Eylül Esintisi - Bugün İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açtığı Gündür

Bugün İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açtığı Gündür

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adının yazılacak mücevher taşa

 

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

(İzmir Marşı)


Kahraman orduları ile kazandığı emsalsiz zaferin ardından,

Mustafa Kemal Paşa 9.9.1922 tarihinde

İzmir'e girdi ve Yunan işgaline son verdi.

İzmirli kadınların evlerinde gizlice diktiği

Türk bayrakları sandıklardan çıkarılıp

İzmir'in her yerinde dalgalanmaya başladı.

Asil Atamıza ve Yenilmez Ordularına

Saygı ve minnetle...

(Atatürk Fotoğrafı; Atilla Oral Arşivi)

(Çiçek Tasarımı; Gürbüz Doğan Ekşioğlu)

Not; İzmir Marşının 1914 yılı 1.Dünya Savaşı esnasında İzzeddin Hümayi Elçioğlu tarafından Kafkasya Cephesi için "Kafkasya Marşı" olarak bestelendiğine dair kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklara göre İzmir'in kurtuluşundan sonra marşta geçen Kafkas dağları, İzmir dağları olarak değiştirilmiştir.

Murat Bardakçı ise eserin herhangi bir el yazması kopyasının bulunmadığını, 1940 lı ve 1950 li yıllara ait kopyalarında ise "kafkasya Marşı" olarak geçtiğini ancak İ.H.Elçioğlu'nun marşı yazdığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtmektedir. Aynı zamanda dönem kaynaklarında eserle ilgili Elçioğlu'na dair bir atıfta bulunulmadığını eklemektedir.Bu iddia 1966 yılına ait Etem Üngör'ün "Türk Marşları" kitabında ortaya çıkmıştır. Murat Bardakçı marşın aslen Kafkasya Cephesi için bestelendiğini ancak bestekarının Elçioğlu olamayacağını söylemektedir.

Günümüzde İzmir marşı o kadar benimsenmiştir ki zaman zaman yasaklanmasına rağmen yediden yetmişe herkesin dilindedir. Artık o bize malolmuştur.

ÖNCEKİ YAZI Değerli Sanatçımızdan Eylül Tasviri SONRAKİ YAZI Mitolojik Pallas Athena (Minerva)
8.Yıla Başlarken
8.Yıla Başlarken
26.06.2024 14:11:32
Eylül Esintisi 8. Yaşında
Eylül Esintisi 8. Yaşında
15.06.2024 10:17:01
Hamburger Köftesi
Hamburger Köftesi
18.05.2024 10:05:37
Yorum Yazın