Eylül Esintisi - Güneş Dönüşü (Solar Return)

Güneş Dönüşü (Solar Return)

Bir doğum haritasında Güneş’in doğum anındaki konumuna kesin derece ve dakika cinsinden ulaşmasına “Güneş Dönüşü” adı verilir (1)

Astrolojik çerçevede “Güneş Dönüşü= Solar Return” adı verilen Güneşin bir yıllık bu döngüsü esasında kişinin her yıl kutladığı “doğum günü” demektir.

Daha doğrusu Güneş Dönüşü haritası kişinin doğum haritasının her yıl güncellenmesi demektir. Bu nedenle mevcut doğum haritasının güncel versiyonunu edinmek isteyen kişi Güneş Dönüşü öngörü tekniğinden yararlanır.

Güneş dönüşü önemli astrolojik öngörü tekniklerinden biridir. Güneş bir yıl boyunca doğum haritasındaki tüm evlerden geçerek bulunduğu konuma gelir.

Bu dönüşler her yıl farklı bir gökyüzü tablosu çizer ve kişiye özel bu gökyüzü tablosu kişinin bir sonraki doğum gününe kadar etkisini sürdürür.

Güneş dönüşü haritası her yıl tam olarak kişinin doğum gününe denk gelmez. Bazen doğum tarihinizin 1 veya 2 gün sonrasına denk düşebilir (2) 

Güneş Dönüşü haritaları değerlendirirken dikkat edilecek hususlar:

Güneş Dönüşü haritası kişinin yaşadığı yerin koordinatlarına göre çıkarılır.

Genellikle Güneş Dönüşü harita bir yıllık olaylara vurgu yaptığından 4 çeyreğe bölünerek ele alınırsa daha açıklayıcı olur.

Güneş Dönüş haritasının çeyrek dilimlerini bir kompozisyon ödevi veya bir roman kurgusu gibi düşünürsek ilk çeyrek; giriş bölümü, ikinci ve üçüncü çeyrek; gelişme bölümü, son çeyrek; sonuç bölümüne karşılık gelir.

İlk çeyrek (giriş bölümü): dönüş haritasının başlangıç noktasından itibaren 3 aylık süreci gösterir. Bu süreçte bir önceki yıla ait olaylar sönümlendiğinden yeni dönemin konuları belirmeye ve yeni başlangıçların sinyalleri gelmeye başlar.

İkinci ve üçüncü çeyrek (gelişme bölümü): bu süreçte dış dünyanın olayları kişinin gündemini güçlü bir şekilde etkilemeye başlar. Genellikle kişi içinde bulunduğu yıla ait Güneş Dönüşü haritasında öne çıkan konularla daha yakından ilgilenmek ve uğraşmakla meşgul olur.

Son çeyrek (sonuç bölümü): bu süreçte belirgin bir veya birkaç olay kişinin o yılına damgasını vurduktan sonra etkisi zayıflamaya başlar. Aynı zamanda ufukta yeni bir dönüş haritasının silueti de belirmeye başlar. Bu son aşamada kişi bir yıl boyunca hayatını etkileyen konularda gerekli dersleri çıkarabilmişse dönüş haritasından en yüksek verimi sağlamış olur.

Solar Retun haritaları o yıla ait transitleriniz ile birlikte ele aldığınızda daha kapsamlı ve daha takvimsel (kronolojik) bir izleme imkânı bulabilirsiniz.

Güneş Dönüşü Haritası tek başına da açıklayıcıdır ancak natal harita ile birlikte ele alındığında daha ayrıntılı bilgi verebilir.

Güneş Dönüşü Haritası ait olduğu yıla dair Güneş merkezli bir bakış açısı sunar. Kişinin o yıl içinde yaratıcılığını nasıl sergileyeceğini, kendini nasıl ifade edeceğini gösterir.

Güneş Dönüşü haritasının baş aktörü Güneş olacağından haliyle Güneş temsilindeki konular hayatınıza daha yakından tesir edecek, ısı ve ışığınızı çevrenize nasıl yansıttığınız hakkında ilk elden bilgiler verecektir.

Örneğin o yıl Güneş 1.evinize düşmüşse kişisel gelişiminiz, dünyaya sunduğunuz profiliniz hatta postürünüz ön plana çıkabilir. Şayet Güneş 10.eve yerleşmişse ve de Mc çizgisine yakınsa toplumsal rolünüz, mesleki ilerlemeniz, toplumun tanık olduğu başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz.

Güneş 7.evinize isabet ettiğinde ikili ilişkiler gündeminize oturabilir, bir ittifak arayışı ya da bir evlilik söz konusu olabilir. Güneş 12.eve düştüğünde ise eylemci yanınızdan ziyade gözlemci yanınız ağır çekebilir, sizi aşan faktörler devreye girebilir, evrensel akışa teslim olmak zorunda kalabilirsiniz.

Diğer bir deyişle Güneş Dönüşü haritası, hayatın hangi alanında kişinin bir parlama ve aydınlanma etkisinin açığa çıkacağını işaret edeceğinden öncelikle Güneşin hangi eve düştüğü ve hangi gezegenlerle açı bağı kurduğu dikkate alınır.

Özellikle natal ve solar return harita birlikte değerlendirilirken, solar return Asc ve Mc çizgisinin natal haritadaki hangi evleri kestiğine bakılır.

Aynı zamanda akslar üzerine düşen ve en fazla 5 derece toleransla akslarla kavuşum yapan gezegenler dikkate alınır.

Ay ve Ay düğümleri başta olmak üzere kişisel gezegenlerin hangi evlere düştüğüne ve açılarına bakılır.

Güneş Dönüşü haritasında çok yakın orbla kavuşum yapan gezegenlerin açığa çıkarabileceği senaryoyu da gözden kaçırmamak gerekir.

Ayrıca yükselen burcun yönetici gezegeninin bilhassa Güneş ile olan açı bağları kayda değerdir.

Bir Solar Return haritada yükselen, Güneş ve Ay üçlüsü güçlü aydınlatıcılar olarak geçtiğinden özel bir anlam yüklenir.

Solar Return harita analiz edilirken tıpkı natal harita analizinde olduğu gibi element, nitelik, pozitif ve negatif enerji tablosu ile birlikte harita modelini ve Ay fazını da dikkate almakta yarar vardır.

Güneş Dönüşü haritalar içsel gelişimi yansıtmaktan çok dış dünyada hangi olaylarla karşılaşabileceğimiz hakkında bilgi verir. Bu nedenle psikolojik olmaktan çok sosyolojiktir.

Sonuç olarak Güneş Dönüş haritası çıkarıldığı yıla ait kozmik etkileri kişinin nasıl deneyimleyeceğini, hayatının hangi alanlarının aktive olacağını bir yıllık çizelge halinde sunar.

Sollar Return Harita astrologların en çok kullandıkları öngörü tekniklerinden biridir. Ayrıca bilinen Solar Return Harita haricinde değişik return teknikleri de kullanılmaktadır.

Dipnot:

(1) Güneş dönüşü gibi ayrıca diğer gezegenlerin de dönüş haritaları çıkarılabilir.

(2) Bunun nedeni artık yıl olarak bilinen hesaplamadan kaynaklanan fazladan bir gündür. Web.sitemizde “Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri” yazımız bu konuda açıklayıcı bilgi ihtiva etmektedir.

Kaynakça:

1)Astroloji Ders Notları

2) NCGR Eğitim Notları

 

ÖNCEKİ YAZI SONRAKİ YAZI
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın