Eylül Esintisi - Eksen Harmonikleri

Eksen Harmonikleri

Her doğum haritası  potansiyel enerji deposudur. Gökyüzünde gezegenler hareket ettikçe içimizdeki enerjiler de harekete geçer. Gezegenin uyguladığı kuvvetin türüne göre bu enerjiler sıkışıp açılarak farklı harmonik salınımlarda bulunur. Her burcun frekansı farklı olduğundan karşısındaki burçla rezonansa girmesi, uyum ve ahenk sağlaması kolay değildir. Eksen dengesini kurabilmek için dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar;

a)Eksiklik; bir uçta gezegen yokluğu veya azlığı,

b) Fazlalık; bir uçta aşırı gezegen birikimi,

c) Durağanlık; eksende karşılıklı olarak gezegen bulunmayışı.

Bu durumlardan her birinin telafisi mümkündür. Transit ve progres gezegenler kişiye bu fırsatı sunacaktır. Kişi bu fırsatları bilinçli bir şekilde yakalayıp eksiklik hissini gidermeyi, aşırılıkları törpülemeyi ve duranlığa bir parça hareket katmayı öğrendiğinde eksen dengesi kurulacaktır. Kişi eksen ilişkisini sağlıklı yönetmeyi başaramadığında sonuçları sadece sosyolojik olmakla kalmayıp biyolojik ve psikolojik rahatsızlıklara da zemin hazırlar. Eksenler doğum haritasının bir nevi omurgasını, karşılıklı dizilen burçlar da omurlarını teşkil ettiğinden bu yapının nasıl işlediğine biraz daha yakından bakmakta yarar vardır;

Sarkaç (pendulum effect) etkisi; eksen ilişkisinde öne çıkan sarkaç etkisi hayatın doğasında vardır. Hepimizin hayatı salınımlardan oluşur. Burada önemli olan şey sürekli bir uçtan bir uca savrulmadan kendimiz için en sağlıklı olan salınım aralığını bulmaktır. Örneğin;bir doğum haritasında 1/7. eksen veya Koç /Terazi burçlarının yerleştiği eksende sarkaç "sen" ile "ben" arasında gidip gelebilir ve denge sağlanamazsa bu eksene sen-ben çekişmesi damgasını vurabilir. Kişi kabalıkla nezaket arasında gidip gelebileceği gibi bir süre aktif ve bir süre pasif davranışlar da sergileyebilir. Aksiyon alma ve dinlenmeye geçme de gene bu eksende en sık karşımıza çıkan bir salınımdır. Aşırıya kaçmadığı sürece sarkaç etkisinin faydaları vardır. Kişi bu etki alanına girdiğinde her iki uçta yaşanan duygu durumunu, değerlerler setini ve de parazit etkileri deneyimleyerek tanıma fırsatı bulabilir. Kişi bir uca kaydığında diğer ucu uzaktan gözlemleme ve bulunduğu ucu deneyimleme fırsatı yakaladığından farkındalığı artabilir. Her iki ucun da hayatına kattığı etkileri deneyimleyerek kendisi için en uygun denge halini belirleyebilir. Eksenin bir ucunda gezegenler çoğunlukta diğer ucunda azınlıktaysa sarkaç daha kuvvetli salınarak diğer uca balyoz gibi vurabilir. Bu durumda kişinin boş alan ile dolu alan arasında bir denge kurması zorlaşır. Eğer bir doğum haritasında gezegenler 7.evde toplanmış ve karşısındaki 1.ev de hiç gezegen yoksa kişinin odak noktası diğerlerine kayacağından kendi motivasyonlarından ziyade başkalarının motivasyonları ile yoğun bir şekilde ilgilenir. Doğum haritasının geri kalanı da bu pozisyonu destekliyorsa kişinin benliği adeta bir kayıp kıta durumunda olup bütün hayatı kendi merkezinden uzakta geçebilir. Ancak 1.eve Satürn veya Satürn ötesi gezegenler transit yaptığında kişinin kayıp benliğini keşfetme ve geliştirme süreci devreye girebilir. Çoğunlukla 7.evinde gezegen birikimi olan kişiler tamamen bilinçaltı işleyen bir süreç etkisiyle danışmanlık, psikologluk, psikiyatri ya da avukatlık gibi karşı tarafa odaklı mesleklere yönelebilir. Bunun en önemli getirisi kişinin başkaları kanalıyla kendini bulma ve kendiyle yüzleşme fırsatı bulmasıdır. Çoğunlukla transit gezegen boş bir alana geldiğinde burasını aktive ederek atıl kalan enerjilerin haritanın geneline entegre olma fırsatı sunar. Nispeten eşit kuvvette gezegenler eksene dağılmışsa sarkacın orantılı salınımları enerjilerin daha rahat harmanlanmasına imkan tanır. Hiç gezegen bulunmayan bir eksende ise sarkaç kolayca salınım yapamayacağından enerjiler birbiriyle harmanlanmakta zorlanır, tutukluk veya blokajlar görülebilir ta ki bir progres ya da transit gezegen sarkaca dokunana kadar... 

Yansıma(reflection effect) etkisi; insan doğası gereği hem etkileyen hem de etkilenen bir yapıdadır. Çünkü hepimizde bulunan ayna nöronlar ilişki esnasında devreye girerek karşımızdaki kişinin beden dilini, jest ve mimiklerini, konuşma tarzını ve ruh halini farkında olmadan tekrarlamamıza neden olur. Psikolojide "aynalama" adını alan bu durum eksen ilişkilerinin karakteristiğini oluşturur. Karşılıklı bir ilişkide iki tarafın da göreceli ve dereceli olarak birbirini etkileme gücü vardır. Ancak bazen bir taraf daha baskın olabilir ve karşı tarafı sindirebilir. Böyle bir durumda baskılanan burç enerjisi kendini ifade edecek bir çıkış yolu bulamadığında olduğu yere çökebilir, donukluk veya blokaja neden olabilir ya da çareyi baskın tarafın gölgelerini kuşanmakta bulabilir. Örneğin; eksenin bir ucunda Ay veya Gad Koç burcunda, diğer ucunda Güneş veya Kad Terazi burcunda ise dışarıya Terazi burcu enerjisinden çok Koç burcu enerjisi yansır. Kişi  aslı gibi davranmakta sıkıntı çektiğinden tıpkı bir bukalemun gibi karşı tarafın renklerine bürünür. Baskılanan enerjinin bir diğer çıkış yolu ise gizlice kendisine ait olmayan bir alana sızarak orasını işgal etmesidir. Bu sessiz işgal çoğunlukla ciddi bir sağlık sorunu ile sinyal verir. Örneğin tr.Uranüs bu alana dokunduğunda hapsolan enerji mayın gibi patlayarak açığa çıkabilir. Çoğunlukla bu ya bir fıtık vakası ya şiddetli bir sinir krizi ya da ciddi bir nörolojik hasardır. Neptün transiti söz konusu olduğunda bu gizli alanda göllenen enerji tüm bentleri yıkarak taşkın bir sel etkisi yaratabilir. Bu durumda psikolojik fügler (uzun süreli kaçışlar) bilinç yitimi, amnezi, koma ve bitkisel yaşama girme riskleri açığa çıkabilir. Pluto transitinde uzun ve ağır işleyen bir sondaj etkisi söz konusu olduğundan metamorfoz kaçınılmaz olabilir. Yansıma etkilerini doğru değerlendirebilmek için burç ve gezegenlerin doğasını, işleyişini çok iyi tanımak gerekir. Koç burcu/Mars’ın benlik ve iddiacılık özellikleri baskın olduğundan bu keskin enerji dengelenemediğinde baş bölgesine yansıyarak ağrı ve travmalara veya kaza ve yaralanmalara yol açabilir. Boğa burcunun sahip olma ve sabit bakış açısı baskın olduğunda ise dengelenemeyen enerji boyun ve boğaz bölgesine kayarak boyun tutulması, boyun fıtığı, adenomlar ile ilgili ciddi rahatsızlıklara meyil verebilir. Uzun süreli eksen dengesizliği önce kişinin psikolojisini bozar sonrasında vücuda sirayet  ederek organ hasarına neden olur. Bazı hallerde tam tersi de geçerlidir yani önce organ hasarı oluşur sonra kişinin psikolojisi bozulur (1)

Yer değiştirme( displacement effect) etkisi; Aynı ekseni paylaşan burç enerjileri kaçınılmaz olarak birbirine etki eder. Bu nedenle her burç karşısında yer alan burçtan bir parça özellik taşır. Bu karşı özellik diğer tarafın ana özelliğini bastırmadığı sürece bir yan etki olarak kalır. Ancak eksenin bir ucunda gezegenler fazla, diğer ucunda az ya da hiç yoksa, baskın taraf, zayıf tarafa hükmeder. Eksen dengesini sağlamak adına baskı altında kalan enerjilere kendini ifade etme yolları açacak bazı şifa terapilerinin devreye girmesi fayda sağlayabilir. Örneğin; 2/4.eksen veya Boğa/ Akrep burçlarının kestiği eksenin renk ışıması ağırlıklı olarak zümrüt yeşilinden yakut kırmızısına çalar. Yeşil renk Boğa burcunun, kırmızı renk ise Akrep burcunun rengidir. Gene zümrüt Boğa burcunun, yakut da Akrep burcunun değerli taşıdır. Boğa sükûnetini yeşile, Akrep şehvetini kırmızıya borçludur. Bu sabit ikilinin düetinde renkler ve taşlar, iki tarafın da eksiklerini tamamlamak veya aşırılıklarını gidermek için geçici olarak yer değiştirebilir. Yakut taşı yüksek sıcaklıkta yeşilleşir, soğuduğunda ise tekrar eski rengine döner. Yeşil, Akrep’in keskin ve aşırı yoğun yapısını dinginleştirirken, kırmızı Boğa’nın ağır ve uyuşuk yapısını canlandırır. Kuşkusuz bu yer değiştirme etkisinin olumlu bir katkısıdır. Ancak enerji grafiği basit olmayıp karmaşık bir yapı sergilediğinden olumsuz katkıları da söz konusudur. Örneğin; Boğa burcu temsilindeki boğaz bölgesinde oluşan enerji tıkanıklığı bazen Akrep burcu temsilindeki üreme organlarına yansıyarak yer değiştirebilir veya Terazi burcu temsilindeki böbreklerde oluşan bir sorun, Koç burcu temsilindeki hemoglobine yansıyarak yer değiştirebilir ya da Kova burcu temsilindeki ritim ve nabız ile ilgili bir anormallik Aslan burcu temsilindeki kalbe yansıyarak yer değiştirebilir. Kısacası makul denge kurulamadığında yer değiştirme hareketi karşıt burcun temsilindeki alanlarda fiziksel ve psikolojik tahribata sebep olabilir. Dahası bu olumsuz yer değiştirme hareketi yanlış teşhis ve tedavi riskini de beraberinde taşır (2)

Değerli taş ve renk terapisi ya da çakraları açma tedavisi kadar, kişinin psikolojik gelişmişlik ve farkındalık düzeyi de eksen enerjilerinin dengelenmesinde, uyum ve ahenk içinde çalışmasında önemli bir rol oynar. Çünkü tanıdığımız enerjileri yönetme inisiyatifi bizim elimizdeyken tanımadığımız enerjilerin bizi yöneteceği aşikardır.

Dip notlar;

(1) Sarkaç, yansıma ve yer değiştirme gibi tipik eksen hareketlerine sağlık bölümünde daha detaylı yer verilecektir.

(2) Sağlık bölümünde örneklerle anlatılacaktır.

Kaynakça;

Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

ÖNCEKİ YAZI Küskünlük SONRAKİ YAZI Eylül Esintisi 2. yaşında
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın