Eylül Esintisi - Astrolojik Açıdan Pallas Athena

Astrolojik Açıdan Pallas Athena

Astrolojik Simgesi;

Arketipi; Savaş Tanrıçası, Bilgelik Tanrıçası, Capitolium Üçlüsü

Sembolleri; Baykuş, Yılan, Kalkan ve Mızrak, Gorgon Başlı Aegis, Zeytin ağacı

Kültü; Kentlerin Hamisi Olmak (1)

Astronomik Konumu; Asteroid

Bağlantılı Olduğu Burçlar; Ateş elementi burçlar evriminin ilk aşamasını, Hava elementi burçlar ikinci aşamanı temsil ettiğinden I.derece önem taşır. Toprak ve Su elementi burçlar II.derece önemlidir.

Ritüelleri; Arınma ile ilgili Ritüeller (2)  

Hizmet Alanları; Güçlü lider ve yönetici kadınlar, Hak arayıcı gruplara başkanlık eden mücadeleci kadınlar, Kadın Belediye Başkanları, Zanaat ve Sanat kolları...

Mitolojik çerçevede Pallas Athena zeki, cesur, yaratıcı, yetenekli, stratejist savaşçı bir tanrıçadır. Antik Yunanda Pallas Athena'nın kültürel gelişimi iki aşamalıdır. Homeros'un İlyada destanında stratejist savaşçı yönü ağır basarken, Odysseia destanında yol gösterici bilge yönü ağırlık kazanır. İlyada'da taraflı bir tutum izlerken ve vahşi güdülerle hareket ederken, Odysseia'da daha adaletten ve barıştan yana bir tavır sergiler. Athena şehrine adını veren tanrıça hem el sanatlarının hem de kentlerin koruyucusudur. Bilgeliği temsil eden baykuş, kehaneti temsil eden yılan, savaşı temsil eden mızrak ve kalkan, uygarlığı temsil eden zeytin ağacı ile simgelenir.Benzer şekilde Antik Roma'da zanaatçıların, mesleki birliklerinin ve kentlerin Koruyucusudur.Jüpiter ve Juno ile birlikte Capitolium Üçlüsü olarak saygı görür.

Astronomik çerçevede ele aldığımızda ise ilk dörtlü arasında yörüngesi Jüpiter'e en yakın asteroid olup, büyüklükte Ceres ve Vesta'dan sonra 3.sırada gelir.  

Tarihsel gelişim sürecinde Mikenlerin, başta Girit olmak üzere Ege adaları ve Batı Anadolu Kıyılarında hakim olan anaerkil düzeni yıkarak ataerkil düzeni hakim kılma uğraşları Pallas Athena'nın sıradışı doğum metaforunda çok çarpıcı bir şekilde görülür. Athena annesi Metis'in rahminden değil babası Zeus'un alnından doğar. Ebesi de Zeus'un başını balta ile yarıp onu dışarı çıkartan demirci tanrı Hephaistos'tur. Zeus'un eşi Metis'in doğal yoldan doğum yapmasına müdahale etmesi aslında dişi roller ile eril rollerin tersyüz edilmesi anlamına gelir. Amerikalı akademisyen ve sosyal eleştirmen Camille Paglia bu önemli hususta şu yorumu yapar;   

"Zeus da bir hermafrodittir: Kendini dölleme ve üreme kudretine ya da Latince'de olduğu gibi İngilizce’de de hem gebelik hem de kavrayış anlamına gelen, gebe kalma kudretini [conception] birlikte taşır" 

Diğer yandan Zeus'un Dionysos'u da doğurduğu söylenir. Ancak Zeus, Athena'yı sahiplendiği gibi Dionysos'u sahiplenmez. Çünkü Athena'yı kafasından, Dionysos'u baldırından çıkartmıştır. Dolayısıyla Athena bedenin üst tarafı ve eril logos ile bağlantılı iken, Dionysos bedenin alt tarafı ve dişil cinsellik alanına aittir. Eril enerjilerin üstünlüğü ve dişil enerjilerin ötelenmesi sonucu Athena "Eril Tanrıça" figürü olarak karşımıza çıkar. Doğarken çıplak değil tepeden tırnağa zırhlı olduğundan "Zırhlı Bakire" olarak da anılır.

Şimdi cinselliğin arafında yer alan Pallas Athena figürünü astrolojik çerçevede belirgin bir zemine oturtmak hiç kolay değildir. Çünkü üç yol ağzında durur!

1) Eril tanrıça; Ataerkil düzenin üstünlüğünü temsil eden,

2) Dişi Tanrıça; Anaerkil düzenin üstünlüğünü temsil eden

3) Androjen Tanrıça; Eril ve dişi enerjilerin eşitlendiği çift değerliliği temsil eden.

Araftan nereye yöneleceğini bulunduğu burç, ev ve açılar belirler. İki cinste de Athena sembolü Ay-Güneş-Venüs-Mars gibi eşeysel gezegenler ile birlikte değerlendirildiğinde eril, dişil veya androjen yapılardan hangisine daha yakın durduğuna dair bir ip ucu verebilir.

Athena sembolü savaş tamtamları çalan ataerkil güçler ve feminist bayrağı açan anaerkil güçler tarafından çekiştirilse de tarihsel yolculuğu içinde bu ikiliğe son vererek androjen yapılanmaya doğru evirilmesi kuvvetle muhtemeldir (3)

Pallas'ın hava elementi burçlarda (Kova-Terazi-İkizler) ifade ettikleri;Pallas bilimsel akıl, güçlü özgürlük isteği ve üstün teknolojik yetenekle Kova burcuna, adalet, barış ve eşitlik isteğiyle Terazi burcuna, parlak zeka, çeviklik ve ikilemleriyle İkizler burcuna bağlanır. Hava elementini simgeleyen üç burcun sembolünü dikkatle incelediğinizde çift değerlilik özelliğini fark edersiniz. Kova= çift dalga, Terazi= çift kefe, İkizler=çift sütun gibi... Çift değerlilik fikir ve görüşlerde etkili olduğu kadar cinsel yönelimde de etkilidir. Hava elementi üçlüsünden Kova ve Terazi hem eril (maskülen) hem dişil (feminen) enerjileri daha eşit düzeyde sergilemeye yatkındır. Objektif bakış açısı ve eşitlik anlayışı ile androjen yapıya daha yakın dururlar. Fikren de cinsel açıdan da çeşitliliğe ve sürekli yer değiştirmeye yatkın olan İkizler burcu her yöne kayabilir. Bazen heteroseksuel... bazen homoseksuel... bazen de biseksuel...

Pallas- Uranüs-Venüs-Merkür açıları; Pallas-Uranüs açıları beyin fırtınası, orijinal fikirler, teknolojik savaş göstergesi olabileceği gibi uzak, soğuk ve yabanıl davranışlar hakkında bilgi verebilir. Pallas-Venüs açılarına (olumlu veya olumsuz) temkinli yaklaşılmalıdır zira mitolojik arkaplanına dayanarak söyleyecek olursak tekinsiz bir açıdır. Yakın ilişkiler, aşk ve evlilik Athena'nın zayıf karnıdır. Venüs başta olmak üzere tanrıçalarla arası iyi değildir(4) Dolayısıyla bu ikili arasındaki açılar ilişkilerde büyük zorlanmalara, hayal kırıklıklarına, derin acılar ve yenilgilere yol açabilir. Pallas-Merkür açıları stratejist bir zeka ve üstün manevra kabiliyeti ile gelişmiş el becerileri hakkında bilgi verir. Olumsuz yönüyle fikirlerin durmadan çarpıştığı gergin bir zihni, hızlı ve asabi bir konuşma tarzı ile aşırı el kol hareketlerini gösterebilir.

Pallas'ın ateş elementi burçlarda (Yay-Koç-Aslan) ifade ettikleri; Pallas ilkel güdüler ve yüce amaçlar gibi tezat özellikler ile birlikte macera tutkusuyla Yay burcuna bağlanır. Cesaret, kahramanlık ve bencil davranışlarıyla da Koç burcuna bağlanır. Liderlik, yaratıcı yetenek ve güçlü egosu ile de Aslan burcuna bağlanır. Pallas ateş elementi burçlarda şiddete ve savaşa daha meyilli olduğundan ataerkil düzenin borazanlığını yapabilir. Aslan burcunda konumlanan Pallas sanatsal özellikleri parlatabileceği gibi zafer tutkusu ile harekete de geçebilir. Yay burcundaki Pallas okçuluğa ve at biniciliğine büyük bir yetenek verebilir. Bir kadının doğum haritasında Pallas Aslan burcunda "Süper Kadın" Yay burcunda "Babasının Gözdesi" Koç burcunda "Erkek Fatma" profili çizebilir.  

Pallas-Jüpiter-Güneş-Mars açıları; Pallas-Jüpiter açıları tam olarak mitolojik Zeus-Athena özdeşimine işaret eder. Bu özdeşimi işbirliğine çevirmek kişinin psikolojik gelişimine olumlu katkı sağlar fakat bunu başarmak kolay olmayabilir. Athena'nın Güneş ile olan partil kavuşumu da baba-kız özdeşimi veya babanın gölgesinde geçen bir çocukluk öyküsünü anlatabilir. Pallas-Mars açıları acil durumlarda teyakkuza geçmeyi ve başı çekmeyi işaret edebilir.Olumlu açıları bir kahramanı, olumsuz açıları bir baş belasını gösterebilir (5) Pallas-Mars açıları bir erkeğin doğum haritasında karşı cinste aradığı başat özellikleri gösterebileceği gibi hayatında ona kök söktüren çetin ceviz kadınları da gösterebilir. Ayrıca bu açı savaş tanrısı ve savaş tanrıçasını bir araya getirdiğinden dövüş sporlarında başarı sağlayabilir.

Pallas'ın toprak elementi burçlarda (Başak-Oğlak-Boğa) ifade ettikleri; Pallas keskin bir analitik zeka, teknik el becerileri ile Başak burcuna bağlanır. Başak burcunda yer alan Pallas mitolojik arkaplanını tam olarak yansıtabilir. Sonsuza kadar bakire kalmaya yemin ettiği için hiç evlenmemiş ve çocuk doğurmamış bir tanrıça rolü üstlenebilir. Pallas sorumluluk alma, katı koşullara dayanma ve başarıya odaklanma yönüyle Oğlak burcuna bağlanır. Bu buçta Athena bir mermer heykel duruşu sergileyebilir. Kayak yarışları, dağa tırmana ve zirveye varma gibi zorlu spor dallarında Pallas itici güç olabilir. Sağduyu ve doğayla ilişkisi açısından Boğa burcuna bağlanır. Bir eril dinamo olan Athena hızı kesileceğinden ağırkanlı ve sakin Boğa burcunda pek rahat hissetmez. Ancak bu burca düştüğünde doğasever ve çevre koruyucu aktivist özellikleri de öne çıkabilir.

Pallas-Ceres-Satürn-Dünya açıları; Pallas-Ceres açıları ekolojik sistem ve organik tarım savunuculuğunda aktif rol üstlenebilir. El becerilerinde hüner verebilir. Zanaatçıları destekleyebilir veya virüs ordusu ile savaşan bir laboranta itici güç sağlayabilir. Pallas-Satürn açıları üstün bir sorumluluk ve görev anlayışı ile birlikte duygusal uzaklık ve soğukluk, rekabet etme korkusu verebilir. Ancak bir maratoncunun haritasında ateşleyici rolü üstlenebilir. Pallas-Dünya olumlu açıları dişi ana kaynağa bağlanma ve o kaynaktan beslenmeyi gösterebilir. Olumsuz açıları dünyevi değerler peşinde koşan bir yapı verebileceği gibi doğada kıtlığın, insanda kısırlığın işaretlerini taşıyabilir. Genel olarak Pallas toprak elementi burçlarda duygusal açıdan bir çetin cevize ve kilitli sandığa karşılık gelebilir.

Pallas'ın su elementi burçlarda (Akrep-Yengeç-Balık) ifade ettikleri; Pallas, dayanıklılık (malum Akrep 40 canlıdır) ve intikam alma yönüyle Akrep burcuna, duygularıyla temas etme ve arınma yönüyle Yengeç burcuna, kendini adama veya kendini kaybetme yönüyle Balık burcuna bağlanır. Tepeden tırnağa eril güçlerle donatılan Athena'nın su elementi burçlarla ilişkisi fazla kuvvetli değildir ancak geliştirmesi gereken bir yönüdür. İronik bir şekilde "arınma" ritüellerin Pallas'a atfedilmesi belki de bu sebepten ötürüdür. Arınma ritüellerinde sembolik olarak Athena'nın heykeli yıkanır. Su elementi burçlar içinde bu gelişimi değişken niteliği sayesinde en kolay Balık burcu yapabilir. Hava elementi burçların astrolojik simgesinde olduğu gibi Balık burcunun astrolojik simgesi de çift değerlilik özelliği taşır. Sırt sırta bağlı iki balık imgesi...  

Pallas- Pluto-Ay-Neptün açıları; Pallas-Pluto açıları en derindeki arzular ile yüzleşme ve cinsel deneyimler yoluyla dönüşme hakkında bilgi verir. Pallas-Ay anne ile ilişkiler ve duygusal gelişim hakkında bilgi verir. Olumsuz Pallas-Ay açıları tıpkı mitolojik efsanede olduğu gibi baba tarafından yutulan bir anneye ve anne modelinden mahrum büyüyen örselenmiş bir çocuğa işaret edebilir. Dolayısıyla çocuk doğurma veya çocuklarla bağ kurma yönü zayıf olabileceği gibi kadınlıktan feragat etmek zorunda da kalabilir.Pallas-Neptün açıları yüce bir ideale kendini adama ve bu uğurda savaşmayı gösterebileceği gibi kişinin yolu üzerine kurulan pusu ve tuzaklarla sınanmasını da gösterebilir. Neptün'ün bulunduğu yerde daima bir diyet, bir bedel söz konusudur (6)Tıpkı mitolojik arka planında olduğu gibi Athena Poseidon ile girdiği yarışı kazanır ama tüm güçlerini de yitirir... Pallas-Neptün olumlu açıları denizcilik ve yelkencilik konusunda özel bir yetenek verir. Bir kaptanın veya bir korsanın haritasında aktif rol oynayabilir. Olumsuz açılar siste yolunu kaybetme, rutubete karşı hassasiyet ve su ile ilgili boğulma, deniz savaşlarında yaralanma veya ölme gibi risklere işaret edebilir. Bilhassa 12. evde yer alan Athena yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot'a benzeyebilir...

Astrolojik açıdan yardımcı rollere uygun görülen Asteroid Tanrıçalar içinde günümüzde en fazla kullanılan Athena sembolüdür. Bilhassa feminist aktivite ve projelerde Athena sembolü başı çeker. Aynı şekilde cinsiyetle ilgili yazılara ve akademik araştırmalara konu olur. İngiltere'de yüksek öğrenim gören kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik alanında gelişimini destekleyen "Athena Project" organizasyonu en bilinenlerden biridir. Bir benzeri ise Amerika'da küçük yaştaki kızlar için matematik ve bilime olan ilgiyi artırmayı hedefleyen projedir. Uzun yıllardır erkeklerin egemenliğinde bulunan matematik, bilim ve teknoloji alanlarına daha çok sayıda kadını çekmeyi amaçlayan feminist projeler artık çağımızda ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Dipnot;

(1) Kentlerin Koruyucusu olarak Athena'nın, Atina kentinin hiyareşe ve sosyal düzenini sağlamada babası Zeus ile yakın bir iş birliği içinde olduğu vurgulanır. Dünya egemenliğini elinde tutan Zeus'un kızı Athena bir nevi babasının gölge varlığı gibi yeryüzünde dolanır.

(2) Atina adına düzenlenen festival ve bayramlarda öne çıkan ritüellerin başında Athena heykelinin yıkanarak arındırılması gelir. Bu amaçla Plynteria Festivalinde Tanrıça Athena'nın zeytin ağacından yapılmış heykeli bakireler ve kadınlar tarafından şehirden çıkarılıp denize sokularak yıkanır. Atinalı kadınlar festivale bir yıldır yıkanmayan kirli giysileri ile katılır. O gün tapınağa girmek yasaktır aynı zamanda festivalin ilk gününde yeni bir işe başlanmaz ve önemli işler ertelenir. Bunun anlamı şehrin koruyucusu Athena heykeli şehirden dışarı çıkarıldığından şehrin korunmasız kaldığı inancıdır. Diğer bir arınma seremonisinde Palladion adı verilen Athena heykeli kadınlar tarafından suya sokulur. Erkeklerin tanrıçayı çıplak görmeleri uygun görülmediğinden heykeli sadece kadınlar yıkar. Tanrıça doğduğunda bile çıplak olmayıp zırhla kaplı bulunduğundan kazara yıkama sahnesine tanık olan erkeğin gözlerinin kör olacağına inanılır.

(3) Androjenliği sadece kadın-erkek cinsiyeti ile sınırlandırmamak gerekir. Bütüncül anlamıyla eril ve dişi enerjilerin harmonik bir şekilde bir aradalığı ve hayatın her alanına eşit düzeyde tekabül etmesiyle ilgilidir. Androjenlik tüm zıtlıkları ortadan kaldırdığından insanın ikiye bölünmediği, cinsiyet ayrımcılığının bulunmadığı "altın çağa" karşılık gelir. Kurtla kuzunun yanyana yaşadığı... yılanın yavru serçeye su taşıdığı zamana....

(4) Tanrıça Athena'nın erkek kahramanlara verdiği desteğe karşın kadın kahramanlara yaklaşımı son derece olumsuzdur ve genellikle yıkımla sonuçlanır. Bilhassa üvey annesi Hera ile birlikte "üç güzeller" yarışmasında birinciliği Afrodit'e kaptırmaları ikisinde de büyük bir öfke ve kine neden olmuştur. İkisi de Afrodit' e baş düşman kesildiğinden bu bağlamda Athena-Venüs açılarına temkinli yaklaşmakta yarar vardır. Üstelik Athena'nın intikamı sadece Afrodit ile sınırlı kalmamış daha büyük ölçekte Troya'nın yıkımına yol açmıştır. Bu yarışmaya kadar Troya'nın koruyucusu olan Athena, en güzel olarak Afrodit seçilince Troya'dan desteğini çekerek Palladion heykelinin çalınmasına yardımcı olmuş ve kentin ele geçirilmesinden Hektor'un öldürülmesine kadar aktif rol üstlenmiştir.

(5) Bu bir Savaş Tanrısı ve Savaş Tanrıçasının birlikteliği olduğundan olumlu açılarda iki savaşçı güçlerini birleştirirken olumsuz açılarda çarpışabilirler. Mars daha kaba, ilkel bir savaşçı özelliğine sahipken, Athena aklı ve sağduyuyu dikkate alan stratejist bir savaşçıdır. Dolayısıyla biri savaşa susamışlığı ile çok kan dökerken, diğeri zafer tutkusuyla birlikte barışı sağlayan bir özellik de sergiler.

(6) Atina kentinin hamiliği için Poseidon ile girdiği yarışta insanlığa yararlı ve barışı simgeleyen zeytin ağacı projesiyle kazan Athena bu ağacı Akdeniz havzasının bir karakteristik sembolü haline getirmeyi başarmış fakat bedelini de ağır ödemiştir. Bu sonuca öfkelenen Poseidon Attika'yı sular altında bıraktığı gibi erkekler kadınları meclisten atar, Atinalı sıfatı ve çocuklarına ad vermekten yoksun bırakırlar. Kadınlar artık yurttaş bile sayılmaz. Bu nedenle Pallas Balık burcunda veya Pallas-Neptün açılarında hep bir diyet verme teması saklıdır.  

Kaynakça;

1) Azra Erhat- Mitoloji Sözlüğü

2) Homeros- İlyada Destanı

3) Homeros- Odysseia Detsanı

4)  Ariel Guttman &Kenneth Johnson -Mythic Astrology

5) Emma Bella Donath- Asteroids in the Birth Chart

6) Demetra George&Douglas Bloch - Asteroid Tanrıçalar

7) Nazan Öngiden /Eylül Esintisi- Mitolojik Pallas Athena(Minerva)

8) Ankara Ünv. Sos.Bil.Enst/Gökhan Akmaz- Mitoloji ve Cinsiyet

9) Hüseyin Üreten-hellenistik Dönem Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri

 

 

ÖNCEKİ YAZI Astrolojik Açıdan Juno SONRAKİ YAZI Kanatlar
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın