Eylül Esintisi - Geri Giden Gezegenler

Geri Giden Gezegenler

Merhaba Sevgili Okuyucu,

Bu yıl iç ve dış gezegenlerin tümü peş peşe geri gideceğinden bu konudaki bilgilerimizi tazelemek adına Samsun Gazete Gerçek'te yayınlanan köşe yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

. . . . . .

Her yıl dış gezegenlerin tümü 1 kez, iç gezegenlerden ise sadece Merkür 3 bazen de 4 kez kez geri gider. Hem iç hem de dış gezegenler birlikte ancak 2 yılda bir geri giderler. İşte 2020 yılı tüm gezegenlerin peşpeşe geri gideceği böyle bir yıl olacak. Ki Merkür gezegeni 17 şubatta geri gitmeye başladı bile onu diğerleri de izleyecek.

Yer merkezli (geocentrik) gözleme göre geri gitme hareketi dünyanın dönüş hızı ile diğer gezegenlerin dönüş hızları arasındaki farklılıktan kaynaklanır yani hiç bir gezegenin fiziksel olarak geri gitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Sadece bu tanım eski çağlarda astronomi literatürüne yerleştiği için günümüzde de bu şekilde kullanılmaktadır.

Dünyamız Güneş etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlarken, Mars 2 yılda, Merkür 9 ayda, Venüs 18.5 ayda tamamlar. Jüpiter 12 yılda, Satürn 30 yılda diğer dışsal gezegenler daha uzun sürelerde tamamlar.

Örneğin Mars retrosu denildiğinde anlamamız gereken şey şudur; Dünya, Mars'ı yakalayıp geçince, Mars sanki ters yönde yani doğudan batıya doğru hareket ediyormuş gibi görünür.

Oysa normalde tüm gezegenler saat yönünün tersine yani batıdan doğuya doğru döner. Bu harekete düz ya da doğrudan (direct) adı verilir. Gezegenlerin yönü doğudan batıya döndüğünde ise bu harekete geri (retrograde veya kısaca retro) adı verilir.

Güneş sistemimi içinde bunun tek istisnası saat yönüne yani doğudan batıya doğru dönen Venüs gezegenidir. Dolayısıyla Venüs geri gittiğinde sistem içindeki diğer gezegenlerle eşitlenerek aynı yönde dönmeye başlar.   

Dünyadan gözlemlendiğinde geri gitmediği halde sanki geri gidiyormuş gibi bir  optik yanılgıya sebep olan şey gezegenlerin boylamsal hareket hızlarının yavaşlamasıdır. Astrolog Marion D.March ve Joan Mc Evers bir gezegenin geri gitme olayını tren metaforu ile basit bir şekilde açıklar;

"Bu olay en iyi birbirine paralel olarak giden iki tren örneğiyle açıklanır. Siz eğer hızlı giden trende oturuyorsanız, önce yavaş giden trenin hareket etmediğini sonra da geri gittiğini düşünürsüz"

Bir gezegen direkt hareketten geri harekete veya geri hareketten ileri harekete geçmeden önce dönme hızı iyice yavaşlar ve sanki duruyormuş gibi görünür. Gezegen ivmesinin bir iki gün aynı noktada çakılıp kalmasına "durağanlık" (stationary) adı verilir. Gök günlükleri (Ephemeris) ve astrolojik haritalarda geri giden gezegen "Rx" olarak, durağan gezegen de "S" olarak işaretlenir.

Geri giden gezegenin dönme hızı yavaşladığında enerjisinin büyük bir kısmını içte tutar ve güçlü bir şekilde dışarıya yansıtamaz. Bu durum bir süreliğine geri giden gezegenin temsil ettiği konularla ilgili bir duraksama, ağırlaşma, kısıtlanma, engellenme ve gecikmelere sebep olur. Geri giden gezegeni güçten düşen enerjisini yeniden toplayabilmek için istirahate çekilmiş olarak düşünebiliriz.

Bu süreçte kişinin odak noktasını dış dünyadan iç dünyasına kaydırmasında ve yarım kalan işlerini toparlamasında yarar vardır. Sıkça verilen yanlış bir alarm vardır; hiç bir işe el sürmeden gezegenin düzelmesini beklemek! Bu mantığa aykırırdır. Sadece dış dünyada dolu dizgin koşturmadan az yavaşlamak yeterlidir.

Retro sözcüğü aynı zamanda geçmişi ve eskiyi de ifade ettiğinden mazide kalan birinin tekrar karşınıza çıkması veya geçmişe ait bazı meselelerin gündeme gelme olasılığı vardır. Genellikle geri gitme dönemleri kişinin hayatıyla ilgili kararlarını ve planlarını gözden geçirmesi, öz eleştiri yapması ve kendisiyle yüzleşmesi açısından en uygun zamandır.

Gökyüzünde bir gezegen geri gitmeye başladığında bunun günlük hayata olan yansımaları her gezegenin doğasına göre farklılık gösterir. Bir sonraki yazımızda gezegenlerin geri gitme özelliklerini geri gitme tarihleri ile birlikte ele almak sanırım daha açıklayıcı ve pekiştirci olacaktır.

ÖNCEKİ YAZI Yastayız SONRAKİ YAZI Tali Açıların Özellikleri
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın