Eylül Esintisi - Burçlar (Zodyak) Kuşağındaki Takımyıldızlar (3)

Burçlar (Zodyak) Kuşağındaki Takımyıldızlar (3)

Burçlar Kuşağındaki yolculuğumuz sürerken sizlerin de burcunuzun takımyıldız ailesine ve bu ailenin özelliklerine daha yakından bakmanız kendinizi tanımanıza ve anlamanıza ışık tutabilir. Eğer doğduğunuz yeryüzünün havası, suyu, iklimi sizi şekillendirebiliyorsa pekala doğduğunuz gökyüzünün yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimleri de sizi şekillendirebilir (1)

Sonuçta her birimiz;

"Yıldız külünden yapılmış bulunmaktayız" (2)

Terazi(Libra) Takımyıldızı:

Terazi takımyıldızı gök ekvatorunun güneyinde yer alır ancak hem kuzey yarım küreden hem de güney yarımküreden görülebilir. Zodyakın 7.burcunu temsil eder. Astrolojik olarak Terazi burcunun 0 derecesi sonbahar ekinoksuna karşılık gelir ancak astronomik olarak bugün bu nokta artık Başak burcundadır (3) Aslına bakarsanız Terazi burçlar kuşağına sonradan dahil olduğundan başlı başına bir takımyıldızı olamadı. Akrep burcu içinden doğduğundan Akrepin kıskaçlarında yer aldı. Bu doğumun izleri Zuben El Schamali ve Zuben El Genubi yıldızlarının adlarında görülebilir... Zodyak burçlar ailesinin en kalabalık figürünü hayvan grubu oluşturur; Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Oğlak ve Balık olmak üzere tam 7 burç. İnsan figürü 3 burçtur; İkizler, Başak ve Kova. Yarı hayvan yarı insan figürü Yay burcudur. İçlerinde tek nesne figürü Terazi burcudur. Zodyakın tam orta noktasında yer alır ve toplumsal hayata geçişin, adaletin kısacası medeniyetin simgesidir. Terazi takımyıldızı batıda Başak, doğuda Akrep takımyıldızları arasında yer alır.

Terazi Takımyıldızının ekvatoral sisteme göre konumu;

RA: 14h 24m 44s - 16h 02m 02s

DEC: -29.925 derece - 0.679 derece

Güneşin Terazi Burcunda Kalış Süresi: 22 Eylül- 23 Ekim

Güneşin takımyıldızında kaldığı gün sayısı: 23 gün

Genel takımyıldızlar arasındaki büyüklük sıralaması: 29.sırada

Zodyak takımyıldızları arasındaki büyüklük sıralaması: 7.sırada

Bayer/Flamsteed dizinine göre toplam sabit yıldız: 56

Ana yıldızlar: 4,6

Gezegeni olan yıldızlar: 4

En parlak yıldızı: Zuben El Schemali

Terazi Takımyıldızının en iyi gözlemlendiği zaman: Haziran ayı

Komşu Takımyıldızları: Serpens Caput,Virgo,Hydra, Centaurus (comer), Lupus, Scorpius, Ophiuchus

Terazi Takımyıldızı içindeki ana yıldızlar:

1) Alpha Librae: geleneksel adı Zuben El Genubi dir. Terazi takımyıldızının güney kefesinde yer alır. Akrep kıskacının Terazinin güney kefesine uzanışını sembolize ettiğinden Arapça adı "Güney Kıskacı" anlamına gelir. Latince adı ise "Güney ölçeği" anlamı taşıyan "Lanax Australis" dir. Terazi takımyıldızındaki en parlak 2.yıldızdır. Ekliptik yakınında yer aldığından Ay veya nadiren diğer gezegenler tarafından örtülebilir. 10.11.2052 yılında Zuben El Genubi yıldızı, Merkür gezegeni tarafından örtülecektir. İkili bir yıldız sistemi olup en parlak üyesi Alpha 2 Librae'dır. Örnek; Alpha 1 Librae;

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +5.153

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +3.35

Dünyaya uzaklığı:74.9 ışık yılı

2) Beta Librae: geleneksel adı Zuben El Schemali dir. Terazi takımyıldızının kuzey kefesinde yer alır. Arapça adı "Kuzey kıskacı" anlamına gelir. Latince adı "Kuzey ölçeği" anlamına gelen  "Lanax Borealis" dir. Eski çağlarda bu yıldızlar Akrep takımyıldızının bir parçasıydı daha sonradan Terazi takımyıldızına dahil edilmiştir. Zuben El Schemali Terazi takımyıldızının en parlak yıldızıdır. Çoklu yıldız sistemine ait, mavi-beyaz parıltıya sahip cüce bir yıldızır ancak bazı gök bilimciler onun gökteki çok az sayıda yeşil yıldızlardan biri olduğunu belirtilmektedir. Gökyüzündeki en parlak 100 yıldız listesine girmeyi kıl payı kaçırmış olup 102 sırada yer almıştır.

Latince Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.61

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.16

Dünyaya uzaklığı:185 ışık yılı

3) Gamma Librae:geleneksel adı Zuben El Hakrabi" dir. Arapça adı "Akrep makası" anlamı taşımaktadır (4) Turuncu renkli dev bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir. İkili/çoklu yıldız sistemi olup yıldızın etrafında dönen en az 2 öte gezegen bulunmaktadır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.91

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: -1.59

Dünyaya uzaklığı:163 ışık yılı

4) Delta Librae: geleneksel adı "Zuben Elakrabi: dir. Takımyıldızın güneyinde yer alır ve Akrep kıskacı olarak Terazinin güney kefesini işaret eder. Terazi takımyıldızının ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları dahilindedir. Mavi-beyaz renkli spektral bir yıldızdır. İkili/çoklu yıldız sistemi olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.93

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +0.15

Dünyaya uzaklığı:290 ışık yılı

5) Sigma Librae: Brachium olarak da bilinir. Latince adının anlamı "Kol" dur. Bu ad yıldızın Akrep takımyıldızının eski biçiminde Akrebin sağ koluna karşılık gelmesi nedeniyle verilmiştir (5) Terazi takımyıldızı sınırlarının uzağında yer alır ve takımyıldızının en parlak 3.yıldızıdır. İkili sisteme ait değişken bir yıldızdır. İkilinin 1.yıldızı kırmızı bir devken, 2.yıldız ortalıkta görünmez.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]:3.29

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.5

Dünyaya uzaklığı:288 ışık yılı,

Terazi takımyıldızındaki en parlak 4 yıldızdan Zuben El Genubi(alpha librae) ile Zuben El Schemali (beta librae) Terazinin denge çubuğunu, Zuben El Akrab (gamma librae) ve Brachium (sigma librae) ise kefelerini temsil ettiği söylenir. Birliktelikleri Terazi dörtgenini oluşturur.  

7)Methuselah- HD140283: bilinen en eski yıldızlardan biridir. Gökbilimciler bu yıldızın 12 milyar yıldan daha uzun bir süre önce Samanyolu tarafından yutulan bir cüce galakside oluştuğunu tahmin etmektedir. Bir yıldızın parlaklığı ve yaşı arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantıya göre bir yıldız ne kadar parlaksa o kadar gençtir. Adını yaratılış öyküsüne göre 969 yıl yaşadığı rivayet edilen Nuh peygamberin dedesi Methuselah'dan alan bu yıldız oldukça yaşlı olduğundan yeryüzünden çıplak gözle görülmez. Sarı renkli alt dev yıldız büyük oranda hidrojen ve helyuma sahip olmasına rağmen çok az demir içerir. Bu bileşim onun evrende demire sık rastlanmayan zamanlarda oluştuğunu gösterir. Yaşının 14 veya 16 milyar yıl olacağı tahmin edilmektedir. Evet, evrenden bile daha yaşlı! (6)

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 7.205

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: +3.377

Dünyaya uzaklığı:202.4 ışık yılı,

8) Gliese 581: çevresinde dönen muhtemelen 6 gezgeni bulunan kırmızı cüce bir yıldızıdır. Gliese 581 X ışınları yayan Draconis tipinde değişen bir yıldız olarak değerlendirilmektedir. Gök bilimciler bu yıldızın insan yaşamının sürdürülebileceği umut verici gezegenlerden birine sahip olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadırlar. Glise 581 Terazi takımyıldızının en parlak yıldızı olan Beta Terazinin yakınında yer alır. 2010 yılında başka bir gezegenin daha keşfedildiği duyuruldu. 581 Glise yıldızının yaşanabilir bölgesinin tam ortasında yer alan bu gezegen eğer doğruluğu teyit edilirse su açısından en uygun gezegen olacağı belirtilmektedir. Ayrıca 2012 yılında bu yıldızda bir de kuyrukluyıldız kuşağı keşfedildi.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 10.56

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:11.6

Dünyaya uzaklığı:20.549 ışık yılı,

Terazi Takımyıldızı içindeki (deep sky objects) diğer gök cisimleri:

1)NGC5585: çubuklu sarmal gökada

2)NGC5792:  çubuklu sarmal gökada

3)NGC5890: merceksi gökada

4)NGC5897: küresel küme,

Terazi Takımyıldızındaki Meteor yağmurları:

1) May Librids: Mayıs göktaşı yağmurları 1-19 mayıs arası meydana gelir.Zirve tarihi 6 Mayıstır.

Akrep(Scorpius) Takımyıldızı:

Akrep Takımyıldızı gök ekvatorunun güneyinde Burçlar kuşağında yer alır. Zodyakın 8.burucunu temsil eder. Astronomik çerçevede değerlendirildiğinde Güneşin 7 gün gibi en kısa süre kaldığı takımyıldızdır (7) Doğrusunu isterseniz Akreb önce Terazi sonra da Yılancıyı doğurmak zorunda bırakılarak tarümar edilmiştir...

Sanki birileri Akrep burcunu ortadan kaldırmak için olağanüstü bir gayret sarf ediyor gibi görünmektedir... Oysa Akrep her ne kadar ilk bakışta insanların içini ürpertse de çok fazla derin anlamları ve sırları gizleyen bir burçtur. Fedakarlıkta ise üstüne yoktur. Zodyakta kendinden fedakarlık ederek iki burca hayat verdiği gibi hayvanlar aleminde onu dikkatlice incelediğinizde Akrep eşler birbirini yese de yavrusu söz konusu olduğunda Akrep anne tereddütsüz bir şekilde vücudunu yem olarak yavrusuna sunar... Akrep kesinlikle sıradan olmayan çok özel bir annelik potansiyeline sahitir. Akrep takımyıldızı batıda Terazi, doğuda Yay takımyıldızları arasında yer alır.

Akrep Takımyıldızının ekvatoral sisteme göre konumu;

RA: 15h 5m 53s - 17 h 58m 13s

DEC: -46.402 derece- 8.103 derece

Güneşin Akrep Burcunda Kalma Süresi: 24 Ekim- 21 Kasım

Güneşin Akrep takımyıldızında kaldığı gün sayısı: 7 gün

Genel takımyıldızlar arasındaki büyüklük sıralaması: 33.sırada

Zodyak takımyıldızları arasındaki büyüklük sıralaması: 10.sırada

Bayer/Flamsteed dizinine göre toplam sabit yıldız: 47

Ana yıldızlar: 18

Gezegeni Olan Yıldızlar: 14

En parlak Yıldızı: Antares

Akrep Takımyıldızının en iyi gözlemlendiği zaman: Temmuz ayı

Komşu Takımyıldızları; Sagittairus, Ophiuchus, Libra, Lupus, Norma, Ara, Corona Australis

Akrep Takımyıldızı içinde yer alan ana yıldızlar:

1) Alpha Scorpii: geleneksel adı "Antares" dır. Parlak kırmızı renginden ötürü Mars gezegene benzediğinden eski çağlarda birbirine karıştırılmaması için bu yıldıza "Anti-Ares" adı verilmiştir. Antares Akrebin kalbini simgeler. Akrep takımyıldızındaki en parlak yıldızdır. Ayrıca gökyüzünde en parlak 16.yıldızıdır. Bazen 15.en parlak yıldız olduğu da söylenir. Güneşten yaklaşık 10.000 kat daha fazla parlak olup yaşının yaklaşık 12 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Kırmızı süper dev yıldız güneyde daha kolay görülür.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 0.96

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -5.28

Dünyaya uzaklığı:550 ışık yılı

2) Beta Scorpii: yıldız "Acrab" veya "Graffias" olarak da bilinir. Arapça adının anlamı "Akrep tacı" dır. Karmaşık çoklu yıldız sistemidir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.62

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -3.92

Dünyaya uzaklığı:404.2 ışık yılı

3)Delta Scorpii: geleneksel adı "Dschubba" dır." Akrebin alnında yer alır. İkili bir yıldız sistemidir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.307

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -3.8

Dünyaya uzaklığı:490  ışık yılı

4) Epsilon Scorpii: Patrick Moore tarafından Çin'ce adı "Wei" olarak sunulmuştur. Avustralya'nın Warman halk kültüründe "net görüş" anlamına gelen "Larawag" adı da kullanılır. Wei yıldızı Akrebin kuyruğunda yer alır. Turuncu renkli dev bir yıldız olup değişken özellikler sergiler. 

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.31

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  0.78

Dünyaya uzaklığı:63.7 ışık yılı

5) Theta Scorpii: geleneksel adı "Sargas" dır. Sümer kökenli adının anlamı Sümer tanrısı Marduk'un kullandığı "Sar.gaz" ve "Sar.ur" adlı iki silahtan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. İkili yıldız sistemine ait parlak sarı renkli dev bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 1.87

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -2.71

Dünyaya uzaklığı: 300 ışık yılı

6) Kappa Scorpii:  Geleneksel adı Sümerce "Girtab" dır. Akrebin kuyruğunda yer alır. Spektroskopik ikili yıldız sistemi olup yeryüzünden çıplak gözle  görülür.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.39

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -3.46

Dünyaya uzaklığı:480  ışık yılı

7) Lambda Scorpii: geleneksel adı "Shaula" dir. Akrebin kuyruğunda yer alır. Arapça adı "Akrebin iğnesi" anlamına gelir. Akrep takımyıldızının en parlak 2. yıldızdır. Çoklu yıldız sistemidir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]:1.62

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -3.70

Dünyaya uzaklığı:570 ışık yılı

8) Nu Scorpii: diğer adı "Jabbah" dır. Çok (yedili) yıldızlı bir sistemdir. Akrebin alnında yer alır. Nu Scorpii AB ve Nu Scorpii CD olmak üzere 2 gruba ayrılır. Nu Scorpii A sistemin en parlak üyesidir ve kendi başına üçlü bir sisteme sahiptir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]:4.35

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: 

Dünyaya uzaklığı:470  ışık yılı

9) Sigma Scorpii: geleneksel adı "Alniyat" dır. Arapça adı "kalbin atardamarları" anlamı taşır. Tau Scorpii ile Sigma Scorpii atardamarlar olarak Akrebin kalbi olan Antares'e atifta bulunur. Çoklu yıldızlı sistemidir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]:2.88

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -4.12

Dünyaya uzaklığı:568  ışık yılı

10) Tau Scorpii: bir adı da "Paikauhale" dir. Karmaşık bir manyetik alana sahip, hidrojen kaynaştıran bir cüce yıldızdır. Parlak ve çok sıcak bir yıldız olup ağır döndüğüneden net bir spektrum gösterir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]:2.82

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: 

Dünyaya uzaklığı:470  ışık yılı

11) Upsilon Scorpii: geleneksel adı "Lesath" dır. Akrebin iğnesinde yer alır. Adının anlamı "zehirli ısırık" veya"akrep sokması" gibi anlam taşır. Mavi alt dev bir yıldızdır. Daha parlak bir yıldız olan Lambda Scorpii yakınında yer alır. Bu ikili gökyüzünde bazen "kedi gözü" diye adlandırıln bir çift oluşturur.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]:2.70

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -3.53

Dünyaya uzaklığı: 580 ışık yılı

12)Omega Scorpii: geleneksel adı "Jabhat" dır. Akrebin alnında yer alır. Parlak sarı renkli dev bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.93

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:

Dünyaya uzaklığı: 424 ışık yılı

13) 18 Scorpii: Güneş benzeri bir anakol yıldızıdır. Akrep takımyıldızının kuzeyinde yer alır.2003 yılında astrobiyolog Margret Turnbull yıldızı yaşam vaat eden bir bölge olarak tanımladı. Ancak yıldızın etrafında dönen bir gezegen henüz keşfedilemedi.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 5.503

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: 4.77

Dünyaya uzaklığı: 46.09 ışık yılı

14)X1 Scorpii: keşfedilen ilk Güneş dışı "X ışını" kaynağı olması yanısıra gökyüzündeki en büyük X ışını kaynağıdır. Güneşten sonra 2. sırada gelir. Nötron yıldızı olan yakın bir çift yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 12.2

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:

Dünyaya uzaklığı:9.000 ışık yılı

Akrep Takımyıldızı içindeki (deep sky objects) diğer gök cisimleri:

1) M4: küresel bir kümedir. Antares yıldızının batısında konumlanır.

2) M6: gökyüzünde kelebeğe benzer bir şekil oluşturduğundan Kelebek kümesi olarak da adlandırılır.

3) M7: Akrebin iğnesine yakın bir noktada yer alan açık yıldız kümesidir. Batlamyus (Ptolemy) kümesi olarak da bilinir. İçinde yaklaşık 80 yıldız barındırır.

4)M80: Samanyolu galaksisinde en yoğun nufusa sahip küresel bir kümedir. Antares ve Acrab yıldızlarının ortasında yer alır.

5) NGC 6334 (Gum 64): Kedi Pençesi Bulutsusu olarak da adlandırılır.

6)NGC6072: bir bulutsudur.

7)6281: açık yıldız kümesidir. Mu Scorpiinin doğusunda yer alır.

8)NGC6302 (Caldwell 69): Böcek Bulutsusu olarak da bilinir.

9)NGC6124 (Calwell 75): büyük parlak renkli bir açık kümedir.

10)Northern Jewel Box Cluster/NGC6231: Kuzey Mücevher Kutusu kümesi olarak da bilinir. Açık yıldız kümesi olup Kappa Crux Kümesi adı verilmiştir. Zeta 1 Scorpiinin bir üyesidir.

11)War and Peace Nebula/NGC6357: Savaş ve Barış Bulutsusu olarak da adlandırılır. Kızılötesinde gözlemlendiğinde bulutsunun batı yönü bir barış güvercini, doğu yönü ise bir kafatasını andırdığından bu isim uygun görülmüştür.

Akrep Takımyıldızındaki Meteor yağmurları:

1) Alpha Scorpids: her yıl 21 Nisan ile 26 mayıs tarihleri arasında gerçekleşir. Zirve tarihi 15 Mayıstır. Meteor yağmurunun ana kaynağının Asteroid 2004BZ74 olduğuna inanılır. Antares yıldızı bu meteor yağmuru ışımasına en yakın noktadır.

2) Omega Scorpids: her yıl 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşir. Zirve tarih 31 Mayıstır. Meteror yağmurunun ışıma noktasına en yakın yıldız Omega 1 Scorpii'dir.

Yay(Sagittarius) Takım Yıldızı