Eylül Esintisi - Astrolojik Niteliklerin Doğa ve İnsandaki Karşılıkları

Astrolojik Niteliklerin Doğa ve İnsandaki Karşılıkları

Günümüzde yaygın olarak iki zodyak kullanılır. Biri Hintlilerin kullandığı yıldızsal (sideral) zodyak diğeri de Batının kullandığı mevsimsel (tropic) zodyak. Yıldızsal zodyak takımyıldızları temel alırken, mevsimsel zodyak mevsimleri temel alır. İki zodyak arasında oluşan farka ayanamsa adı verilir. Mevsimsel zodyakın yıllık döngüsü her yıl 21 Martta Güneşin 0 derece Koç burcuna geçmesi ile başlar. Şimdi sırasıyla mevsimlerin burçlar üzerindeki niteliksel etkilerine bakalım.

Koç burcu; 21 Mart- 20 Nisan evresi (*)

Doğadaki niteliksel etkiler; tohumun çatlaması ve toprağı delip filizlenmesi, yaşam enerjilerinin içeriden dışarıya yönelmesi, gün ışığının artması, herşeyin canlanıp hayat bulması, ateş elementinin öncü nitelikle birleşerek ilkbahar mevsimini başlatması.  

İnsandaki niteliksel etkiler; yeniden doğuş, istek, heves, güdülenme, canlılık ve dirilik, harekete geçme, var olma mücadelesi, zorluklarla savaşma, kendinden sonra gelecek olanlara yol açma, doğal liderlik etme.

Boğa burcu; 20 Nisan- 21 Mayıs evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; toprak üstüne çıkan filizin biçimlenmesi, yeşerme ve çiçeklenme evresi, toprak elementinin sabit nitelikle birleşerek manyetik tutkal vazifesi görmesi, yaşam harcının kuvvetle karılması.

İnsandaki niteliksel etkiler; yaşam içgüdüsünün kuvvetlenmesi, azim, gayret, hayattan keyif alma, haz duyusunun gelişmesi, sağlam temeller atma, estetik biçimler verme ve güçlü yapılar inşa etme.

İkizler burcu; 21 Mayıs - 21 Haziran evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; yeşermenin artması, çiçeklenmenin öbeklenmesi, hava elementinin değişken nitelikle birleşerek yaşam enerjilerinin hızlı ve seri bir şekilde çevreye yayılması.

İnsandaki niteliksel etkiler; bilgi toplama ve yayma, ham zeka, neşe, mizah, kıvraklık, sürat, manevra kabiliyetinin gelişmesi, esneklik, her yöne meyletme, yüzeysellik, toyluk, ergenlik.

Yengeç burcu; 21 haziran 23 Temmuz evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; döllenme ve gübrelenme, üreme ve çoğalma evresi, aydınlığın hakimiyet kazanması, su elementinin öncü nitelikle birleşerek yaz mevsimini başlatması.  

İnsandaki niteliksel etkiler; duyguların gelişimi, anaçlık içgüdüsü, yuva ve aidiyet duygusunun oluşumu, ebeveynlik anlayışının kazanılması, sübjektif algı ve hassasiyet, köklere ve atalara bağlılık, vatanseverlik.

Aslan burcu; 23 Temmuz- 23 Ağustos evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; ısı ve ışık etkisinin artması, Güneşin zirvede olması, ürünlerin olgunlaşma ve meyve verme evresi. Ateş elementinin sabit nitelikle birleşerek yaşam ateşini harlaması aynı zamanda yakıcı sıcaklara yol açarak kasıp kavurması.

İnsandaki niteliksel etkiler; ego ve özgüvenin yükselmesi, yaratıcılık ve oyun gücü, karizmatik liderlik, organize etme ve yönetme yeteneği, sanatsal ve biyolojik ürünlerin açığa çıkması (çocuk da bir nevi biyolojik üründür)

Başak burcu; 23 Ağustos- 23 Eylül evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; hasat zamanı, bağ bozumu, verim alma ve kışa hazırlık evresi, toprak elementinin değişken nitelikle birleşerek insanların bolluk ve bereketten yararlanmasını sağlamak.  

İnsandaki niteliksel etkiler; emek verme, çok çalışma, alçak gönüllükle hizmet etme, bakım ve onarım yapma, sinerji kurma, imece, düzen kurma, evcilleşme.

Terazi burcu; 23 Eylül- 23 Ekim evresi

Doğadaki niteliksel etkiler;ısı ve ışığın azalmaya başlaması, yaşam enerjilerinin dışarıdan içeriye doğru yönelmesi,  değişen koşullara uyumlanma ve denge kurma evresi, ılımlı iklimin hakim olması ve canlıların dinlenmeye çekilmesi, hava elementinin öncü nitelikle birleşerek sonbahar mevsimini başlatması.  

İnsandaki niteliksel etkiler; adalet ve barış anlayışı, uyum, ayar, doz, bağ kurma, birliktelik ve ortaklıklar, denge kurma çabası, gevşeme ve dinlenme, sanatsal duyarlılık, güzellik ve estetik anlayışının yayılması.  

Akrep burcu; 23 Ekim - 22- Kasım evresi

Doğada niteliksel etkiler; çürüme, durma, tohuma inme, yaşam enerjilerinin zayıflaması, canlıların kış uykusuna yatması, su elementinin sabit nitelikle birleşerek yaşamı tohumda gizleme ve muhafaza etme evresi, geçici ölüm sürecini deneyimleme.

İnsandaki niteliksel etkiler; dayanıklılık ve sebat, yoğunluk, derinlik, aşırılık, güç ve iktidar tutkusu, cinsel ihtiyaçlar, dönüşüm (transformasyon) ve başkalaşım (metamorfoz) ölüm ve yeniden doğuşa hazırlık.

Yay burcu; 22 Kasım- 22 Aralık evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; ağaçların tüm yapraklarını dökmesi, doğanın çıplak ve ıssız kalması, soğukların şiddetlenmesi, ateş elementinin değişken nitelikle birleşerek yaşam enerjilerini kıvılcımlarda taşıması, vahşi doğayı keşfetme zamanı.

İnsanda; umutla geleceğe bakma, yüksek hedefler belirleme, yarın her şey güzel olacak iyimserliği, sönmemesi için yaşam kıvılcımını sürekli besleme ve koruma, insanın vahşi doğasını eğitme çabası, uluslararası bağlantılar, yabancı ülkeleri ve kültürleri keşfetme, hayat felsefesi oluşturma, bilgelik katına ulaşma çabası.  

Oğlak burcu; 22 Aralık- 20 Ocak evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; karlanma ve buzlanma zamanı, karanlığın hakim olması, kışın en şiddetli zamanı, daralma ve içe çekilme, enerjinin kristalize olma evresi, toprak elementinin öncü nitelikle birleşerek kış mevsimini başlatması.

İnsanda; inat, azim, hırs, başarıya odaklanma, zirveye tırmanma, mevcudu koruma, gelenek ve göreneklere sahip çıkma, kendi kendine yetme, münzevilik, melankoliye kapılma.

Kova burcu; 20 Ocak- 19 Şubat evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; kış uykusundan kalkmaya hazırlık, buzların çözülmesi, hava elementinin sabit nitelikle birleşerek sert rüzgar ve fırtınalar yaratması, ardından ilk cemrenin havaya düşmesi, yaşam enerjilerinin patlayarak dışarı fışkırmak için sabırsız ve gergin bekleyişi.

İnsanda; gözlem ve planlama, geleceğe yönelme, soyut düşünme, yön tayini, kader birliği yapılacak bireylerle bir araya gelme, insancıl amaçlar etrafında toplanma, hümanizm, bilimsel keşif ve icatlar, hızlı teknolojik gelişmeler.

Balık burcu; 19 Şubat- 20 Mart evresi

Doğadaki niteliksel etkiler; suların kabarması, ağaçlara su yürümesi, son iki cemrenin suya ve toprağa düşmesi, su elementinin değişken nitelikle birleşerek her şeye yeniden hayat verecek olan can suyunu ateş elementine bağlama evresi, embriyo aşamasından ete kemiğe bürünmeye hazırlık, belirsizlikten belirliliğe, şekilsizlikten şekle  geçme aşaması, yeniden doğuş eşiği...

İnsandaki niteliksel etkiler; bütünün hayrı içi kendini feda etme, dünyevi zıtlıkların aşılması, sınırların kalkması, maddenin çözünmesi, hislerin ve duyu üstü algıların gelişimi, aşkınlık, ilahi aşk, kolektif bilince varma, holotropik şuura erme, ruhsal aydınlanma, Nirivana noktası...

Dipnot;

(1) Güneşin bir burca girmesi her yıl aynı güne denk gelmediğinden burada 2019-2020 yıllarına göre burç değişim tarihleri esas alınmıştır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Stephen Arroya - Astroloji,Psikoloji & Dört element

 

ÖNCEKİ YAZI Hayvan Sevgisi Deyince... SONRAKİ YAZI Türklerde Matem Olmaz
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın