Eylül Esintisi - Esin Kaynağı Antik Çağ Olan Açı Kalıpları

Esin Kaynağı Antik Çağ Olan Açı Kalıpları

Bu bölümde antik çağ figürleri ve yapıtlarından esinlenerek oluşturulan açı kalıplarına yer verdik. Söz konusu açı kalıplarının daha iyi kavranabilmesi için esin kaynakları hakkında da kısa bir bilgilendirmede bulunduk.   

Thor'un Baltası (Thor's Hammer); 1 adet kare (90 derece) açı ve 2 adet bir buçuk kare (135 derece) açılardan oluşur.

Şekil 1; Thor's Hammer Açı Kalıbı

Esin kaynağı; Güçlü bir tanrı olan Thor, İskandinav mitolojinde baş tanrı Odin ve yeryüzü tanrıçası Fjorgyn'in oğludur. Kızıl saçlı ve sakallı olan Thor, yıldırım, yağmur ve tarım tanrısı olarak kabul görür. Devler ve canavarlarla savaşan Thor'un kendisi de dev gibi güçlü bir savaşçıdır. Thor'un gücünü artıran iki özel nesnesi vardır. Bunlardan biri Mjöllnir denilen balta ya da çekiçtir! Thor bu çekiçle yıldırımları çağırma, dağıtma ve düşmanlarını alt etme gücüne sahiptir. Diğeri ise Megingjord denen altın kemeridir. Bu kemer Thor'un gücünü ikiye katlar. Bir de demirden eldiveni vardır ve bu eldiveni olmadan çekicini savuramaz. Çekicinin büyüyüp küçülme ve bumerang gibi geri gelme özelliği vardır. Thor fırtınaları çekici ile kontrol eder, yağmurları onunla yağdırır. Ayrıca çekicini evlilikleri ve nesneleri kutsamak için de kullanır.

Astrolojik işlevi; Thor'un baltası açı kalıbı okbaşı (arrowhead) veya Tanrının yumruğu (God's fist) ya da Qudriform olarak da adlandırılır. Thor'un Baltası açı kalıbı, T-Kare açı kalıbının enerjisi biraz daha düşük modeline benzetilebilir. Çünkü bu açı kalıbı da T- Kare gibi stres üretir ve harekete geçirir. Son derece dinamik olan bu açı kalıbında apeksteki gezegen tıpkı sapa monte edilen keskin ağızlı bir baltaya benzer. İki gezegen arasındaki kare açıyı da Thor'un gücünü ikiye katlayan altın kemer gibi düşünebiliriz. Bu yüksek gerilimli enerjiler apeksteki balta ağzına benzeyen 3.gezegen aracılığı ile boşaltılır. Tahrip gücü yüksek enerjiler bir çıkış yolu bulamadığında içten içe kişiyi yıkıma uğratabilir. Bu nedenle kişi kendine zarar vermeden ve  etrafını da yakıp yıkmadan bu keskin enerjileri yaratıcı ve yapıcı bir şekilde kullanmayı öğrenmelidir. Thor'un baltası açı kalıbının olumlu kullanımı bir kahramana yanlış kullanımı ise bir eşkıyaya dönüşebilme gücü taşır.

Rosetta Açı Kalıbı; 2 adet kare (90 derece) açı, 1 adet üçgen (120 derece) açı ve 1 adet sekstil (60 derece) açıdan oluşur.

Şekil 2; Rosetta Açı Kalıbı

Esin Kaynağı; MÖ 196 yılında yazıldığı tahmin edilen Rosetta Taşı adını Mısır'da Harun Reşit tarafından kurulan Reşit (Rosetta) kasabasından alır. Fransızlar bir kale inşası sırasında tesadüfen bu taşı bulur. Rosetta Taşı dünyanın bilinen en eski çok dilli yazıtıdır. Üç farklı dilde (Demotik-Hiyeroglif- Antik Yunanca) yazılmıştır. Rosetta taşı tarihe hiyeroglif yazısının sırrını çözen taş olarak geçmiştir. Hiyeroglif yazısının çözülmesi sayesinde "egyptology" olarak adlandırılan eski Mısır bilimi oluşturulmuş ve geçmişe ait hiyeroglif eserler açıklık kazanmaya başlamıştır (1)

Astrolojik işlevi; adını Rosetta Taşından alan bu açı kalıbı karşınıza Trapez olarak da çıkabilir. Rosetta Taşı tarihi değerinin yanısıra günümüzde karmaşık ve izahı zor olan durumların çözümünde kullanılan bir anahtar değeri taşımaktadır. Buradan hareketle Rosetta açı kalıbı da doğum haritasındaki karışık enerjileri düzenleme ve anlaşır kılmaya yarar. Bu açı kalıbı daha çok ruhsal durum ve ilişkiler üzerinde etkili olup en dikkat çeken yanı gezegenlerin hem müttefik hem düşman olabilme özelliği taşımasıdır. Dolayısıyla harita sahibinin psikolojik gelişim ve bilinç düzeyi enerjilerin olumlu ya da olumsuz kullanımında önemli rol oynar. Olumsuz kullanımı şekil 2 deki harita üzerinden örnekleyecek olursak; Mars ile Uranüs bir sorun yaşar (kare açı) Uranüs bu sorunu gidip konu ile ilgisi olmayan Ay'a anlatır (üçgen açı) Aynı şekilde Mars da muhatabı ile yüzleşmek yerine sorun ile ilgisi bulunmayan Venüs'e anlatır (sekstil açı) Böylece iki kişi arasındaki sorun yok yere dallanıp budaklanır. Muhataplar sorunu kendi aralarında çözmeyip 3. şahıslara laf taşıdığından şikayet mekanizması ve dedikodu çarkını harekete geçirir. Çözümlenemeyen sorun takıntı haline gelir, düşmanlık duyguları beslenir ve güç savaşlarına dönüşme tehlikesi belirir. İyi tarafından bakacak olursak taraflar çözmekte zorlandıkları sorunları, belirsizlikleri ve paradoksları bir tartışma zeminine taşıyarak uzlaşma veya anlaşma yolları arar. Bu taraflara hem meselelere hoşgörü ile yanaşma hem de felsefi boyut kazandırma fırsatı verir. Böylece tarafların farkındalığı da artar. Ayrıca kısır döngü kırılır ve üretim başlar. Bir anlamda Kazan-Kaybet kuralı kazan kazana dönüşür. Rosetta açı kalıbında üçgen ve kare enerjilerin dilini çözen ve iki farklı enerjinin asgari müşterekte birleşmesini sağlayan yani sırrı çözen sekstil açıdır...

Hele Açı Kalıbı; 2 adet üçgen açı (120 derece), 1 adet kare açı (90 derece) ve 1 adet yarım altmışlık (30 derece) açılardan oluşur.

Şekil 3;Hele Açı Kalıbı

Esin kaynağı; Asılı Taşlar (Stonehenge) grubu içinde yer alan Topuk Taşı (Heel Stone) eski çağlarda astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji çalışmaları ilişkilendirilir. MÖ. 3 bin yılında İngiltere'nin en büyük mezarlığı olan Stonehenge'nin aslında daha eski çağlarda Güneş ışığının taşların arasından geçmesi nedeniyle güneş tutulmasının izlendiği ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Gerçekten bölgenin böyle bir özelliği bulunmaktadır. Örneğin 21 haziran yaz gündönümünde Güneş, Stonehenge çemberinin merkezinde yer alan adak ve kesim taşları ile aynı hizaya gelir. Güneş, Heel sütunun arkasından doğduğu için Topuk taşının gölgesi merkezdeki adak taşının üzerine düşer. Bunun anlamı; yaz gündönümünde Güneşin ilk ışıklarının Stonehenge'nin kalbine vurmasıdır. 21 aralık kış gündönümünde ise Güneşin ilk ışıkları bu sefer 180 derece ters yönde Stonehenge üzerine düşer (2)

Astrolojik işlevi; Stonehenge grubu içindeki Topuk Taşından adını alan Hele açı kalıbı şeklen bir ikizkenar yamuğa benzer. Rosetta açı kalıbı kadar dinamik olmayıp daha durağandır. Rosetta açı kalıbı dinamizmini iki kare açıdan alırken, Hele açı kalıbı sükunetini iki üçgen açıdan alır. Haliyle 2 üçgen ve 1 yarım altmışlık (30 derece) açılar kare açının tansiyonunu düşürür. Kare açının dinamizmini kararlı bir şekilde araştırma ve çalışmaya yönlendirmek üretkenlik sağlasa da Hele açı kalıbının bağlantı noktasını teşkil eden 30 derecelik açı doğası gereği daha düşük enerjiye sahip olduğundan, Rosetta açı kalıbındaki bağlantı noktası 60 derecelik açı kadar geniş olasılıklar ve fırsatlar sunmaz. Hele açı kalıbı da esin kaynağı Topuk taşı gibi olayların göbeğinde değil uzağında tek başına sessizce durur. Bu etkisiz olduğu anlamına gelmez. Belki de etkisinin henüz anlaşılamadığını fısıldar...

Kare Anahtar (Square Key) açı kalıbı; 2  adet kare açı (90 derece), 2 adet üçgen açı (120 derece), 1 adet birleşmeyen açı (150 derece) ve 1 adet yarım altmışlık (30 derece) açılardan oluşur.

Şekil;4 Square Key açı kalıbı

Genel yaklaşım; bazı astrologlar Rosetta, Hele, Square Key ve Double Yod Key açı kalıplarını yamuksu (trapezoid) şekiller olarak adlandırmaktadır. Yamuksu grup içinde yer alan açı kalıplarından Hele, Square Key ve Doble Yod Key açı kalıplarını türeten astrologların esin kaynağı ağırlıklı olarak İngiltere'nin anıt mezar bölgesi gibi durmaktadır. Bu bölgede yatay olarak uzanan ve adını Viktoryen hayal gücünden alan Slaughter Stone (Katliam Taşı) için bir açı kalıbı türetme çabası var mıdır bilmiyoruz fakat yamuksu şekiller içinde kendine bir yer bulan Double Yod açı kalıbı katliam taşının hikayesine güçlü bir aday gibi durmaktadır (3)  

Büyük Altmışlık (Grand Sekstile)açı kalıbı; 2 büyük üçgen kalıbı, 3 mistik dörtgen açı kalıbı ve 6 uçurtma kalıbından oluşur. Esasında 3 farklı açı kalıbından oluşan birleşik bir açı kalıbıdır.

Şekil 5; Grand Sekstil Açı Kalıbı

Esin Kaynağı; Davut'un Yıldızı (Star of David) veya Süleyman'ın Mührü olarak da geçen altı köşeli yıldız (Heksagram) aslında bir kadim çağ sembolüdür (4) Sonradan bu sembole bazı ilaveler yapılmış ve dini anlamlar yüklenmiştir. Günümüzde neredeyse Musevi dininin damgası durumundadır. Oysa James Churchward bu sembolün yitik Mu uygarlığının kozmogonik diyagramı olduğunu ve yeryüzündeki tüm kozmogonik diyagramların kökenini teşkil ettiğini belirtir (5) İki eşkenar üçgenin birinin ucu aşağı diğerinin yukarı bakacak ve 6 köşeli yıldız oluşturacak biçimde üst üste gelmesiyle oluşan bu evrensel sembolü C.G.Jung görünen ve görünmeyen alemlerin içiçeliği olarak yorumlar.

Astrolojik işlevi; Grand Sekstil açı kalıbı gökyüzünde altı gök cismi birbirine 60 derecelik açı ile bağlandığı ve aynı zamanda hem üçgen hem de karşıt açılarla birbirine eklemlendiğinde oluşur. Doğum haritalarında nadiren oluşan bir açı kalıbıdır. Gezegenler arasında oluştuğunda yüksek tesirlidir. Referans noktaları veya asteroitlerin eklenmesiyle oluştuğunda tesiri düşer. Grand Sekstil açı kalıbında büyük bir enerji uyumu söz konusudur. Büyük bir yeteneğe ve ayrıcalığa işaret eder. Bu açı kalıbına sahip kişi yeryüzüne özel bir görevle gelmiş gibidir. Aynı zamanda bu açı kalıbı kişiye büyük bir hoşgörü, iyimserlik ve kalender bir yapı bahşeder. Ne var ki bu kadar yüksek enerjileri taşımak hiç kolay değildir. J.Churcward'ın vurguladığı çember ve 12 dilim aslında Zodyak çemberi ve 12 burç enerjisini temsil eder. Kişi ancak gezegenlerden aldığı etkileri dönüştürmeyi başardığında Zodyak çarkının dışına çıkabilir. Dolayısıyla Grand Sekstil açı kalıbı ile dünyaya gelen biri için kesin feleğin çarkından çıkacak gibi iddialı bir yargıda bulunamayız ancak çıkabilme potansiyelinden söz edebiliriz. Olympos Tanrılar heyeti büyük bir bedel ödemeden hiç bir faniye büyük bir ödül bahşetmez. Nerede büyük bir ödül varsa orada aynı zamanda büyük bir bedel vardır. Nadiren de olsa Güneş Dönüşü (Solar Return) haritalarında Grand Sekstil açı kalıbı oluşmuşsa (çoğunlukla referans noktalarının katkısı ile) bol şans ve fırsatlara işaret ettiğinden o yılın son derece bilinçli değerlendirilmesinde yarar vardır.

Elmas (Diamond) açı kalıbı; 1 adet yod kalıbı, 1 adet T-kare kalıbı, 2 adet sekstil (60 derece) ve  2 adet üçgen( 120 derece) açılardan oluşur.

Şekil 4; Diamond Açı Kalıbı

Esin kaynağı; Elmas yeryüzü var olduğundan beri var olan çok değerli bir madendir. Antik çağdan beri hükümdarların gözde ziynet ve güç nesnesi olmuştur. Keza nüfuzlu zümrenin de... Dolayısıyla ona antik bir değer yüklemek abartı olmayacaktır (6)

Astrolojik işlevi; Elmas açı kalıbının göbeğinde yod açı kalıbı yer alır. Onu da T-Kare açı kalıbı çevreler. Bu iki önemli açı kalıbı üçgen ve sekstil açılarla bağlanarak kübik bir elmas şeklini alır. Ancak o elmasın bir doğum haritasında parlayabilmesi için kişiye çok iş düşer. Elmas açı kalıbının ham maddesi; Yod, törpüsü; T-Kare, cilası; üçgen ve sekstil açılardır. Doğum haritasında Elmas açı kalıbı bulunan birinin ilk yapması gereken iş başlığını takıp, çizmelerini çekip kendi maden ocağına inmesi ve bu kara kömür parçasını uzun yıllar sabır ve özenle işlemesidir. Hiç unutmaması gereken şeyse doğuştan ona bahşedilenin göz kamaştıran bir elmas değil sadece elmasın hammaddesi olduğudur. Hayatta bizi biz yapan şeyler kısmen geçmişimizden getirdiklerimiz kısmen de kendi yarattıklarımızdan oluşur. Özünü keşfetme yolculuğunda esas olan kişinin sabırla kendini yontması ve özenle  biçimlendirmesidir. Hiç şüphesiz kişi önce ne olmak istediğine karar vermelidir;  

"Tüm ışığı yutan bir kömür parçası mı yoksa tüm ışığı yansıtan bir elmas mı?"

Kişi potansiyelini doğru kullandığında zihin, ruh ve beden arasında denge kurulur, birleştirici ve bütünleyici bir güce sahip olur. Tıpkı değerli elmas taşı gibi elmas açı kalıbının da iyileştirici etkisi oldukça yüksektir. Kişinin enerji sitemindeki blokajları açar, negatif enerjileri temizler, sakinleştirir, güven ve cesaret verir. Elmas açı kalıbını tam anlamıyla gerçekleştirmek çok az kişiye nasip olur, ki bunu başarabilen kişinin zaten kendisi insanlığa büyük bir armağandır...

Açı kalıpları incelememizi burada sonlandırıyoruz. Matematiksel olarak sürekli yeni açı kalıpları oluşturulduğundan tümününe yer vermemiz mümkün değildir. Burada önemli olan astrolojinin temel ilkelerinden sapmadan ve işi fazla abartmadan açı kalıplarını değerlendirebilmektir. Astroloji eğitiminin ilk seviyesinde olanların bilinen açı kalıplarını daha fazla kullanmalarında yarar vardır. Sonrasında eğitim seviyesi yükseldikçe ve doğum haritaları üzerinde pratik yapma alışkanlığı geliştikçe yeni açı kalıpları üzerinde çalışmak daha kolay olacaktır. Her şeyi bir anda öğrenmeye çalışmak bilgi hazmını geciktirebilir bazen de tamamen ortadan kaldırabilir. Her şey birbirine geçer ve içinden çıkılmaz bir hal alabilir. İnsan gibi çok katmanlı karmaşık bir varlığı incelerken aceleye kapılmadan, iyi araştırarak ve derinliğine tahlil edebilme yeteneği geliştirerek yola çıkanlar uzun soluklu çalışabilir. Kolaya kaçanların, kestirmeden gidenlerin ve ezber edenlerin kısa sürede soluğu kesileceğinden yolda kalabilir... 

Dipnot;

(1) Rosetta Taşı granit ya da siyah bazalttan oluşur. Büyük İskender'in Mısır'ı fethinden sonra Ptolemaios Hükümdarlarından biri tarafından yazdırılmıştır. Taşın dolayısıyla Hiyeroglifin sırrını çözen araştırmacı Jean-Francois Champollion'dur. Ona bu çalışmasında Demotik alfabesini 1814 de çözen İngiliz Thomas Young'ın çalışmaları da yardımcı olmuştur. Rosetta Taşı British Museum'da bulunmaktadır.

https://www.tarihiolaylar.com/img/tarihiolaylar/Rosetta_Stone.jpg

 

(2) Heel Stone (Topuk taşı) yontulmamış devasa bir Sarsen taşıdır. İngiltere'de toplam 80 dikilitaştan oluşan Stonehenge grubu içinde yer alır. Stonehenge'de değişik taşlar bulunmakla birlikte Sarsen ve Mavi taş (Bluestone) en dikkat çeken çeşitlerdir. Stonehenge Anıt alanı 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiştir.

(3) Yod açı kalıbı bölümünde bu açı kalıbına yer verdiğimizden burada tekrar etmedik.

(4) Davut'un Yıldızı sembolü kökeni en eski çağlara uzanan bir semboldür. Aslında bu altı köşeli yıldız Musevilik dininden önce Anadolu'da ilk kurulan Türk devleti olan Danşimendilerin başkenti Niksar'da, Danşimendili Türk Mezarlığında görülür. Gene bu altı köşeli yıldız Toroslar'ın tepesinde, Almalı-Tekkeköy'deki Abdal Musa Dergahının eski kapısında da görülür. Musevi Yıldızı mı yoksa Türk Yıldızı mı? Haliyle bu soruyu sormadan edemiyor insan! Bu sembolü görünce Musevi dinine ait diye eski Türk mezarlarını tahrip edenlerin bulunması da ayrı bir trajedidir.

       

 

(5) Mu kozmik diyagramının bir parçası olan heksagramın uçlarından 12 dilimli bir daire geçer. Bu 12 dilim dünya okulu öğrencisinin ruhsal tekamülünü tamamlamasını sağlayacak 12 erdeme karşılık gelir. Ne yazık ki bu kadim sembol günümüzde kara büyücülerin de kullandığı bir sembol haline gelmiştir.

 

(6) Elmas Yunan mitolojisinde Tanrıların gözyaşları, Roma mitolojisinde ise yıldızlardan kopan ışık saçan parçalar olarak kabul edilir.

İngiltere-Londra'nın 130 km batısında Wiltshire bölgesinde bulunan Stonenhenge Anıtları. 

Kaynakça;

1) James Churchward- Mu'nun Kutsal Sembolleri

2) Manly P.Hall- Tüm Çağların Gizli Öğretileri

3) Alparaslan Salt- Cem Çobanlı -Dharma Ansiklopedisi

4) Rıza Zelyurt- Davut Yıldızı mı Türk Yıldızı mı?

5) Sunsorder.tumbir- com-  Trapezoid Aspect Patterns İn The Natal Chart

6) Wikipedia - Rosetta Taşı ve Stonehange Anıt Mezar Alanı

7) M. Faik Torun- Britanya'nın Tarihi Mirası:Stonehenge

8) Kozan Demircan- Stonehenge Anıtını Kimler İnşa Etti?

 

 

 

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Aşk... SONRAKİ YAZI Başak Burcu Doğa Takvimi
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
    1 adet yorum
  • Comment Author
    İrem İrem
    27.11.2023 07:21:40

    Hele açı kalıbı benim hayatımdaki en kötü günlerdeki açı kalıbı oldu. Aynı zamanda 2x150 lik açı da oluşuyor.

Yorum Yazın