Eylül Esintisi - Güneş Açıları

Güneş Açıları

Güneş yeryüzündeki yaşamı şekillendiren en önemli enerji kaynağıdır. İnsan, hayvan ve bitki topluluklarına yaşam bahşeder. Gezegenimizin ışık, ısı ve bereket sembolüdür.

Güneş’in deklinasyon açıları dünyamızın iklimini, hava durumunu, mevsimlerini, gece ve gündüz ritmini etkiler. İlkbahar ve Sonbahar Ekinoksları, Yaz ve Kış Gün dönümlerin baş aktörü Güneştir (1)

Takvimler ve almanaklar da Güneşin deklinasyon açılarına göre düzenlenir. Kısacası Güneş yeryüzündeki tüm hayatı kontrol eder, tüm canlılara yakından tesir eder.

Astrolojik çerçevede ele alacak olursak Güneş bir doğum haritasının tartışmasız tek otoritesidir. Diğer gezegenler Güneş’in otoritesi altında hareket eder. Güneş tüm gezegenlerin hız ve yönlerini ayarlar. Onun izni olmadan hiçbiri ne bir adım ileri ne de bir adım geri gidemez.

Güneş’in kavuşum açıları:

Güneşin kavuşum açısı başlı başına bir önem taşır. Çünkü kaynaşma (0-1 derece arası) ve birleşme (1 ve üzeri derece) yanı sıra, bir araya geldiği gezegenin özelliğine göre de olumlu ya da olumsuz bir nitelik sergiler. Güneş’in göz kamaştırıcı ve kör edici etkisini dikkate almadan kavuşum açısını ele almak çok yüzeysel olur çünkü Güneşin bir gezegenle kavuşum açısı başlıbaşına bir öneme sahiptir.

Güneş’in ısı ve ışığı çok güçlü olduğundan onun ile kesin (partil) kavuşum yapan gezegen gölgede kalır, gücü zayıflar ve etkisi açığa çıkmakta zorlanır.

Özellikle klasik astrolojide büyük önem atfedilen modern astrolojide de dikkate alınan Güneş’in kavuşum açılarına yakın mercek tutmamızda yarar var.

Kazimi (Cazimi): Bir gezegenin Güneş ile 0 17 toleransla birleşme durumuna verilen addır. Klasik astrolojide “Tesadüfi Asalet” durumu olup, Arap astrologlar tarafından “Kralın Kalbinde Oturmak” anlamına gelen şanslı bir konum olarak değerlendirilir. Güneşin Kalbinde yer alan gezegenin merkezi konumundan ötürü çok güçlü olduğu iddia edilir. Modern astroloji bu görüşü benimsenmez. Güneş çok güçlü ısı ve ışık kaynağı olarak kabul edildiğinden bu pozisyonda kalan gezegeni Güneşin örttüğü ve etkisini kırdığı düşünülür. Kazimi durumu daha ziyade Saatler Astrolojisinde kullanılır.

Maurice Mc Cann’ın bu konudaki görüşü dikkate değerdir;

“Güneş’in ışığını sadece Ay, tam tutulma esnasında kapatabildiğinden, ışığını tamamen örtecek kadar Güneşin önünde durabildiğinden kazimi terimi sadece Ay için geçerli olmalıdır. Bir tam Güneş tutulmasının kazimi anında, Güneş ışığı tamamen dünyadan yok olur, hava kararır ve soğur. Tutulma geçince toprak ve havanın tekrardan ısınması biraz zaman alır. Hayvanlar durgunlaşır, kuşlar ötmez ve uykuya hazırlanırlar. Eğer Güneş’in kuvveti Ay tarafından uzunca bir süre tutulabilseydi Dünyanın o bölgesinde herşey ölür ve devamında harabe haline gelirdi. Neyse ki bu olmuyor. Güneşin uzun süre engellenmesi mümkün değil. Sadece tutulmanın gölgesinin düştüğü Dünyanın belirli bir bölgesi etkileniyor, tutulma gölgesinin düşmediği bölge etkilenmiyor”

Dolayısıyla Güneş ile kazimi durumundaki gezegenler Güneş’e karşı zayıf duruma düşerken, tek istisna tam tutulma esnasında Güneş, Ay karşısında zayıf duruma düşer. Tam tutulma esnasında yaşanan kazimi durumu önemli olup böyle bir doğum haritası ile Dünyaya gelen kişinin hayatı titizlikle incelenmelidir. Bazı astrologlar tarafından kazimi durumu hayırlı olarak değil tersine olabilecek en kötü durum olarak kabul edilir.

Yanma (Combust): Klasik astrolojide “Tesadüfi Zayıflık” olarak görülür. Eğer bir gezegen Güneş’e 8 ½ derece yakınsa yanık olarak kabul edilir. Yanık gezegenin gücü zayıflar. Daha ziyade saatler astrolojisinde kullanılır. Bu konumda olan gezegenler sıkıntı, sorun, bela ile ilişkilendirilir.

Güneş Işınları Altında (under the sun’s beams): 8 ½ ile 17 derece arasında bir uzaklıkta bulunan gezegenin de yanma konumundaki kadar belirgin olmasa da güçsüzleştiği düşünülür. Güneş kavuşumları kritik bir öneme sahip olduğundan doğum haritasında dikkatle incelenmelidir.

Güneş Karşıt Açısı: Güneş’in bir gezegenle karşıt açı bağı kurması ancak o gezegen geri giderken mümkündür. Gezegenler hiçbir zaman ileri hareket içindeyken Güneşin karşısına geçemezler.

Sistem içinde Güneşe en yakın konumdaki iki gezegenden biri Merkür diğeri ise Venüs’tür. Merkür, Güneşten en fazla 28 derece, Venüs de en fazla 48 derece uzaklaştığından genellikle Güneş ile birlikte yol alır. Bu nedenle Merkür sadece kavuşum, Venüs ise kavuşum, 30 ve 45 derece açıların haricinde Güneş ile başka bir açı türü meydana getiremez.  

Güneş Üçgen Açısı: Güneş’in üçgen açıları da özel bir öneme sahiptir. Genellikle bir doğum haritasında Güneş üçgenleri “Altın Açı” olarak değerlendirilir. Maurice McCann’ın bu konudaki görüşü şöyledir;

“Yüksek rütbeli gezegenler Güneş ile dekster bir üçgen açı yapacak iken duraksamaya ve geri harekete başlar…”  

Aynı zamanda bir önemli noktaya daha dikkat çeker;

“Güneş yüksek rütbeli bir gezegene sinister bir üçgen açı yapmaya doğru yaklaştığında o gezegen geri gitmekte iken duraksayarak ileri doğru gitmeye başlar…”

Bu da bir doğum haritasında Güneşin otoritesinden bağımsız olarak hiçbir gezegenin ilerleyemeyeceğine işaret eder. Güneş bütün gezegenlerin hız ve yönünü ayarlar. Yazar Güneş üçgenleri ile önemli bir hususa daha değinir;

“Açılar arasında en etkileyici ve nadir bulunanı Güneş üçgenleridir… Haritalarında Güneş üçgen açısı olanların daha dikkatlice bakmaları gerekir… Üçgen önce basit bir açı gibi gözükebilir ancak çok önemli ve özel bir durumu meydana getirir; açı yaptığı gezegene tıpkı bir çarpma, darbe, vurma tesiri yapar. Bu darbe gezegen durağan hareketteyken meydana geldiğinde son derece keskindir.”

Ve bir örnekle açıklar;

“Örneğin durağan ve geri giden durumdaki bir Mars’a Güneş’in yaklaşarak üçgen açı oluşturmaya başlaması, Plüton’un Mars’a açı yapmasını sağlayabilir. Bu türden açılar sadece çok nadir fırsatlarda meydana gelir. Gerçekte Güneş ile Plüton arasında bir açı olmayabilir ancak Plüton’un Mars’a açı yapabiliyor olması Güneş’in diğer gezegenler arasındaki otoritesinden oluşmaktadır.”

Özetleyecek olursak bir doğum haritasında Güneş kavuşum yaptığı gezegenin ışığını örteceğinden onu görünmez yapar, baskılar ve etkisini kırar. Güneş-Ay döngüsü içinde kavuşum ve karşıt açılar içinde tutulmalar da yer alır. Ancak daha önce Eylül Esintisinde Ay ve Güneş tutulmalarına yer verdiğimizden burada ayrıca ele almadık (2)

Güneşin Sekstil ve Üçgen açıları temas ettiği gezegenin ışımasını, harekete geçmesini sağlar. Enerji kolay bağlandığından ve rahat aktığından fırsatlar ve ödüller sunar. Özellikle Güneş üçgenleri "altın açı" niteliği taşıdığından bir doğum haritasının göz bebeği olarak kabul edilir.

Güneş Karşıt açı yaptığı gezegeni geri harekette tuttuğundan ilerlemesi zaman alır ve orada odaklanma, farkındalık ve yoğunluk hissedilir. Aynı zamanda olduğu yere çakılıp kalma ve kımıldayamama etkisi de söz konusudur. Diğer yandan karşıt açıya maruz kalan gezegen fazlasıyla Güneş’in ısı ve ışığını depolar ve ileri harekete geçtiğinde bu enerjiyi yakıt olarak kullanır.

Güneş karelerinin yoğun ısınmadan ötürü tahribat gücü yüksektir. Isı ve ışık patlamalarına yol açabilir. Aşırı sürtünmeden ötürü gerginlik, kızgınlık ve öfke nöbetleri görülebilir. Fazla efor sarfetmek, yorgunluk,  bitkinlik, tükenmişlik sendromu açığa çıkabilir. Fiziksel olarak yanıklara ve haşlanmalara da meyil verebilir.

Dipnot:

(1) Web.sitemizde deklinasyon açıları, ekinokslar ve gündönümleri ile ilgili yazılar mevcut olup dileyen okuyucu daha ayrıntılı bilgiye bu yazılarımızdan ulaşabilir.

(2) Web.sitemize "Güneş Tutulması ve Başlıca Türleri" , "Doğum Öncesi Tutulma (Pre-Natal Eclipse), "Astronomik Açıdan Güneş" başlıklı yazılarımızdan yararlanabilirsiniz.

Kaynakça:

1) Maurıce McCann- Güneş ve Açılar

2) Nazan Öngiden - Astroloji Ders Notları

3) 11.Ev Dergisi

4) Eylül Esintisi 1 ve 2.cilt

ÖNCEKİ YAZI Astrolojik Açıdan Güneş SONRAKİ YAZI Güneş Transitleri
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın