Eylül Esintisi - IMMANUEL VELİKOVSKY'NİN VENÜS TEORİSİ

IMMANUEL VELİKOVSKY'NİN VENÜS TEORİSİ

Immanuel Velikovsky'nin bilim çevrelerince büyük bir eleştiri kasırgasına yol açan "Venüs" teorisinin ne olduğuna geçmeden önce yaşamı ve eserleri hakkında bir ön bilgi vermekte yarar var.

Yaşam Öyküsü;

Immanuel Velikovsky 10.6.1895 yılında Vitebsk/Rusya'da dünyaya gelir. Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu olup eski tarih ve toplum bilimi, tıp hekimliği ve psikanaliz eğitimleri alır. 1939 yılında ABD'ye gider. Orada Freud ve Kahramanları adlı eser için araştırmalarda bulunurken farklı kültürlere ait efsaneler, destanlar ve kutsal kitaplardaki söylenceler çok ilgisini çeker. Tevrat'taki "Exodus" hadisesinde bir mucize olarak gösterilen Kızıldeniz yarılması ve "Mısır'ın belaları" olarak adlandırılan diğer büyük afetler (catastrophe) ile gökyüzündeki cisimlerin çarpışmaları arasında bir bağlantı kurar. Araştırmalarını genişleterek fizik, mitoloji, genetik, psikoloji, arkeoloji, astronomi, tarih, paleontoloji, jeoloji ve antropoloji gibi birbirinden farklı disiplin dalları içinde sentezlemeye çalışır. Velikovsky 1950 yılında yayınlanan Çarpışan Dünyalar adlı eserinde eski çağlarda yaşanan büyük felaketlere, Jüpiter'den şiddetli bir patlamayla kuyruklu yıldız olarak doğan Venüs'ün yol açtığı iddiasını ileri sürünce akademik çevrelerin büyük tepkisini çeker. İsaac Newton'un "gök mekaniği" ve Charles Darwin'in "evolusyon teorisi" ne ters düşen Velikovsky' nin "Kozmik afet" teorisini, Carl Sagan alaylı bir dille yerer;

"Velikovsky orijinal olduğu hususta büyük bir ihtimalle hatalıdır..., haklı olduğu hususta ise, fikirleri başka bir kimseye aittir" 

Velikovsky' in uzayın bir boşluk (vakum )dan ibaret olmayıp, elektromagnetik kuvvetlerden oluştuğu ve bu elektromagnetik kuvvetlerin sadece güneş sistemimizle sınırlı kalmayıp tüm kainatı kuşattığı iddiasına ise Albert Einstein karşı çıkar. Bunun üzerine Velikovsky, Einstein'e Jüpiter'in radio sinyalleri gönderip göndermediği hususunu birlikte araştırmayı teklif eder fakat kabul görmez. Ancak 1955 yılında Carnegie Enstitüsü astronomları Jüpiter gezegeninden gelen yoğun radyo sinyalleri tespit edince Einstein, Velikovsky teorilerinin denenmesi için her türlü çabayı sarf edeceğini belirtir fakat bunu yapmaya ömrü yetmez. Velikovsky tüm karşı çıkışlara rağmen geri adım atmaz ve görüşlerini sonuna dek savunur. Çarpışan Dünyalar kitabının basımından 10 yıl sonra İngiliz gökbilimcisi R A Lyttleton, matematiksel hesaplamalara dayanarak Venüs ve diğer iç gezegenlerin Jüpiter gezegeninden kopmuş olduklarını söyler fakat bunun Velikovsky'nin düşündüğü zamandan önceki bir tarihte oluştuğunu savunur. Aynı zamanda 1974 yılında Mariner 10 adlı uzay aracı Venüs'ten topladığı bilgileri Dünya'ya iletince, bu bilgileri değerlendiren bilim heyeti şöyle bir açıklamada bulunur;

"Bu gezegenin, Güneş'e sırt çevirmiş olan yüzündeki olağanüstü değişen vasıflar, komet tipi bir kuyruğa işaret etmektedir."

Velikovsky'nin eski devirlerde "akkor" olarak görülen Venüs'ün ısısının halen çok yüksek olduğu iddiası ise, Dünya'nın ikiz kardeşi olarak görülen Venüs'ün hiç bir zaman100 derecelik bir ısının üzerine çıkamayacağı öne sürülerek reddedilir. 1962 yılında Mariner II, Venüs'ün yakınından geçerken 400 dereceyi aşan bir ısı tespit eder. Günümüzde yapılan daha hassas ölçümler sonucu Venüs'ün yüzey sıcaklığının 500 dereceye yakın olduğu kesinlik kazanır. Velikovsky'nin Çarpışan Dünyalar adlı kitabı BC ve CBC radio-televizyon şirketleri tarafından film yapılır, birçok konferans, sempozyum ve makalelere konu olur, doktora tezleri bile hazırlanır. Hatta 1974 yılında Amerikan İleri Bilim Derneği (AAAS) bir sempozyum düzenleyerek Velikovsky'i davet eder, 7 saat boyunca Velikovsky kalabalık bir topluluk önünde fikirlerini yılmadan savununca çoğunluk tarafından ayakta alkışlanır. Velikovsky 17.11.1979 tarihinde Princeton-ABD de vefat eder.

Eserleri; 

1)Çarpışan Dünyalar (Worlds in Collision) 1950 yılı, (1)

2) Kargaşa İçindeki Devirler (Ages in Chaos) 1952 yılı, (2)

3) Felaketler İçinde Dünya (Earth in Upheaval) 1955 yılı,

4) Odipus ve Akhnaton (Oedipus and Akhnaton) 1960 yılı

5) Deniz Kavimleri (People of the Sea) 1977 yılı

(1) Velikovsky'nin Çarpışan Dünyalar adlı ilk kitabında Tevrat, Mısır papirüsleri, Çin, Sümer, Babil, Sibirya, Eski Meksika kaynakları ve Pawnee Kızılderili söylencesi gibi pek çok farklı kültürler üzerinde yaptığı araştırmalar yer alır. Venüs ve Mars gezegeninin yeryüzünde yol açtığı etkileri konu alan kitabının orijinali tek cilttir. 1985 yılında Türkçe'ye çevrilirken 2 cilt olarak tasarlanır. Venüs gezegen etkilerinin yer aldığı 1.cilt basılır fakat Mars gezegen etkilerinin yer alacağı 2.cildin basımı bilebildiğim kadarıyla yapılmaz.

(2) Kargaşa İçinde Devirler (Ages in Chaos) 5 ciltlik eserden biri yazarın ölmesi nedeniyle yarım kalmıştır. Bu 5 ciltlik eserinde Velikovsky, Musa ile Büyük İskender arasındaki eski tarihsel dönemi yeniden düzenlemiş ve Mısır ile İbrani tarihleri arasında bulunan bir kaç asırlık farkı açıklamaya çalışmıştır.

Önümüzdeki bölümde Velikovsky'nin Venüs teorisi ile eski çağlarda yaşanan doğal afetler arasında kurduğu bağlantıya yer vereceğiz. 

Kaynakça;

1) Immanuel Velikovsky - Çarpışan Dünyalar (Çağlayan Basımevi/1985 yılı)

2) İnci Dallı - Velikovsky olayı (Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi 1977 yılı /sayı 117)

3) Alparslan Salt- Cem Çobanlı -Dharma Ansiklopedisi (Dharma Yayınları/ 2001 yılı)

 

 

ÖNCEKİ YAZI MANOLYAM SONRAKİ YAZI BİR KUŞ OLSAM...
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
12.07.2024 10:54:13
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
10.07.2024 15:30:53
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
04.07.2024 12:33:02
Yorum Yazın