Eylül Esintisi - Astrolojik Polarite

Astrolojik Polarite

Enerjinin kutupsal (polarite) özelliklerini genel bir çerçevede inceledikten sonra astrolojik olarak ifade ettiklerine geçebiliriz. Hava ve ateş burçlarının tümü pozitif kutup özelliği sergilerken, su ve toprak burçlarının tümü negatif kutup özelliği sergiler.

Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi astrolojik doğum haritalarında da pozitif ve negatif enerjiler bir arada işlev görür. Bu konuda sıklıkla düşülen iki hatanın altını çizmekte yarar var. İlki kişiyi sadece Güneşinin bulunduğu burca göre pozitif ya da negatif bir tip olarak etiketlemektir. Oysa hiç kimse sadece Güneşin bulunduğu burç enerjisinden ibaret değildir. Herkesin doğum haritasında 12 burç enerjisi farklı doz ve bileşkelerde bulunur. Doğru bir değerlendirme yapabilmek için kişinin doğum haritasındaki gezegen ve referans noktalarının yer aldığı burçların artı ve eksi kutup sayıları toplanmalıdır. Bu hesaplamada bazen pozitif kutup bazen de negatif kutup enerjisi ağır basabilir. Bazen de iki kutup enerjisi eşit dağılabilir. Doğum haritasında Güneşi pozitif bir burçta yer aldığı halde negatif enerji toplamı yüksek çıkan kişinin pekala negatif yönü daha baskın olabileceği gibi, Güneşi negatif bir burçta konumlandığı halde pozitif enerji toplamı yüksek olan kişinin de pozitif yönü daha baskın olabilir. Ayrıca nasıl ki gökyüzü durağan değilse doğum haritaları da durağan değildir. İlerletilmiş (progres) haritalarda pozitif ya da negatif enerji dağılımı değişebilir. 

Sıkça düşülen ikinci yanlış ise negatif (-) kutbun hemen olumsuz bir çağrışım yapmasıdır. Oysa negatif yani eksi özelliğin tek anlamı yoktur. Alıcı, tamamlayıcı, toplayıcı, etkilenebilir gibi anlamlar taşıdığı da unutulmamalıdır. Birbirine tezat teşkil etse de iki kutbun birlikteliği ilkesi kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Doğum haritasını sadece klişelere göre okursanız sığlaşır ve ezbere düşersiniz. Derin ve geniş bir perspektiften okursanız en temeldeki bağlantıları bile keşfedebilirsiniz.

Ateş (+) ve Su (-) polaritesi; doğal yapısı itibariyle su ateşi söndürür ateş de suyu kaynatıp buharlaştırır, ikisi de birbirini yok eder. Görünürde böyledir. Görünürün ötesinde ise bambaşkadır...Bir damla suya bir kıvılcım düşer can olur, ana rahmi bu cana korunaklı çanak olur, var oluş mayalanır...

Doğum haritasında ateş ve su polaritesi ağır basanlar psikolojik düzeyde dürtüsellik, duygusal tepkiler, yüksek baskı altında kalmadan harekete geçememe, kendisine meydan okunmasına duyulan yoğun ihtiyaç, hayal kırıklıklarının neden olduğu yoğun öfke krizleri ile dikkat çeker. Aynı zamanda yüksek bir ruhsallık ve idealizm, bütünün hayrı için kendini feda etme de ağır basabilir. Bu birleşim şehitlikle de yakından bağlantılıdır. Fiziksel düzeyde ateş (+) ve su (-) birleşimi= idrar olarak formüle edilebilir. Çoğunlukla kişi ağlamakta zorlansa da yoğun duygusallığını taşkın bir idrara çıkma ya da idrar kaçırmakla dışa vurabilir. Kutup terse döndüğünde ise tabloya idrara çıkma veya terleme zorluğu hakim olabilir. Ateş-su polarite dengesizliği cinsel sorunlara da yol açabilir (1)

Hava (+) ve Su (-) polaritesi; doğal yapıları itibariyle hava ve su birleşimi buhar, sis, yağmur, dolu, kar, buz şeklinde tezahür eder. Psikolojik düzeyde yüksek idealizm, şairane ifade verebileceği gibi duygu ve düşünce arasındaki sürtüşme, bazen hissediş bazen de düşüncenin ağır basması, duygusal ve zihinsel alanların bölünmesi, hayal ile gerçekler arasında sıkışıp kalma şeklinde dışa vurum da görülebilir. Fiziksel düzeyde hava (+) su (-) birleşimi= terleme şeklinde formüle edilebilir. Aynı zamanda ishal olarak da cereyan edebilir. Hava ve su polaritesi dengesizliğinde dolaşım ve boşaltım sistemleri sorunları açığa çıkabilir.

Ateş (+) ve Toprak (-) polaritesi; doğal yapısı itibariyle ateş toprağı kızdırıp kavururken toprak da ateşi söndürür yayılmasını önler. Psikolojik düzeyde istek ve hevesin belirli bir amaca kanalize olmaması, yüksek tempolu çalışma, muazzam bir mücadele ve dayanma gücü aynı zamanda aşırı hırs, ezici güç, yıkıcı kuvvetler, şiddet, gaddarlık, kendini beğenme ile tevazu arasında gidip gelmeler şeklinde de dışa vurabilir. Fiziksel düzeyde ateş (+) ve toprak(-) birleşimi= kan damarları şeklinde formüle edilebilir. Özellikle sindirim sorunları, hazımsızlık, kronik kabızlık veya çatlama, leke, kabarcık gibi cilt sorunlarına da yol açabilir.

Hava (+) ve Toprak (-) polaritesi; doğal yapısı gereği hava toprağı havalandırır, kabartır. Toprak ise havaya girdiğinde toz zerreciklerini bırakarak  havayı ağırlaştırır ve kirletir. Toz fırtınasına yol açabilir. Psikolojik düzeyde düşünceleri sağlam bir zemine oturtamama, teorinin pratiğe dökülme zorluğu, afaki olanla mantıki olan arasındaki çekişme görülebileceği gibi aynı zamanda tutarlı düşünceler, kalıcı fikirler ve entelektüel birikim de öne çıkabilir. Fiziksel düzeyde hava (+) ve toprak (-) birleşimi= kuruluk olarak formüle edilebilir. Özellikle kuru bir cilt ve saç yapısı öne çıkabilir. Dolaşım sisteminde tıkanıklıklar veya kistlere eğilim görülebilir.

Her birleşimin artı veya eksi uca kayma potansiyeli mevcuttur. Aynı zamanda yenişemeyerek bir hareket açığa çıkaramayacağı durumlar da söz konusudur. Hangi kutbun ağır basacağı ya da eşit salınımlarda bulunacağı ancak kişiye ait doğum, progres, transit haritalarının titiz ve çok yönlü tetkiki ile öngörülebilir. Bunun içinde çokça araştırma ve deneme yapmak, bakış açısını tıpkı bir yelpaze gibi açmak ve şartlanmalardan soyunmak gerekir. Doğum haritaları da tıpkı hayat gibi birbirine geçmiş karışık enerji ağları ile örülüdür. Ancak ilmek ilmek çözülebileceğinden astrolojik analizde kestirmeciliğe ve kolaycılığa yer yoktur.

Dipnot;

(1) Burada açılar da devreye girer. Açılar konusunu incelediğimizde bu konu daha iyi anlaşılacaktır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

2) Franklyn Sills - Sağlık İçin Enerji Çalışmaları (Dr. Stone'un Polarite Terapisi)

3) Stephen Arroyo - Astroloji,Psikoloji& Dört Element

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Bu Ülkeyi Kadınlar Kurtaracak SONRAKİ YAZI Satürn - Pluto Kavuşumu
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın