Eylül Esintisi - Enerji Kutupları (2)

Enerji Kutupları (2)

Eter merkezinden aşağıya doğru inen Hava, Ateş, Su ve Toprak olmak üzere dört merkez bulunur. Her merkez bir transformatör gibi iki yönlü çalışarak elektrik enerjisini yükseltip alçaltır. İnsan bedeninde enerjilerin çıkış noktaları çakralardır. Her çakra merkezinde enerjinin farklı bir niteliği açığa çıkar. Dr. Stone bu çakralardan oval alan adını verdiği enerji alanlarının çıktığını belirtir. Bedende 6 çakra bulunduğunu ve 7. çakra olarak bilinen taç çakranın gerçekte atınım yapan bir enerji merkezi olmayıp daha ziyade genişleme kapasitesi yüksek bir aydınlanma merkezi olduğunu ileri sürer. Bu 6 çakrayı çevreleyen sadece 5 oval alan bulunduğunu ve bunların arasında son iki çakranın sadece 1 oval alanı yönlendirebilecek kadar düşük bir titreşim yoğunluğuna sahip olduğunu işaret eder (1) Ayrıca çakralar kendilerinden çıkan enerjinin niteliğine göre adlandırıldıkları halde, oval alanların kendilerinden geçen baskın hareket niteliğine göre adlandırıldığını ilave eder. Dr. Stone insan bedenindeki çakraları çevreleyen 5 oval alanı şu şekilde sıralar;

Çakralar                              Oval Alan           Merkez noktası

Taç merkezi                        Ateş ovali           Baş bölgesi özellikle gözler,

Eter merkezi                       Eter ovali            Boyun bölgesi özellikle boğaz

Hava merkezi                      Hava ovali          Göğüs bölgesi özellikle kalp

Ateş merkezi                       Toprak ovali        Karın boşluğu özellikle kolon

Su merkezi                          Su ovali              Pelvik leğen bölgesi özellikle

                                                                     üreme organları  

Toprak merkezi                    Su ovali              Anal bölge özellikle makat

Oval alanlar enerjilerin geçmesine olanak tanıyan boşlukları oluşturur ve her birinin enerji titreşimi farklıdır (2)

Şekil 1; Çakra merkezleri ve oval alan bağlantısını gösteren şema.

Çakra merkezine bağlı oval alanın diğer oval alanla karşılaştığı yerde bir geçiş noktası vardır. Örneğin enerji başta bulunan ateş ovalinden boyundaki eter ovaline inerken kafatasındaki büyük geçiş alanını kullanır. Bir sonraki geçiş eter ve hava ovali arasında omuzların üstünde, ondan sonraki geçiş hava ve toprak ovali arasındaki diyaframda, toprak ve su ovali arasındaki geçiş ise pelvisin üstünde gerçekleşir. Enerji bu geçiş noktalarında büyük değişimlere uğradığından niteliğinde kaymalar olur. Bedendeki çakralar arasında en süptil olanı ilk eter merkezi, en yoğun olanı ise son toprak merkezidir. Enerjinin elementsel beş niteliği bedenin her yerinde bulunur ancak her biri kendi fizyolojik ve psikolojik alanında daha baskındır.

Şekil 2; Bedenin genel polaritesini gösteren şema.

Bedenin sağ tarafı dışa doğru giden eril (yang) ilkesiyle bağlantılıyken bedenin sol tarafı içe doğru giden alıcı (yin) ilkesiyle bağlantılıdır. Enerjinin çıkış noktası olarak görülen başın tepe bölgesi en pozitif alanken, enerjinin topraklandığı yer olan ayaklar ise en negatif alandır. Enerji kutupları ile örülü bedenimizde ayrıca üç fiziksel yaşam ritmi vardır;

Solunum ritmi; solunum ritmi akciğerler vasıtasıyla havayı pompalar oksijen ve karbondioksit alışverişini düzenler. Egzersiz, duygusal heyecan ve gerilimler solunum ritmini etkileme ve değiştirme gücüne sahiptir.

Kalp ritmi; kalp ritmi kalp aracılığıyla kanı pompalar ve hücresel düzeyde oksijen ve gaz değişimini ayarlar. Solunum ritmini etkileyen faktörler kalp ritmini de etkiler.

Kranyal ritmi; solunum ve kalp ritmi bilinirken kranyal ritim pek bilinmez. Kranyal ritim beyinde görülen dalga benzeri bir atım olup oldukça sabittir. Solunum ve kalp ritmini etkileyen faktörler kranyal ritmi etkilemez. Kranyal ritim omurilik sıvısını pompalar. Eterik enerjiyi vücudun bütün dokularına taşır. Dr. Stone omurilik sıvısının vücutta zihinsel enerjileri taşıdığını, bu hareket ve omurilik sıvısı akışının engellendiği yerde durgunluğun açığa çıkarak sağlığı bozacağını belirtir.

Dipnot; 

(1) burada esas konu polarite ilkeleri olduğundan çakralara kısaca değindik. Ayrı bir yazıda çakralara başlı başına yer verilecektir.

(2) Oval alan etkileşimini daha iyi kavrayabilmek için elementler bölümünün gözden geçirilmesi tavsiye olunur.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Franklyn Sills - Sağlık İçin Enerji Çalışmaları (Dr. Stone'un Polarite Terapisi)

 

 

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Aralık SONRAKİ YAZI Yargı
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın