Eylül Esintisi - GÜNEŞ TUTULMASI VE BAŞLICA TÜRLERİ

GÜNEŞ TUTULMASI VE BAŞLICA TÜRLERİ

Astronomik olarak Güneş tutulması fenomeni; Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girerek, Güneş'i kısmi veya tam olarak örtmesidir. Astrolojik olarak ise eril, aktif, pozitif enerjinin, dişil, pasif, negatif enerji tarafından kismi ya da tam olarak kuşatılmasıdır. Başlıca tutulma şekilleri;

1) Kısmi (partial) tutulma; Ay'ın Güneşi kısmen örttüğü Güneş tutulmasıdır. En sık görülen tutulma türüdür.

2) Halkalı (annular) tutulma; Ay dünyaya uzak konumdayken (küçük göründüğünde), Dünya Güneş'e yakın konumda olduğunda (büyük göründüğünde) oluşur. Ay tam olarak Güneşin üzerinden geçse de Güneşi tam olarak örtemez. Ay'ın etrafında Güneş tıpkı bir simit gibi görünür. Bu tür tutulma ikinci sıklıkta görülür.

3) Tam (total) tutulma; Bu tutulma türü Dünya Güneş'e uzak konumda, Ay ise Dünyaya yakın konumda iken gerçekleşir. Ay Güneş'i tamamen örter ve hava anlık olarak kararır. Normal zamanda Güneş ışınlarının parlaklığından ötürü göremediğimiz Güneş'in koronası (taç katmanı) Ayın çevresinde belirir ve görülür hale gelir.

Tutulma süresinin önemi ve tesiri var mıdır?

Evet, tutulmanın şekli kadar süresi de önemlidir. Genel olarak tutulma etkisi "1 dakika = 1 yıl" olarak formüle edilir. Şayet tutulma iki dakika sürmüşse bunun insan hayatına etkisi iki yıl olacak demektir. Bir kısım astrologlar bu tutulma süresinin tutulma anından başlayarak sonrasına sirayet ettiğini savunurken, bir kısım astrologlar da tutulma tarihinin baz alınarak bu sürenin, tutulma öncesi ve sonrasına eşit şekilde bölünmesi gerektiği görüşünü ileri sürer.

Total (tam) Güneş tutulması neden önemlidir?

Güneş dünyamızın en temel ısı ve ışık kaynağıdır. Ay ise kendine ait bir ışığı olmayan, sadece Güneş'den aldığı ışığı Dünya'ya yansıtan bir gök cismidir. Tam tutulma esnasında Ay, Güneş ile Dünya arasındaki yansıtıcı perde rolünden geçici bir süreliğine çıkıp, Güneş ışığını mas etmeden geri yansıtarak Dünyaya ulaşmasını engeller. Bu kısa süreli kesinti nedeniyle Dünaya'ya karanlık çöker ve hava aniden soğur. Tam tutulmanın izlenebildiği bölgeler ve o bölgelerde yaşayan bilumum canlılar bazı olumsuz etkilere açık hale gelir. Elbette tutulmayı tamamen olumsuz bir fenomen olarak değerlendirmek doğru olmaz ama tam tutulma belki de Güneş'in en zayıf, en güçsüz kaldığı konumdur! Çünkü bir bakıma burada roller terse döner ve Ay, Güneş' e karşı geçici bir üstünlük elde eder. Oysa sistem içinde Güneş’e ne yakın ne de uzak olan hiç bir gezegen, sıfır derece bir kavuşum açısında bile Güneş ışığını tam olarak kapatamazken, sadece tek istisna olan Ay, tam tutulma esnasında geçici bir süreliğine Güneş'i tamamen kapatmayı başarır. Maurıce Mc Cann bu durumla ilgili olarak; "Güneş'in ışığını sadece Ay, gerçekten de tam tutulma anında kapatabildiğinden, ışığını tamamen örtecek kadar Güneş'in önünde durabildiğinden,cazimi (*) terimi sadece Ay için geçerli olmalıdır" der. Esasında tam tutulma fenomenininde Güneş ile Ay'ın rekabetinde en çok risk altında kalan Dünya ve üzerinde yaşayan canlılar, süregelen hayattır. Şükür ki bu olay yeryüzündeki hayatı söndürecek kadar uzun süreli yaşanmaz ve yeryüzünü tamamen değil, bölgesel olarak kısa süreler ölçeğinde etkiler.  

Tam tutulma bir doğum haritasında hangi koşullarda risk açığa çıkarır?

Tam ve uzun süreli bir Güneş tutulması eğer kişi tutulma alanı içinde kalıyor ve şu şartlardan bir veya bir kaçı bir arada bulunuyorsa risk teşkil edebilir; öncelikle tutulma varlığının çekirdeği olan Güneş üzerinde partil (0 derece) kavuşum veya karşıt açı içindeyse, hayat ışık ve ısısı geçici bir süreliğine kesintiye uğrayan harita sahibi korunmasız kalabilir. Gene tutulma bir hayati ışık olan Ay veya Merkür, Venüs, Mars gibi kişisel gezegenler üzerinde partil kavuşum ya da karşıt açı bağı kurmuşsa bir risk söz konusu olabilir. Ayrıca tutulma Yükselen, Baş ucu gibi önemli referans noktaları üzerinde partil kavuşum ya da karşıt açıdaysa, kötücül (malefic) etkileri ile bilinen 6-8-12. ci evler veya köşe (öncü) dediğimiz 1-4-7-10 .cu evlerden birinde gerçekleşmişse bazı tehlikeler barındırabilir. Burada tutulmanın isabet ettiği ışık ya da gezegenin doğası, konumu, asalet durumu, açıları zayıf ya da zararlı bir görünüm arz ediyorsa tutulmaya maruz kalan doğum haritası sahibinin hayat enerjisi zayıflayabilir (nadiren kesintiye uğrayabilir) veya telafisi güç ciddi sağlık sorunlarına ve hayati tehlikelere açık hale gelebilir.

Ancak bu durum istisnaidir ve böylesi kritik bir tablonun oluşabilmesi için doğum haritasında pek çok olumsuz durum ve etkilerin bir araya toplanması gerekir. Bu nedenle doğum haritası titiz ve dikkatli bir şekilde incelenmeden kesin tespitlerde bulunulması ve bunun harita sahibine "kati bir durum ya da kötü bir kader" gibi sunulması son derece sakıncalı ve hepsinden önemlisi de gayri ahlaki bir tutumdur.

(*) Güneş'e 17 dakika yakınlıktaki gezegene Cazimi adı verilir. Eski astrologlar Cazimi durumundaki bir gezegenin Güneş'in kalbinde yer aldığını ve merkezi konumundan ötürü çok güçlü olduğunu savunmuştur. Ancak hayatın her alanında olduğu üzere astrolojide de her zaman karşıt görüşler vardır. Bu görüşler iyice araştırılmadan kesin bir hükme varmak doğru değildir.

 

ÖNCEKİ YAZI AĞUSTOS AYI SONRAKİ YAZI
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
12.07.2024 10:54:13
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
10.07.2024 15:30:53
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
04.07.2024 12:33:02
Yorum Yazın