Eylül Esintisi - BİRİNCİ EV / YÜKSELEN

BİRİNCİ EV / YÜKSELEN

Gezegen etkilerinin açığa çıktığı ve her biri ayrı bir yaşam alanına karşılık gelen evler saat yönünün tersine göre sıralanır. Doğu ufku başlangıç noktasıdır. Bu nedenle yükselene "saati gözleyen/horo-scope" da denir. O halde evler konusuna ilk köşe noktası yükselen ve devamı olan 1. ev ile başlayalım;

 

Birinci evin künyesi;
Evin türü; Köşesel ev
Evin geleneksel ismi;Kişilik Evi
Evin doğal burcu; Koç
Evin doğal yöneticisi; Mars
Evin sınıflandırılması; Ateş - Öncü- Eril
Evin yönü;Doğu
Evin temel dersi; Bu ev kişinin kendine giden yoldur. Burada esas olan kendine yakınlaşma, kendini keşfetme, kendini tanıma ve kendini gerçekleştirmedir.
Evin temsilindeki konular; doğuş, madde alemine bedenlenme, kişilik, mizaç, fiziksel yapı (tip), kişisel ifade tarzı, kendini ortaya koyuş ve diğer insanlara yaklaşım biçimi, takınılan maske, diğerleri üzerinde bırakılan ilk tesir, başlangıçlar, yaşam gücü can, Anadolu'lu büyük ozan Homeros'un deyişiyle menos... (1)
Evin olumlu yansıması; sağlıklı bir doğum, kendini keşfetme, kendiyle sağlıklı bir ilişki kurma, kişilik gelişimi, zinde bir beden, kim olduğunu anlatan bir duruş sergileme, varoluş amacını keşfetme, kendi istek ve hedeflerinin peşinden gitme cesareti gösterme.
Evin olumsuz yansıması; dünyaya doğmada yaşanan zorluklar, kendini doğru bir şekilde ortaya koyamama, bedensel kusur ve rahatsızlıklar, vücudun duruş (postür) bozuklukları, varoluş amacından sapma ya da uzaklaşma, dış dünyaya uyumlanma zorluğu.
Evin dünyasal (mundane) astrolojideki karşılığı; ülkenin genel panoraması, ulusal kimlik, ülkede yaşayanların refah seviyesi ve sağlık durumu (1)
Evin tıbbi (medical) astrolojideki karşılığı; fiziksel görünüm (postür), baş bölgesi, özellikle alın ve şakaklar, yüz şekli ve yüzde yer alan organlar bilhassa gözler (2)
Yükselen ve birinci evdeki natal gezegen etkileri; bir doğum haritasında 1.ev çizgisi yükselen burcun derecesi ile başlar (bazı ev sistemlerinde yükselen ile 1.evin derecesi çakışmayabilir) Güneş'in doğuş noktası olan yükselen aynı zamanda kişinin de dünyaya bedenlendiği doğuş noktası olarak kabul görür. Her şeyin çözünüp eriyik hale geçtiği, gebe boşluğu temsil eden 12 ev ile her şeyin ete kemiğe büründüğü, var olduğu, hayat bulduğu 1.ev birbirine yükselen ile bağlanır. Sınırsızlıktan sınırlılığa, belirsizlikten belirliliğe geçişi sağlayan yükselene, eski astrologlar çok özel bir önem yükler ve yükselen ile temel bakışım oluşturmayan 6, 8 ve 12 evleri yükselene düşman evler olarak tanımlar. Yükselen yöneticisi başta olmak üzere bu evlere düşen gezegenleri güçsüz ve etkisiz olarak görür. Klasik astrolojik görüşü savunanlar kadar keskin olmasa da modern astrolojik görüşten yana olanlar da yükselen burç ve yöneticisine önem verir. Eğer yükselen yöneticisi 12.evde ise şizoid bir yapı ve dış dünyadan izole bir yaşam, 6. evde ise büyük sıkıntı ve sorun, fiziksel kusur veya rahatsızlıklar, 8.ev de ise paranoyak bir yapı ve patolojik rahatsızlıklara olan eğilimi göz ardı etmez. Aynı şekilde bu evlere düşen Güneş ve Ay gibi güçlü ışıkların da yükselen yöneticisi ile benzer etkiler açığa çıkarabileceğini dikkate alır. Bu nedenle Güneş, Ay ve Yükselen bir doğum haritasının omurgasını teşkil eder. 12. evde yer alan bir gezegen eğer yükselen ile 5 derecelik bir orb içindeyse 1.evi de güçlü bir şekilde etkilediği kabul edilir.
Esasında birinci ev "ben varım- ben buyum" demenin dış  dünyaya yankılanmasıdır. Yükselen üzerinde parlayan bir gezegen çok dikkat çekicidir. Astronomik olarak Güneş'in doğduğu ve yükselişe geçtiği nokta olması sebebiyle yükselen ile kavuşum yapan ya da birinci evde yer alan Güneş son derece güçlüdür. Ay ise Güneş'in güçlü olduğu bu alanda zorlanır. Kısacası Yükselen, Güneş ve Ay ile birlikte sentezlendiğinde mizacımız, tipimiz, kişiliğimiz ve sağlık durumumuz hakkında çok önemli ip uçları verir. Bir bakıma Yükselen dış dünyaya takındığımız maske, C.G.Jung'un deyimiyle "persona" ya karşılık gelir. Bize bakan biri ilkin bu maskeyi görür. İç dünyamız bu maske aracılığı ile dış dünyaya süzülür...

Yükselen ve birinci evdeki transit gezegen etkileri; yükselene kavuşum yapan transit bir gezegen önemli kişisel gelişmelerinin habercisidir. İçsel gezegenlerin transit etkileri bir kaç günlük olduğundan etkileri kısa, Ay ve Mars devredeyse de tetikleyicidir. Dışsal gezegenlerin transit etkileri daha uzun ve kalıcı olduğundan kişinin karakterini ve hayatını şekillendirme gücüne sahiptir. Uranüs, Neptün, Pluto gibi jenerasyon gezegenleri dokunduğunda kimsenin hayatı eskisi gibi kalmaz, köklü bir dönüşüme uğrar. Sağlık durumunun iyiye veya kötüye gidişi de bu evin aldığı transit etkilerden okunur. Birinci ev köşesel bir ev olduğundan diğer köşesel evler olan 7.ev (Terazi) den karşıt açı, 4. ev (Yengeç) ve 10. ev (Oğlak) dan ise kare açı alır. Halef evler içinden 5.ev (Aslan) dan üçgen, 11. ev (Kova) dan sekstil açı alır. Son evler içinden 9.ev (Yay) dan üçgen, 3.ev (İkizler) den sekstil açı alır. Majör açılar içinde kare ve karşıt açılar sert, engelleyici, gerilim yükleyici iken, üçgen ve sekstil açılar akıcı, yapıcı, destekleyici açılardır. Sadece kavuşum (0 derece) açı, birleşen gezegenlerin doğasına göre olumlu veya olumsuz etkiler açığa çıkarabildiğinden çok titizlikle incelenmelidir (4)

Bir sonraki bölüm ikinci ev ile devam edecektir.

(1) Menos ile ilgili daha detaylı bilgi için sitemizdeki Nisan ayı ve Zaman Koç İken bölümlerine bakabilirsiniz

(2) Astrolojinin tıbbi, dünyasal, seçim, saatler vb olmak üzere farklı uzmanlık alanları vardır. Biz burada sadece iki uzmanlık alanının evlerle olan bağlantısına yer verdik. Daha fazla bilgi isteyenlerin diğer uzmanlık alanlarının ev bağlantılarını da araştırması gerekir.

(3) Sağlık konusu ayrı bir yazı dizisinde ayrıntılı inceleneceğinden burada tıbbi bilgilere kısaca değindik.

(4) Açılar bir yıl sonraki yazı dizisinin konusu olduğundan burada fazla detaya girmiyoruz.

Kaynakça;

1) Deborah Houlding- Astrolojide Evler

2) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Ders Notları

3) Barış İlhan - Astroloji Ders Notları

4) NCGR - Eğitim Programı Notları.

 

ÖNCEKİ YAZI YAŞADIM SONRAKİ YAZI BİR SELANİK TÜRKÜSÜ
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
    1 adet yorum
  • Comment Author
    Yeşim
    01.02.2024 19:06:14

    Türkiye'nin yükselen yöneticisi 12. evde. Çok ilginç 😔Nasıl kurtuluruz, sorusuna aklıma gelen tek cevap. Eğitim.

Yorum Yazın