Eylül Esintisi - BAŞAK BURCU VE BALIK BURCU EKSENİ

BAŞAK BURCU VE BALIK BURCU EKSENİ

Zodyakın son evlerinin yer aldığı son eksenine geldik. 6.eksenin kuzeybatı yönünde 6.ev/Başak burcu, güneydoğu yönünde 12.ev/Balık burcu yer alır. İki burç da değişken nitelikte olup negatif enerji kutbuna dahildir. Başak burcu toprak elementi olup, Merkür tarafından, Balık burcu su elementi olup Neptün tarafından yönetilir. Sonuncu eksenin ana teması "Hizmet" dir. Başak ve Balık burçları evrenin gönüllü hizmetkârlarıdır. Yeryüzünde onların payına düşen yük diğerlerinden biraz daha fazla olduğundan çoğunlukla bu yükün altında ezilirler. Başak enerjisi birime, balık enerjisi bütüne odaklıdır.Başak, Balık kutbunu yok saydığında bölünmeye, Balık da, Başak kutbunu yok saydığında dağılmaya uğrar. Bu ekseni en iyi belki de kuantum fiziğiyle açıklayabiliriz. Nasıl ki kuantum fiziğinde elektronların kesin yörüngelerini seçip yerleşmeden evvel her an her yerde oldukları bir saklı süreç vardır, işte 12.ev böyle bir belirsizlik okyanusudur. 12.evin sonsuz olasılıklarından biri 6. evin bilinçli seçimine uğradığında bir çerçeveye kavuşarak somut gerçekliğe dönüşür yani elektron kesin yörüngesine oturur. Bunun kuantum fiziğindeki karşılığı Schöredinger’in meşhur "dalga fonksiyonunun çökmesi" yasasıdır. Bu bağlamda 12.ev kaosu, 6.ev ise düzeni temsil eder. Karmaşıklık organize olduğunda düzene dönüşür, diğer yandan düzen de her an karmaşıklığa evirilir. Bu değişken eksende kaostan düzene, düzenden de kaosa kesintisiz bir akış vardır.

6.ev/Başak burcunun dili "meli- malı..." dır. Sebep-sonuç, kanıt, belge ve bulguya dayanır. 12.ev/Balık burcunun dili "mış -mış.." dır. Varsayım ve kurmacaya dayanır. İki ayrı telin rezonansını sağlamak zor fakat imkânsız değildir. Analitik ve didaktik yönü güçlü olan Başak burcu ısrarla tedbir derken, mistik ve hissi yönü gelişmiş olan Balık burcu tereddütsüz tevekkül der. Hiçbir zaman "tedbir tevekküle mani değildir" (1) Pekâla ikisi bir arada olabilir yeter ki doğru sentezlensin! 6.ev/Başak burcu cephesinde sorumluluklar, mecburiyetler ve somut şeyler ağır bastığından burası rasyonelken, 12.ev/Balık burcu cephesinde hayaller, düşler ve soyut şeyler ağır bastığından burası da irrasyoneldir. 6.ev/Başak burcu cephesi açık bir alanken, 12.ev/Balık burcu cephesi gizli bir alandır. Fiziki ve fizik ötesi bu iki alan arasındaki denge son derece hassastır. 6.ev/Başak burcu cephesinde somatik (bedensel) etkiler, 12.ev/ Balık burcu cephesinde ise psikolojik etkiler ağır bastığından bu eksenin dengesizliğinde çoğunlukla "psiko-somatik" rahatsızlıklar görülür. Seyrek olarak da 6.evin gölgesi bölünme ve 12. evin gölgesi dağılmayı bünyesinde barındıran "çoğul kişilik bozukluğu" ve tıbbı gereksiz yere meşgul eden suni fakat ciddi bir rahatsızlık olan "hastalık hastalığı" açığa çıkabilir...

Balık burcunun, Başak burcu kadar mantık, kural ve analiz ile arası iyi olmadığından kendini kandırma ve aldatma eğilimi son derece güçlüdür. Hayata daha gerçekçi bakabilmesi için zaman zaman karşı kutbu Başak’a doğru yüzmesi gerekir. Başak burcu da hayal, düş ve hisler bakımından zayıf olduğundan keskin mantığını hayal gücü ve sezgilerle biraz yumuşatabilmesi için zaman zaman karşı kutbu Balık'a doğru adım atması gerekir. Gerçeğin hammaddesi hayal olduğundan bu iki güçlü enerji doğru sentezlendiğinde kişi kurduğu hayali gerçekleştiren bir müteşebbis olabilir. Başak burcu titiz, dakik, detaycı olduğundan karışıklık, dağınıklık ve belirsizlik aklını başından alır. Onun dünyasında her şeyin adı konmalı, her şey yerli yerine oturmalıdır. Oysa ruh ve beden sağlığını koruyabilmesi için arada bir partneri Balık burcu gibi kendini evrenin akışına bırakmasında fayda vardır. Balık burcu maddi dünyaya uyumlanmakta çok sıkıntı çektiğinden av olmamak için yüzdüğü suyu durmadan bulandırır. Onun da yeryüzünde sırılsıklam ve sersem sepelek dolaşmaması için bir Arif gibi "içte sarhoş dışta ayık" (2) olmayı öğrenmesinde büyük hayır vardır. Bu ikili arasında çoğunlukla adanmış, bağımlı, asalak veya gizli ilişki türlerinden biri daha seyrek olarak da ruhsal bağı kuvvetli tamamlayıcı bir ilişki söz konusudur. Bu eksenin en büyük tuzaklarından biri "kurtarıcı ve kurban" ikilemidir. 6.ev/Başak burcu cephesinde "Her şeye gücü yeten uşak" (3) figürü ağır basarken, 12.ev/Balık burcu cephesinde "Sihirli kurtarıcı" (4) mistik figürü ağır basar. Bu kutuplar hep aynı kalmaz  bir süre sonra manyetizma terse döner ve kurtarıcı olan kurban kutbuna, kurban olan da kurtarıcı kutbuna savrulur...

6.ev/Başak burcu ile 12.ev/Balık burcu ekseninin sentezi;

Bu eksen ruh ve beden sağlımızın aynasıdır. Dolayısıyle burada esas olan ruh ve beden bütünlüğünü sağlamak, korumak ve sürdürmektir. Başak ve Balık burçlarının güçlü filtre edici enerjileri son derece arındırıcıdır. Bu şifa kaynağı enerjiler doğru kullanıldığında ruhsal ve bedensel tıkanıklıkları açar, zehirleri atar, kir ve pası çözer. Kişisel olandan evrensel olana uzanan bu eksenin sentezine yol levhalarını doğru okumakla varılabilir;

Balık;aşktır - Başak;akıl.

Balık;ruhtur - Başak;ten.

İkisinin birlikteliği candır.

6.ev;sınırlı toprak parçası - 12. ev;uçsuz bucaksız okyanustur.

6.ev;beşeri - 12.ev;ilahidir.

6.ev;anahtar - 12.ev ev kilittir.

İkisinin birlikteliği şifadır.  

Dip notlar;

(1) Halk deyişi (anonim)

(2) Tasavvufi deyim.

(3) Masserman'a ait tanımlama

(3) Erich Fromm'a ait tanımlama.

Kaynakça;

Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan.

 

ÖNCEKİ YAZI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN SONRAKİ YAZI BOĞA BURCUNDA YENİAY
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın