Eylül Esintisi - Astrolojik Açıdan Vesta

Astrolojik Açıdan Vesta

Astrolojik Simgesi;

Arketipi; Bakire, Azize, Rahibe,

Sembolleri; Merkezi nokta, Ocak, Sunak, Saçayak

Kültü; Ateş Ruhu

Astronomik Konumu; Asteroid

Bağlantılı olduğu burçlar; Ateş ve Toprak elementi burçlar

Ritüelleri; Pythagoros öğretisi

Hizmet alanları; misyonerlik, spiritüel öğretmenlik, din görevlileri, gizli tarikatlar, konaklama ve hizmet grupları.

Antik Yunanda kadınlar toplumsal ve siyasi yaşamın dışına itilirken farklı bir ses yükselir;

 "Aydınlığa bir kadının eliyle ulaşılacaktır"

Ve o ses evrensel gücün sahibi "Yüce Varlık" ile doğanın yöneticisi "Dünya Anne" nin aynı birliğin parçaları olduğunu söyler. İdeal düzenin anaerkil temele dayandığını belirterek "cinsel ayrımcılığı" uzak durulması gereken büyük bir kirlenmişlik olarak görür. Bu görüşün sahibi İyonyalı filozof ve matematikçi Pythagoros'tur.

Vesta ritüelleri "Beden Ruhun Tabutudur" diyen Pythagoros öğretisinden pek çok önemli unsuru ihtiva eder. Dolayısıyla Vesta'nın temsil ettiği değerlerin başında insanın maddi hırs ve çıkar dürtülerinden kurtulması, bedene hapsolmuş ruhun ilkel ve basit hırslara yenik düşmemesi yatar. Vesta tapımında insanı evrensel uyumdan uzaklaştıran ve ilahi amaçlardan ayıran ilkel dürtüleri terbiye ederek ruhun özgürleşmesini sağlamak esastır. Tüm tanrıçalar içinde en soyut olanı Vesta'dır zira cismani olmaktan çok ruhanidir ve Kutsal Ateşin gönüllü koruyucusudur (1)

Astronomik konumu itibariyle Vesta, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında yer alır. İlk dörtlü olarak adlandırılan asteroidler içinde ikinci büyük asteroit ve en parlak olanıdır. Diğerleri dürbünle görülürken çıplak gözle görülebilen tek asteroit Vesta'dır. Ayrıca yörüngesi Mars gezegenine en yakın asteroit de Vesta'dır. (2)

Astrolojik çerçevede Vesta/Hestia'nın en belirgin özellikleri adanmışlık, arınmışlık, vakur duruş, sadakat, gönüllü hizmetkarlık, bekaret ve münzeviliktir. Bir doğum haritasında Vesta hangi burçta bulunuyorsa hayatımızın merkezi konumuna neyi yerleştirdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımız ve nelerden vazgeçtiğimizi gösterir. Hem içe dönmeyi, kendi kendimize yetmeyi hem de diğerlerine hizmet etme anlayışımıza karşılık gelirken, içimizdeki ateşin canlılığı, dua, meditasyon ve ibadet etme şeklimiz hakkında da bilgi verir. Ayrıca Vesta'nın bulunduğu burç cinsel perhiz, cinsel soğukluk, cinsel rahatsızlık ve cinsel sorunlarla ilgili önemli ip uçlarını da barındırır.  

Vesta'nın bulunduğu ev ise ruhsal yönelimimizi gösterir. Aynı zamanda tecrit olduğumuz veya kısıtlandığımız yaşam alanına işaret eder. Kendimizi adadığımız ulvi amaç uğrunda nasıl bir yol izlediğimiz ve andımıza olan sadakatimizin sınanması ile ilgili deneyimlerimize karşılık gelir. Varsayımsal olarak Vesta 1.derecede Ateş ve Toprak elementi burçlarla, 2. derecede Su ve Hava elementi burçlarla bağlantılıdır (3)

Vesta'nın ateş elementi burçlarda (Koç-Aslan-Yay)ifade ettikleri; antik uygarlıklarda büyük kentlerin, mabedlerin ve mekanların merkezi noktasında Vesta'nın kutsal ateşi yanar. Ocaklarda ve sunaklarda yanan kutsal ateşin hiç sönmemesi gibi ulvi bir hedefe bağlanma ve odaklanma ile ilişkili olduğundan Tanrıça Vesta'nın bulunduğu yer bir toplanma ve ibadet etme alanıdır. Büyük bir önem atfedilen bu "kutsal ateş" merkezi konum itibariyle Aslan burcu enerjisine, ulvi hedef yönüyle Yay burcu enerjisine ve ateşin korunması yönüyle de Koç burcu enerjisine bağlanır.

Vesta-Jüpiter-Mars-Güneş açıları; bir doğum haritasında Vesta- Güneş açıları kişinin hayatındaki merkezi konuma hangi amacı yerleştirdiği ve kişiliğinin bu amaca nasıl uyum sağladığı hakkında fikir verir. Vesta-Jüpiter açıları kişinin hayatındaki ulvi hedefe ulaşma deneyimi ve bu deneyimin onu olgunlaştırma düzeyi hakkında bilgi verir. Vesta-Mars açıları da kişinin içinde yanan ateşi canlı tutma ve koruma mücadelesi hakkında fikir verir.

Vesta'nın toprak elementi burçlarda (Boğa-Başak-Oğlak)ifade ettikleri; Vesta enerjisi dünyevi hırslar ve hazlardan bedensel terbiye yoluyla arınma açısından Boğa burcuna, gönüllü hizmet etme ve bekaret yemini ile Başak burcuna, vakur duruş ve münzevi hayat biçimiyle de Oğlak burcuna bağlanır.

Vesta-Dünya-Ceres-Satürn açıları; bir doğum haritasında Vesta-Dünya açıları kişinin dünyevi hırs ve çıkarları, bedensel hazları ile ilgili sınavı hakkında bilgi verir. Vesta-Ceres açıları üstün çalışma yöntemleri, cinsel perhizi hakkında bir fikir verir. Vesta-Satürn açıları sorumluluk ve görev anlayışı hakkında bilgi verir.

Mitolojik bir karşılaştırma yaptığımızda Ceres/Demeter hiç evlenmemiş, bir eş olmamış fakat bir çocuk doğurmuştur. Vesta/Hestia ise ne evlenmiş ne de bir çocuk doğurmuştur. Ceres'in fazla gönül ilişkisi bulunmasa da cinsel deneyime sahiptir. Vesta'nın bekaret yemini olduğundan cinsel deneyimden uzaktır (4) Dolayısıyla Vesta'nın Dünya-Ceres ve Satürn ile olan açılarında cinsel dürtülerini bastıran, cinsel perhiz uygulayan, cinsellik korkusu veya cinsel soğukluğu olan kadın figürü baskındır. Hiç evlenmemiş "kız kurusu" diye tabir edilen yaşlı kızlar da ona bağlanır. Başak burcu bağlamında önemli yansıması çalışkanlık ve faydalı olma isteğidir. Olumsuz açılarda çalışma hayatında ciddi sorunlar, iş arkadaşları ile geçimsizlik, aşırı çalışma sonucu tükenmişlik sendromu açığa çıkabilir zira Başak burcu enerjisinin en tipik sapması sorunlardan çıkış yolu olarak hastalanmayı seçmesidir...

Kozmik bir merkez olan ocak bir yerin veya mekanın tam ortasında yer alır. Bir anlamda Ateş Ruhuna (5) yapılan ayin yeridir ocak. Ateşe saygı büyüktür. Bu nedenle ateşe yapılacak saygısızlık büyük bir günah olarak görülür. Çünkü ateş en temiz şeydir, saftır. En büyük arındırıcıdır. Öyle ki suyun arındırıcılığı bile ateşten sonra gelir. Ocak sembolünü astrolojik olarak formüle edecek olursak;

Ocak (sunak)= Toprak elementi,

Ocak içinde yanan ateş = Ateş elementi.

Vesta'nın su elementi burçlarda (Yengeç-Akrep-Balık) ifade ettikleri; Hem ailesel hem toplumsal hayatta dirlik ve düzenin sürmesi ve evrensel olanla uyum içinde akmak su elementi burçlar vasıtasıyla sağlanır. Vesta'nın yaşamsal ateşi "aile ocağı" olarak Yengeç burcuna, "devlet bekası" olarak Akrep burcuna, "evrensel birlik" olarak Balık burcuna bağlanır. Burada aşağıdan yukarıya doğru helezonik bir yükseliş söz konusudur. Bilhassa antik Roma'da sunaklarda yakılan ateşin sönmesi devletin bekasını tehdit edici bir unsur olarak görüldüğünden Vesta'nın koruyucusu olduğu kutsal ateşe büyük önem atfedilir.

Vesta-Ay-Pluto-Neptün açıları; bir doğum haritasında Vesta-Ay açıları kişinin ruhsal arınması ve aile ocağının kutlu ya da kutsuz olması hakkında bilgi verir. Vesta-Pluto açıları kişinin ruhsal dönüşümü ve andına olan sadakati hakkında bir fikir verir. Vesta-Neptün açıları da kişinin kendini daha büyük bir amaca adaması, gönüllü hizmetkarlığı ve evrensel birlikle bütünleşmesi hakkında bilgi verir.

Vesta'nın hava elementi burçlarda (İkizler-Terazi-Kova)ifade ettikleri; Vesta enerjisinin yayıldığı alanlar insanları bir araya toplama yönüyle İkizler burcuna, konukları sevgiyle ağırlama yönüyle Terazi burcuna, toplanan grupların ortak bir amaca odaklanması, kader birliği etmesi yönüyle de Kova burcuna bağlanır.

Vesta-Merkür-Venüs-Uranüs açıları; bir doğum haritasında Vesta-Merkür açıları kişinin ulvi amacı idrak etmesi, Vesta-Venüs açıları ulvi amacı sevgi ilişkisi içinde diğer insanlarla paylaşması, Vesta-Uranüs açıları da toplulukları ulvi amaca odaklayarak ruhların özgürleşmesine katkıda bulunmaktır.

Vesta enerjisinin yayıldığı alanlar tapınma ve ibadet etme haricinde aynı zamanda kimsesizler, yolcuk edenler, açlar ve yoksullar için de bir konaklama, dinlenme, karnını doyurma ve barınma merkezleridir. Astrolojik olarak formüle edecek olursak;

Ocakta pişen aş; Su elementi,

Bir araya toplanma ve paylaşım; Hava elementi  

Bugünkü bilgilerimiz çerçevesinde Vesta ile ilgili çok şey henüz aydınlatılmaya muhtaçtır. Kesin bir şey söyleyecek durumda olmasak da bu onun izini süremeyeceğimiz anlamına da gelmez. Ana asteroid kuşağı ile ilgili pek çok teori mevcuttur. Bunlar içinde en çok rağbet gören bir teoriye göre ana asteroid kuşağı içinde dev gezegen Jüpiter'in çekim etkisiyle gök cisimleri birbiriyle çarpışıp dağılırken içlerinden sadece bir tanesi bu dağılmanın dışında kalmıştır.

"Bu çarpışmalardan zarar görmeden sağlam kalmayı başaran tek asteroid Vesta'dır... "

Dip not;

(1) Mitolojik Vesta/Hestia başlıklı yazımızda bu konu ayrıntılı olarak incelenmiştir.

(2) Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) listesinde cüce gezegenliğe terfi etmek için 1.sırada bekleyen asteroit Vesta'dır.

(3) Daha önceki yazılarımızda dile getirdiğimiz gibi asteroidler ile ilgili kesin bir şey söylemek henüz mümkün değildir. Bu nedenle biz de varsayımsal bağlantılar demeyi tercih ettik.

(4) Cinsel deneyimden uzak durma konusu fazlasıyla karışıktır. Tarihsel süreç içinde her toplumun kültürel yapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı bir anlam yüklenmiştir. Mezopotamya mitolojisinde mabedte görevli rahibelerin "kutsal fahişe" sıfatı bulunduğu gibi antik Yunan'da cinsel deneyimde bulunduktan sonra nehirde yıkanıp arınan ve her seferinde yeniden bekaretine kavuşan mistik figürler bulunmaktadır. Bu nedenle bakireliği sadece bedensel düzeyde ele almak çok basite indirgemek olur. En derin anlamıyla bakir kalmak bedensel ve ruhsal arınmışlık, aydınlanmışlık ve rafine bir yaşam sürmekle karakterizedir.

(5) Ocak Tanrıçası Vesta'nın Kadim Türk uygarlığındaki karşılığı Ateş Ruhudur. Bu hususa Mitolojik Vesta başlıklı yazımızda geniş bir yer verdiğimizden dileyen oradan bakabilir.

Kaynakça;

1) Azra Erhat- Mitoloji Sözlüğü

2) Ovidius- Dönüşümler

3)Vergilius - Aeneas

4) Hesoidos- Tanrıların Doğuşu

5) Ariel Guttman &Kenneth Johnson -Mythic Astrology

6) Emma Bella Donath- Asteroids in the Birth Chart

7) Demetra George&Douglas Bloch - Asteroid Tanrıçalar

8) Roza Agızza - Antik Yunan'da Mitoloji

9) Bahaeddin Ögel -Türk Mitolojisi

10) Fuzuli Bayat- Türk Mitolojik Sistemi

 

 

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Kasım SONRAKİ YAZI Astrolojik Açıdan Juno
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın