Eylül Esintisi - AY RİTİMLERİ VE AY FAZLARI

AY RİTİMLERİ VE AY FAZLARI

Yengeç burcunun yöneticisi olan Ay dünyamıza en yakın gök cismi olduğundan doğa ve doğanın bir parçası olan insan üzerindeki tesirleri son derece kuvvetlidir. Ay doğada suları, insan bedeninde de sıvı ve salgıları yönetir. Vücut sıvılarımız Ay’ın özel ritmi eşliğinde dalgalanır. Hormonlarımız gel-gitler halinde salgılanır. Kan plazmasındaki elektrolit dengesi de ayın safhalarıyla birlikte alçalıp kabarır.

Ay'sal( Lunar)- biyoritm en çok kadınlar üzerinde etkilidir. Kadınların 28 günlük adet çevrimi, Ay’ın yaklaşık 28 günde tamamladığı yıldızsal devire eştir. Gebelik ve Lohusalık dönemi üzerinde de Ay başattır. Gebelik süreci Ay’ın periyoduna göre hesaplanır. Eski Ay takvimine göre bir ay 28 gün, bir yıl da 10 aydır. Bu hesaba göre 28x 10= 280 gün yaklaşık gebelik sürecine karşılık gelir. Bu süre tıbbi verilerle de örtüşür. Adetten kesilme (Menopoz) da Ay ile bağlantılıdır. Eski Yunanda Men sözcüğü Ay anlamına gelir. Menopoz ise Ay çevriminin son bulmasıdır bunun kadında ki karşılığı sadece doğurganlığının sona ermesidir, kadınlığının değil...

Ay gökyüzünde en hızlı hareket eden ışıktır. Bir burçta yaklaşık iki buçuk gün kalır. Zodyak’taki turunu yaklaşık 29 günde tamamlar. Bulunduğu burç enerjisi ve fazına göre insanın ruh hali durmadan değişir. Her insan doğum haritasındaki Ay'ın konum ve faza uygun bir şekilde Transit Ay’ın bu hızlı dalga hareketine tepki verir. Dane Rudhyar Ay’ı sekiz faza ayırır ve bu ay fazlarının insan hayatının döngüleriyle güçlü bağlantısı olduğunu belirtir. Sırasıyla;

1)Yeniay (New Moon):  0- 45 derece,

2)Hilal ( Crescent): 45- 90 derece,

3)İlk Dördün ( First Quarter): 90 – 135 derece,

4)Büyüyen Ay (Gibbous): 135 – 180 derece,

5)Dolunay (Full Moon): 180- 225 derece,

6)Küçülen Ay (Disseminating): 225 – 270 derece,

7)Son Dördün (Last Quarter): 270 – 315 derece,

8)Çürüyen Ay  (Balsamic): 315- 360 derece.

Eskilerin ise Ay’ı üç temel faza ayırdığı ve bu evreleri şölenlerle kutladıkları söylenir. Sırasıyla;

1)Hilal (bakire/ beyaz ay): 0 – 180 derece arası

2)Dolunay (anne-kraliçe/ parlak ay): 180 – 225 derece arası

3)Küçülen ay (bilge kocakarı/büyücü- kara ay): 225 – 360 derece arası.

Eskiler Küçülen Ay’ı aynı zamanda Cadı Tanrıça "Hecate" ile de sembolize ederler. Ayrıca bir insanın doğumu ve ölümü üzerinde Ay’ın başrol oynadığına inanır ve her  insanın ileri dalga hareketiyle dünyaya geldiğini, geri dalga hareketiyle de dünyadan çekildiğini belirtir...

ÖNCEKİ YAZI TEMMUZ AYI SONRAKİ YAZI AY' IN DİŞİSEL ETKİLERİ
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın