Eylül Esintisi - Enerji Kutupları (Polarite)

Enerji Kutupları (Polarite)

Oniki burcun elementsel ve niteliksel özelliklerinin açığa çıkabilmesi için pozitif ve negatif potansiyeller arasında bir kutupsallık (polarite) oluşması gerekir. Astroloji bir enerji dili olduğundan bu polarite ilişkisini en iyi açıklayabilecek sistemlerden biridir. Astrolojik açılıma geçmeden önce enerjinin polarite özelliklerine biraz daha yakından bakmakta fayda var.

Genel hatlarıyla açıklayacak olursak pozitif kutup dışarıya yönelen ve genişleyen enerji evresini, negatif kutup ise içeriye doğru yönelen ve daralan enerji evresini temsil eder. Pozitif kutup eril ve verici iken negatif kutup dişil ve alıcıdır. Çin enerji sisteminde pozitif kutup yang, negatif kutup ise yin olarak adlandırılır. Bu artı ve eksi yüklü kutuplar iç içe devinerek yaşamı oluşturur. Dr.Stone'nın ifadesiyle;

"Güneş sistemimizi bir arada tutan yer çekiminin itim ve çekimi, kalbimizden kanın itim ve geri çekimi, suyun yüksekten alçağa doğru hareketi, güneşin ısısı ve gecenin soğuğu... Yin ve yang potansiyelleri yaşam hareketinin temelini oluşturur"

Dr. Stone polarite ilkesi gereği dışa doğru genişleyen pozitif evreyi evolüsyon evresi, içe doğru geri dönen evreyi de envolüsyon evresi olarak tanımlar. Yönü dışa doğru olan enerji akışının merkezkaç kuvvette göre, yönü içe doğru olan enerji akışının ise merkezcil kuvvette göre hareket ettiğini belirtir. Evolüsyon evresindeki enerji merkezden çevreye doğru açılarak ve genişleyerek akarken, envolüsyon evresindeki enerji çevreden merkeze doğru tamamlanarak ve daralarak geri döner. Nötr kaynaktan çıkan enerjiler polarite ilkelerine göre hareketini sürdürür.

 Şekil 1; enerjinin evolüsyon ve envolüsyon hareketini gösterir.

Dr. Stone insanın görünmeyen anatomisini oluşturan bu enerji sistemin üç temel işlevi bulunduğunu söyler.

Ana kaynak (Satva); nötr ilke ile bağlantılıdır. Temel olan ile, öz ile, hareketsizlik ile ilişkilidir.

Pozitif kutup (Rajas); pozitif ilke ile bağlantılıdır. Yönlendirme, genişleme, güneş yönü, sıcaklık, zorlayıcı, harekete geçirici, merkezkaç kuvvetiyle ilişkilidir.

Negatif kutup (Tamas); negatif ilke ile bağlantılıdır. Alıcı, tamamlayıcı, daraltıcı, kristalize edici, merkezcil hareket ile ilişkilidir. 

Aynı zamanda merkezden çevreye ve çevreden merkeze doğru hareket eden enerjiler üç temel akıma sahiptir.

Enine akım; doğu-batı yatay çizgisinde hareket eden bu akım nötr akım olarak da adlandırılır. Enine akım karşılıklı iletişim ve bağlantı kurma ile ilgilidir. Aynı zamanda parasempatik sistemle ilişkilidir.

Sarmal akım; hareketi yönetir. Göbekten sarmal yaparak çıkar ve bedendeki iç enerji dağıtımını yönetir aynı zamanda sempatik sinir sistemiyle ilişkilidir.

Uzun hat akımı; çakralardan dikey olarak çıkar, dışa doğru genişler sonra daralarak merkeze geri döner. Zihinsel enerjiyi bedene taşıdığı için beş duyu fonksiyonunu yönetir. Aynı zamanda merkezi sinir sistemi ve kafatası (kranyal) ritim ile de ilişkilidir.

Şekil 2; üç temel akımın insan bedenindeki hareket şeklini gösterir.

Bu üç temel akım bileşik ve karmaşık bir şekilde vücutta dolaşır. Dr. Stone Bir nehrin kolları gibi vücudun her köşesine dağılan bu enerji akımlarını hayati güç olarak görür. Enerji akımları örüntüsünün insanın enerji bedenini oluşturduğunu belirtir. Eğer bu enerji örüntüleri birbiriyle denge içindeyse sağlıklı olacağımızı, şayet bu örüntüler arasında bir tıkanma veya dengesizlik mevcutsa sağlığımızın bozulacağını söyler. Psikolojik ve fizyolojik alanlardaki tıkanıklarının polarite terapisi ile açılarak dengeye kavuşacağını vurgular.

Şekil 3; Üç akımın bileşik bir şekilde vücutta dolaşımını gösteren şema.

(devam edecek)

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Franklyn Sills - Sağlık İçin Enerji Çalışmaları (Dr. Stone'un Polarite Terapisi)

3)Stephen Arroyo - Astroloji, Psikoloji & Dört Element

ÖNCEKİ YAZI SONRAKİ YAZI Hoş Geldin Aralık
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın