Eylül Esintisi - Ejderha (Draco) ve Çoban (Boötes) Takımyıldızları:

Ejderha (Draco) ve Çoban (Boötes) Takımyıldızları:

Ejderha (Draco) Takımyıldızı: Büyük Ayı takımyıldızı ailesine mensup olan Ejderha takımyıldızı kuzey yarımkürenin 3.çeyreğinde yer alır. 1083 derece karelik bir alanı kaplayan takımyıldızı +90 derece ile -15 derecelik enlemlerde görülebilir. Dairesel bir takımyıldız olduğundan ufkun altına inmez.

Ejderha takımyıldızı kuzey gökyüzünde dev bir yılan gibi ilerlediğinden Latince adı "draconem" teriminden türetilmiştir. Gökyüzündeki en büyük 8.takımyıldızdır. En parlak yıldızı "Eltain" dir. Ejderha takımyıldızı en iyi temmuz ayında gözlemlenir. IAU tarafından resmi olarak adlandırılan 17 adet yıldız içerir.

Takımyıldızı oluşturan ana yıldızlar:

https://userscontent2.emaze.com/images/3d074ddc-d642-4a2a-b4f2-393a727f19dd/5cef2be6a3aa53a1859c5d4be016d3d4.jpeg

Alpha Draconis: geleneksel adı "Thuban" dır. Arapça adı "Büyük Yılan" anlamına gelir. Ejderha figürünün kuyruk kısmında yer alır. İkili yıldız sistemine  ait beyaz renkli dev bir yıldızın cüce bir bileşeni vardır (1)

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.67

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.20

Dünyaya uzaklığı;303 ışık yılı

Beta Draconis: geleneksel adı "Rastaban" dır. Arapça adı "Yılanın Başı" anlamına gelir. Ejderha takımyıldızındaki en parlak 3.yıldızıdır. Ejderha figürünün baş kısmında yer alır. İkili sisteme ait parlak sarı renkli dev bir yıldız olup cüce bir bileşeni vardır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.79

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -2.46

Dünyaya uzaklığı;380 ışık yılı

Gamma Draconis: diğer adı "Eltanin" veya "Etamin" dir. Arapça adı "Büyük Yılan" anlamına gelir. Ejderha takımyıldızının en parlak yıldızı olup baş kısmında yer alır. Londra üzerindeki zenith noktasının tam üzerinde durduğundan "Zenith Yıldızı" olarak da anılır. Çoklu sisteme ait turuncu-kırmızı renkli dev bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 2.23

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: -1.93

Dünyaya uzaklığı;154.3 ışık yılı

Delta Draconis: diğer adı "Altais" dır. "Aldib" ve "Nodus Secundus" olarak da bilinir. Arapça adı "Kurt -Canavar" gibi anlamlar taşır. Sarı renkli dev bir yıldızdır. 800 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen yıldız Güneşten 59 kat daha parlaktır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.07

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +0.62

Dünyaya uzaklığı; 97.4 ışık yılı

Epsilon Droconis: diğer adı "Tyl" dır. Bu ad Becvar'in "Atlas Coeli" eserinde yer aldığından kullanımı yaygınlaşmış olmasına karşın anlamı ve kökeni bilinmemektedir. Sarı renkli dev bir yıldızdır. Turuncu cüce bir bileşeni vardır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.99

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  0.71

Dünyaya uzaklığı;148 ışık yılı

Zeta Droconis: diğer adı "Aldhibah" dır. Arapça adı "Sırtlanlar" anlamına gelir. Ejderha takımyıldızın en parlak 5.yıldızıdır. Ejderha figürünün kuyruğundaki bir halkaya atfen Nodus III veya 3.düğüm olarak da geçer. Mavi renkli dev bir yıldız olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +3.17

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.88

Dünyaya uzaklığı;330 ışık yılı

Eta Droconis: diğer adı "Aldhibain" dir. "Athebeyne" olarak da bilinir. Arapça adı "İki Sırtlan" anlamı taşır. Ejderha Takımyıldızının en parlak 2.yıldızıdır. Çoklu yıldız sistemine ait spektral tipi, sarı beyaz renkli dev bir yıldız olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +2.73

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +0.58

Dünyaya uzaklığı;92.1 ışık yılı

Lota Droconis: diğer adı "Edasich" dir. Arapça adı "Sırtlan" anlamına gelir.  Ejderha figürünün orta gövdesinde yer alır. Spektral tipi dev bir yıldızdır. 2002 yılında bu yıldızın yörüngesinde bir gezegen keşfedilmiştir. Yıldızın etrafında bir enkaz diski olduğu tahmin edilmektedir. 

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.29

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  0.99

Dünyaya uzaklığı;101.2 ışık yılı

Lamda Droconis: diğer adı "Gianfar" dır. "Giausar" olarak da geçer. Bu ad "Ay yörüngesinin düğüm noktası" anlamına gelen bir gök bilimi terimi olup yıldıza yanlışlıkla verilmiştir. Gianfar yıldızı Ejderha figürünün kuyruk kısmına yakın yerde  bulunur.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.85

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.14

Dünyaya uzaklığı; 334 ışık yılı

Mu Droconis: diğer adı "Arrakis" dir. "Alrakis" olarak da geçer. Bazı kaynaklarda  "dört nala giden deve" bazı kaynaklarda ise "dansçı" daha doğrusu "rakkase" olarak geçer (2) Ejderha takımyıldızının ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. Çoklu yıldız sistemi olup rengi sarıdan beyaza doğrudur. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.92

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +2.73

Dünyaya uzaklığı;89.1 ışık yılı

Nu Droconis: diğer adı "Kuma" dır. Latince adı "coma=saç"  anlamına gelir. Becvar'in "Atlas Coeli" eserinde yer aldığından kullanımı yaygınlaşan fakat anlamı ve kökeni bilinmeyen bir addır. Ejderha figürünün baş kısmında yer alır. Takımyıldızın ana hatlarından olmayıp sınırları dahilindedir. Çoklu yıldız sistemine ait mavi-beyaz renkli bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.13

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +2.73

Dünyaya uzaklığı; 89.1ışık yılı

Xi Droconis: diğer adı "Grumium" dur. "Nodus I" ve "Nodus Primus" olarak da geçer. Latince adı "Ejderhanın burnu" anlamına gelir. Çoklu yıldız sistemine ait kırmızı-turuncu renkli dev bir yıldızdır. Çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.75

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: +1.06

Dünyaya uzaklığı;112.5 ışık yılı

Sigma Droconis: diğer adı "Alsafi" dir. "Athafi" olarak da geçer. Arapça adı "saç ayağı" anlamına gelir (3) Ejderha takımyıldızı ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. Çoklu yıldız sistemine ait rengi kırmızıdan turuncuya değişen bir yıldız olup 2007 yılında etrafında dönen Jüpiter gibi dev boyutta bir yıldız keşfedilmiştir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.67

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  5.89

Dünyaya uzaklığı;18.77 ışık yılı

Phi Draconis: diğer adı "Batentaban Australis" dir. Ejderha figürünün karnında yer alıp güneyi işaret eder. Oğlak dönencesinin güney enlemlerinde görülmez. Hidrojen kaynaştırıcı cüce yıldızlardan oluşan çoklu bir yıldız sistemidir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.20

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: -0.74

Dünyaya uzaklığı;300.10 ışık yılı

Chi Draconis: diğer adı "Batentaban Borealis" dir. Ejderha figürünün karnında yer alıp kuzeyi işaret eder. İkili yıldız sistemine ait olup ilk bileşeni Chi Draconis A sarı-beyaz renkli, ikinci bileşeni Chi Draconis B turuncu renklidir. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.57

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  4.04

Dünyaya uzaklığı; 26.27ışık yılı

Psi1 Draconis: diğer adı "Dziban" veya "Dsiban" olarak geçer. Arapça adı "Kurtlar" anlamına gelir. Ejderha takımyıldızının ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. İkili yıldız sistemine ait sarı-beyaz renkli, spektroskopik bir yıldızdır. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.58

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  2.86

Dünyaya uzaklığı;71.48  ışık yılı

HR6618 Alruba: Arapça adı "Alruccabah" olup "Kutbun Bekçileri" anlamına gelir. Ejderha takımyıldızının ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. Mavi-beyaz renkli bir yıldızolup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 5.75

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  0.24

Dünyaya uzaklığı; 412.66 ışık yılı

Diğer gök cisimleri (deep sky objects);

1) NGC 6543 Cat's Eye Nebula: Kedi Gözü Bulutsusu, gezegenimsi bir bulutsudur.

2) M102-NGC5866 Spindle Galaxy: İğ Gökadası, sarmal bir gökadadır.

3) Draco Dwarf Galaxy: Ejderha Cüce Gökadası, Samanyolu'nun uydu gökadasıdır.

4) Abell2218: Gökada kümesi olup binlerce galaksi içerir,

5) Arp188 Tadpole Galaxy: İribaş Gökadası, çubuklu sarmal gökadadır. Çok sayıda parlak mavi yıldız kümesi içerir.

Ayrıca Ejderha takımyıldızı NGC 6340, NGC5879, NGC4319, NGC 4236, NGC 6503, NGC5949, PGC39058 gök cisimlerini içerir.

Meteor Yağmurları:

1)Draconids: Ejderha takımyıldızı sınırları içinde meydana gelir. 6-10 Ekim arası gerçekleşen meteor yağmurunun zirve tarihi 8 Ekimdir. Meteor yağmurunun ana kaynağı Comet 21P/Giacobini-Zinner'dir. Radyanat noktaya en yakın yıldız Rastaban'dır.

 

 Çoban (Boötes) Takımyıldızı:

Çoban takımyıldızı Büyük Ayı (Ursa Majör) ailesine mensuptur. Ptolemy tarafından listelenen 48 takımyıldızdan biridir. Gökyüzünün en büyük 13. takımyıldızı olup 907 derece karelik bir alanı kaplar. Genellikle kuzey yarımküreden ilkbahardan yaza kadar 90 derece ile -50 derece enlemlerde gözlemlenebilir. En iyi Haziran ayı boyunca görülür. En parlak yıldızı "Arcturus" aynı zamanda gökyüzünün en parlak 4.yıldızıdır.

Çoban takımyıldızının en parlak yıldızları aynı zamanda "Uçurtma" asterizmini oluşturur. Bu nedenle Çoban takımyıldızı Uçurtma takımyıldızı olarak de geçer. Bir diğer adı ise "Dondurma Külahı" dır (4)

Bootes | 1 Minute Version | Star Gazers - YouTube

Uçurtmayı işaretleyen 6 ana yıldız Arcturus (Alpha Boötis), İzar (Epsilon Boötis), Princeps (Delta Boötis), Nekkar (Beta Boötis), Seginus (Gamma Boötis) ve Rho Boötis'tir. Uçurtma asterizminin sadece Arcturus, Princeps, Nekkar ve Seginus olmak üzere 4 yıldızdan oluştuğunu savunan görüşler de vardır. Ayrıca uçurtma figürüne bir kuyruk (Eta,Tau ve Upsilon Boötis) ve bir ip (Zeta Boötis) ekleyen görüşler de mevcuttur. Henüz yıldız işaretleri IAU tarafından resmi olarak tanımlanmadığından Uçurtma asterizminin bir kaç farklı çeşidi bulunmaktadır.

Çoban takımyıldızı IAU tarafından adları onaylanan 10 yıldız içerir. Bunlar; Alkalurops, Arcalis, Arcturus, İzar, Merga, Muphrid, Nekkar, Nkawiy, Seginus ve Xuange'dir.

Takımyıldızı oluşturan ana yıldızlar:

Alpha Boötis: geleneksel adı "Arcturus" dur. Gökyüzünde Büyük Ayı ve Küçük Ayı takımyıldızlarının yanında durduğundan Antik Yunanda adı "Ayının koruyucusu" anlamına gelir. Gökyüzündeki en parlak 4.yıldızdır. Aynı zamanda Uçurtma asterizmi içinde en parlak yıldızdır. Uçurtma figürünün gövde sonu ile kuyruk başlangıç noktasında, Çoban figürünün ise sol ayağında yer alır. Dünya genelinde en iyi izlenen bir seyir yıldızı olup yaklaşık 4000 bin yıl sonra Güneşe en yakın yıldız konumuna gelecektir. Turuncu renkli dev yıldızın eski bir disk yıldızı olduğu tahmin edilmektedir. Genellikle  "Arcturus Akıntısı" olarak bilinen 52 eski yıldız grubu ile birlikte  gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmektedir. 

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: -0.04

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -0.30

Dünyaya uzaklığı; 36.7 ışık yılı

Beta Boötis: geleneksel adı "Nekkar" dır. "Meres" olarak da bilinir. Arapça adı yanlış türetme nedeniyle "Sığır Çobanı" olarak kalmıştır. Uçurtma figürünün tepe noktasını aynı zamanda Çoban figürünün başını işaretler. Sarı renkli dev bir yıldız olup kırmızı cüce bir bileşeni vardır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.49

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -0.70

Dünyaya uzaklığı;225 ışık yılı

Gamma Boötis: geleneksel adı "Seginus" dur. Latince adı "Haykıran-Bağıran" gibi bir anlam taşır (5) Uçurtma figürünün sağ üst köşesini yani Çobanın omzunu işaretler. İkili yıldız sistemine ait olup parlak beyaz titreşimler yayan bir yıldızdır. Bu nedenle Delta Scuti tipi değişken bir yıldız olarak sınıflandırılır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.02

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +0.93

Dünyaya uzaklığı;86 ışık yılı

Delta Boötes: diğer adı "Princeps" dir. Adı Latince "Birinci" anlamına gelir. Uçurtma figürünün sol üst köşesini işaretler. İkili yıldız sistemidir. Bileşenlerinden biri parlak bir dev diğeri cüce sönük bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 3.48

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +0.70

Dünyaya uzaklığı; 121.8 ışık yılı

Epsilon Boötis: geleneksel adı "Izar" dır. Arapça adı "Peçe" anlamına gelir. Ayrıca "Mirak" ve "Mizar" olarak da bilinir. Latince adı ise "En Güzel" anlamına gelen Pulcherrima"dır.Çoban takımyıldızındaki en parlak 2.yıldızdır. Uçurtmanın sol uzun kenarının orta nokta yıldızıdır. İkili yıldız sistemidir. Üyelerden bir parlak turuncu renkli bir dev diğeri ise küçük ve sönük bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +2.35

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  -1.61

Dünyaya uzaklığı;203 ışık yılı

Eta Boötis: geleneksel adı "Muphrid" dir. Arapça adı "Müfrid" sözcüğünden türetilen "tek başına- yalnız bırakılan" veya "Tek Mızrakçı" gibi anlamlar taşır. Ayrıca "Saak" olarak da bilinir. Çoban takımyıldızının en parlak 3.yıldızıdır. Arcturus yıldızının en yakın komşusudur. Uçurtma figürünün ipini işaretler. Spektroskopik ikili altdev bir yıldızdır.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +2.68

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  2.41

Dünyaya uzaklığı;37.2 ışık yılı

Theta Boötis: geleneksel adı "Asellus Primus" dır. Latince adı "Birinci Sıpa" anlamına gelir. Bayer'in, Çoban takımyıldızındaki üçlü kümeye niye bu adı verdiği bilinmemektedir. Takımyıldızının ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. Sarı beyaz renkli, şüpheli değişken bir yıldızı olup yeryüzünden çıplak gözle zar zor görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.05

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  3.25

Dünyaya uzaklığı;47.39 ışık yılı

Lota Boötis: geleneksel adı "Asellus Secondus"dır. Latince adı "İkinci Sıpa" anlamına gelir. Takımyıldızının ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. Çoklu yıldız sistemine ait mavi-beyaz renkli bir yıldız olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.75

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +2.38

Dünyaya uzaklığı;94.8 ışık yılı

Kappa 2 Boötis: geleneksel adı "Asellus Tertius"dır. Latince adı "Üçüncü Sıpa" anlamına gelir. Takımyıldızın ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. Çoklu yıldız sistemine ait mavi-beyaz renkli bir yıldız olup yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: +4.50

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]: +3.34

Dünyaya uzaklığı;154 ışık yılı

Lambda Boötis: diğer adı " Xuange" dir. Arapça adı "Yavru Kurtlar" anlamına gelir. Takımyıldızın bir parçası olmayıp sınırları dahilindedir.Çoklu yıldız sistemine ait mavii-beyaz renkli süper dev bir yıldızdır. Çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.18

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  1.81

Dünyaya uzaklığı;97.08 ışık yılı

Mu 1 Boötis: geleneksel adı "Alkalurops" dur. Yunanca adı "Çoban Asası" anlamına gelir. Çoklu yıldız sistemine ait değişken altdev bir yıldızıdır. Işık kirliliği olan yerlerde zor seçilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.31

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  1.46

Dünyaya uzaklığı;120.92 ışık yılı

Psi Bootis: diğer adı "Nadlat" dır. Çoban takımyıldızının ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içinde kalan dev bir yıldızdır. Rengi turuncudan kırmızıya doğru değişmektedir. Yeryüzünden çıplak gözle görülebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 4.52

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  +0.16

Dünyaya uzaklığı;250 ışık yılı

38 Boötis: geleneksel adı "Merga" dır. Latince adı "Orak" anlamına gelir. Bu ad bazı kaynaklarda Çoban figürünün bir elinde asa bazı kaynaklarda ise bir elinde orak tutarak tasvir edilmesinden kaynaklanmıştır. Spektral tipi altdev bir yıldızdır. Işık kirliliği olan yerlerden zor görülür.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 5.74

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  2.31

Dünyaya uzaklığı; 153 ışık yılı

HD 131496: diğer adı "Arcalis" dir. Takımyıldızın ana hatlarının bir parçası değildir ancak sınırları içindedir. Çıplak gözle görülmeyecek kadar soluk bir yıldızdır. Rengi turuncudan kırmızıya doğru değişmektedir. 2011 yılında yörüngesinde bir gezegen keşfedilmiştir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 7.96

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  2.8

Dünyaya uzaklığı;358.82 ışık yılı

HD136418b: diğer adı "Nikawiy " dir. Cree dilinde adı "Anne" demektir. Yörüngesinde dönen öte gezegene ise "Çocuk" anlamına gelen "Awasis" adı verilmiştir. 2019 yılında IAU bir yıldıza ve yörüngesinde dönen öte gezegene isim verme yarışması başlatıp ülkelere isim vermeleri için yıldızlar tahsis etmiştir. Bu yıldız ve öte gezegenine isim vermesi için Kanada'yı seçmiştir. Yarışmada yıldıza "anne" yörüngesinde dönen gezegene de "çocuk" ismi verilmesi önerisi kazanmıştır. Nikawiy, takımyıldızın ana hatlarının bir parçası olmasa da sınırları dahilindedir. Rengi sarı, kütlesi büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devidir. Yeryüzünden çıplak gözle görülmez ancak dürbünle seçilebilir.

Görünür büyüklük [apparent magnitude (v)]: 7.88

Mutlak büyüklük[absolute magnitude (mv)]:  2.92

Dünyaya uzaklığı;320.40 ışık yılı

Takımyıldız içindeki diğer gök nesneleri (deep sky objects):

1)Boötis Void: Boötis boşluğu, süper boşluk olarak da adlandırılır. Evrende en boş yerlerden biri olarak bilinen gizemli bir bölgedir. Çok az gökada içerir.

2) Boötis I (Boötes Dwarf Galaxy): cüce bir gökada olarak bilinir. En sönük gökadalardan biridir. Aynı zamanda Samanyolu galaksisinin de yörüngesindedir.

3) NGC5466: küresel bir küme

Meteor Yağmurları:

1)Quandrantids Meteor Yağmuru: yılın ilk meteor yağmuru olup genellikle Ocak ayının ilk haftası içinde gerçekleşir. Çoban takımyıldızı ile Büyük Ayı takımyıldızı arasındaki bölgede meydana gelir.

2)January Boötids: Ocak ayı gerçekleşen meteor yağmurudur.

3)June Boötids: Haziran ayı gerçekleşen meteor yağmurudur.

Dipnot:

(1) Ejderha takımyıldızının kuyruğunu oluşturan Thuban yıldızı eski  Mısır'da piramitlerin inşa edildiği yaklaşık MÖ 2600 yıllarında  kutup yıldızıydı.

(2) Arapça adı "El Raqis= Raks eden" kelimesinden türetilen "Alrakis" yıldızını bilim kurgu okuyucuları  Frank Herbert'in "Dune" adlı bilim kurgu serisinde geçen "Arrakis" den hatırlayacaklardır. Bilim kurgu yazarı Herbert 1955 yılında yazdığı "Denizdeki Ejderha" (Dragon in the sea) romanından sonra kendisini dünya çapında üne kavuşturan "Dune" adlı bilim kurgu serisi ile tarihte ilk kez verilen "Nebula" ödülü yanısıra bir de "Hugo" ödülünü kazanmıştır. 

(3) Arap mitolojisinde Ejderha figürü yoktur bunun yerine gökyüzünde aynı noktayı işaret eden ve 4 dişi deve tarafından korunan yavru deveye saldıran iki sırtlan figürü yer alır. Göçebeler develeri ile birlikte kamp kurup ateşin üzerine oturttukları saç ayağı üzerinde yemek pişirirler bu nedenle "saç ayağı" simgesi Arap gökbilimciler tarafından yaygın olarak kullanılır.

(4) Çin mitolojisinde Çoban takımyıldızı içinde yer alan sabit yıldızların çoğu farklı anlamlar taşır. Örneğin Arcturus  göksel kralın tahtı (Tian Wang) veya Mavi Ejderhanın boynuzu (Daijiao) ile ilişkilidir. Arcturus kuzey gökyüzünün elmas gibi ışıldıyan yıldızı olduğundan Çinlillerde Ay takviminin de başlangıcını işaret etmiştir.

 (5) Seginus adının Yunancadan Arapçaya oradan da Latinceye sayısız kez çevrilirken yanlış aktarım sonuncunda anlam bozukluğuna uğradığı tahmin edilmektedir.

Kaynakça:

1) http://www.wisc.edu - Draco constellation- Boötes Constellation

2) http://www.constellation-guide.com- Draco &  Boötes Constellation

3) Wikipedia - Draco Constellation- Boötes Constellation

4) http://www. star.facts.com- Draco Constellation- Boötes Constellation

5) http://www.theskylive.com- Draco Constellation- Boötes Constellation

6) https:// www.unıversequide.com- Draco Constellation- Boötes Constellation

7) Mustafa Pultar- Yıldız Adları Sözlüğü

8)Tristan Gooley - Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı

 

 

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Topuklu Efeler SONRAKİ YAZI Mavi Işığımız...
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
12.07.2024 10:54:13
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
10.07.2024 15:30:53
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
04.07.2024 12:33:02
Yorum Yazın