Eylül Esintisi - Harmonikler Teorisi

Harmonikler Teorisi

Astrolojide açıların etkisini daha iyi kavrayabilmek için Harmonikler Teorisinden de yararlanılır. Bu teorinin yaratıcısı bir İngiliz düşünür ve astrolog olan John Addey'dir (1920- 1982) Addey'in düşüncesine göre "tüm astroloji kozmik periyotların harmoniklerine dayalıdır" Elbette bu düşüncenin arka planında Yunanlı filozof Pisagor'un "Sayılar Teorisi" yer almaktadır. Harmonikler teorisi ile ilgilenen diğer bir isim de David Hamblin'dir. "Harmonic Charts" adlı kitabında temel harmonikler olarak gördüğü 4,5,7 ve 9.harmonik haritalar üzerine yoğunlaşmıştır. Gene Charles Harvey'in de bu konuda çalışmaları bulunmaktadır. Bir fikir vermesi amacıyla en sık kullanılan 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. harmoniklerin nasıl titreştiğine bakmakta yarar var.

1.Harmonik;

Açısı; 360/1=360 derece birleşme açısı

Sembolü; Güneş

İlkesi;  Var oluş, birlik, başlangıç.

Başlıca Soruları; benim var oluş amacım nedir?

Gerçekten doğum haritamın gösterdiği yolda mıyım?

Beni harekete geçirecek motivasyon kaynaklarımı tanıyor muyum?

İfade ettikleri; doğum haritasındaki kavuşum açıları ve kümeleşme (stellium) açı kalıbına yakın mercek tutar. Kavuşumdaki gezegenler müttefik olduğundan daima birlikte hareket ederler. Ayrıca ilk harmonik olduğundan doğum haritasının kendisini yani özgül titreşimini gösterir. 1.harmoniği Bil Tierney Koç burcu ile, Robert Hand ise Güneş ile ilişkilendirir.

2.Harmonik;

Açısı; 360/2= 180 derece karşıt açı

Sembolü; Ay

İlkesi; eril ve dişil enerji, ruh ve madde, hayatın kutupsallığı, bilinçaltı

Başlıca Soruları; her şeyin birliği ve parçanın ayrılığı çelişkisini nasıl çözümleyebilirim?

Neyle yüzleşmekten kaçıyorum?

Farkında olmadan karşı tarafa neler yansıtıyorum?

İfade ettikleri; doğum haritasındaki karşıt açıların ve T-kare, Uçurtma, Kozmik kare, Mistik dörtgen gibi açı kalıpları içinde yer alan karşıt açıların oynadığı rolü gösterir. Astrolog Robert Hand 2. harmoniği yansıtma özelliği nedeniyle Ay, Bil Tierney ise sen-ben karşılaşması nedeniyle Terazi burcu ile ilişkilendirir.

3. Harmonik;

Açısı; 360/3= 120 derece üçgen açı

Sembolü; Jüpiter

İlkesi; besleyici ve destekleyici kendiliğinden akış, büyük uyum ve başarı vaadi

Başlıca Soruları; kainattaki mükemmel akışa nasıl uyum sağlıyorum?

Kainatın bana sunduğu malzemeyi nasıl değerlendiriyorum?

Hayatın bana cömertçe sunduğu nimetlere şükretmeyi biliyor muyum?

İfade ettikleri; doğum haritasındaki üçgen açılar ve büyük üçgen, uçurtma gibi açı kalıpları içinde yer alan üçgen açıların enerji akışlarını yakından görmeyi sağlar. Kendiliğinden ve kolay akan enerjiler nedeniyle hiç çaba sarf etmeden her şey kişinin önüne hazır geldiğinden rehavet ve tembelliğe de yol açabilir. 

4.Harmonik;

Açısı; 360/4= 90 derece kare açı

Sembolü; Dünya

İlkesi; kuruluş mücadelesi, temellendirme ve yapılandırma, somut hale getirme çabası, maddi biçim kazandırma

Başlıca Soruları; Neyi temellendirme mücadelesi veriyorum?

Beni sıkıştıran ve bloke eden şey ne?

Harekete geçmemi engelleyen direnç nereden kaynaklanıyor?

İfade ettikleri; doğum haritasındaki kare açılar ve T-kare ile kozmik kare açı kalıpları içinde yer alan kare açıların işlevselliği hakkında bilgi verir. Daha çok hırslı ve mücadele eden kişilerin haritasında güçlü bir şekilde titreşir.(1)

5. Harmonik

Açısı; 360/5= 72 derece quantile açısı

Sembolü; Merkür

İlkesi; beş duyu deneyimi, insani yeteneklerin geliştirilmesi, zihinsel aktiviteler.

Başlıca Soruları; Potansiyellerimin ne kadarını gerçekleştirebiliyorum?

Kendime özgü bir duruşum var mı yoksa sadece görünmekle mi meşgulüm?

Beni ben yapan yeteneklerimin ne kadar  farkındayım?

İfade ettikleri; doğum haritasındaki 72 derecelik tali açı ve Quantile Kite açı kalıbı içindeki 72 ve 144 derecelik açıların titreşimini görmeyi sağlar. İlk bakışta göze çarpmayan bu tali açı kişiye ait tarz ve özel yetenekler ile 5 duyu kullanımı, zihinsel aktivite ve yaratıcı ifadeye işaret eder. Özellikle el ve zihin becerilerini sentezleyen yazarlar, ressamlar, heykeltıraşçılara ait doğum haritalarında görülür.

6. Harmonik

Açısı;  360/6= 60 derece sekstil açı

Sembolü; Venüs

İlkesi; ruh ve maddenin bütünleşmesi, işbirliği ve dayanışma sağlama, güçlü ritim duygusu.

Başlıca Soruları; Hayatın bana sunduğu fırsatları nasıl değerlendiriyorum?

Kendimi iyi hissetmemi sağlayacak neler yapıyorum?

Kendi ritmim ile evrensel ritm arasında bir ahenk kurabiliyor muyum?

İfade ettikleri; doğum haritasındaki altmışlık açılar ve Uçurtma, Yod, Davut'un Yıldızı (star of Davut) gibi açı konfigürasyonları içinde sekstil açının oynadığı rolü anlamamıza yardımcı olur. Ritim ve ahenk ile ilgilidir. Bilhassa müzisyen, balerin ve dansçı gibi ritim duygusu yüksek olan sanatçıların haritasında güçlü bir şekilde titreşir.

7.Harmonik;

Açısı; 360/7= 51,4 derece septile açı,

Sembolü; Neptün

İlkesi; ruhsal aydınlanma, yüksek hayal gücü ve ilham, mistik yöneliş, aşkınlık

Başlıca Soruları; Bana ne ilham veriyor?  

Hayattan beklediğim şey benim tüm isteklerimi karşılaması mı?

Pasif kalarak ne elde etmeyi umuyorum?

Doğum haritasında ifade ettikleri; 51,4 derece tali açıların işlevine yakından bakmayı sağlar. Neptün gezegeninin gizemleri ve kişinin hayal gücü, fantezileri, bağımlılıkları hakkında fikir verir. Daha çok edebiyatçılar, bilhassa romantik ve fantastik akım romancıları ile sanatçıların haritasında güçlü bir şekilde titreşir.

8.Harmonik;

Açısı; 360/8=45 derece yarım kare açısı

Sembolü; Satürn

İlkesi; deneyimleyerek öğrenme, hırs ve çaba, dayanıklılık, maddesel yönelim

Başlıca Soruları; Kendi yolumu nasıl tıkıyor olabilirim?

Hayattan istediğim şeyin bedelini ödemeye hazır mıyım?

Başarıya ulaşmaktan beni alıkoyan şey ne?

İfade ettikleri; doğum haritasındaki yarım kare açı ve Hard Rectangle açı kalıbında yarım karenin işlevini daha iyi anlamamızı sağlar. Mücadele, hırs, zorlanma ve sıkışmayı ifade eder. 2 ve 4 sayılarının üst katı olan 8. harmonik başarıya odaklı kişilerin haritasında yoğun olarak titreşir.

9.Harmonik;

Açısı; 360/9= 40 derece novil açı

Sembolü; Mars

İlkesi; istek, heves ve motivasyon kaynakları, mutluluk arayışı, tamamlanma

Başlıca Soruları; Beni ne tamamlıyor?

Mutluluk anlayışımı hayatın bana kattıkları mı yoksa benim hayata kattıklarım mı belirliyor?

Yol boyunca öğrenerek ilerlemeyi  "ben oldum" demeye yeğliyor muyum?

İfade ettikleri; novil tali açısının haritanın geneli içinde oynadığı rolü anlamamızı sağlar. 3 ve 6 sayılarının üst katı olduğundan özellikle kişinin tamamlanma arzusuna işaret eder. Hayatta aradığımız bütünlük, derin anlam, köklü inançları ve nelerin bizi mutlu ettiğini gösterir.

Harmonik haritalar doğum (natal) haritamızdan bağımsız değildir. Aslında natal haritamızın sayılarla çarpılmasıyla ilgilidir. Bu çarpım sonucu belli açılar daha görünür duruma gelir. Eğer doğum haritasındaki açılar dururken harmoniklere niye ihtiyaç duyalım diye düşünüyorsanız, bir doğum haritasında görmekte zorlandığınız ayrıntı ve püf noktalarını harmonik haritalarda daha kolayca yakalayabilirsiniz. Harmonik haritalarda orb dar alınır ve evlerden çok akslar kullanıldığından özellikle yükselen (ASC) ve Tepe noktası (MC) ile birleşen gezegenler dikkate alınır. John Addey'in iddiasına göre Astrolojinin geleceğinde evler yer almayacaktır.

Harmonikler açıların etkisini güçlendirdiğinden enerjilerin hangi tınıda titreştiğini görmenizi sağlar. Örneğin bir doğum haritasında Venüs ve Mars arasında 90 derecelik bir açı söz konusu ise bu iki gezegen arasında 4. harmonik titreşimi olduğunu gösterir. Eğer bir doğum haritasındaki tüm kare açılara daha yakından bakmak istersek 4.harmonikten yararlanabiliriz. Aynı şekilde üçgen açılarımızın oynadığı rolü daha iyi kavrayabilmek için 3.harmonikten yararlanabiliriz. Kısacası Harmonikler doğum haritası yorumları ile birlikte değerlendirildiğinde önemli ip uçları verirler. Aynı zamanda doğduğunuzdan itibaren yaş harmoniğinizi de gösterirler. 1.harmonik doğum enerjilerinizi, 2.harmonik 2.yaşınızın enerjilerini, 3.harmonik 3.yaşınızın enerjilerini gösterir. Şu an kaç yaşındasınız? 35 mi? O halde 35. harmonik haritanız size bir yıl boyunca hangi enerjilerinizin hangi müzikal tonda titreşeceği hususunda kılavuzluk edebilir.

"Her şey sayılardan ibarettir"  diyen Sayıların babası Pisagora saygıyla...

 

Dipnot;

(1) Bir sonraki bölümde açı kalıplarını inceleyeceğimizden birbiriyle bağlantılı bu konular daha netlik kazanacaktır.

(2) Sorular emsal teşkil etmesi için verilmiştir. Asıl olan sizin kendinize ait soruları sorabilmenizdir ancak o zaman harmonikler teorisinden en üst düzeyde verim sağlayabilirsiniz.

Kaynakça;

1) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

2) Sue Tomkins - Astrolojide Açılar

3) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Ders Notları

 

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Hoş Geldin Nisan SONRAKİ YAZI Jüpiter-Pluto Kavuşumu
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın