Eylül Esintisi - Dört Elementin Birbiriyle İlişkisi

Dört Elementin Birbiriyle İlişkisi

 

Pozitif ve negatif elementler birleşik yapılar halinde doğum haritasında yer alır. Bu farklı birleşik yapılar kişiye özgü akordu sağlar. Genel armoniyi sağlayan akort bozulduğunda uyumsuzluk açığa çıkar. Doğum haritası rehberliğinde bozulan akordu yeniden düzenlemek mümkündür. Eski bilgeler bu konuda daha ince bilgilere vakıftır. Uzun süreli akort bozukluğunun elementlerin parçalanıp dağılmasına yol açacağını belirtirler. Aynı zamanda her bireyin kendine has bir notası olduğunu ve bu nota çalındığında bireyin yok olacağını söylerler... Önceki bölümlerde pozitif ve negatif elementlerin kendi içinde nasıl dengelendiğini anlattık şimdi dört elementin bir arada nasıl işlev gördüğüne değinelim.

Hava ve su elementi birleşimi; düşünce, mantık, bağ kurma, harekete geçme ve bilinç düzeyleri ile hissetme, sezme, hayal etme, düş görme, fantezi kurma ve bilinçaltı düzeyleri arasındaki etkileşimi gösterir. Genelde kişi duygusal yönelim ile entelektüel yönelim arasında bir çatışma yaşayabilir ve bu durum bazen kişilik bölünmelerine yol açabilir. Doğal yapısı gereği hafif, kuru ve sıcak olan hava elementi, nemli, soğuk ve ağır olan su elementi ile etkileşime girdiğinde buhar, sis veya yağmura dönüşür. Oldukça hassas bir birleşim olduğundan günlük hayata biraz hoşnutsuzluk katsa da esrarengiz algılar sayesinde sanatsal yaratıcılık, danışmanlık ve tedavi ile ilgili alanlarda özel bir yetenek verebilir. Hava ve su elementi etkileşimini burçlar arasında örneklersek;

İkizler -Yengeç; farklı element ve nitelik, 30- 45 derece minör açı bağı,

İkizler- Balık;  farklı element, aynı nitelik (değişken), 90 derece majör açı bağı,

İkizler- Akrep;  farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı,

 

Terazi- Akrep; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Terazi- Yengeç; farklı element aynı nitelik (öncü), 90 derece majör açı bağı,

Terazi- Balık; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı,

 

Kova- Balık; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Kova- Akrep; farklı element, aynı nitelik (sabit), 90 derece majör açı bağı

Kova- Yengeç; farklı element ve nitelik, 135- 150 derece minör açı bağı,

Hava ve toprak elementi birleşimi; zihinsel, soyut, kuramsal olanla maddesel, pratik ve somut olan düzeyler arasındaki etkileşimi gösterir. Doğal yapısı gereği hafif, sıcak, kuru veya nemli olan hava elementi, ağır, soğuk, kuru olan toprak elementi ile etkileşime girdiğinde toz ve tortu oluşur. Hava elementi toprağı havalandırıp kabartırken, toprak havayı tozlandırıp kum fırtınasına sebep olabilir. Genelde birbiriyle uyumsuz olan bu elementler ortak yöneticilere sahip olmaları nedeniyle bir miktar uyumdan söz etmek mümkündür. İkizler ile Başak, Merkür vasıtasıyla Terazi ile Boğa Venüs vasıtasıyla, Kova ile Oğlak da Satürn vasıtasıyla ortak bir zeminde soyut ve somut arasında bir denge geliştirerek verim sağlayabilir. Hava ve toprak elementini burçlar arasında örneklersek;

İkizler- Boğa; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

İkizler- Başak; farklı element aynı nitelik (değişken), aynı gezegen (Merkür), 90 derece majör açı bağı,

İkizler- Oğlak; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı,


Terazi- Başak; farklı element ve nitelik, 30 -45 derece minör açı bağı,

Terazi- Oğlak; farklı element aynı nitelik (öncü), 90 derece majör açı bağı,

Terazi- Boğa;  farklı element ve nitelik, aynı gezegen (Venüs), 135-150 derece minör açı bağı


Kova- Oğlak; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Kova- Boğa; farklı element aynı nitelik (sabit), 90 derece majör açı bağı,

Kova- Başak; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı

Ateş ve su elementi birleşimi; bu iki elementin birleşiminde heyecan, dürtü, coşku ve benlik ile his, sezgi, hayal, düş ve bensizlik arasında bir etkileşim vardır. Doğum haritasında ateş ve su elementi birleşimi yüksek olan kişiler çoğunlukla benlik ve bensizlik hali arasında bir hayli gel-git yaşar. Düşünsel ve mantıksal yön zayıftır. En kolay onlara meydan okuyan etkenler devreye girdiğinde harekete geçer ve en iyi performansı yüksek baskı altında kaldıklarında sergilerler. Genel çerçevede değerlendirecek olursak ateş suyu kaynatır, su da ateşi söndürür. Bu zor bir birlikteliktir, biraz kül biraz duman misali.. Ancak en derin düzeydeki oluşumlar da suya bir ateş kıvılcımının düşmesiyle başlar. Ateş ve su elementini burçlar arasında örneklersek;

Koç- Balık; farklı element ve nitelik, 30- 45 derece minör açı bağı,

Koç- Yengeç; farklı element aynı nitelik (öncü), 90 derece majör açı bağı,

Koç- Akrep; farklı element ve nitelik, ortak gezegen (Mars), 135-150 derece minör açı bağı,


Aslan- Yengeç; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Aslan - Akrep; farklı element aynı nitelik (sabit), 90 derece majör açı bağı,

Aslan- Balık; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı


Yay- Akrep; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Yay-Balık;  farklı element aynı nitelik (değişken), ortak gezegen (Jüpiter), 90 derece majör açı bağı

Yay-Yengeç; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı

Ateş ve toprak elementi birleşimi; inisiyatif, cesaret, dinamizm, yaratıcı yön ile somut, sağlam, uygulamacı ve üretici yön etkileşime geçer. İki elementin uyumu kolay olmamakla birlikte dünyada kalıcı bir iz bırakmak isteyenlerin haritasında bu birleşim ağır basar. En yaratıcı ve üretici uygulamayı bu birleşim gösterdiğinden Zipporah Dobyns tarafından "yol silindiri- ezici güç" olarak tanımlanır. Ateş ve toprak elementi birleşimleri, hatta tüm diğer element birleşimleri içinde en öne çıkan Boğa (toprak-kuru-soğuk) ve Aslan (ateş-sıcak-kuru) birleşimidir. Aynı zamanda genel yapılarından taviz vermeyen ortak sabit niteliğe sahip olduklarından çok fazla gerilim ve sürtüşme üretirler. Doğal yapısı itibariyle ateş hafif, kuru ve sıcak, toprak ise ağır, kuru ve soğuktur. Ateş toprağı kızdırır, kurutup çatlatır, toprak da ateşi örter ve harını alır. Ateş ve toprak elementini burçlar arasında örneklersek;

Koç - Boğa; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Koç- Oğlak; farklı element aynı nitelik (öncü), 90 derece majör açı bağı,

Koç- Başak; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı


Aslan- Başak; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Aslan- Boğa; farklı element aynı nitelik (sabit), 90 derece majör açı bağı,

Aslan- Oğlak; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı


Yay- Oğlak; farklı element ve nitelik, 30-45 derece minör açı bağı,

Yay- Başak; farklı element aynı nitelik (değişken) 90 derece majör açı bağı,

Yay- Boğa; farklı element ve nitelik, 135-150 derece minör açı bağı.

Elementler konusunu oldukça geniş bir çerçevede değerlendirdik. Bir sonraki yazımızda eski tıb anlayışında yer alan dört mizaç kuramı ile bu bölümü noktalayacağız (1)

Dip not;

(1) Astrolojik konular birbiriyle bağlantılı olduğundan nitelikler, açılar ve kutupsallık bölümleri yayınlandığında elementlerin işlevi daha bir netlik kazanacaktır.

 Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Stephen Arroya - Astroloji,Psikoloji & Dört element

3) Franklyn Sills - Polarite Terapisi (Dr. R. Stone'nın polarite tedavisi üzerine)

 

 

 

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Ekim SONRAKİ YAZI Dört Mizaç Kuramı
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
    1 adet yorum
  • Comment Author
    Jade Hunter
    31.10.2023 02:43:14

    Bu yazının devamı gelecek mi?

Yorum Yazın