Eylül Esintisi - Astrolojik Olarak Ay Düğümleri

Astrolojik Olarak Ay Düğümleri

Eski zamanlarda Ejderhanın Başı ve Ejderhanın Kuyruğu olarak bilinen Ay Düğümleri iki kutupludur. Astrolojik olarak Güney düğümü (Gad); geçmişi, Kuzey düğümü (Kad); geleceği temsil eder.   

Ay Düğümleri 180 derecelik karşıt açı ile birbirine bağlandığından hassas bir köprü vazifesi görür. Genellikle Kuzey Düğümün etkisi Jüpiter’e, Güney Düğümün etkisi de Satürn’e benzetilir. Vedik Astrolojide ise Kuzey Düğümün etkisi Satürn’e, Güney Düğümün etkisi de Mars’a benzetilir.  

Ay Düğümleri yaklaşık 18,6 (yaklaşık 19) yılda bir doğum haritasında bulunduğu konuma gelir. İlk üç döngü (18,36,54 yaşlar) yeni bir bilinç seviyesine erişmek ve hayatınıza bir yön verebilmek açısından size daha fazla fırsat sunarken, ileri yaştaki döngülerde fırsatlar azalmaya başlar hatta kişi kısır döngüye de girebilir.

Ay Düğümleri döngüsü kader planınızın ne kadarını gerçekleştirdiğinizi ve nasıl bir yol izlediğinizi görmenizi sağlar. Nereden gelip, nereye gideceğinizi, nerelerde usta, nerelerde çırak olduğunuzu, neleri azaltıp, neleri artırmanız gerektiği konusunda size rehberlik eder.

Güney Ay Düğümü (Gad): Geçmişimizi temsil eden noktadır. Devraldığımız genetik mirası ve mizacı (huy) gösterir. Burası kalıplarımız, ön yargılarımız ve dramalarımızın yer aldığı bölümdür. Bilinçsiz ve içgüdüsel tepkilerimizin kaynağı olan öznel alandır.

Bilinen ve alışılan şeyler rahatlık verdiğinden Güney Ay Düğümü çok kolay tuzağa dönüşebilir. Bu tuzaktan kurtulmak büyük bir istek ve irade gücüyle karşı kutba doğru hareket etmeyi gerektirir. Oysa Güney düğüm bizi kuvvetli bir şekilde sürekli geriye çektiğinden ileriye gitmekte zorlanırız.

Dolayısıyla Gad kişinin görmekte zorlandığı ancak çözmesi gereken şeyleri, otomatik düşünce ve davranış kalıplarını temsil eder. İnançlar çerçevesinde ele aldığımızda kader veya karmaya karşılık gelir.  

Karma inancına göre Gad, ruhun önceki yaşam deneyimlerinin doğası hakkında bilgi verir. Çoğunlukla kişinin geçmiş hayat hikayesindeki krizleri veya takıntı haline getirdiklerini ihtiva eder.

Karmik astroloji Gad özellikleri söz konusu olduğunda uzak dur, el sürme, terk et gibi kesin ifadelere baş vurur. Modern Astroloji bu tür yasaklamalara ihtiyaç duyman daha ihtiyatlı bir dil kullanır.

Gad özelliklerini reddetmeden fakat azaltarak kullanmayı ve bahşettiği yeteneklerden yararlanmayı başardığımızda Kad'a varacağımız yolda bize rehberlik eder. Gad'ın tuzağını hazineye dönüştürme yollarını öğretir.

Doğum Haritasında Güney Ay Düğümünün Değerlendirilmesi;  

1) Gad'ın yer aldığı burç ve ev,

2) Gad'ın diğer gezegenlerle olan açıları,

3) Gad'ın yönetici gezegeni,

4) Gad yöneticisinin yer aldığı burç ve ev,

5) Gad yöneticisinin diğer gezegenlerle olan etkileşimi,

Bir doğum haritasında Güney Ay Düğümü bir gezegenle kavuşum açısındaysa vakum etkisi açığa çıkar. Özellikle Güneş ve Ay gibi ışıklar ile kişisel gezegenler, Asc, MC gibi referans noktaları ile kesin (partil) kavuşumu vakum etkisini artacağından bu alan doğum haritasının kara deliği haline dönüşebilir.

Güneş-Gad kavuşumu geçmişten gelen kişilik özelliklerinin ağır basması nedeniyle kimlik krizine yol açabilir. Kişinin babası ile olan sorunlarına işaret edebileceği gibi sağlıksız bir baba figürüne de karşılık gelebilir.

Ay-Gad kavuşumu geçmişten gelen ruhsal bunalımlara işaret edebileceği gibi anneye bağımlı bir yapıya, anneyle sembiyoz bir yaşam tarzına veya ruhsal açıdan sorunlu bir anne modeline vurgu yapabilir.

Gad-Venüs karşıt açısı sevme ve alıp verme konularında kişinin gelişimini sekteye uğratan katı duvarları temsil edebilir. Kişi uzak ve ulaşılmaz gördüğü bir şeyin derin özlemini duyabilir, çevresini ıssız, kendisini yalnız hissedebilir.

Özellikle Güney Ay Düğümü öncü (cardinal) veya kötücül (malefic) evlerde gezegenlerden biri ile kesin orbda kavuşum yaparsa teşhisi zor ruhsal veya bedensel rahatsızlıklara yatkınlık verebilir. Güney Ay Düğümü ile stellium oluşturan gezegenler kişide gerileme düzeneğine (regresyon) neden olabilir (1)

Özetle Güney Ay Düğümü doğum haritamızdaki en güçlü fakat zaaf göstermeye en yatkın olduğumuz yanımızı gösterir. Bu noktaya fazla vurgu yaptığımızda geçmişe saplanıp kalabilir, alışkanlıklarımızın boyunduruğuna girip kendimizi aşına olduğumuz şeylerle sınırlandırabilir ve ruhsal gelişimimizi baltalayabiliriz.  

Elementsel ve niteliksel olarak Gad'ın yer alabileceği en sıkıntılı konum bir sabit+toprak birleşimi olan "Gad Boğa" konumdur. Özellikle de Gad Boğa malefik evlerden birinde sert açılarla çevriliyse (2)

Kuzey Düğüm: Geçmişimizi temsil eden Gad'ın tam karşısında yer alan Kad geleceğimizi temsil eder. Bu hayat planındaki yönümüzü ve hedefimizi belirleyen bir nevi işaret levhası işlevi görür.

Gad'ın aksine hiç aşina olmadığımız ve belirsizliklerle dolu bir alanı simgeleyen Kad, yürüyeceğimiz yoldur. Gelişim ve değişimin merkezi olduğundan bizi bilinçli seçim yapmaya zorlar fakat güvenlik sahamızın dışında kaldığından korku ve endişe duymamıza da neden olur.

Kuzey Ay Düğümü noktamız mücadele ve savaş gerektirdiğinden gerilim  kaçınılmazdır fakat bunu göze aldığımızda kayda değer kazançlar elde ederiz. Kişi otomatik devreye giren ve kendisini geçmişin bulanık sularına sürükleyen Gad özelliklerinin farkına varmayı ancak Kad özelliklerini geliştirmeye çalıştığında öğrenir. Bu bilinçaltı seviyeyi yeni bir bilinç seviyesi ile aştığı zaman cesaretle bilinmeyen yolda ilerlemeyi başarır.

Doğum Haritasında Kuzey Ay Düğümünün Değerlendirilmesi; 

1) Kad'ın yer aldığı burç ve ev,

2) Kad'ın diğer gezegenlerle olan açıları,

3) Kad'ın yönetici gezegeni,

4) Kad yöneticisinin yer aldığı burç ve ev,

5) Kad yöneticisinin diğer gezegenlerle olan etkileşimi,

Kad'ın bir doğum haritasında yer aldığı burç, ev ve diğer gezegenlerle ilişkisi hayat yolculuğumuz hakkında bilgi verir. Güneş ile Kad birlikte ele alındığında hayat rotamızı gösterir. Çünkü hem Güneş hem de Kad ancak emek sarf ederek ve bilinçli hareket ederek geliştirebileceğimiz yönümüze karşılık gelir.

Kad'ın bulunduğu burç kişinin ne tür bir deneyim yaşayacağını gösterirken, Kad'ın bulunduğu ev deneyim sahasını gösterir. Örneğin Kad'ı Başakta veya 6.evde konumlanan bir kişi ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsın sıkıntılara katlanmayı, sorunları çözmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmek zorundadır.

Kad öncü evlerde yer alıyorsa zorlu mücadelelerle örülü bir hayat öyküsüne, kötücül evlerde yer alıyorsa da ağır bir dönüşüm temasını içeren zorlu bir hayat öyküsüne işaret edebilir.

Doğum haritasında Güneş veya Ay gibi güçlü ışıklardan biri Kad ile kavuşum yaptığında kişinin diğerleri ile destekleyici ve besleyici ilişki kurmayı öğrenmesi gerekir. Kişi verdikçe ve paylaştıkça zenginleşir.

Özetleyecek olursak Ay düğümleri ruhsal yolculuğumuz hakkında fikir verir. Gad doğuştan sahip olduğumuz donanıma karşılık gelirken, Kad yaşarken edineceğimiz donanıma karşılık gelir. Ay Düğümlerinin yarattığı tezatı dengelemek kolay  olmadığından bu alan kişinin en fazla çelişkiye düştüğü ve sürekli bir ileri iki geri gittiği yanını simgeler (3)

Genellikle kişi yaşamının büyük bir kısmını farkında olmadan Gad'ın temsil ettiği özellikleri tekrarlayarak geçirir. Kad'ın temsil ettiği özellikler ise çoğunlukla kişinin uygulamakta geç kaldığı, el sürmeye çekindiği için görmezden geldiği ve çoğunlukla ertelediği konulara karşılık gelir.

Bu iki önemli referans noktasının kişinin hayatında taşıdığı anlamı vurgulamak için astrologların çoğu şu görüşte birleşir;

"eğer çok az vaktiniz varsa bir kişiye sadece Ay düğümlerinin anlamını anlatmanız yeterince bilgilendirici olacaktır" (4)

Dip not;

(1) Ay Düğümlerinin temsil ettiği organlar ve hastalıklar konusu sağlık astrolojisinde inceleneceğinden burada bu hususa yer verilmemiştir.

(2) Ay Düğümlerinin burçlara göre etkisi pek çok astrolojik kaynakta karşınıza çıkabileceğinden burada ayrıca yer verilmemiştir.

(3) Ruhsal açıdan sağlıklı gelişebilmek için Jan Spiller'in, "Ruhsal Astroloji" kitabında önemle üzerinde durduğu "KAD/GAD Aşil Topuğu" noktasına gereken önem ve özeni göstermekte yarar vardır. Bize göre Ay Düğümleri hakkında Jan Spiller'in "Ruhsal Astroloji" kitabı, bugüne kadar yazılmış kitapların en aydınlatıcı olanıdır. Astroloji eğitimi alan kişilerin okumasında büyük yarar vardır. Ayrıca bu kitap hiç astroloji bilgisi olmayanların dahi okuyup anlayabileceği kadar akıcıdır.

(4) Barış İlhan-Astroloji Dersleri

 Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Jan Spiller - Ruhsal Astroloji

3) Steven Forrest - Kritik Kavramlar: Ay Düğümleri

4) Steven Forrest - Güney Ay Düğümünün Karmik Analiz Stratejileri

5) Michael Lutin - Ay Düğümleri Semineri

6) Barış İlhan - Astroloji Dersleri

 

ÖNCEKİ YAZI SONRAKİ YAZI
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın