Eylül Esintisi - Harika Bir Talihsizlik

Harika Bir Talihsizlik

Ne oksimoron bir başlık diye düşünebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Ancak hayatta bazı şeyleri düz cümlelerle anlatmak olası değil. Yeni yazı dizimizde ele alacağımız Venüs- Satürn konusu da öyle…  

En başta uyarıyım ki bu konuda yazacaklarım ezberleri bozabilir çünkü uzun yıllara dayanan araştırma ve sayısız doğum haritası incelemesinden damıttığım öz bilgilere klişe bilgilerden daha fazla yer vereceğim.

Yine de mutlak bir doğruya ve kesin bir sonuca varmak gibi bir iddia taşımadığımı bilmenizi isterim. Onca ortak malzemeye rağmen nasıl ki her insanın kumaşı farklıysa her doğum haritasının örüntüsü de öyle farklıdır. Fransız deyişiyle;

“Her insan ayrı bir hikâye”

Dolayısıyla Venüs-Satürn etkileşiminin her doğum haritasındaki tezahürü farklıdır. Venüs-Satürn ikilisinin yer aldığı burç, ev, açılar, asli ve tesadüfi asaletler, açı kalıpları, sabit yıldızlarla olan birleşim ve daha pek çok unsur bu birlikteliğin rengini ve ahengini belirler.

Venüs-Satürn ikilisinin dokunduğu yaşamlardaki “göz kamaştırıcı talihsizliği” anlatan yazı dizimizin oksimoron başlığına hakkını verebilmek için Lao Tzu’nun deyişi ile başlayalım;

“Sertlik ve katılık ölüme aittir,

Yumuşaklık ve esneklik hayata”

Astrolojik olarak formüle edersek;

Sertlik ve katılık =Satürn

Yumuşaklık ve esneklik = Venüs

Sözün özü sert ve katı şeyler ölümün yoldaşlarıyken, yumuşak ve esnek şeyler hayatın yoldaşlarıdır.

Venüs-Satürn ikilisi arasında en derinde yaşam ve ölüm karşıtlığı gizlidir. Ne var ki bu karşıtlık yüzeye çıplak yüzüyle değil maskeli yüzüyle çıkar.

Satürn’ün gölgeleri oldukça koyu olduğundan ilk bakışta neyin ne olduğunu kavramak kolay değildir. Önce iki gezegenin genel özelliklerini bir hatırlayalım.

Venüs’ün genel özellikleri; çekim gücü, güzellik, estetik, zarafet, nezaket, aşk, sevme, sevilme, neşe, iştah, şımarıklık, flört, popülerlik, erotizm, para, sevimlilik, zevkler, keyifler, haz duygusu, arzu, gençlik, tazelik, zenginlik, hafiflik, ışıltı, parlaklık, yaşam, tebessüm, “evet” diyen yaklaşım.

Satürn’ün genel özellikleri; ciddiyet, otorite, disiplin, sertlik, katılık, kıtlık, engeller, kısıtlanma, sansür, perdeleme, ağırlık, sabır, sadelik, münzevilik, geleneksellik, iştahsızlık, statü, başarı, uzaklık, soğukluk, karanlık, kasvet, huysuzluk, somurtkanlık, hissizlik, fakirlik, yalnızlık, mahrumiyet, yaşlılık, bayatlık, ölüm, yas, melankoliklik, “hayır” diyen yaklaşım.

Sadeleştirirsek yaşam sever(biyoflik) özellikler Venüs’ün, ölüm sever (nekrofilik) özellikler Satürn’ün temsilindedir. Ancak sadeleştirmek iki gezegeni iki özelliğe indirgemek değildir. Çünkü tezatların sadece dışlayıcı ve ayrıştırıcı değil, köprü kurucu ve tamamlayıcı özellikleri de bulunur.

Hayat döngüsü (+) ve (–) kutupların birbirini çekme ve itme kuvvetlerinden oluştuğundan asıl maharet bu kutupların dengelenmesidir. Çünkü hayat dediğimiz şey artıların ve eksilerin süreğen bir dansıdır.

Şimdi bu tezat ikilinin günlük yaşamda karşımıza çıkan en bilindik olumlu ve olumsuz özelliklerini hatırlayalım.

Venüs-Satürn sert kontaklarının olumlu özellikleri:

- Kendine değer vermeyi öğrenme,

- Yaşam becerilerinin farkına varma,

- İlişkilerde sorumluluk yüklenme,

- Ciddi ve kalıcı ilişkiler kurma,

- Sevmeyi öğrenmek ve sevilmeye izin vermek

- Mutsuzluk gibi mutluluğun da hayatın bir parçası olduğunu kabul etmek,

- Alma ve verme arasında denge kurma,

- Zamanın kıymetini bilmek ve iyi değerlendirmek

- Otorite figürleriyle uyumlu ilişkiler kurmak

- Sabırlı ve metanetli olmak,

- Saygılı, mesafeli ve soğuk kanlı davranmak,

- Kriz dönemlerine dayanıklılık gösterme,

- Az ile yetinebilme ve azı çoğaltabilme başarısı

- Sade zevkler, klasik kesim, geleneksel giyim tarzı

- Parayı idareli harcama, tutumlu olma

- Yalnızlığa dayanıklılığın ötesinde yalnızlığı sevmek

Venüs-Satürn sert kontaklarının olumsuz özellikleri:

- Makus Talih

- Kendi değerini bilmemek

- Kendini sevilmeye layık görmemek

- Kendini yetersiz hissetmek,

- Reddedilme korkusu

- İlişki kurma zorluğu

- Yakınlaşma korkusu

- Resmiyeti aşan ilişkilerde zorlanma

- Taahhüde dayalı ilişkiler

- İlişkide garanti aramak, koşullu sevgi anlayışı

- Statü sahibi olmaya verilen önem,

- Kâğıt üzerinde kalsa da ilişkiyi biçimsel olarak sürdürmek,

- Kıtlık duygusu ile istifleme, yoksunluk çekme

- Pintilik, yokluk, parasızlık fakirlik, sefillik,

- Tutuculuk, muhafazakârlık,

- İştahsızlık, zevk ve haz duygusunun yitimi,

- Uzun ayrılıklar, dinmeyen özlem,

- İmkânsız aşklar, zoraki sevgi

- Katılık, sertlik, soğukluk, uzaklık, yabancılık

- Yalnızlığa katlanmak,

- Kendini yetim hissetme, desteksiz kalma

- Hoyrat ve hırçın davranışlar, hor görmek ve hor görülmek

- Sözleriyle dövmek, davranışlarıyla cezalandırmak

“Felek çarkın kırılsın…” serzenişi

Bu sıraladığımız olumlu ve olumsuz özellikler değişmez kurallar silsilesi değildir. Çünkü kişi yaşamı boyunca hep aynı kalmaz. Deneyimleri, gözlemleri ve izlenimleri sayesinde değişir ve gelişir.

Dün başaramadığını bugün başarabilir veya bugün kendini yetersiz hissettiği konularda yarın daha yetkin olabilir.

Kusur olarak gördüğü pek çok şeyin aslında bir nimet olduğunu idrak edebilir. Hayata bakışı ve olaylara yüklediği anlam değişebilir.

Talih ve talihsizlik diye kesin çizgilerle ayırdığı şeylerin yüzünün aslında aynı olduğunu kavrar. Bu kavrayışa rağmen yine de talihte saklı olan talihsizliği ve talihsizlikte saklı olan talihi görüp kabullenmekte zorlanır.

Lao Tzu’nun harika tespitiyle;

“Talihsizlikte talih yatar

Talihteyse talihsizlik gizlidir.

Son hamlenin ne olacağını kim bilebilir?”

Evet, kim bilebilir?

(Devam edecek…)

Kaynakça;

1) LAOZİ (Tao Te Ching- Ursula K.Le Guin yorumuyla) -Metis Yayınları

2) La Ozi- Tao Te Ching- T.İş Bankası yayınları

3) Frederic Lenoir- Öngörülemeyen Bir Dünyada Yaşamak

4) James Hollis – Satürn’ün Gölgesinde

5) Rollo May- Kendini Arayan İnsan

6) Rollo May-Aşk ve İrade

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Aşk Tanrısı Eros SONRAKİ YAZI Yılın İlk Ay ve Güneş Tutulması
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
    1 adet yorum
  • Comment Author
    Yeşim
    25.03.2024 03:46:48

    Venüs - Satürn kavuşum nedir? Benim venüs-satürn-chiron kavuşumum var, balıkta. (kıstırılmış burç) Gerçi Venüs 27 derece ile en iyi olduğu konumda. Ama haritamın o köşesine baktıkça, kendime acımalı mıyım diye düşünmeden duramıyorum 🙄😊

Yorum Yazın