Eylül Esintisi - ASTROLOJİK ÇEYREK DAİRELER

ASTROLOJİK ÇEYREK DAİRELER

Astrolojik çerçevede 12 evi tek tek inceledikten sonra bu evlerin kümelendiği 4 çeyrek daire özelliklerine biraz değinelim zira her bir çeyrek daire doğum haritasının köşebentlerini oluşturduğundan ayrı bir öneme sahiptir.

1) İlk Çeyrek daire özellikleri;

Temsil ettiği mevsim; ilkbahar

Temsil ettiği yaşam süreci; bebeklikten ergenliğe kadar.

Yer aldığı küre; alt yarı küre (sübjektif alan)

Şekil 1; ilk çeyrek daire

İlk çeyrek daire 1.ev/Koç burcu ile başlar, 2.ev/Boğa burcu ile sürer ve 3.ev/İkizler burcu ile sona erer. Burada esas olan kendini tanıma ve geliştirmedir. Bu nedenle alt yarı küreye kişisel alan da denir. "Ben" enerjisinin hakim olduğu ilk çeyrek dairenin başlangıcı olan Yükselen/1.ev eşiği aynı zamanda doğum haritasının ilk köşebendidir.

1.ev/Koç burcu; yükselen söz konusu olduğunda genel fiziksel görünüm ve yüz ifadesi ön plana geçer. Kişinin dış dünyaya sunduğu vitrini ve diğerlerine karşı takındığı maskeyi (persona) buradan görebiliriz. Cesaret, irade, güçlü bir şahsiyet ve ben merkezci tavırlar dikkati çeker.

2.ev/Boğa burcu; burada ön planda olan beden duruşu (postür)dur. Bedensel hazlar, yaşamsever (biyofilik) yapı, alışkanlıklar, maddi değerler ve kaynaklar burada yer alır. Güçlü bir sahip olma içgüdüsü ve tekelci tavırlar dikkat çeker.

3.ev/İkizler burcu; burada ön planda olan mimik ve jestlerdir. Zeki ve kıvrak hamleler, genç görünüm, neşe,  enerjik tavırlar ve güçlü bir iletişim isteği ile kendini dışa vurur. Aynı zamanda ilköğrenim sürecine karşılık gelir.

Fiziksel görünüm kadar kişilik oluşum ve gelişiminin sergilendiği ilk çeyrek daire İkizler burcunun 29 derecesi ile Yengeç burcunun 0 derecesine bağlanır. Astrolojik olarak bir burcun 29 derecesi kritik (anaretic), 0 derecesi ise sınırda kabul edildiğinden özel bir önem taşır.

2) İkinci çeyrek daire özellikleri;

Temsil ettiği mevsimi; yaz

Temsil ettiği yaşam süreci; erginlikten yetişkinliğe kadar.

Yer aldığı küre; alt yarı küre (sübjektif alan)

Şekil 2; ikinci çeyrek daire.

İkinci çeyrek daire 4.ev/Yengeç burcu ile başlar, 5.ev/ Aslan burcu ile sürer ve 6.ev/ Başak burcu ile sona erer. Ufkun altında yer aldığından burada da içe dönük süreç hakimdir. Ancak diğer yandan da ufkun üstüne çıkma hazırlığı göze çarpar. Yengeç burcunun 0 derecesi en dip, en karanlık nokta olup, doğum haritasının 2. köşebendini teşkil eder.

4.ev/Yengeç burcu; burada ön planda olan manevi iç alem, duygusal gelişim, aile bağları, ebeveynler, yuva, soy ağacı ve vatan severliktir. Derin hisler, aşırı hassasiyet, kırılganlık ve kapris ile dikkat çeker.  

5.ev/Aslan burcu; burada ön planda olan kendini ifade etmek, merkezi sahnede rol almak, sevmek, aşık olmak, yaratıcılık, çocuklar, oyunlar, eğlenmek ve risk almaktır. Cömert, gururlu ve asil tavırlar dikkat çeker. 
6.ev/Başak burcu; burada ön planda olan günlük düzen, çalışma, üretme, çıraklıktan ustalığa geçiş, sinerji kurma, faydalı olma ve sağlık bilincidir. Temizlik, titizlik ve mükemmeliyetçilik dikkat çeker. Aynı zamanda ortaöğrenim sürecine karşılık gelir.

İkinci çeyreğin bitimi aynı zamanda toplam 180 derecelik alt yarı kürenin de bitimidir. Başak burcunun 29 derecesi, Terazi burcunun 0 derecesine bağlanarak ufkun üstüne geçiş sağlanır. Bu hassas kaynak noktasında kişisel (sübjektif)alan sona erer ve toplumsal (objektif) alan başlar.

3) Üçüncü çeyrek daire özellikleri;

Temsil ettiği mevsim; sonbahar

Temsil ettiği yaşam süreci; yetişkinlikten olgunluğa kadar.

Yer aldığı küre; üst yarı küre (objektif alan)

Şekil 3; üçüncü çeyrek daire

Üçüncü çeyrek daire 7.ev/Terazi burcu ile başlar, 8.ev/Akrep burcu ile sürer ve 9.ev/Yay burcu ile sona erer. Burası sosyal statü ve sosyal ilişkiler ağını kapsadığından toplumsal alan olarak kabul edilir. 0 derece Terazi burcu ile başlayan 3. çeyrek daire doğum haritasının 3.köşebendidir.

7.ev/Terazi burcu; burada ön planda olan taahhüde dayanan ilişkiler (evlilik, ortaklık) ve yakın birliktelikler (sevgili, dost), "ben" nin "sen" ile diyalog kurması, sen-ben çatışması, tarafsızlık, sanatsal faaliyet ve sosyal etkinliklerdir.

8.ev/Akrep burcu; burada ön planda olan psikolojik ve mali krizler, ortak kaynaklar, hisseli değerler, cinsel deneyimler, gizli ilimler, büyü, ölüm ve metafizik deneyimlerdir. Şüpheci, esrarlı ve ihtiraslı tavırlar dikkat çeker.

9.ev/Yay burcu; burada ön planda olan anlam, inanç, tefekkür, din, felsefe, uluslararası ilişkiler, yabancı ülkelere yapılan seyahatler ve yargılama mekanizmasıdır. Akıllı, erdemli ve ahlaklı tutum dikkat çeker. Aynı zamanda yüksek öğrenim sürecine karşılık gelir.

Üçüncü çeyrek daire Yay burcunun 29 derecesi ile Oğlak burcunun 0 derecesine bağlanır ve zirveye varılır.

4) Dördüncü (son) çeyrek daire özellikleri;

Temsil ettiği mevsim; kış

Temsil ettiği yaşamsal süreç; olgunluktan ihtiyarlığa kadar (ölüm dahil)

Yer aldığı küre; üst yarı küre (objektif alan)

Şekil 4; son çeyrek daire

Dördüncü çeyrek daire 10.ev/Oğlak burcu ile başlar, 11.ev/Kova burcu ile sürer ve 12.ev/Balık burcu ile sona erer. 0 derece Oğlak burcu derecesi doğum haritasının zirvesidir. Burası toplumsal kimliğimizin oluşmaya başladığı ve daha önce edindiğimiz kişisel yeteneklerin toplum hizmetine ve tüm insanlığın hayrına sunulduğu alandır. Alt yarıkürede esas olan kişilik oluşumu ve gelişimi iken üst yarı kürede esas olan kimlik oluşumu ve gelişimidir (1) Dolayısıyle bu son çeyrek daireye toplumsal alan da denir. Burada kişi kendinden geriye bir ad, bir iz bırakmak ister. Son çeyrek daire aynı zamanda doğum haritasının son köşebendidir.

10 ev/Oğlak burcu; toplumsal kimlik ve roller, otorite figürleri, meslek, terfi, ün, disiplin, onur ve başarı ile ilgili deneyimleri kapsar. Sert, kuralcı, hırslı ve azimli bir yapı ile kendini dışa vurur.  

11.ev/Kova burcu;  burada ön planda olan hedef, ideal, gelecek, ekip, arkadaş çevresi, soyut düşünceler, bilimsel icatlar, tüm insanlığa sunulan hizmetlerdir. Umutlu, hümanist ve  teorisyen bir yapı göze çarpar.

12.ev/Balık burcu; burada ön planda olan ruhsal aydınlanma, bütünleşme, kaynaşma, dış dünyadan izole olma, uzun nekahet dönemi ve kişiyi aşan faktörlerdir. Holotropik şuur, gelişmiş sezgiler, engin hayaller ve transrasyonel deneyimler dikkat çeker. Aynı zamanda spritüel eğitim aşamasına karşılık gelir.

Son çeyrek dairenin son derecesine vardığımızda 360 derecelik bir Zodyak döngüsü tamamlanır. 12.evde tüm dünyevi zıtlıklar aşılmaya, sınırlar erimeye, madde çözünmeye başlar (2) Daha önce var olan ne varsa eriyik hale geçer ve hiçliğe karışır. 12.ev bir nevi her şeyi içinde barındıran gebe bir boşluktur. İşte 12.evin 1.eve bağlandığı alaca karanlık şafağında bu boşluğa bir kıvılcım düşer ve içinde yaşam barındıran bir tohum filizlenir. Sonra o tohum karanlığı(12 ev) delip, aydınlığa (1.ev) boy verir...  

Dip notlar;

(1) Çoğunlukla karıştırılsa da kişilik ve kimlik birbirinden farklı kavramlardır. Kişilik kavramı bireye özgü kalıcı özellikleri yani “nasıl bir kişi” olduğunu tanımlar. Kimlik kavramı ise bireyin kişisel özellikleri ile birlikte toplumsal konumu ve rolünü de kapsar yani “kim olduğu” nu (anne, baba, eş, çalışan, sanatçı vb) belirler.

(2) Ayrıca Nevruz (Yeni gün) ve Mart ayı yazılarımıza bakmanız bu konuyu pekiştirebilir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

2) Eylül Esintisi 1.yıllığı

3) Sheila Geddes -Astroloji Yıldızlar ve Geleceğimiz.

 

ÖNCEKİ YAZI SONRAKİ YAZI CEMRE
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın