Eylül Esintisi - BOĞA BURCU VE AKREP BURCU EKSENİ

BOĞA BURCU VE AKREP BURCU EKSENİ

Her doğum haritasında 12 burcun karşılıklı eşleşerek 6 eksene dağılımı oldukça farklıdır. Eksen ilişkisi içinde ele aldığımız burçların karşılıklı etkileşimi doğrudan sizin burcunuzla ilgili olmasa da mutlaka içinizde bir yerlere temas eder. Bu nedenle her bölümü dikkate almanız kendinizi daha derinden tanımıza yardımcı olur. 2.eksene kuzey-doğu yönünde Boğa burcu ve Güney-batı yönünde Akrep burcu yerleşir. Yani Boğa burcunun doğal partneri Akrep burcudur. Boğa burcu/2.ev kişisel kazanç, maddi değer ve kaynaklar ile bedensel yapı ve 5 duyuyu, Akrep burcu/8.ev ise ortak kaynak ve hisseli değerler ile psikolojik yapı ve cinselliği ihtiva eder. Boğa burcu yaşamı seven ve koruyan yani biyofilik karakter özelliği sergiler. Beş duyusu aracılığı ile dünyayı kavrar, nimetlerinden faydalanır, hayattan keyif alır ve şükreder. Doğa anaya kalben bağlı olup, son derece gelişmiş bir haz duyusuna sahiptir. Ağır kanlı, sakin, sabırlı ve yapıcıdır. Aynı zamanda inatçı, alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı ve değişime dirençlidir. Akrep burcu ise yaşamı krize sokan, tehlikeye yönelen, ölüm sever yani nekrofilik karakter özelliği sergiler. Nefret ve intikam duygusu güçlü, yıkıcı, kuşkucu, kumanda edici, hırslı, ihtiraslı, kıskanç, takıntılı ve saplantılıdır. Aynı zamanda zorluklara dayanıklı, kolay pes etmeyen, her yenilgiden küllerinden yeniden doğarak çıkandır. Keskin sezgileri ve hipnotik gözleri ile büyüleyicidir. Karşı konulmaz (öldüren) cazibesi ile istediği her şeyi mıknatıs gibi kendine çeker. Eksenin Boğa cephesinde yaşam içgüdüsü (Eros)hakimken, Akrep cephesinde Ölüm içgüdüsü (Thanatos) hakimdir. Eksenin karakteristiği olan sahip olma içgüdüsü en çok parasal ve cinsel ilişkiler kanalıyla dışarıya yansır. Nasıl ki 1. eksene "ben-sen" çekişmesi damgasını vuruyorsa, 2. eksene de "benim-senin" çekişmesi damgasını vurur. Benim param, senin paran, benim malım,senin malın gibi... Cinsellik söz konusu olduğunda üremeyi sağlayan, yaşamı besleyen ve sürdüren genital enerjiler kadar paraya, mülkiyete düşkün, aç gözlü, aşırı biriktirici anal enerjiler de devrededir. Bazen biri bazen diğeri baskın gelir bazen de yer değiştirerek birlikte devinirler. Bu eksende erotizmin pornografiye, seksin de fuhuşa kayma riski her zaman mevcuttur (1) Cinsel kimlik ve cinsel nesne sapmaları, seksüel bozukluklar da gene bu eksende yuvalanır (2)

Aynı eksende düet yapan bu ikilinin birbirini zora sokan yanları kadar birbirinin eksiklerini telafi eden yanları da mevcuttur. Akrep burcunun aşırılık ve yoğunlukları, Boğa burcunun dinginliği ile bir nebze yatışırken, Boğa burcunun can sıkıntısı, monoton ve hantal yapısı da, Akrep burcunun sürekli şarj eden, tahrik edici enerjisi ile canlanıp, ataletten silkinir. Akrep burcunun bitip tükenmek bilmeyen krizleri Boğa burcunun sabır ve sükuneti ile karşılanırken, Akrep burcu da bulunduğu yere kök salan, değişime ayak direyen Boğa burcunu riske sokarak aktive eder. Boğa burcu sağlam yapılar inşa ederken, Akrep burcunun yıkım dürtüsü sağlam yapılara tehdit oluşturur. Eskimiş, işlevini yitirmiş eski yapıların yenilenmesi açısından Akrep burcunun eleme ve dönüştürme mekanizması gereklidir ancak buradaki en büyük tehlike Akrep burcunun hızını alamayıp sağlam tuğlaları da yerinden oynatmasıdır. Bu noktada Boğa burcunun mevcuda sahip çıkma ve koruma yönü aşırı yıkım dürtüsünün önüne geçeceğinden yararlıdır. Boğa burcunun maddi değerlere sıkı sıkıya yapışan ve başkaları ile paylaşmaktan hoşlanmayan yanı, Akrep burcunun her şeye nüfuz eden ve ele geçiren yapısı ile müşterek alana taşınırken, Akrep burcunun kumarbaz yanı da Boğa burcunun güvenlik ağına takılır. Şehvet, haz, doyum iki burçta da yüksek oranda bulunduğundan cinsel partnerlik açısından Boğa ve Akrep adeta birbiri için yaratılmıştır. Her ne kadar Akrep burcunun cinsel iştahını ve açlığını doyurmak pek mümkün olmasa da onun doyumsuzluğunu giderecek yegane eş gene doyuma ve hazza odaklı Boğa burcudur... 

Boğa burcu ve Akrep burcunun benzer yanı ikisinin de sabit nitelik ve negatif enerji kutbuna dahil olmasıdır. 2. ve 8. evin benzer yanı ise ikisinin de halef ev olmasıdır. 2.evde negatif etki daha az hissedilirken, bilinçaltı dip akıntıların hakim olduğu 8.ev kelimenin tam anlamıyla negatif enerji deposudur. Farklı yanlarına gelince Boğa burcu toprak, Akrep burcu ise su elementidir. Su ve toprak elementi birbiriyle uyumludur ancak toprak elementi ağır bastığında kuruluk ve katılık, su elementi ağır bastığında erezyon ve balçık çamur etkisi eksene hakim olur (3)

2.ev/Boğa burcu ve 8.ev/Akrep burcu ekseninin sentezi;

Bir anlamda 2.eksen madde ve ruhun buluştuğu, birbirini tamamladığı bir deneyim alanıdır. Burada esas olan şey parça değil bütün ilişkisidir yani kişinin yalnızca doyuma hizmet eden bir parçasıyla değil bütünüyle ilişki kurmaktır. Zaten bir insanın ruhuyla bağlantı kurmadan sadece bedeniyle ilişki içine giriyorsak fetişistiz demektir. Bu nedenle sahip olunan maddi kaynakların münferit değil müşterek kullanımı kadar iki ayrı varlığın ruhen ve bedenen birleşerek beraberce dönüşmesi bu eksenin sentezini sağlamada etkili olur.    

Dip notlar;

(1) Meslekler bölümünde daha geniş yer bulacak.

(2) Sağlıkla ilgili yazı dizisinde daha ayrıntılı yer alacak.

(3) Element, Nitelik ve Kutupsallık etkilerine 2.yılımızın yazı dizisinde yer verilecektir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan.

ÖNCEKİ YAZI KOÇ BURCU VE TERAZİ BURCU EKSENİ SONRAKİ YAZI İKİZLER BURCU VE YAY BURCU EKSENİ
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın