Eylül Esintisi - Doğum Haritasında Chiron (Kheiron)

Doğum Haritasında Chiron (Kheiron)

Bir doğum haritasında Chiron'u değerlendirirken dikkate alınması gereken hususları 6 ana başlık altında topladık;

1)Chiron'un Çeyrek Daire Pozisyonu: Bir doğum haritasında Chiron'un bulunduğu burç "iyileşmeyen yara" başta olmak üzere temsil ettiği temel konular hakkında önemli ip uçları verir. Chiron'un bulunduğu ev ise metaforik olarak kişinin inzivaya çekildiği ve yarasını sarmaya uğraştığı mağarayı simgeler. Sırasıyla incelersek;

Chiron ilk Çeyrekte (Koç-Boğa-İkizler/1-2-3.ev):İlk çeyrekte kişisellik öne çıktığından oldukça özneldir. Kişi varlığının sebebini ve amacını sorgular. Bitip tükenmez bir var oluş mücadelesi içindedir. Erken çocukluk dönemine ait travmalara, yakın çevre bilhassa kardeş ve akraba ilişkilerinde açılan yaralara işaret edebilir. Aynı zamanda bedensel bir kusur da yaraya neden olabilir. İlk çeyreği hayatın ilk öğrenim basamağı olarak düşünürse ilk öğrenim zorluklarına da karşılık gelebilir.

Chiron ikinci Çeyrekte (Yengeç-Aslan-Başak/4-5-6.ev/): İkinci çeyrekte kişisellik ile birlikte yöntemler ve uygulama sahası da işin içine girer. Deneme yanılma yoluyla öğrenme, tahlil etme ve sistematik yapılanma mücadelesi göze çarpar. Aile, yuva ve çocuklar ile ilgili açılan yaralar ağırlıktadır. Evet, aile önemlidir ancak hiç bir aile gül bahçesi değildir. Genellikle en derin yaralar kutsallık atfettiğimiz ailede açılır. Duygusal yaralanmalar, çocuk sahibi olma konusunda engeller veya çocuklar ile ilgili sıkıntılar, ciddi sağlık ve iş sorunları bu alanın tipik yaralarını oluşturabilir. İkinci çeyreği hayatın orta öğrenim basamağı olarak düşünürsek orta öğrenimde karşılaşılan zorlukları da ihtiva edebilir.

Chiron üçüncü çeyrekte (Terazi-Akrep-Yay/7- 8- 9.ev): üçüncü çeyrekte diğerleri ile ilişki kurma ve birlikte hareket etme, diğerleri üzerinden bir şeyleri kavrama ve mentorluk safhasına hazırlanma ön plandadır. Bu nedenle ilişkilerde reddedilme ve terk edilme acısı, itilaflı miraslar, riskli ameliyatlar, uzun süreli tedaviler, farklı cinsel yönelimler nedeniyle dışlanma, ağır borçlanma, sevdiklerinin ölümü ile sarsılma, ölüm korkusu, fanatizme kayma, seyahat kısıtlanmaları, tanrı ile didişme vb konularda yaralanmalar söz konusudur. Üçüncü çeyreği hayatın yüksek öğrenim basamağı olarak düşünürsek bu alanda engellenme ve talihsizliklere vurgu yapabilir.

Chiron son çeyrekte (Oğlak-Kova-Balık/10-11-12. ev): son çeyrek ruhun aydınlanmasını temsil ettiğinden yüksek sezgi, ilham, idealizm konuları öne çıkar. Ekseriyetle toplumsal statü ve başarı, mesleki sorunlar, akranlarından farklı olma ve arkadaşlar konusunda şansızlıklar, kalabalıklardan duyulan rahatsızlık, gelecek takıntısı, aşırı psikolojik duyarlılık, psikolojik rahatsızlıklar, gizli düşmanlar, hapsedilme, tecrit edilme, kurban ve kurtarıcı sendromundan kaynaklanan yaralar söz konusu olabilir. Son çeyreği ruhsal eğitim olarak düşünürsek kişiyi aşan faktörlerin hakim olduğu bu alanda ruhun kurtuluşunu sağlayan evrensel temalarla sınanma olasıdır. Çeyrek Daire pozisyonuna bir örnek verirsek;

Chiron Kova burcunda veya 11.evde; fazlasıyla başına buyruktur. Beyin yapısı itaate ve telkine müsait değildir. İnsanlık için özgün katkılarda bulunsa da hiç bir gruba dahil olamaz. Hiç bir ideolojiye bağlanamaz. Sürüye katılmaz. Daima yalnız ve yabanıldır. Eşitliği savunur ancak sıradanlığa katlanamaz. Herkesten farklıdır. İmtiyazlı olmasa da kesinlikle ayrıcalıklıdır. Yolu, yöntemi çok başkadır. Özgürlüğü delice savunur ama zincirlerinden kurtulması bir ömür boyu sürebilir. Bu nedenle özgür bir birey olmak ve kendi özgün yolunu bulmak için verdiği mücadele onun iyileşmeyen yarası haline gelebilir. Genellikle özgürleşme yolunda diğerlerine bayrak olur ancak kendi kafesinden dışarı çıkmakta zorlanır. Belki de sabit görüşünde ısrar etmeyi bırakıp "kafes" metaforu üzerinde çalıştığında kafesin demirleri genleşebilir, kapıları aralanabilir... Böylece aslında yeryüzünün kendisinin bir kafes olduğu, her birimizin ancak dereceli ve göreceli olarak özgür olabileceğimiz gerçeği ile yüzleşmeyi başarabilir.

" Bu dünyada özgürlük yok, sadece yaldızlı kafesler var..."  (1)

Yeryüzü onun iyileşmeyen yarasını depreştirirken, gökyüzü onun yaralarını saran, acısını dindiren muazzam bir şifa kaynağıdır. Chiron'un güçlü açı bağlantıları da mevcutsa "bilge astrolog" olabilme potansiyeli hayli yüksektir. Bu pozisyonun tipik iyileşmeyen yaralarından biri de "Kassandra Sendromu" dur. Kişinin önsezisi ve öngörüsü son derece güçlüdür. Olacakları önceden görür, haber verir, uyarır ancak kimseleri inandıramaz...

2)Chiron zamanı Kairos; Satürn (Kronik zaman) ile Uranüs (Uzaysal zaman) yörüngeleri arasında dolanan Chiron "Kairos" ile bağlantılıdır. Kairos zamanın kalitesini ölçer yani nitelikseldir. Zamana Kairos penceresinden bakan Einstein zamanın izafi olduğunu bulmuştur. Görelilik kuramına göre tek ve mutlak bir zaman yoktur, bunun yerine herkesin nerede olduğuna ve nasıl devindiğine uyarlı kendi özel zaman ölçüsü vardır. Einstein'ın bu önemli keşfi Newton’un sebep-sonuç ilkesine dayalı klasik fiziğinden, bir belirsizlik okyanusu olan kuantum fiziğe geçişe hizmet etmiştir. Kuantum fiziği Einstein’ın kendisinin de kabul etmekte zorlandığı bir konudur. Bu noktayı İan Marshall ve Danah Zohar şu şekilde açıklar;

“İronik bir şekilde, Einstein, çalışmasının ortaya koyduğu sonuçlardan hoşlanmamıştı ve denklemleriyle oynayarak statik bir evren ihtimalini yeniden tesis etmeye çalıştı. Tahminleri değiştiren kozmolojik sabit diye adlandırdığı bir sabiti keyfi bir şekilde ekledi. Astronom Edwin Hubble, bizlerin esasında GENİŞLEYEN EVREN de yaşadığımızı gösterdikten sonra, Einstein, kozmolojik sabitinden şüphelenerek “hayatımın en büyük gafı” demiştir.”

Ne müthiş bir ironi! Einstein’ın doğum haritasında sabit bir evde (11.ev) ve sabit bir burçta (Boğa) yer alan Chiron "Kozmolojik Sabit" takıntısını ne de güzel açıklıyor....  

3)Chiron'un hareket yönü: Chiron'un direkt, geri ve durağan hareketlerinin her birinin ayrı bir anlamı vardır.

Chiron'un direkt(direct) hareketi: direkt hareketteki Chiron bir arayış içindedir. Genelde diğerlerini etkileme yönü kuvvetli, diğerlerinden etkilenme yönü zayıftır. Çevresine yaydığı enerji dalgası her zaman çevresinden topladığı enerji dalgasından daha büyüktür. Yolunun üzerinde önemli işaret levhaları vardır ancak pek çoğunu okumadan geçip gidebilir.  

Chiron'un geri (retro) hareketi: geri hareketteki Chiron manyetiktir. Mıknatıs özellikleri oldukça yüksek olduğundan çevresinden gözle görülür bir enerji çeker ve manyetik kayıt yaparak depolar. Bu bağlamda yaralı kişileri etrafına toplama ve onların yarasını sarmada üstüne yoktur. Kolayca regresyona girebilir.

Chiron'un durağan (Stationary) oluşu: Durağan Chiron doğum haritalarında ender görülen bir durumdur. Oldukça güçlü bir konumdur. Bulunduğu burcun ve evin konularını fazlasıyla vurgulayabilir. İleri gitmek üzere mi yoksa geri gitmek üzere mi durağan olduğu farklı bir hikaye anlatır. Durağan Chiron'un "Kairos"u anlama kapasitesi ileri veya geri hareketteki Chiron'dan daha fazladır. Zira Kairos önemli bir anı yakalamayı yani bir şeyin vaktinin geldiğini işaret eder. Bu nedenle doğum haritasında durağan Chiron'u olanlar "Fırsat Tanrısı" olarak bilinen Kairos'u perçemlerinden tutup yakalama şansına daha fazla sahiptir (2)

Durağan Chiron'a örnek olarak verebileceğim tek isim Afrikalı bir ABD vatandaşı olan sosyolog, din adamı ve politik eylemci Martin Luther King'dir. Şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşüyle tanınan siyahi liderin bilinen en etkili konuşması "Bir hayalim var" dır. Oğlak burcu olan King'in, direkt harekete geçmek üzere durağan olan Chiron'u Boğa burcunda ve Jüpiter ile kavuşumdadır. Ayrıca Chiron'u deklinasyonda Kraliyet Yıldızı Regulus ile paralel açıdadır (3)

4) Chiron'un yörüngesel özellikleri: Satürn ile Uranüs yörüngeleri arasında salınan Chiron doğduğunuz anda hangi gezegenin yörüngesine uzanmışsa o gezegenin etkileri kişiliğiniz ve hayat yolunuz üzerinde daha etkili olur.  

Chiron Satürn yörüngesine yakınsa: eğer doğduğunuz anda Chiron Satürn yörüngesine yakınsa hayatınızda bu gezegenin etkileri daha ön plana çıkar. İç karanlığı ve melankoli artar. Ancak bu aynı zamanda kişinin kendisini dönüştürmesi için gerekli olan hammaddeyi de beraberinde taşır. Dışarıdan bakıldığında kişinin yarası kalın kabuk bağladığından kapanmış gibi gözükebilir ama içte biriken irin yarayı müzminleştirir. Genellikle Chiron Satürn yörüngesinde veya Chiron Oğlakta kronik yaraya işaret eder. 

Chiron Uranüs yörüngesine yakınsa: eğer doğduğunuz anda Chiron, Uranüs yörüngesine yakınsa hayatınızda bu gezegenin etkileri daha ön plana çıkar. Kişinin enerji sistemi fazlasıyla elektrik yüklüdür. Hava koşullarına duyarlı bir sinir sistemine sahiptir. Bu pozisyona sahip kişi Satürn'ün sınırlayıcı etkisinden ve dünyevi yüklerden uzaklaştığından kendini daha özgür hisseder ancak birilerine ve bir yerlere ait olmakta zorlandığından tecrit olma ve asosyal olma yönü tipik yarasını oluşturur. Chiron Uranüs yörüngesinde veya Chiron Kova'da çoğunlukla sıradışı bir yaraya, bazen de bir anomaliye işaret eder (4)   

Chiron Dünya yörüngesine yakınsa (Yerberi/Perigee): Chiron Koç burcu ortasından Terazi burcu ortasına kadar uzanan süreçte Dünya'ya yaklaşarak yerberi (perigee) noktasına varır. Terazi burcu ortasından Koç burcu ortasına uzanan süreçte ise Dünya'dan uzaklaşarak yeröte (apogee) noktasına erişir. İçinde bulunduğumuz şu günlerde (Chiron 12 derece Koç 52 dakika/retro) Dünya'ya en uzak konumda Uranüs yörüngesinde seyrini sürdürüyor. 15 derece Koç burcu derecesine vardıktan sonra en uzak noktaya ulaşacak ve tekrar yönünü Satürn yörüngesine çevirerek yeni bir Dünya'ya yaklaşım yolculuğuna hazırlanacak.

Chiron Dünya yörüngesine yakın veya Chiron Boğada dünyevi istekleri, hazları ve de yükleri artırır. Görüş ufkunu da daralttığından meselelere "at gözlüğü" ile bakmaktan kaynaklanan yaralara neden olabilir. Aynı zamanda Chiron'un Dünyaya yaklaşım dönemleri özellikle  tıpta önemli buluşların yapıldığı zamana işaret eder (5)

5)Chiron döngüsü: Chiron'un doğum haritasında bulunduğu burca dönmesi ile birlikte bulunduğu burcun karşısında yer alan burca geçmesi önemli gelişim zamanlarının geldiğini hatırlatır.

Chiron'un tam döngüsü: Chiron'un doğum haritasında bulunduğu noktaya dönmesi yaklaşık 50-51 yaş aralığına denk gelir. Bu aynı zamanda yaranın iyileşme sürecidir. Genellikle bu dönemde kişinin öğrenmesi gereken şey bu hayatta payına düşeni kabul etmektir. Chironik yaraya isyan etmek yerine bu yara ile yaşamayı öğrenmektir. Çünkü bu yara kişinin dışında savaşılması gereken bir şey değil tersine kişinin varlığının bir parçası ve onun evriminin bir aşamasıdır. Nietzsche'nin "Amor Fati" felsefesi Chironik yaraya yaklaşımımızda bize yardımcı olabilir. Nietzsche kendi iyileşmeyen yarası ile ilgili şu sözleri sarf eder;

"Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir"

Mitolojik arka planına dönüp baktığınız da zaten Chironik yaranın öldürmediğini ama süründürdüğünü görürsünüz. Bir Terazi burcu olan Nietzsche'nin Chiron'u Başak burcundadır. Aynı zamanda Başak burcundaki Venüs'ü ile kavuşumdadır. Bu konum onun derin acılar çektiği karşılıksız aşkını gayet iyi açıklamaktadır. Nietzsche başlangıçta ona kök söktüren bu zorlu kaderine isyan etse de sonra çareyi kaderini sevmekte bulmuş ve bunu "amor fati" olarak adlandırmıştır;

"Yalnızca ıstıraptır ruhun nihai kurtarıcısı. Bu tür bir ıstırabın bizi daha iyi bir hale getireceğinden şüpheliyim, ancak biliyorum ki daha engin kılacaktır"

Genellikle bu hayat felsefesi ilk Chiron dönüşünden sonra daha iyi idrak edilir. Aslında "ölümden kaçmadan ve ölüme koşmadan yaşayabilmek" büyük bir olgunlaşma becerisidir. Dolayısıyla Chiron'un bir tam döngüsü kişinin kaderiyle barışması ve yarasını sarma sürecine karşılık gelir (6)

Chiron'un yarım döngüsü: Chiron'un yörüngesel özelliklerinden ötürü burçlarda kalma süresi farklıdır. En kısa Başak ve Terazi burçlarında, en uzun Balık ve Koç burçlarında kalır. Dolayısıyla bir tam turu 50-51 yaşa karşılık gelse de bir yarı turu nadiren 25-26 yaşa karşılık gelir. Çoğunlukla 34-35 yaşa kadar uzanır...

Bir doğum haritasında Chiron bulunduğu burcun karşı noktasına geçtiğinde kişiye "kendi dışına çıkıp kendine bakma" fırsatı sunar. Bu sürece kendine muhalefet etme yanısıra muazzam bir farkındalık da eşlik eder. Chiron'un yarı turu yara kabuğunun kalktığı ve yaranın kanadığı dönemdir. Ancak bu iyileşmeyen yaranın aynı zamanda kişiye sunduğu bir de "hediyesi" vardır. Bu yarı tur bu hediyenin farkına varma ve yarayı arındırma sürecine karşılık gelir.

6)Chiron Transitleri; Chiron doğum haritanızda bir tam turu tamamlayana kadar tüm gezegenlerinize sert ya da yumuşak açılarla dokunur. Dolayısıyla Chiron'un doğum haritasındaki tam turu iç ve dış gezegenler arasında bir "gökkuşağı köprüsü" kurma şeklinde değerlendirilir.

Chiron'un başta Güneş ve Ay olmak üzere iç gezegenlerle yaptığı açılar önemlidir. Özellikle de kavuşum ve karşıt açılar çok fazla şey anlatır. Dış gezegenlerden Satürn ve Uranüs ile yaptığı kavuşum ve karşıt açılar ise ayrı bir önem taşır. Çünkü Chiron döner kapı gibi bir Satürn'e bir Uranüs'e açıldığından bu açılar değişim fırsatının geldiği anı yani Kairos zamanını işaret eder (7)

Sembolik olarak Chiron'u ister bir "el" ister bir "anahtar" ister bir "döner kapı" ister de bir "kuantum tünellemesi" olarak tahayyül edin. Hangi metaforu kendinize yakın buluyorsanız o size yol gösterecektir...

Dipnot:

(1) Eski bir futbolcu, spor yayıncısı ve yazar David Icke'e ait söz.

(2) Mitolojide "Fırsat Tanrısı" olarak kabul edilen Kairos, Zeus’un en genç oğludur. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları olup, başının arka tarafı tıraşlı, ön tarafı ise perçemlidir. Bu sebepten peşinden koşanların değil, sadece karşısına çıkanların onu yakalayabildiği rivayet edilir.

(3) Martin Luther King'in durağan Chiron'u doğum haritasının bütünü içinde  ele alınması gereken bir husus olduğundan burada sadece örnek teşkil etmesi nedeniyle değinilmiştir.

(4) Chiron'un sağlık üzerine olan etkilerine ilerleyen süreçte yer vermeye çalışacağız.

(5) Chiron'un Dünyaya yakın konuma geldiği dönemlerdeki evrensel gelişmeler ve keşifler başlıbaşına bir inceleme konusu olduğundan burada yer veremedik.

(6) Elbette Kaderini Sev (Amor Fati) savı söylendiği kadar kolay değildir. İnsanlık tarihinde kendinden bir iz bırakan isimler arasında Nietzsche ve Dostoyevski'nin yarasını severek yaşamayı öğrendiği söylenir. Einstein bir bilim insanı kuşkuculuğuyla tereddütte kalırken, Başak burcu olan ve Chiron'u Boğa burcunda retro olan Tolstoy'un yarasını sarmayı  becermiş gibi yapsa da dünyevi safa ve cefadan yakasını asla kurtaramadığı söylenir.  Ancak Başak burcu enerjisi güçlü olduğundan tüm romanlarında yaşadığı dönemi çok iyi tahlil ettiği gibi insanları da psikolojik açıdan tel tel ayırıp analiz etme başarısı göstermiştir.

(7) Chiron 2018 yılında başladığı Koç burcu yolculuğunu 2027 yılına kadar sürdürecek. Bu süreçte özellikle 1968 ile 1977 yılları arasında doğanlar Chiron'un bir tam döngüsünü deneyimleyecek. Chiron Koç burcunda kaldığı süreçte I.derecede Koç burcu mensuplarını, II.derecede Terazi burcu mensuplarını ve III.derecede Yengeç ve Oğlak burcu mensuplarını majör açılar ile etkileyecektir. Diğer burç mensuplarını ise tali açılarla etkileyecektir.

 Kaynakça:

1) Irvın Yalom- Varoluşçu Psikoterapi

2) Irvin Yalom - Nietzsche Ağladığında

3) Elisabeth Kübler-Ross- Büyümenin Son Aşaması ÖLÜM

4) Elisabeth Kübler-Ross - Ölüm ve Ölmek Üzerine

5) Stefan Zweig- Kendileriyle Savaşanlar (Hölderlin-Kleist-Nietzsche)

6) Stefan Zweig- Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar(Casanova-Stenhdal-Tolstoy)

7) Stefan Zweig - Üç Büyük Usta (Balzac-Dickens-Dostoyevski)

8) Friedrich Nietzsche- Ecce Homo (Kişi Nasıl Kendisi Olur)

9) Friedrich Nietzsche- Ve Böyle Buyurdu Zerdüşt

10) Friedrich Nietzsche - Deccal

11) Martin Lass- Musings of a Rogue Comet Chiron Planet Of Healing

12) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

13) Modern Dünyanın Dahisi (Sigmund Freud- Karl Marks - Frieidrich Nietzshe) Belgesel

14) Nietzsche Ağladığında - Film

ÖNCEKİ YAZI Öyle Bir Hayat Yaşadım ki! SONRAKİ YAZI Madam Katia ve Şapkaları
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın