Eylül Esintisi - Astrolojik Kara Ay Lilith

Astrolojik Kara Ay Lilith

Kara Ay Lilith doğum haritalarında üç ayrı unsur olarak ele alınmakla birlikte üçü de mitolojik Lilith sembolizmi kapsamında değerlendirilir. Astrolog Demetra George’nun bu konudaki önerisi şöyledir;

 “Her bir Lilith mitolojik kalıpların tüm sembolik anlamlarını kapsamasına rağmen her biri aynı zamanda mitolojik aşamaları da temsil edebilir, yani sırasıyla Asteroit Lilith bizim Lilith deneyim turumuzu başlatır, Karanlık Ay Lilith geliştirir ve Kara Ay Lilith tamamlar”

Doğum haritalarında ağırlıklı olarak Kara Ay Lilith kullanılsa da diğer iki Lilith unsuru da göz ardı edilmemelidir. Benim bu konudaki kişisel araştırma ve çalışmalarım doğrultusunda sizlere önerim;eğer bir doğum haritasında Ay ile ilgili temaları inceliyor ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız mutlaka üç ayrı Lilith unsurunu da dikkate almanızdır. Çünkü Lilith sembolü Ay’ın arka yüzüyle bağlantılı olduğundan bu yolu izlediğinizde doğum haritasında doğrudan göze çarpmayan ayrıntılara erişebilirsiniz. Astrolojik olarak üç ayrı Lilith’i değerlendirirsek;

1181 nolu Asteroit Lilith: Mitolojik Lilith sembolizmine uygun olarak dişi enerjilerin karanlık yanı ile bağlantılıdır. Kadınlığın bölünmüşlüğünü, uzaklığını, soğukluğunu ve yabanıllığını simgeler. Toplumdan dışlanmış kadının utanç ve korku veren, güvenilmez tarafları, vahşi erotik istekleri, çektiği derin acı, incinmişlik, küskünlük ve bastırılmış öfkesi ile ilişkilendirilir.

Asteroit Lilith bir cisme sahip olduğundan doğum haritasında daha çok kadının fiziksel güzelliği, cinsel cazibesi ve bedensel hazları ile ilişkilendirilir. Erotizm haricinde psiko-somatik rahatsızlara olan yatkınlığı da gösterir.

Karanlık Ay Lilith (Dark Moon): Astrolog Delphine Jay’ın araştırmasına göre Karanlık Ay Lilith’in etkisi öznel olmayıp nesneldir. Bu nesnel enerji yüksek bir merkeze yönlendirildiğinde yarar sağlarken, kişiselleştirildiğinde zarar verir.

Karanlık Ay Lilith'in etkisi içgüdüsel olduğundan yüksek amaçlar için harekete geçildiğinde yaratıcı enerjileri açığa çıkarır ve ruhsal gelişimi hızlandırır. Bu iki ucu keskin enerji bencilce ve egonun hizmetinde kullanıldığında kişinin başını derde sokar.

Kara Ay Lilith (Black Moon): Kara Ay Lilith sembolizmi için Astrolog M.Kelley Hunter şu tespitte bulunur;

 “Üç Lilith’in belki de en kurnaz ve entrikacı olanı Kara Ay’ dır”

Kara Ay Lilith baştan çıkaran, intikam alan, güzel fakat acımasız, doyumsuz, karanlıklara hapsolmuş, yalnız, yaralı ve asi bir kadını simgeler. Şiddetli duygusal çalkantılar, zorba tutkular, vahşi istekler, derin acılar, karmaşık cinsel sorunlar, karşılanmamış ruhsal açlıklar ve özlemleri temsil eder.

Mitolojik bölümde değindiğim çok önemli bir noktanın burada tekrar altını çizmekte yarar görüyorum;

"Aslında Lilith'in kendisine karşı gerçekleştirilen kıyıma aynı yıkıcılıkla karşılık vermesi en başta kendisine zarar verir. Bu trajik davranış onu kurban psikolojisine hapseder. Asıl saldırganlık erkeklerden geldiği halde erkeklerin işlediği suç Lilith'in üstüne yıkılır. Kötü namı alır yürür..." (1)

Oysa Lilith'in olumlu ifadelerinin başında "şamanlık" gelir. Zaten;

"Kadın doğası itibariyle şamandır"

Dolayısıyla bu işi erkek şamanlardan çok daha iyi yapabilecek kudrete sahiptir. Yaratıcı ve dönüştürücü gücü oldukça yüksektir.

Anaerkil kültür onu "Ana Tanrıça" ile ilişkilendirirken, tek tanrılı dinler ne kadar olumsuz figür varsa hepsini Lilith adı altında toplamıştır. Bu düşmanca tutumun en olumsuz yansıması kadının toplumsal hayatta şeytani bir varlık olarak tescillenmesidir (2)

Tek tanrılı dinlerde Lilith yaratılan ilk kadın figürü olup Adem hazretlerine boyun eğmeyince cennetten kovulmuştur. Lilith'in yerine ikame edilen Havva doğal olmayan ilk dişi prototiptir. Bir nevi çelik aşı, bir tür genetik manipülasyondur.

Diğer bir deyişle Havva, Ademin dişileşmiş klonudur. Bu suretle erkeğe boyun eğmeyen vahşi kadın Lilith'ten erkeğe biat eden uysal kadın Havva ya geçilmiştir.

Kara Ay Lilith'in enerjisi emici, yutucu, içe çekici, dölleyici, besleyici, büyütücü niteliktedir. Bu nedenle temas ettiği gezegenin enerjisine uygun bir yaratıcılık geliştirir, açıların türüne göre bu yaratıcılık dışarıya dallanıp budaklanabileceği gibi, içeride tortulanıp çürüyüp gidebilirde...

Bu durumu anne karnındaki ceninin vakti geldiğinde doğumla dışarıya çıkması ya da içeride çürüyerek hem kendini yok etmesi hem de barındığı bünyeyi zehirleyerek tehlikeye sokması olarak da tasavvur edebiliriz. Çünkü Kara Ay’ın bilinçdışı çekim ve itim gücü bizim karşı koyamayacağımız kadar güçlüdür.

Kara Ay’ın yaklaşık 9 yıllık döngüsüne dikkatle baktığımızda hayatımızda neyi besleyip büyüttüğümüzü ve olgunlaştırıp açığa çıkardığımızı ya da tersine çürütüp ziyan ettiğimizin ipuçlarını yakalayabiliriz.

Kara Ay Lilith kişinin bilincine vardığında yapıcı, bilincine varamadığında ise yıkıcı etkilere yol açan çok güçlü bir enerji girdabını temsil eder. Özellikle kadın erkek ilişkisinin dışarıdan bakıldığında görülmeyen gizli karanlık köşelerine karşılık gelir.

Bir kadının doğum haritasında kadınlık ve annelik modelleri ile birlikte kendi annesi ve hemcinsleriyle olan ilişkilerinin üstü örtülü kısmı hakkında bilgi verir. Bir erkeğin doğum haritasında ise eş ve anne modelleri ile birlikte karşı cinsle olan ilişkilerinin gölge yanları hakkında bilgi verir.

Hamilelik ve loğusalık dönemlerine ait sorunlar, ciddi çocuk hastalıkları, doğum esnasında ya da doğumdan kısa bir süre sonra görülen bebek ölümleri, her iki cinste de görülen psiko-seksüel bozukluklar Lilith sembolizmiyle ilişkilidir.

Gayrimeşru ilişkiler, ihanet, kalabalık aşk ilişkileri, ayartma, baştan çıkarma, cinsel sapkınlıklar, vampir veya kurt kadın sendromları, felakete sürükleyen ve ölüm getiren kadın (femme fatale) rolleri ile birlikte haksızlığa uğrama, öfke, kin, nefret, intikam hisleri, lanetlenme, toplumdan tecrit edilme, sürgüne yollanma gene bu yelpazede toplanır.

Kara Ay Lilith'in bir doğum haritasında Güneş-Ay-Mars-Venüs gibi doğrudan cinsiyetle ilgili gezegenler ile Ay Düğümleri (bilhassa Güney Ay Düğümü) olan kesin orbdaki açıları birinci derecede önemlidir. Kavuşum ve karşıt açılar en güçlü vurguya işaret eder.

Kara Ay Lilith yer aldığı burç ve evin gölgelerini temsil eder. Özellikle öncü veya malefik evlerde yer alan Kara Ay transitlerle tetiklendiğinde bu karanlık malzemeler havalanmaya başlar, eğer bu malzemeleri fark eder ve bilinçli bir şekilde dönüştürmeyi başarabilirsek bizi geliştirir, yaşamımızı zenginleştirir.

Bir doğum haritasında Kara Ay Lilith’in temel mesajı ne olabilir?

Tek bir cümle ile ifade edersek;

"Karanlıkta görmeyi ve yürümeyi öğrenmektir"   

Lilith adının aynı zamanda ışık ile bir bağlantısı olduğundan "Geceleri Gören" kadın anlamına gelir. Kafese kapatılmak istemeyen, erkek tahakkümüne isyan eden, özgür ve bağımsız birey olma mücadelesi veren kadınların yoluna ışık tutar. Tabuları yıkmaya,dogmaları sorgulamaya, kültürel şartlanmaları aşmaya, zorlar.

Esasında Kara Ay Lilith sembolü eşit bir ilişki istediği için erkeğe isyan eden kadının sürgündeki diğer yarısına karşılık gelir. Erkek egemen kültür tarafından varlığı Karanlık Ay (Lilith) ve Aydınlık Ay (Havva) olarak ikiye bölündüğünden bütünleşmek için yanıp tutuşur. Ama uğruna onca acı çektiği eşit ilişki ilkesinden de taviz vermeye yanaşmaz.

Kara Ay Lilith’i doğum haritasının "Kara Kutu" su olarak da düşünebiliriz. Burada kendimizin farkına varamadığı, başkalarının da kolayca çözemediği çok bilinmeyenli denklemimiz yer alır. Dolayısıyla bu noktada bir şifre kırıcısına ihtiyaç duyarız. Astrolog Demetra George, Lilith'in bu çarpıcı özelliğini "Enigma" adını verdiği astroloji programı ile açıklamaya çalışır (3)

Dünya’mızın uydusu olan Ay, Güneş ışınlarını emerek çevresine yansıtma özelliğine sahipken, Kara Ay Lilith, Güneş ışınlarını emerek içine hapsetme özelliğine sahiptir. Işığını dışarıya yansıtmadığından doğum haritamızın bu zifiri karanlık bölgesi bizi korkutur. Burada önünü görerek yürümek zor olduğundan sıkça tökezlenip yere kapaklanırız. Dolayısıyla bu kritik bölgeyi aşmak çokça çaba, çokça farkındalık ve çokça düşüp kalkmayı gerektirir….

Kara Ay Lilith Sembolleri; Farklı kaynaklarda pek çok sembollerle bağlantı kurulsa da biz burada en fazla öne çıkan temel sembollere yer vereceğiz.

Huluppu Ağacı; Yazılı Dünya Tarihinde Lilith'in ilk geçtiği metin "Gılgamış Destanı" dır. Lilith bu destanda ağacın gövdesine sarılı yılandır (4) Bu ağaç tek tanrılı din kitaplarında "Hayat ağacı" olarak da geçer.

Yılan; Anaerkil kültürde yılan bilgelik, gizli ilimler, sihirli güçler, uzun yaşam, ölümsüzlük, şifa gibi olumlu anlamlar taşırken, ataerkil kültürde yılan tehlikeli, zehirli, öldüren, büyüleyen, zarar veren gibi olumsuz anlamlar yüklenir. Dahası kadın cinsi yılanla özdeşleştirilir.

Kızıl Saç; Lilith edebiyat ve sanatta uzun kızıl saçları olan güzel, alımlı, cazibeli, boynuna doladığı yılanla birlikte çıplak bir kadın olarak tasvir edilir. Erkek egemen bakış açısı Lilith'i baştan çıkaran, ayartan, mahveden kızıl saçlı bir fahişe olarak tanımladığından kızıl saç olumsuz bir imaj alır. Oysa asırlar boyu anaerkil kültürün hüküm sürdüğü Anadolu topraklarında kadınların saça kızıl rengi veren kına yakma adeti vardır. Çoğunlukla kadınlar kınayı hem saçı beslemesi hem de beyazları kapatması için kullanır. Bu nedenle kızıl saçın fahişeliğe indirgenmesi tamamen yozlaşmış zihniyetin bir yakıştırmasıdır.    

Sol El; Eski Sümer'de Lilith Ana Tanrıça İnanna'nın sol eli olarak itibar görür. Sonradan erkek egemen bakış açısının etkisiyle bu itibar yok edilerek, Lilith tamamen tanrıça İnanna'nın karanlık yanı ile özdeşleştirilmiştir.Günümüzde sol elin hala sakıncalı görülmesi, sol elle yazan çocukların ısrarla sağ elini kullanmaya zorlanması, çoğunlukla solaklığın "eşcinsel" potansiyeli taşıdığına inanılmasının kökeninde belki de Lilith'e duyulan korku ve düşmanlık yatmaktadır.

Ayna; Antik çağda Afrodit aynasının ilahların dünyasına geçiş sağladığı inancı hakimken gene tek tanrılı dinlerin marifetiyle Lilith'in aynası cehenneme giriş kapısına çevrilmiştir.

Rüzgar ve fırtına; Başlangıçta Lilith "Rüzgar Tanrıçası" olarak saygı görürken sonradan rüzgar ve fırtınanın bıraktığı tahribatla özdeşleştirilmiştir. "Rüzgar Hayaleti", Asurlular tarafından "Rüzgarın Kanatlı Cini" gibi yakıştırmalarla aşağılanmıştır.

Kırmızı ve Siyah; bu iki kuvvetli titreşime sahip renk de kötülüklerin anası Lilith ile özdeşleştirildiğinden bu iki sakıncalı rengi bir arada kullanan kadınlar Femme Fatele olarak damgalanmıştır. Bu ataerkil anlayış günümüze denk uzanmıştır.

Ayrıca bazı kaynaklar baykuş (İbranilerce çığırtkan baykuş), tenha ve ıssız yerler (gece ifriti olarak insanları ayartan) şarap, ateş, zehir (ebeleri atlatıp bebekleri zehirleyen ifrit), cuma günü (Antik çağda Venüs günü (5) sembolik olarak Lilith ile ilişkilendirilir.

Kara Ay Lilith’in Ay Düğümleri ile bağlantısı; Kara Ay Lilith de Ay düğümleri gibi bir cisim olmayıp varsayımsal bir noktadır. Aralarındaki en belirgin fark Ay düğümleri Güneş-Ay birleşimine dayalı önemli bir nokta iken, Kara Ay, Dünya-Ay birleşimine dayalı önemli bir noktadır.

Ay düğümleri hem eril (Güneş) hem de dişil (Ay) enerjilerini bünyesinde barındırırken, Kara Ay sadece dişil (Dünya ve Ay) enerjisinden ibarettir. Ay düğümleri hem ışık hem gölge karakteri bir arada taşırken, Kara Ay tamamen karanlık olduğundan ışığı yansıtmaz sadece gölge yapar. Ay düğümleri hem öznel hem nesnel yana sahipken, Kara Ay sadece öznel bir yapıdadır

Kara Ay’ın yaklaşık 9 yıllık çevrimi, Ay Düğümlerinin 18 yıllık çevriminin yarısına denk gelir. Bu nedenle Kara Ay ve Ay Düğümlerinin çakıştığı zamanlar önemli olayları işaret eder. Kara Ay transitleri de Ay düğümleri transitleri gibi olaysaldır yani olasılıkları gerçeğe çevirip görünür kılar. Transitlerde genellikle 1 derece orb kullanılır. Bir doğum haritasında transit Kara Ay Lilith'in Ay ve Güneş başta olmak üzere bir gezegen ile yaptığı kavuşum ve karşıt açılar önemlidir. Kara Ay Lilith'in öncü ve kötücül etkili evlerdeki yolculuğu da dikkate değerdir. Aynı şekilde Satürn ve Satürn ötesi gezegenlerin Kara Ay Lilith ile yaptığı kavuşum ve karşıt açılar da son derece önemlidir.   

Kara Ay ile Ay Düğümlerinin çakışması doğum haritasında sağaltmamız gereken önemli konuları gündeme taşır. Kara Ay’ı ruhumuzun derin katmanlarında gömülü karanlık malzemenin mahzeni gibi düşünürsek, önemli gezegen transitleri ile birlikte Ay Düğümlerinin de transit etkileri karanlıkta hapsolan ışığın dışarıya sızarak çıkmasına yardımcı olur. Bu nedenle Kara Ay’ın, Ay düğümleriyle her çakışmasını dikkatle incelemekte yarar vardır. 

Dipnot;

(1) Nazan Öngiden- Mitolojik Lillth Sembolizmi/www.eylulesintisi

(2) Anaerkil gücü kendisine tehdit olarak gören Ataerkil düzen çağlar boyunca onu yok etmeye ve asimile etmeye çalışmıştır. Aynur Çınar tezinde bu hususa atıfta bulunmuştur;

" Kutsal yetki ve otoriteyi elde etmek için yapılan bu savaşta dişilik mukaddesatını temsil eden İnanna gibi bir figür, önceleri toplumda olumlu nitelikleri haiz tanrıçalık makamından,  Lilith’in kraliçesi olduğu şeytan, cin veya ifritlerin kaos hükümranlığına hasredilmiştir"

(3) Astrolog Demtra George Enigma of the 3 Liliths adlı bir  astroloji programı vardır. Enigma; gizem veya bulmaca anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.  II.dünya savaşı sırasında Nazi Almanya'sı tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar  çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesidir.

(4) Nazan Öngiden- Mitolojik Lilith Sembolizmi/www.eylulesintisi.com.

(5) Tek tanrılı dinlere geçildikten sonra İslamiyet'in kutsal günü olarak kabul edilmiştir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden -Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Demetra George - Asteroid Goddesses

3) M.Kelley Hunter - Kara Ay Lilith

4) Delphine Jay - İnterpreting Lilith

5) Aynur  Çınar - Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıçanın düşüşü ve Şeytana Dönüşüm Serüveni

6) Alina Reyes - Lilith

 

ÖNCEKİ YAZI SONRAKİ YAZI Takımyıldızlar
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın