Eylül Esintisi - Burçlar(Zodyak) Kuşağındaki Takımyıldızlar (2)

Burçlar(Zodyak) Kuşağındaki Takımyıldızlar (2)

Burçlar (Zodyak) Kuşağındaki takımyıldızları yakından tanımayı sürdürüyoruz. Zihniniz uzayın derinliklerine daldıkça karşınıza sürekli birbirine açılan döner kapılar çıkar ve evrenin akıl almaz büyüklüğü karşısında içiniz ürperir...

"Kainat lahana gibi,

Yaprak,yaprak,

Kat, kat..."  (1)

Yengeç (Cancer) Takımyıldızı:

Yengeç Takımyıldızı gök ekvatorunun kuzeyinde Burçlar kuşağında yer alır. Zodyakın 4. burcunu temsil eder. Aynı zamanda 0 derece Yengeç burcu derecesi Yaz Gündönümüne (Solstice) karşılık gelir. 12 Zodyak takımyıldızı içinde en silik olanıdır. Yengeç takımyıldızı batıda İkizler, doğuda Aslan takımyıldızları arasında yer alır.

Yengeç Takımyıldızının ekvatoral sisteme göre konumu;

RA: 07h 55m 20s - 09h 22m 35s

DEC: 6.470 derece 33.141 derece

Güneşin Yengeç takımyıldızında kalış süresi: 22 Haziran- 22 Temmuz

Güneşin Yengeç takımyıldızında kaldığı gün sayısı: 20 gün

Genel takımyıldızlar arasındaki büyüklük sıralaması: 31.sıra

Zodyak takımyıldızları arasındaki büyüklük sıralaması: 9.sırada

Bayer/Flamsteed dizinine göre toplam sabit yıldız: 76

Ana yıldızlar: 5

Gezegeni Olan Yıldızlar: 10

En parlak Yıldızı: Altarf

Yengeç Takımyıldızının en iyi gözlemlendiği zaman: Mart ayı

Komşu Takımyıldızları: Lynx, Gemini, Canis Minor,Hydra,Leo, Leo Minor (Corner)

Yengeç Takımyıldızı içindeki ana yıldızlar:

1) Alpha Cancri:geleneksel adı "Acubens" dır. Adı "Kıskaçlar" anlamına gelir ve takımyıldızı oluşturan figürün kıskaçlarında yer alır. Arapça "Al Zubanah" veya "Sertan" diğer adlarıdır. Beyaz renkli çoklu yıldız sistemi olup ekliptik yakınında bulunur.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.26

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  0.63

Dünyaya uzaklığı: 188.32  ışık yılı

2) Beta Cancri: geleneksel adı "Al Tarf" dır. Adı Arapça "son" anlamına gelir ve yengecin bacaklarından birinde yer alır. Yengeç takımyıldızının en parlak yıldızı olmakla birlikte pek göz kamaştırıcı olduğu söylenemez. 2014 yılında Tarf'ın yörüngesinde bir gezegen olduğu keşfedildi. Cancri B adı verilen gezegen hakkında henüz yeterli bilgi yoktur. Turuncu-kırmızı renkli dev yıldız yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.50 -3.58

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: -1.218

Dünyaya uzaklığı:290 ışık yılı

3) Gamma Cancri: geleneksel adı "Asellus Borealis" dır. Yengeç takımyıldızın kuzeyinde yer alan en parlak 5.yıldızıdır. Mavi-beyaz renkli alt dev bir yıldızdır. Ekliptik yakınında durur. İkili veya çoklu yıldız sistemine ait olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir. Yunan mitinden esinlenerek bu yıldıza Kuzey Sıpası (Northern donkey colt) denilmektedir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.67

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: +1.1

Dünyaya uzaklığı: 181.20 ışık yılı

4) Delta Cancri: geleneksel adı "Asellus Australis" Takımyıldızın güneyinde yer alır. İkili/çoklu yıldız sistemine ait turuncu-kırmızı renklerde dev bir yıldızdır. 2016 yılında IAU bu yıldıza Güney Sıpası (Southern donkey colt) adını vermiştir. 

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +3.94

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: +0. 843

Dünyaya uzaklığı: 180 ışık yılı

5)Zeta Cancri: geleneksel adı "Tegmine" veya "Tegmen" dır. Yengeç Takım yıldızının içinde değil sınırında yer aldığından bu yıldıza "Yengecin kabuğu" denilmektedir. Tegmine yıldızı Zeta  1,2,3  diye devam eden çoklu yıldız sistemidir. Sarı renkli yıldız yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.67

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: 2.67

Dünyaya uzaklığı: 83.40  ışık yılı

Cancri 55 A(Janssen): 30 Ağustos 2004 yılında keşfedilmiş olup 11 Ekim 2012 yılında 55 Canri'nin bir karbon gezegeni olabileceği açıklanmıştır. Etrafında dönen 5 "öte gezegen" bulunmuştur (2) Diğer adı "Elmas gezegeni" dir. Dünyamızın 2 kat büyüklüğündeki gezegen Süper Dünya olarak da tanımlanır. Yengeç takımyıldızın içinde değil kıyısında yer alır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]:5.95

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: +5.50

Dünyaya uzaklığı:41 ışık yılı

Yengeç takımyıldızındaki diğer gök cisimleri(deep sky objects);

1) M44 : Arı Kovanı olarak da bilinen açık yıldız kümesidir. Latince adı "Praesep"  "yemlik" anlamına da gelir. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir. 

2) M67: açık yıldız kümesidir. Güneşe benzer 100 den fazla yıldızı ve bir dizi kırmızı dev barındırır.

3) NGC2775: sarmal gökada,

4) NGC2535 & NGC2536: birbiriyle çarpışan sarmal gökadalar

5)NGC2500: çubuklu sarmalgökada,

6) NGC2608: çubuklu sarmal gökada,

Yengeç takımyıldızındaki göktaşı yağmurları:

1)Delta Cancrids: orta kuvvette bir göktaşı yağmurudur. 14 Aralıkta başlayıp 14 şubata kadar devam eder. 1-24 Ocak tarihlari arasında zirve yapar. Göktaşı yağmuru Delta Cancri yakınından saçılır.  

Aslan (Leo) Takımyıldızı:

Aslan takımyıldızı gök ekvatorunun kuzeyinde burçlar kuşağında yer alır. Zodyakın 5. burcunu temsil eder. Aslan takımyıldızı zodyakta en geniş yer kaplayan takımyıldızlar arasında 3.sırada yer alır. Aslan takımyıldızı batıda Yengeç, doğuda Başak takımyıldızları arasında yer alır.

Aslan Takımyıldızının ekvatoral sisteme göre konumu;

RA: 9h 21m 11s - 11h 56 m 48s

DEC: -6.059 derece- 30.239 derece

Güneşin Aslan Takımyıldızında kalış süresi: 23 temmuz- 22 Ağustos

Güneşin takımyıldızında kaldığı gün sayısı: 37 gün

Genel takımyıldızlar arasındaki büyüklük sıralaması: 12.sırada

Zodyak takımyıldızları arasındaki büyüklük sıralaması: 3.sırada

Bayer/Flamsteed dizinine göre toplam sabit yıldız: 92

Ana yıldızlar: 9,15

Gezegeni olan yıldızlar: 13

En parlak yıldızı: Regulus

Aslan Takımyıldızının en iyi gözlemlendiği zaman: Nisan ayı

Komşu Takımyıldızları: Ursa majör, Leo minor, Lynx (corner), Cancer, Hydra,Sextans, Crater, Virgo, Coma Berenice

Aslan Takımyıldızı içindeki ana yıldızlar:

1) Alpha Leonis: geleneksel adı "Regulus" dur. (3) Aslanın kalbinde yer alıdığından Araplar ona "Kalb-ül-Esed" der. "Küçük Kral" olarak da tanımlanır. Aslan takımyıldızının en parlak yıldızıdır. Aynı zamanda gökyüzündeki en parlak 22.yıldızdır. Mavi Beyaz renkli çoklu yıldız sistemidir. Örnek; Alpha Regulus A;

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 1.36

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -0.57

Dünyaya uzaklığı: 79.30  ışık yılı

2) Beta Leonis: geleneksel adı "Denebola" dır. Aslanın kuyruğunda yer alması nedeniyle Araplar ona "Zeneb-ül Denebola" adını vermiştir. Mavi-beyaz renkli alt dev bir yıldız olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir. 

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.14

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +1.93

Dünyaya uzaklığı: 35.88 ışık yılı

3) Gamma Leonis: geleneksel adı"Algieba" dır. Aslanın başında yer aldığından Araplar ona "Res-ül-Esed" adını vermiştir. İkili yıldız sistemine ait turuncu-kırmızı renkli dev bir yıldızdır. Her yıl Kasım ayında oluşan Lionids Meteor Yağmurunun ortasında yer alan çok parlak bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.01

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -0.99

Dünyaya uzaklığı:130.10  ışık yılı

4) Delta Leonis: geleneksel adı "Zosma" dır. Adı Arapça "kuşak" anlamına gelir. Aslanın sırtında yer aldığından Araplar ona "Zahr-ül-Esed" adını vermiştir. Çoklu yıldız sistemine ait mavi-beyaz renkli alt dev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.56

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +1.29

Dünyaya uzaklığı:58.43  ışık yılı

5) Epilson Leonis: geleneksel adı "Ras Elased Australis" veya "Algenubi" olarak bilinir. Aslanın kafasında bulunan iki yıldzdan biri olup güney yönünde yer alır. Sarı renkli dev bir yıldız olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.98

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.46

Dünyaya uzaklığı: 246.72 ışık yılı

6) Zeta Leonis: geleneksel adı "Adhafera" dır. Aslanın yelesinde yer aldığından adı Arapça "kıvrım" veya "örgü" anlamına gelir. Sarı-beyaz renkli dev yıldızdır. Çoklu yıldız sistemine ait olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.43

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.19

Dünyaya uzaklığı:274.09  ışık yılı

7) Eta Leonis: geleneksel adı "Al Jabhah"dır. Aslanın alnında yer alır. Oldukça parlak mavi-beyaz renkli süper dev bir yıldızdır. İkili/ çoklu yıldız sistemi olup çıplak gözle loş bir şekilde görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.48

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -4.47

Dünyaya uzaklığı:1269.12  ışık yılı

8) Theta Leonis:  geleneksel adı "Chertan" veya "Chort" dur. Adının anlamı "ufak kaburga" olup Aslanın kaburgasında yer alır. Mavi-beyaz renkli alt dev bir yıldız olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +3.33

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -0.19

Dünyaya uzaklığı: 165.06 ışık yılı

9) Mu Leonis: geleneksel adı "Ras Elased Borealis" dır. "Rasalas" ve "Alshemali" olarak da bilinir. Aslanın başında kuzey yönünde yer alır. Turuncu renkli dev bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.88

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +0.98

Dünyaya uzaklığı:124.11  ışık yılı

Aslan Takımyıldızı içindeki (deep sky objects) diğer gök cisimleri:

1) M 65: Spirial Galaksi

2) M 66: Spiral Galaksi

3) M 95: Spiral Galaksi

4) M 96: Spiral Galaksi

5) M 105: Elliptik Galaksi olup merkezinde süper kütleli bir karadelik bulunur.

6) NGC 3628: Sarmal Gökada

7) Leo Ring: iki gökadının yörüngesinde bulunan muazzam bir ilkel hidrojen ve  helyum bulutudur.1983 yılında radyo astronomları tarafından keşfedilmiştir.

Ayrıca Aslan Takımyıldızı NGC3607, NGC 3593, NGC 3384, NGC 3842, NGC3596, NGC2903, NGC3626, NGC3357 eliptik veya sarmal gök adalar ihtiva etmektedir.

Aslan Takımyıldızı içindeki göktaşı yağmurları:

1) Leonids: 6 ile 30 Kasım arası meydana gelir. Zirve tarihi 17 Kasımdır. Göktaşı yağmuru "55P/Tempel Tuttle" kuyruklu yıldızından saçılır.

Başak (Virgo) Takımyıldızı