Eylül Esintisi - İlerletilmiş (Progres) Güneş

İlerletilmiş (Progres) Güneş

İkincil İlerletimler (Secondary Progressed) bir doğum haritası yorumlama tekniği olup “1 gün=1 yıl” prensibine dayanır yani sembolik olarak 1 gün bir yıla eşitlenir. Açı toleransı 1 derecedir.

Diğer bir deyişle secondary progressed tekniği natal haritanın yıllara göre ilerletilmesidir. Natal harita kişinin doğduğu andaki gökyüzünün sabit bir enerji grafiğidir ancak statik bir gösterge şeklinde çalışmaz.

Natal harita transit, progres, solar return, solar arc ve benzeri tekniklerle dinamizm kazanır ve statik enerjiler kinetik enerjilere çevrilir. Bu enerji çevrimi ise bizim evrimsel yolculuğumuzu şekillendirir.

Diğer yorumlama tekniklerinde olduğu gibi progres harita da doğum haritası ile birlikte yorumlandığında daha kapsamlı bilgi verir.

İnsan hayatındaki değişim ve gelişimler geceden sabaha basit sıçrama hareketi olmadığından uzun bir süreci kapsar. Dolayısıyla progres harita da bu uzun içsel gelişim yolculuğumuzda bize rehberlik eder.

Bir doğum haritası hangi potansiyel enerjilerle yeryüzüne geldiğimiz ve ne olabileceğimiz konusunda bilgi verirken, progres harita şu anda kim olduğumuz ve nasıl bir gelişim kaydettiğimiz hakkında fikir verir.

Progres harita bir zamanlama aracı olduğundan kişi bir ömür boyu sürecek değişim ve gelişim planını progres haritadan yıl yıl izleyebilir. Progres harita daima kişinin doğum yerine göre çıkartılır.

İkincil ilerletim tekniğinin baş aktörü de yine Güneştir. Progres Güneş yılda bir derece ilerleyerek bir burçta 30 yıl kalır. Güneş progresyonlarının ortalama etki süresi 3 yıldır.

Progres Güneşin burç ve ev değiştirme tarihleri büyük bir önem taşır. Ortalama bir yaşam süresi içinde Progres Güneş en fazla 3 burç değiştirir. Nadiren 4 burç olabilir.

Bu da ancak kişi bir burcun son dekanında doğmuş ve uzun bir ömür sürmüşse mümkün olabilir. Genellikle deneyimlenen 30+30=60 yani toplam 2 burç süresidir.

Progres Güneş burç veya ev değiştirdiğinde kişinin hayat akışı da yön değiştirir. Güneşin ilerlediği burç veya evin konuları kişinin gündemini belirlemeye başlar.

Güneş hangi evdeyse egonun tahtı orasıdır. Bu natal harita için de progres harita için de böyledir. Güneşin parladığı ev aynı zamanda egomuzun hangi yönde ve ne şekilde gelişeceği hakkında sağlam bir fikir verir.

Genellikle Güneş’in burç veya ev değişimi belirgin bir şekilde kişinin ilgi alanlarını, alışkanlıklarını ve hayat tarzını etkiler. Bu nedenle Progres Güneşin burç değiştirmesi kişinin evrimsel yolculuğunun kilometre taşlarını verir.

Burada elementsel değişim de önemli rol oynar. Örneğin bir kişi ateş elementi bir burçta doğmuşsa, ikinci durağı hava elementi bir burç olur, bir ihtimal üçüncü durağı da su elementi olacaktır.

Niteliksel açıdan da ele alırsak öncü bir burçta doğan kişinin Güneşi sabit bir burca ilerleyecek sonrasında değişken bir burca geçebilecektir.

Böylece kişi hem elementsel hem de niteliksel unsurların katılımıyla deneyim sahasını genişleterek kendisini zenginleştirebilecektir. Progres harita kişiyi içsel gelişime hazırlarken, içsel gelişimler de kişiyi dışsal değişimlere hazırlar.

Diğer bir deyişle dış dünyamızda bizi etkileyecek bir dizi değişim oluşmadan önce iç dünyamızda bir değişim planı oluşmaya ve bizi dış dünyada cereyan edecek olaylara hazırlamaya başlar.

Bu kimimizin hayatında bir evliliğe karşılık gelirken kimimizin hayatında bir boşanmanın göstergesi olabilir. Aynı şekilde bir çocuğun dünyaya gelişini, bir kariyeri, bir taşınmayı, sevilen birinin kaybını ya da bir seyahat planını işaret edebilir.

Kısacası Güneş’in burç ya da ev değişimi genellikle kişinin hayatında bir dönüm noktasına karşılık gelir.

Progres haritada yeniay ve dolunay zamanları önemli olaylara vurgu yapar. Aynı zamanda progres haritada bir gezegenin durağanlaşması ve geri gitmesi ya da geri hareketteki bir gezegenin önce durağanlaşıp sonra ileri harekete geçmesi özel bir önem taşır.

Astrologlar bir doğum haritasını farklı tekniklerle ilerletirler. En sıklıkta kullanılan tekniklerin başında “ikincil ilerletimler” gelse de Solar Arc yöntemi de son derece açıklayıcı bir öngörüm tekniğidir.

Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulan kritik dönemlerde Üçüncü İlerletimler de devreye girebilir.

Sonuç olarak natal haritayı, progres harita ile eşleştirirken diyalektik kural size yol gösterebilir.

Bu yönteme göre;

Natal Güneş alt yapıyı, Progres Güneş de üst yapı temsil eder.

Dolayısıyla;

“Alt yapı üst yapıyı belirlerken, üst yapı da alt yapıyı etkiler.”

Kaynakça:

1) Astroloji Ders Notları,

2) NCGR Eğitim Notları,

3) Steven Forrest – Değişen Gökyüzü

4) 11. Ev Dergisi

 

 

ÖNCEKİ YAZI Tarihi Seçim SONRAKİ YAZI Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın