Eylül Esintisi - Burçların Niteliksel Özellikleri

Burçların Niteliksel Özellikleri

Dört element öncü, sabit, değişken olmak üzere üç farklı titreşim yayar. Bir nitelik ile bir element yan yana geldiğinde bir burcun yapısı şekillenmeye başlar. Elementler enerjinin doğasını belirlerken, nitelikler enerjinin stratejisini oluşturur. Astrolog Stephen Arroya eskiden zodyakın "Doğanın Ruhu" olarak kabul edildiğini söyler. Önceki yazılarımızda nitelikleri genel özellikleri ile tanıttığımız için şimdi öncü-sabit ve değişken niteliklerin burçlardaki farklı titreşimlerine değinelim.

Öncü nitelikli burçlar; Koç burcu (ateş) - Yengeç burcu (su) - Terazi burcu (hava)- Oğlak burcu (toprak) öncü burçlardır. Ortak nitelikleri bir şeyleri doğuran, başlatan ve harekete geçiren enerjilere sahip olmalarıdır. Öncü nitelikli enerjiler aktif ve yaratıcıdır. Kişileri heveslendirir, yüreklendirir, motive eder ve bir hedefe yönlendirir. Öncü nitelik Koç ve Terazi gibi pozitif öncü burçlarda merkezden çevreye yayılan, verici ve etkileyici bir özellik sergilerken, Yengeç ve Oğlak gibi negatif öncü burçlarda çevreden merkeze yönelen, alıcı, toplayıcı ve etkilenen bir özellik sergiler. Ancak ister pozitif ister negatif bir elementle birleşsin iki durumda da öncü nitelik harekete geçirme ve bir şeyleri başlatma işlevini sürdürür. Eğer bir doğum haritasında öncü burçlar ağırlıktaysa güçlü bir kişilik ile birlikte aksiyon almak, girişimci yön, çabukluk ve ileriye atılımı sağlayan stratejiler ön plana geçer.

Öncü nitelik sağlık bağlantısı; öncü nitelik ilk, hızlı ve ani başlangıçları temsil ettiğinden tetikleyici bir etkiye sahiptir. Akut hastalıklar, şiddetli tahribatlar, hızlı metabolizma, yüksek tansiyon, şeker, kolesterol vb. rahatsızlıklar ile ilişkilidir. Aynı zamanda hastalığın seyri hakkında bir fikir verir. Hızla başlayıp hızla biten rahatsızlıkları ve hızlı iyileşme sürecini işaret eder.

Sabit nitelikli burçlar;Boğa burcu (toprak) -Aslan burcu (ateş)- Akrep burcu (su)- Kova burcu (hava) sabit nitelikli burçlardır. Ortak niteliklerine gelince öncü nitelikli burçların başlattıklarını sabitleyip sağlam ve kalıcı hale getirmektir. Aksi durumda öncü nitelikle başlayan her şey yerine oturmadan sönüp gider. Sabit nitelik her şeyin temelinde yer alır, destekler ve uzun ömürlü hale getirir. Kararlı ve istikrarlı bir çizgi izler. Aynı zamanda sabit nitelik pozitif burçların etkileyen yönünü, negatif burçların ise etkilenen yönünü güçlendir. Eğer bir doğum haritasında sabit nitelikli burçlar ağırlıktaysa sebat, dayanıklılık, kararlılık, ne istediğini bilen ve tuttuğunu kopran bir yapı ön plana çıkacaktır.  Aynı zamanda takıntılı-saplantılı davranışları ve taviz vermeyen katı yapıları da işaret eder.

Sabit nitelik sağlık bağlantısı; sabit nitelik daha çok kronik ve irsi hastalıklar, ağır metabolizma, kist ve urlarla ilişkilidir. Aynı zamanda hastalıkların ağır seyri ve ağır sonuçlanması durumu ile birlikte uzun nekahet dönemi üzerinde etkilidir.

Değişken nitelikli burçlar; İkizler burcu (hava)- Başak burcu (toprak)- Yay burcu (ateş)- Balık burcu (su) değişken nitelikli burçlardır. Ortak stratejileri değişen koşullara uyumlanma, esneklik, her yöne dönebilme, huzursuzluk ve belirsizliktir. Değişken nitelik eskiyen, işlevini yitiren şeyleri dağıtır ve yeniye yer açar. Aynı zamanda kısır döngüden çıkışı sağlar. Bir durumdan başka bir duruma geçmede baş rol oynar. Ancak kararsız ve istikrarsız özelliği nedeniyle iki arada bir derede de kalabilir. Sürekli aktif ve pasif salınımlarda bulunabilir. Eğer bir doğum haritasında değişken nitelikli burçlar ağırlıktaysa yeniliklere açık, değişen koşullara kolay adepte olan aynı zamanda etkilenmeye açık, kolay vazgeçen ve dayanıksız bir yapı ön plana çıkabilir.  

Değişken nitelik sağlık bağlantısı; değişken nitelik re-aktif yani kararsız- istikrarsız bir özellik taşıdığından tüm re-aktif rahatsızlıklarda başroldedir. Re-aktif hipoglisemi, re-aktif metabolizma gibi. Gene subakut yani "aktif ve kronik arasında" seyreden rahatsızlıklar, tansiyon, nabız, şeker, kolesterol oynamaları üzerinde etkilidir. Aynı zamanda inişli çıkışlı iyileşme sürecini de gösterir. Doğum haritasının geneline göre hastalığın iyiye ya da kötüye meyledeceğini işaret eder.

12 burç içinde sadece 4 burç diğerleri ile kıyaslandığında ait olduğu element ve nitelikle daha fazla özdeşleşir.

1) Öncü+ateş birleşimi= Koç burcu (ilk element+ilk nitelik)

2) Sabit+toprak birleşimi= Boğa burcu (ilk element+İlk nitelik)

3) Değişken+hava birleşimi= İkizler burcu (ilk element+ilk nitelik)

4) Değişken+su birleşimi= Balık burcu (son element+son nitelik)

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden - Eylül Esintisi I ve II ciltler

3) Stephen Arroya - Astroloji,Psikoloji & Dört element

ÖNCEKİ YAZI Nasıl Görürüz SONRAKİ YAZI Karadeniz'de Eylül Esintisi (6)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın