Eylül Esintisi - Astrolojik Açılar (2)

Astrolojik Açılar (2)

"Her şey sayıdan ibarettir"

Pisagor'un bu sözünü idrak edebilmek için açılar konusunu incelemeyi sürdürelim. Açıların genel özelliklerine geçmeden önce bir iki önemli hususa daha değinelim. 

Açıların doğası; temel ve tali açılar doğasına göre uyumlu ve uyumsuz özellikler sergiler. Uyumlu açı yapan gezegenler arasındaki enerji rahat ve akışkan iken uyumsuz açı yapan gezegenler arasındaki enerji gerilimli ve kesintilidir. Açıların doğasını uyumlu ve uyumsuz şeklinde tanımlayan astrologlar kadar yumuşak ve sert ya da rahat ve gerilimli şeklinde adlandıran astrologlar da vardır.

 Açı adı;                                   Açı türü;              Açı doğası;

Kavuşum (0 derece)                  Temel                 Nötr

Yarım-altmışlık(30 derece)         Tali                     Uyumlu/Uyumsuz

Yarım-kare (45 derece)              Tali                     Gerilimli

Altmışlık (60 derece)                  Temel                 Uyumlu

Kare (90 derece)                        Temel                 Gerilimli

Üçgen (120 derece)                    Temel                 Uyumlu

Yüzotuzbeşlik(135 derece)           Tali                    Gerilimli

Yüzellilik (150 derece)                 Tali                    Gerilimli

Karşıt (180 derece)                     Temel                 Gerilimli

Kavuşum açısının nötr olarak tanımlanmasının sebebi kavuşum yapan gezegenlerin doğasına göre uyumlu veya uyumsuz olabilme özelliği taşımasından kaynaklanır. Temel açılar içinde yorumlanması en fazla dikkat isteyen kavuşum açısıdır zira kavuşum yapan gezegenlerin doğası kadar açı derecesi de ayrı bir önem taşır (1)

Yarım-altmışlık tali açı, altmışlık majör açının yarıya bölünmesiyle elde edildiğinden pek çok astrolog tarafından uyumlu kabul edilir. Diğer yandan yarım-altmışlık açı tıpkı yüzellilik (birleşmeyen) açı gibi bakışım sağlamadığından gerilimli olarak kabul edilir.

Yüzellilik açıya gelince geleneksel astrolojik görüş onu bir açı olarak kabul etmez. Birleşemeyen (inconjunct) olarak da adlandırılan bu açıda bir isteksizlik (aversion) durumu söz konusu olduğundan doğal bir iletişim kurulamaz. Birleşmeyen açıya sahip bir gezegen için olabilecek en zorlayıcı konum Yükseleni görmemesidir. Yükselenin iki yanında bulunan 12 ve 2. evler ile yükselenin karşısında bulunan 6 ve 8.evlerde yer alan gezegenler yükselene açı yapmaz. Yükseleni görmemesi nedeniyle 6, 8 ve 12.evler kötücül (malefic) etkili evler olarak anılır. Modern astrolojik görüş birleşmeyen açıyı her ne kadar tali açı olarak değerlendirse de bu konudaki kafa karışıklığı sürmektedir. Son zamanlarda bu açıyı doğrudan majör açılar sınıfına dahil eden astrologlar kadar ona yeni bir sınıfı icat edip "medium" açı olarak ele alan astrologlar da mevcuttur.

Açıların etki alanı (orb); bir açının etki alanına "orb" adı verilir. İki gezegen arasındaki açı aralığı orb ile belirlenir. Bir açının orbu ne kadar darsa etkisinin o kadar kuvvetli olduğu düşünülür. İki gezegenin aynı derece içinde bir araya gelmesine kesin (partil)açı adı verilir. Örnek; 3 derece Başak burcundaki Venüs 3 derece Yay burcundaki Satürn ile partil kare açısı yapar. Bu etkisi oldukça güçlü bir kare açıdır. Bu görüşe katılmayan tersine açı genişledikçe etkinin de genişleyeceğini savunan astrologlar da vardır. Açı aralıklarının eski dönemlerde Ptoleme'den, Manilus'a kadar da kullanıldığı bilinmektedir. Ancak Maurice Mc Cann "tarihte açı aralıklarından ayrıntıları ile ilk defa söz eden kişi El Biruni (MS.973-1048) olmuştur" demektedir.

Tablo1; El Biruni'ye Göre Gezegenlerin Açı Aralıklarını Gösteren Tablo (2)

Örneğin; tablo 1 de Güneş'in açı aralığı 15 derecedir. Bunun anlamı Güneş hangi burcun hangi derecesinde bulunuyorsa bu derecenin önünde 15 ardında 15 olmak üzere toplam 30 derecelik bir etki alanına sahip olacak demektir.

İngiliz astrolog William Lilly de (1602-1681) açı aralıkları tablosu hazırlamıştır. Bu tabloya göre her gezegen çiftinin tesir noktası olan kendi iç aralıklarının yarımları dikkate alınmıştır.

Tablo 2; William Lilly'e Göre Açı Aralıklarının Yarımları Tablosu (3)

Geleneksel astrolojik görüş her gezegenin kendine ait bir ışık alanı olduğunu kabul eder. Bu ışık alanının yarısına "moiety" adını verir. İki gezegen arasında bir açı oluşabilmesi için bu yarımların yani moiety'lerinin kesişmesi gerekir. Örneğin;Güneş ve Jüpiter arasındaki hesaplamada 17 derece Güneş için, 12 derece Jüpiter eklenir ve 29 derece bulunur. 29 derece / 2 = 14.30 elde edilir. Bunun anlamı Güneş ile Jüpiter arasında açı oluşabilmesi için birbirlerine en uzak 14 derece ve 30 dakika (tabloda bu açıkça görülmektedir) mesafede bulunmaları gerekir. İki gezegen arasındaki mesafe 14 derece 31 dakikaya geldiğinde açı sonlanır. Geleneksel görüş gezegenlerin moiety'tisine ağırlık verirken, modern görüş açıların orbuna ağırlık verir. Orb konusunda astrologlar arasında görüş farklılıkları mevcuttur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan açı orbları;

Temel açıların orb şeması;

Açı adı               Açı derecesi      Açı aralığı (orb)          

Kavuşum                 0                   8

Altmışlık                  60                 6

Kare                        90                 8                  

Üçgen                      120               8

Karşıt                       180               8


Tali açıların orb şeması;

Açı sembolü              Açı derecesi      Açı aralığı (orb)          

Yarım-altmışlık               30                   2                                  

Yarım-kare                     45                   2                                

Yüzotuzbeşlik                  135                 2                       

Birleşmeyen                   150                  3        

Diğer tali açılarından bazılarına Karen Hamaker Zondag şu aralıkları vermektedir;

Vigintile (18 derece)açı; 1-2 derece,

Decile (10 derece açı);   2 derece,

Novile (40 derece);        2 derece,

Septile (51.25 derece);  1 derece,

Quintile (72 derece)       2 derece,

Tri-decile (108 derece)   2 derece,

Bi-quintile (144 derece)  2 derece,

(devam edecek...)

Dipnot;

(1) Kavuşum açısı özelliği anlatılırken bu hususa yer verilecektir.

(2) ) Maurice Mc Cann- Güneş ve Açıları adlı kitaptan örnek olarak verilmiştir.

(3) Maurice Mc Cann- Güneş ve Açıları adlı kitaptan örnek olarak verilmiştir.

Kaynakça;

1) Sue Tomkins - Astrolojide Açılar

2) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

3) Karen Hamaker Zondag- Aspeckts and Personality

4) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Ders Notları

5) Barış İlhan -Astroloji Ders Notları

6) NCGR Eğitim- Astroloji Ders Notları

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Şubat SONRAKİ YAZI 5 Şubat
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın