı kalıbı mesleki yöneliminizde sandığınızdan daha fazla bir görev üstlenmiş olabilir. Kesinlikle şablonlara takılıp kalmadan, kestirmeye sapmadan ve ezbere düşmeden haritanızla derin bir bağ kurmaya çabaladığınızda emin olun haritanız sizinle konuşmaya başlayacaktır...

Dipnot;

(1) Mesleki açıdan burçları tek tek incelerken yönetici gezegeni, temsil ettiği evi, MC ve ASC bağlantısına da yer vereceğiz.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden - İlk Astroloji Çalışmalarım

3) John Scofield - İş ve Mükafat

ÖNCEKİ YAZI Kitap Aşkı SONRAKİ YAZI Özlem
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın