Eylül Esintisi - Astrolojik Merkür

Astrolojik Merkür

Geçen yıllarda incelediğimiz Ay ve Güneş gibi güçlü ışıklardan sonra sırada iç gezegenlerin incelenmesi var. Güneş sistemi içindeki en küçük gezegen olan Merkür ile başlayalım.

Merkür’ün astrolojik künyesi:

Astrolojik sembolü: 

Yönettiği Burç: İkizler ve Başak burçları

Yönettiği ev: 3 ve 6 evler

Güçlü olduğu burç: Başak, Kova (1)

Zararlı olduğu burç: Yay

Düşük olduğu burç: Balık, Aslan (2)

Doğası: Nötr

Astrolojik kombinasyonu: Merkür/İkizler ve Başak burçları/3 ve 6 evler

Mitolojik sembolü: Tanrıların habercisi Hermes

Arketipi: Ulak, elçi, tüccar, entelektüel, öğrenci

Yönettiği gün: Çarşamba

Metali: cıva

Bir doğum haritasında Merkür’ün temsil ettikleri:

- Nötr enerji (cinsiyetsizlik; doğum haritasındaki konumu ve açılara göre göre eril veya dişil özellik sergileyebildiği gibi her iki enerjiyi bir arada da yayabilir)

- Ham zekâ (zekanın işlenmemiş hali dolayısıyla olumlu ya da olumsuz yöne kayabilme özelliği taşır)

- Merak,

- Kıvraklık

- Gençlik ve zindelik

- Bilgi toplama

- Öğrenme hevesi

- Hüner

- Algılama

- İletişim

- Düşünme

- Dil becerisi

- Konuşma

- Sözcükleri ustaca kullanma

- Taklit,

- Muziplik

- Şirinlik

- Entelektüellik

- Uyanıklık

- Hazırcevaplık

- Espri gücü

- Ergenlik çağı

- Yüzeysellik

- Akıcı okuma ve yazma

- Berrak algı

- Kavrayış gücü

- İlk öğretim süreci

- Mantık dizgesi

- Değişkenlik

- Çok yönlülük

- Kısa yolculuklar, günlük turlar

- Nakletme

- Nakliyatçılık ve nakil araçları

- Kardeş ve akraba ilişkileri

- Lokal çevre

- Şahitlik

- Ticaret ve tüccarlar

- Pazarlama ve satış yeteneği

- Kurnazlık

- Hırsızlık

- Gevezelik

- Kaypaklık

- Hile

- El çabukluğu

- Yankesicilik

- Dedikodu

- Alaycılık

- Yalancılık

- Havailik

- Tutarsızlık

 

Sağlık açısından;

- Sinir sistemi

- Solunum sistemi

- Eller, parmaklar, omuzlar

- Sol beyin aktiviteleri

Merkür’ün temel özellikleri:

Merkür astronomik olarak Güneş yörüngesindeki turunu 87 günde tamamlar. Güneşe en yakın iç gezegen olması nedeniyle Güneş ile birlikte hareket eder. Güneşten en fazla 28 derece uzaklaşabilir.

Merkür bir burçta 14 ile 24 gün arası kalır. Yılda 3 kez yaklaşık 3 hafta geri gider. Bazı yıllar 4 kez de geri gidebilir. Gökyüzünde gün doğumundan hemen önce ve gün batımından hemen sonra görülür (3)

Merkür’ün astrolojik temel ifadelerinin başında bilginin toplanması ve çevreye yayılması yer alır. İlk öğrenim basamağını temsil ettiğinden konuşma, okuma ve yazma becerisi kazandırır.

Kişinin zekasını kullanma, hünerini sergileme, öğrenme ve öğretme becerisi kazanma, bağlantı kurma ve iletişim yeteneği geliştirmesi onun yönetimindedir. Bir doğum haritasında Merkür öncelikle düşünme ve iletişim biçimlerimizi açıklar.

Olumlu pozisyon ve açılardaki Merkür zekanın ve hünerin doğru kullanılması, tarafsız ve gerçekçi düşünme, açık bir zihin ve berrak bir algı, gelişmiş bir yazma ve konuşma yeteneği, kıvrak manevra kabiliyeti, kendini ifade etme gücü, sağlıklı merak, ticaret ve pazarlama ustalığına işaret eder.

Olumsuz pozisyon ve açılardaki Merkür zihinsel kargaşa, bilgiyi çarpıtma, algıyı bozma, kendini ifade etme zorluğu, yüzeysellik, samimiyetsizlik, alay, kurnazlık, sahtekarlık, dikkat dağınıklığı, fırsatçılık, menfaatperestlik, gevezelik, dedikodu, üç kağıtçılık, hırsızlık, kopyacılık, ezbercilik, asabiyet, kaypaklık, ortalığı karıştırma gibi olumsuz özellikler açığa çıkabilir.

Hava elementi burçlar bilinçsel işlevleri ortaklaşa yürütürler. İkizler burcundaki Merkür bilincin ilk aşamasını yani kişisel bilinci, Terazi burcundaki Merkür bilincin ikinci aşamasını yani toplumsal bilinci, Kova burcundaki Merkür bilincin son aşamasını yani evrensel bilinci temsil eder.

Merkür’ün yer aldığı burç kişin nasıl düşündüğüne, nasıl algıladığına, neleri merak ettiğine, düşüncelerini dile getiriş biçimine, iletişim tarzına cevap verir. Örneğin;

Merkür Koç burcunda lafı hiç dolandırmadan doğrudan konuşma, alelacele düşünüp karar verme, karşısındakini dinleme zorluğu fakat dürüst ve spontane bir iletişim tarzı sergiler.

Merkür Balıkta gerçekçi düşünme ve odaklanma sıkıntısı çeker. Düşünceleri dağınıktır ve kendini net ifade etmekte zorlanır. Ancak herkesin kavrayamayacağı girift ve derin konuları olağanüstü bir şekilde yorumlayabilir. Evrensel sembol dilini günlük konuşma dilinden daha maharetli kullanabilir.

Merkür’ün yer aldığı ev ise kişinin bu doğal özelliklerini, yeteneklerini ve hünerlerini hayatın hangi alanında ortaya koyduğuna işaret eder. Örneğin;

Merkür Akrebin yönettiği 8.evde kül yutmaz bir dedektif kesilebilir, en gizli sırları ifşa eden bir zihin kâşifi olabilir, karanlıklarda yol alabilir ve derinlere nüfuz edebilir. Zehir gibi bir zekâ ve kılı kırk yaran bir düşünce yapısı sergileyebilir.

Merkür 11 evde ayakları yerden kesilen, soyut fikirleri havada uçuşan teorisyenlere karşılık gelebileceği gibi, fikirlerini büyük bir inatla savunan ve insanlığın yararına büyük projelere imza atan birini gösterebilir. Bazen de sabit bakış açısına saplanıp olduğu yerde dönüp duran birine karşılık gelebilir.

Dipnot:

(1) Klasik astroloji kuralları gereği Merkür hem İkizler burcu ve 3.evi, hem de Başak burcu ve 6.evi yönetir. Aynı zamanda Başak burcunda yücelirken, Balık burcunda düşer. Yay burcunda ise zararlı konumdadır. Günümüz modern astrolojisinde mevcut asaletlere Merkür’ün Kova burcunda yüceldiği bilgisi dahil edilmiştir. Merkür'ün Kova burcunda üst bilinci temsil etmesi mantığa uygundur ancak bunun bir kural olarak yerleşebilmesi için çok sayıda harita üzerinde test edilmesi gerekmektedir. 

(2) Merkür Kova burcunda yücelince doğal olarak karşısında yer alan Aslan burcunda düşüşe geçmektedir. Oysa Merkür Aslan burcunda pekâlâ yaratıcı düşünceler ortaya koyabilir, parlak bir zekaya, özgüven dolu fikirlere yol açabilir. Dolayısıyla aslaletler tablosu astrolojinin değişmez bir kanunu olarak görülmemeli, doğum haritası esas alınarak bu konuda bol pratik yapılmadan kesin bir sonuca varılmamalıdır.

(3) web sitemizden Merkür’ün astronomik ve Mitolojik özelliklerine bakarsanız bilgiler daha iyi pekişir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden – Eylül Esintisi 1-2. Ciltler.

3) Nazan Öngiden- Astroloji Ders Notları

4) Onbirinci Ev Dergisi - Eğitim

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Do Not Disturb SONRAKİ YAZI Öğrenciler Faşizmi Yargılıyor! - Mustafa Pala Yazısı
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın