Eylül Esintisi - Astrolojik Nitelikler

Astrolojik Nitelikler

Burçları astrolojik temel özelliklerine göre sınıflandıracak olursak;

Hava, ateş, su ve toprak olmak üzere 4 element,

Öncü, sabit ve değişken olmak üzere 3 nitelik,

Artı (pozitif) ve eksi (negatif) olmak üzere de 2 kutup (polarite) özelliği gösterir.

Element, nitelik, artı ve eksi kutuplar bir araya geldiğinde ortaya bir burç kompozisyonu çıkar.

Ateş elementi+öncü nitelik+ pozitif kutup= Koç burcu,

Su elementi+sabit nitelik+ negatif kutup= Akrep burcu,

Toprak elementi+ değişken nitelik+negatif kutup= Başak burcu gibi...

Dolayısıyle 4 element x 3 nitelik= 12 burç olarak formüle edilir. (1)

Bir önceki yazı dizimizde elementsel özellikleri ayrıntılı olarak incelediğimizden şimdi 12 burcu niteliksel özelliklerine göre değerlendirmeye geçebiliriz.

Öncü nitelikli burçlar;

Öncü nitelikli burçlar merkezden çıkan, yayılan ve belirli bir yöne doğru hareket eden enerjileri temsil eder. Pozitif (+) öncü burçlar Koç ve Terazi şimdiki zamandan geleceğe doğru hareket eder. Negatif (-) öncü burçlar Yengeç ve Oğlak daha çok geçmiş zamana yönelir. Öncü burçlar cesaret, inisiyatif, harekete geçme, olayları başlatma ve yönlendirme ilkeleriyle bağlantılıdır. Bunun doğadaki karşılığı mevsimleri başlatmaktır;

-Koç burcu (ateş elementi); ilkbahar mevsimini (ilkbahar ekinoksu) başlatır,

-Yengeç burcu (su elementi); yaz mevsimini (yaz gündönümü) başlatır,

-Terazi burcu (hava elementi); sonbahar mevsimini (sonbahar ekinoksu)başlatır,

- Oğlak burcu (toprak elementi); kış mevsimini (Kış gündönümü) başlatır.

Mevsimleri başlatan öncü burçların "0 derecesi" bir önceki burcun son derecesi ile bir sonraki burcun ilk derecesi aralığıdır. Biraz belirsizlik ifade etse de burada esas olan hedef belirlemek, yön tayin etmek ve ileriye doğru yol almaktır. Öncü burçlar arasında 21 Marta (nevruz) karşılık gelen 0 derece Koç noktası= ilkbahar noktası (Vernal point/VP) astrolojik harita yorumlarında özel bir önem taşır. VP’ ye kavuşum yapan ya da VP orta noktasına isabet eden bir gezegen haritanın adeta lokomotif motoru gibidir.

Sabit nitelikli burçlar;

Sabit nitelikli burçlar içeri doğru yayılan enerjiyi temsil eder. Eylemsizlik ilkesiyle bağlantılıdır. Odaklanma ve dayanıklılık yönleri güçlüdür. Şimdi ve buraya en çok odaklanan sabit nitelikli burçlardır. Kararlılık, temellendirme, yapılandırma, destekleme, pekiştirme, maddi form verme ilkeleriyle bağlantılıdır. Sabit nitelikli burçlar bir mevsimin tam ortasında yer alırlar.

- Boğa burcu (toprak elementi); ilkbahar mevsimini ortalar,

- Aslan burcu (ateş elementi); yaz mevsimini ortalar,

- Akrep burcu (su elementi); sonbahar mevsimini ortalar,

- Kova burcu (hava elementi); kış mevsimini ortalar.

Sabit nitelik aynı zamanda yoğunlaşma, derinleşme, çakılıp kalma, değişime direnç gösterme, takıntı ve saplantılarla da ilişkilidir. Esneme kabiliyeti zayıf, değişime dirençli ve inatçı sabit burçların özellikle "15 derecesi" kritik bir öneme sahiptir. Bilhassa değişime en dirençli ve en inatçı olan aynı zamanda toprak elementi olması nedeniyle daha ağırkanlı ve hantal olan Boğa burcunun 15 derecesi tam bir oturan Boğa konumudur. Boğa kıpırdamadığında içeriden hazırlanmayan değişim dışarıdan balyoz gibi gelip büyük yıkım, zarar ve ziyana neden olabilir.

Değişken nitelikli burçlar;

Değişken nitelikli burçlar uyum ilkesiyle bağlantılıdır. Enerjinin spiral  modeli olarak tanımlanır. Negatif kutuplu (-) Balık ve Başak aşağı doğru yönelen enerji spiralini temsil eder ve geçmişle bağlantılıdır. Balık geçmişten gelen karma, Başak geçmişten gelen kişilik gelişimi krizleri ile bağlantılıdır. Pozitif kutuplu (+) İkizler ve Yay yukarıya doğru yönelen enerji spiralini temsil eder ve geleceğe yöneliktir. Yay kehanetleri, İkizler spekülasyonları ile dikkat çeker. Değişken nitelik uyumlanma, esneme, iki yöne de dönebilme, geçiş yapma ilkeleriyle bağlantılıdır. Aynı zamanda iki mevsim aralığında yer alıp birinden diğerine geçişi sağlar.

-İkizler burcu (hava elementi); ilkbahar ile yaz mevsimi arasındaki geçişi sağlar,

-Başak burcu(toprak elementi);yaz ile sonbahar mevsimi arasındaki geçişi sağlar,

-Yay burcu (ateş elementi); sonbahar ile kış mevsimi arasındaki geçişi sağlar,

-Balık burcu (su elementi); kış ile ilkbahar mevsimi arasındaki geçişi sağlar.

Değişken nitelikli burçlar aynı zamanda bitişleri, sonları, dağılıp çözülmeyi, eriyip kaynaşmayı ve yok olup gözden kaybolmayı temsil eder. Değişken burçların özellikle son derecesi olan "29 derece" özel bir öneme sahiptir. Astrolojik olarak bir burcun son derecesi "anaretic derece" yani kritik olarak kabul görür ve bu noktaya isabet eden bir gezegen o burcun özelliğini "ya hep ya hiç" veya "iki burçtan da az biraz..." şeklinde yansıtır (2) Bilhassa Zodyak'ın en son derecesi =Balık burcu 29 derecesi, Zodyak'ın ilk başlama derecesi =Koç burcunun 0 derecesine bağlandığından oldukça hassas bir bütünlenme aralığıdır. Bu nedenle son ve ilk burcunun temel anlam ve önemini şu şekilde formüle edebiliriz;

29 derece Balık; her şeyin tamama ermesi, son bulma, can verme, yok olma noktası.

00 derece Koç; her şeyin yeniden başlaması, var olma, can bulma noktası.

Dipnot;

(1) Kutupsallık (polarite) konusunu anlattığımızda artı ve eksi özelliklerin eklenmesiyle her bir burç kompozisyonu daha iyi anlaşılacaktır.

(2) Astrolojik olarak burçların bazı dereceleri özel bir öneme sahiptir. Burada kısaca değindiğimiz bu özel dereceler ayrı bir yazı konusudur.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Stephen Arroya - Astroloji,Psikoloji & Dört element

3) Franklyn Sills - Polarite Terapisi (Dr. R. Stone'nın polarite tedavisi üzerine)

4) Hakan Kırkoğlu - Astroloji eğitimi notları.

ÖNCEKİ YAZI Avuç İçi... SONRAKİ YAZI Karadeniz'de Eylül Esintisi (2)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın