Eylül Esintisi - Jüpiter Kova Burcunda

Jüpiter Kova Burcunda

Jüpiter'in Kova burcuna geçmesiyle "Kozmik şuur" artacak...

Carl Sagan'ın deyişiyle;

"Kozmik okyanusun kıyılarında yeterince oyalandık. Artık yıldızlara yelken açmaya  hazırız... "

Umarız bu artıştan ülkemiz de nasiplenir...

Jüpiter 19.12.2020 tarihinde Kova burcuna geçecek ve 13.5.2021 tarihine kadar bu burçta kalacak.

Ardından 14.5.2021 tarihinde kısa bir süreliğine Balık burcuna geçecek ve bu burçta 27.7.2021 tarihine kadar kalacak.

Sonra 28.7.2021 tarihinde tekrar Kova burcuna dönecek ve 28.12.2021 tarihine kadar kalıp bir yıllık döngüsünü tamamlayacak.

Jüpiter'in bir sonraki Kova burcuna geçişi 12 yıl sonra 2032 (Nisan) ve 2033 (Eylül) yılları arasında gerçekleşecek.

Jüpiter'in Kova burcundaki ilerleyişi doğal olarak Kovasal konulara büyültücü mercek tutacak. Kova burcu insani yönü güçlü ve yüksek idealleri olan bir burç olduğundan insan hakları, evrensel kardeşlik, eşitlik, demokrasi, ilerici hamleler, modern toplumsal yapılanma, devrim ve reformlar ön plana çıkacak. Aynı zamanda uzay teknolojisi, bilimsel buluşlar, büyük keşif ve icatlar, radyo dalgaları, internet uygulamaları ivme kazanacak. Kulağa fazla ütopik gelse de uzay turizminin yaygınlaşması bile öyle...

Jüpiter Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçince biz de Newton Fiziğinden Kuantum Fiziğine geçmiş gibi hissedeceğiz. Her yanımızı kozmik bilinç kuşatacağından bu olağanüstü süreci "Alice Harikalar Diyarında" olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Bu süreç yüksek bilince ve farkındalığa sahip kişilere sıradışı yaratıcılık kapılarını ardına kadar açabilir. Dünyayı kendi mahallesinden ibaret sananları çıkmaz sokağa hapsedebilir, at gözlüğü ile bakanları, korkup sinenleri de yere serebilir.  Bu süreçte geleceği planlama ve dev adımlarla yarının dünyasına ilerleme esastır. Geçmişe sarmak ya da yerinde saymak kabusa sokabilir. Jüpiter'in Kova burcu seyri aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyum akışı demektir... Bunu insanlığın geleceğini kurtarmak için gezegenler arası yolculukta yakıt olarak kullanmak da olasıdır. İnsanlığın kökünü kazımak için toplu imha silahı olarak da kullanmak da olasıdır. Hümanist Kova burcunun Büyük Yararlı Jüpiter'i ağırladığı bu özgün döngüde ideal olanı seçim gücünün insanlığın ortak yararına kullanılmasıdır.   

Jüpiter "bulutları devşiren- göklerde gürleyen-şimşekleri savuran-yıldırım seven-yağmur yağdıran" gibi sıfatları vardır 1) Kova burcu zaten elektrikli hava, şimşek ve yıldırımı bol bir gökyüzünü simgeler. Dolayısıyla ikisinin açılımı bol şimşek, yıldırım, elektrik yüklü bulutlar, anafor, fırtına, kasırga ve yüksek basınç demektir. Gökyüzünden kova kova elektrik yükü üzerimize boşalırken bundan en fazla "gök gürültüsü ve fırtına fobisi" olanlar rahatsızlık duyabilir. Ancak özgün bir bakış açısıyla bu korkuyu sıradışı bir yaratıcılığa dönüştürmek mümkündür. Buna anlamlı bir örnek Alman piyanist Ludwing Van Beethoven'dir. Muzdarip olduğu gök gürültüsü ve fırtına korkusunu Pastroral Symphony'i besteleyerek dönüştürmeyi başarmış aynı zamanda dünyaya da özgün bir eser bırakma ayrıcalığını yaşamıştır.

Bünyelerimiz bu elektrik yüklü havadan fazlasıyla etkileneceğinden beyin fırtınası, ani fikir patlamaları, aşırı gerginlik, büyük bir heyecan dalgası, yüksek şarjla dolma gibi etkileri daha yoğun hissedebiliriz. Tembel beynleri, ezberle yetinenleri, hiç bir yenilik ve değişime kapı aralamayanları bekleyen tuzak ise Alzheimer hastalığıdır. Eski Latin Bilgelerinin Jüpiter ile ilgili uyarısı dikkate değerdir;

"Jüpiter mahvetmek istediklerinin önce aklını alır"

Kova burcunun madde boyutunun ötesine ait yüksek titreşimli enerjisini yeryüzü ölçeğinde doğru kullanmak bir hayli çetin bir iş olduğundan gezegenlerin Kova burcuna geçişleriyle (bilhassa Pluto'nun)beynin dejeneratif hastalıkları tetiklenecek (2)

Jüpiter Kova burcunda ilerledikçe Kovasal sorular havada uçuşabilir!

Bu kozmik planda benim yerim neresi?

İnsanlığa sunabileceğim en büyük katkı nedir?

Bilinç nedir?

Sadece insana mı özgüdür?

İnsan dışında bir bilinçten söz edebilir miyiz?

Dünya dışı varlıklar da bir bilince sahip değil midir?

Vs.. vs...

Belki de bu süreçte insanın evrende bilinç sahibi tek varlık olduğu düşüncesi kökünden sarsılacaktır! 

Jüpiter Kova burcuna geçtiğinde diğer burçları nasıl etkileyeceğine kısaca değinecek olursak;

- Kova burcu kavuşum açısı ile (Kova ev sahipliği yapacaktır...)

- Aslan burcu karşıt açı ile (Aslanların tüyleri diken diken olacaktır...)

- İkizler ve Terazi burçları üçgen açı ile (İkisi de rüzgarı arkasına alacaktır...)

- Boğa ve Akrep burçları kare açı ile (İkisi de sinir küpü olacaktır...)

- Koç ve Yay burçları sekstil açı ile (İksinin de şansları yaver gidecektir)

Kovadaki Jüpiter bu sekiz burcu majör açılarla etkilerken, diğer 4 burcu da (Yengeç-Başak-Oğlak-Balık) tali açılar ile etkileyecektir. Söz konusu etkinin derecesini ve yayılacağı hayat alanlarını kişinin doğum haritası belirleyecektir. 

Jüpiter'in Kova burcundayken yapacağı 3 önemli açıya da değinmekte yara var.

Jüpiter-Satürn Kavuşumu; bu açıya dair başlı başına bir yazımız mevcut olduğundan burada çok kısa bir hatırlatma yapacağız. Kova burcundaki bu birleşimin ideal modeli;

"Ayağı yerde başı bulutlarda..."  insan tanımıdır.

Ayağı yerde (Satürn) başı bulutlarda (Jüpiter) formülünü hayata geçirmek oldukça meşakkatlidir. İnsanın yer ve gök bağını koparmadan bu kıvama gelmesi bir hayli zordur ancak imkansız değildir. Hümanist Kova burcu bu yüksek ideali gerçekleştirme fırsatını her insana tanıyacaktır. Artık gerisi insana kalmıştır!   

Jüpiter-Uranüs Karesi; Kova burcunda yer alan Jüpiter, Boğa burcunda yer alan Kova burcunun modern yöneticisi Uranüs ile 13 Ocak -18 Ocak ve 22 Ocak 2021 tarihleri arasında sert açı bağı kuracak. Geniş orbda değerlendirecek olursak etkileri yaklaşık 3 haftaya yayılacaktır.

İki gezegen arasındaki direnç en çok sahip olunan para, mal, mülk vb maddi değerler (Boğa) ile bu maddi değerlerin topluma eşit paylaşımını savunan (Kova) arasındaki çatışmayı körükleyecektir. Boğa burcunun tekelci tavrı ile Kova burcunun toplumcu tavrı birbirine tezat olduğundan aralarında ezeli bir savaş vardır. Ancak Boğa burcunun manyetizması, Kova burcunun da elektriği güçlü olduğundan elektro-manyetizm kuvvettinin artacağı göz ardı edilmemeli. Süper iletkenler manyetizmanın anahtarı olduğundan keskin bir şekilde sinir hücrelerimizde dolaşan elektrik sinyalleri zihinlerin kilidini açarak olağanüstü buluş ve keşiflere yol açabilir. Risk nedir derseniz büyük (Jüpiter), Patlama (Uranüs) açığa çıkabilir. Uranüs'ün metali Uranyum nükleer enerji hammaddesi olarak nükleer reaktörlerde elektrik enerjisi elde etmek için yakıt olarak kullanıldığından bu ve benzeri enerji santralleri ile ilgili tehlikelere de işaret edebilir. Gene bu açı biyoteknolojik gelişmeleri hızlandırabilir. Uranüs'ün Boğa burcundaki yolculuğu 2026 yılına kadar süreceğinden yapay zekaya sahip robotlar, gelişmiş çipler, parolası "vücudunuz kimliğinizdir" olan bedensel kimlik projeleri yaygınlaşacaktır (3) Günümüzde üstün teknolojilerle robotlara insani özellikler yüklenirken insanlar da gitgide robotlaştırılmaktadır! Farkında mısınız?

Jüpiter- Kuzey Ay Düğümü (Kad) Üçgen Açısı; Kova burcunda yer alan Jüpiter ile İkizler burcunda yer alan Kad arasında 24 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında üçgen açı oluşacak. Geniş orbda alırsak yaklaşık 3 hafta etkili olacak.

İki hava elementi arasında uyumlu enerji akış söz konusu olduğundan verimli kullanılması gereken bir döneme karşılık gelir. Bu açının etkisiyle elektronik ortamda işbirliğinde bulunmak, süper bilgisayarların artması yanı sıra bize bilim-kurgu gibi gelen "Kuantum bilgisayarlar" tasarlanabilir. Meraklı zihinler evrenin büyük sırlarını çözmek için hummalı bir şekilde çalışmaya başlayınca beyin ağlarından oluşan bir nevi zihinsel internet devreye girebilir. Aynı amaç etrafında birleşen ekipler insanlık adına çok önemli -iki ucu keskin- gelişmelere imza atabilir (4)

Jüpiter'in Kova burcundaki yolculuğu uzayda yolculuğun geleceği hakkında çok şey söyleyecektir. Jüpiter'in 1 yıl, Satürn'ün yaklaşık 3 yıllık Kova burcundaki seyrinden sonra Pluto'nun da 2023 yılından 2044 yılına kadar Kova burcunda kalması dünyanın dikkatini daha fazla uzaya çevirecektir. Bugün hayal gibi gelen gezegenler arası yolculuklar, dünyanın tükenen kaynaklarını yerine koyabilmek için gezegen uydularında yapılan sondajlar, hummalı bir şekilde üzerinde çalışılan Mars' da kolonileşme projeleri önümüzdeki yarım asır içersinde gerçek olmaya çok yaklaşabilir...

Önce 12 Aralıkta Oğlak burcunun son derecelerinde Jüpiter- Satürn kavuşumu, ardından 17 Aralıkta Satürn'ün, 19 Aralıkta da Jüpiter'in Kova burcuna geçişleri başımızı yerden kaldırıp gökyüzüne çevirme vaktinin geldiğini işaret ediyor.

Ve de Dahi Atamızın tam bir asır öncesine ait uyarısını yeniden hatırlatıyor bize;

"İstikbal göklerdir."

Dipnot;

(1) Jüpiter'in sıfatlarını merak edenler "Zeus İle İlgili Deyişler" başlıklı yazımıza bakabilir.     

(2) Akıl sağlığını korumanın en etkili yollarından biri bakış açısını mümkün olabildiğince çok genişletmek ve aklı daha fazla olasılığa açmaktır. Beyin onu harekete geçirecek uyarandan mahrum kaldığında ve hep aynı bilgi tekrarı ve klişelere mahkum olduğunda Alzheimer'e davetiye çıkarır. 2021 yılı bilinç yükselişinin başlangıç yılı olacak bu kesin ancak yan ürünü de Alzheimer olacaktır. Bu konuya ileride  daha fazla yer vereceğiz.

(3) Bu konumla ilgili gelişmeler için 4 bölümlük "Uranüs Boğa Burcunda" başlıklı yazılarımıza bakabilirsiniz.

(4) Uranüs İkizler burcuna geçtiğinde bilgisayar teknolojisi de sınır tanımayacak, en gelişmiş modeller sunulacak, şuan istisnai ellerde bulunduğu öne sürülen kuantum bilgisayarlar da adından daha fazla söz ettirmeye başlayacak.

Kaynakça

1) Michio Kaku- Geleceğin Fiziği

2) Michio Kaku- Zihnin Geleceği

3) Stanislav Grof - Geleceğin Psikoloji

4) Serge E.King- Olağanüstü Enerjiler

5) Nazan öngiden- Eylül esintisi II.cilt

ÖNCEKİ YAZI İncedir... SONRAKİ YAZI Tekin Değil...
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın