Eylül Esintisi - İKİZLER BURCU VE YAY BURCU EKSENİ

İKİZLER BURCU VE YAY BURCU EKSENİ

Köşesel 1.ve 7.ev ile halef 2.ve 8. evden oluşan 2 ekseni geride bıraktık. Sırada son 3.ve 9.evden oluşan eksen var. Bu eksenin kuzeydoğu yönünde 3.ev/İkizler burcu, güneybatı yönünde ise 9.ev/ Yay burcu yer alır. Değişken nitelik ve pozitif enerji kutbuna ait olma İkizler ve Yay burçlarının ortak özellikleridir. Farklı özellikleri ise İkizler burcu hava, Yay burcu ateş elementidir. İkizler burcunu Merkür, Yay burcunu ise Jüpiter yönetir. 3. ve 9.evler ise son evler grubuna dahildir (1) Eksenin temel konularının başında bilgi (3.ev/İkizler burcu) ve fikir (9.ev/Yay burcu) gelir. 3.ev/İkizler burcu cephesinde esas olan bilginin toplanması ve yayılmasıdır. 9.ev/ Yay burcu sürecinde esas olan ise toplanan bilginin işlenerek fikir haline getirilmesidir. Bu eksende kişinin ulaşabileceği en üst mertebe bilgelik katıdır. Bilgi öğrenilebilir ve diğerlerine aktırılabilir fakat bilgelik ne öğrenilebilir ne de diğerlerine aktarılabilir. Bilgelik ancak keşfedilebilir ve yaşanabilir bir haldir. Derin sezgi, idrak, tecrübe ve marifet gerektirir. Genelde astrologların bu ekseni tanımlamak için sıkça başvurdukları metafor "zeytinden zeytinyağı damıtmaktır." Bu süreçte 3.ev/İkizler burcu enerjisi zeytinlikten toplanan zeytinlere karşılık gelirken, 9.ev/ Yay burcu enerjisi toplanan zeytinlerin çeşitli rafine aşamalarından geçerek zeytinyağına dönüşmesine karşılık gelir.

Eksenin bir diğer önemli konusu eğitimdir. 3.ev/İkizler burcu ilkeğitim basamağını temsil eder. Burada öne çıkan şey kişisel algılama ve iletişim becerisi kazanmaktır. 9.ev/ Yay burcu ise yüksekeğitim basamağını temsil eder. Burada öne çıkan şey de inanç, ahlak ve felsefi boyuta yükseliştir. 3.ev/İkizler burcu cephesinde okuma,yazma, konuşma, dinleme, kıyaslama, muhakeme etme yetileri ve matematiksel işlemlerin yer aldığı sol (üst) beyin ağırlıktadır. Korteks olarak da bilinen ve %28 gri renkli hücrelerden oluşan üst beyinde ben bilinci baskın olduğundan kişiseldir. Sol beyin yarı küresinde zamanın işleyişi doğrusaldır. 9.ev/Yay burcu cephesinde ise akıl, sezgi, anlam, inanç, ahlak, vicdan, yargı gibi yüksek yetilerin yer aldığı sağ (alt) beyin ağırlıktadır. % 72 beyaz hücrelerden oluşan alt beyinde biz bilinci hakim olduğundan evrenseldir. Sağ beyin yarıküresinde zamanın işleyişi daireseldir. Astrologların çoğu 3.evi "Pazaryeri"  olarak adlandırırken 9.evi "Olympos dağının zirvesi" olarak tanımlar. Bir anlamda bu eksen avam ile havas'ın düetine de sahne olur. Eksenin uyumlu çalışmasında dil ve kültür zenginliği açığa çıkar. Zaman zaman çarşı-pazar (3.ev) karışabileceği gibi Olympos dağının zirvesi (9.ev) de fildişi kulesine dönüşebilir. Hamlıktan tamlığa uzanan bu eksende esas olan kıvamlı bir şekilde pişmektir ama bu beraberinde haşlanma ve kavrulma riskini de taşır. Bazen kaderin bir cilvesi olarak bir öğrenci yol kat etmeden hop diye öğretmenlik mertebesine zıplayabileceği gibi, bir öğretmen de ne olduğunu anlayamadan kendini bir öğrenci sırasında otururken bulabilir ya da cahilin biri dağın tepesine tırmanmadan konabileceği gibi alimin biri de baş aşağı yuvarlanarak kendini çarşı- pazar şaşkın dolaşırken bulabilir... Bu eksenin dengesizliğinde çoğunlukla kral, mehdi, evliya, peygamber hatta tanrı olma iddiaları (sanrıları) adamın aklını başından alır. Büyüklük kuruntusu (grandiose paranoia), akıl oyunları ve zihinsel rahatsızlıklar ekseni kuşatabilir. Harfler bin bir çeşit dizilir, sözcükler parende atar, fikirler havada uçuşur... Şizofreni en bilinen ve yaygın olanıdır.

İkizler burcunun iki uçlu (bipolar) yapısının artı uçtan eksi uca kayması an meselesidir. Yay burcu ise "yarın ola hayrola" iyimserliği ve rahatlığı ile artı uca demirleyebilir. İkizler burcunun topladığı çeşit çeşit bilgi, Yay burcunun fikir atölyesinde işlenerek özümsenir. Bu nedenle İkizler burcu, Yay burcu ile bağ kuramadığında malumat istifçisi, Yay burcu da İkizler burcuyla bağını yitirdiğinde ahkâm kesen durumuna düşer. Bağsızlık durumunda 3.ev/İkizler burcu cephesine ezber, taklit, kopya, intihal, çok bilmişlik, laf ebeliği ve gevezelik damgasını vururken, 9.ev/ Yay burcu cephesine de dogmatizm, bağnazlık, vaaz etme, böbürlenme ve tüm yanıtları bildiğini zannetme hakim olur. İkizler burcu yüzeysel ve havai mizacı gereği tarafsızlık ilkesinden saptığında bilgi deforme olur, bilgi alış-verişi  adeta kulaktan kulağa oyununa döner, yalın haber yerini yalan habere bırakır. Dedikodu ve iftira ortalığı karıştırır, herkesi birbirine düşürür. İkizler burcunun parlak zekası ve kıvrak manevra kabiliyeti bir mucit yada kaşif çıkarabileceği gibi nitelikli dolandırıcı veya seri katil de üretebilir. Bu kritik noktada Yay burcunun etik kuralları ve ahlaki değerlerine ihtiyaç hasıl olur. Yay burcu da herkesin yasalara uygun hareket etmesini isterken kendini yasaüstü görebilir. Kendi inanç sistemine bir tehdit algıladığında veya kendi doğrularına bir itiraz aldığında ya da kendi koyduğu tanrısal yargılarına uyulmadığında o dillere destan hoşgörüsü yerini horgörüye bırakabilir. Yüce gönüllüğü ve lütufkarlığı kibir, kofluk ve kasıntılıkla gölgelendiğinde bir çatal ucu ile sönüp dağılan puf böreğine dönebilir. İşte bu kritik noktada da İkizler burcunun hafifliğine, espri ve esneme yeteneğine ihtiyaç duyulur. İkizler burcu meraklı, daldan dala atlayan ve maymun iştahlı yapısı gereği çok şeye birden el atsa da yarım yamalak yaparak tamamlamadan bırakabilir. Gergin ve huzursuz enerjisi sıkça dikkat dağınıklığı ve odaklanama sorunu yaşamasına sebep olabilir. Yay burcu da aşırı genişleme, gerçekçi olmayan beklentiler ve "her şey olacağına varır" tavrı ile sorumluluk almaktan ve uygulamada bulunmaktan kaçabilir. Her ikisi de hareketli, komik ve konuşkandır öyle ki ikisi konuşurken araya girmek pek mümkün olmaz. Aynı durum bu eksende gezegen çokluğu olan kişiler için de geçerlidir. Maceraperest yapı ve göçebe yaşam tarzı ikisinin de ortak özelliği olduğundan iyi yol arkadaşı olur ve birlikte seyahat etmekten keyif alırlar. Bu bağlamda 3.ev daha ziyade günlük kısa turları kapsar. Günde kırk kapının ipine asılma da buna dahildir. 9.ev ise uzun ve kıtalararası seyahatleri kapsar. Kendi içinde derin tefekküre dalma da buna dahildir (2)  

3.ev/İkizler burcu ile 9.ev/Yay burcu eksenin sentezi

Ergenlikten, erginliğe ve ilimden irfana uzanan bu eksenin sentezi ile ilgili fazla söze gerek yoktur. Ariflerin diliyle söyleyecek olursak;

"Marifet sahibi olmadan irfan sahibi olunmaz"

Rahmetli gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun tarihe bıraktığı o meşhur deyişiyle de;

"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz"

Dip notlar;

(1) Astrolojik evlerin kümelenişi adlı yazımızda ev gruplarını şekillerle açıkladık.

(2) Eksen ilişkisini daha iyi kavrayabilmek için ilgili burçlar ve evlerle ilgili yazılarımızı okumanızda yarar vardır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

 

ÖNCEKİ YAZI BOĞA BURCU VE AKREP BURCU EKSENİ SONRAKİ YAZI YAŞ ALDIKÇA...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın