Eylül Esintisi - Jüpiter-Pluto Kavuşumu

Jüpiter-Pluto Kavuşumu

Jüpiter-Pluto birleşimi yaklaşık 12-13 yıllık bir çevrimdir. Bu yıl Oğlak burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek. İlki nisan başında (şu an partil açıda), ikincisi haziran sonu - temmuz başı, sonuncusu da aralık ortası olmak üzere 3 kez tekrarlayacak. Bir sonraki Jüpiter-Pluto birleşimi ise 2033 yılının Şubat ayında gerçekleşecek. Bu önemli birleşimi daha iyi kavrayabilmek için önce iki gezegenin temel ifadelerine bakmakta yarar var.

Jüpiter; kişinin büyüme ve olgunlaşma deneyimi, yaşama duyulan güven ve yaşamın bir anlamı olduğuna dair sarsılmaz inançla ilgilidir. Astrolojik çerçevede Jüpiter "Büyük Yararlı" olarak kabul edildiğinden talih, zenginlik, doyum ve fırsat bolluğu ile ilişkilendirilir. Onuru, asaleti, bilgeliği, ahlakı, cömertliği, umudu ve iyimserliği temsil eder. Dokunduğu her şeyi genişleten ve büyüten bir etki yayar etrafına. Ancak abartı ve aşırılıklarla azdırdığı ve raydan çıkardığı da göz ardı edilmemelidir. Yunan mitolojisindeki karşılığı tüm kainatı ve Olympos'lu diğer tanrıları yöneten Baş Tanrı Zeus'tur.

Pluto; en derin dönüşüm gücünü temsil eder. Kolektif bilinçdışı enerjilerle bağlantılıdır. Karanlık, acımasız, zorba ve ölümcül güçlerle olduğu kadar üstün arındırma ve nihai iyileştirme güçleriyle doludur. Dokunduğu hiç bir şey bir daha eskisi gibi kalmaz. Her şeyi ince eler sık dokur, bir değirmen taşı gibi ağır ağır öğütüp ufalar. Pluto ışık ve karanlığı, yıkım ve yeniden yapımı, güç ve acizlik deneyimlerini bir arada yaşatır. Kişiyi saplantı ve takıntılara esir eder, uzun ve karanlık bir tünele sokar, yer altına çeker... Yunan mitolojisindeki karşılığı Yeraltı ve Ölüm Tanrısı Hades'tir.

Farklı ölçeklerden Jüpiter-Pluto birleşimini ele alacak olursak temel şifreleri deşifre etmeye biraz daha yakalaşabiliriz.

Mitolojik ölçek; Tanrılar Tanrısı Zeus ile Yeraltı ve Ölüm Tanrısı Hades'in yan yana gelişi...

Astronomik ölçek; Güneş sisteminin dev gezegeni Jüpiter ile cüce gezegeni Pluto yörüngelerinin aynı düzeleme gelişi...

Astrolojik ölçek; Büyüten, genişleten pozitif enerji Jüpiter ile küçülten ve dönüştüren negatif enerji Pluto'nun bir araya gelişi...

Kimyasal ölçek; Kalay (Jüpiter) ve Plutonyum (Pluto) elementlerinin yan yana gelmesi... (1)

Sentezi; farklı açılımları olmakla birlikte tek cümle ile ifade etmek gerekirse "büyük dönüşüm" diyebiliriz.

Biri yaşam enerjilerini diğeri ise ölüm enerjilerini destekleyen iki gezegenin birlikteliğinden ne umabiliriz? Büyültücü, genişletici, açıcı, iyi hissettirici Jüpiter ile küçültücü, ezici, bunaltıcı ve kötü hissettirici Pluto'nun ortak paydası ne olabilir? Şu an gökyüzünde hem partil kavuşum hem de aynı deklinasyonda paralel açı yaptıklarından yeryüzüne olan titreşimleri bir hayli yüksek...  Bireysel ve toplumsal ölçekte bu güçlü enerjileri nasıl karşılıyoruz? 

Bu önemli birleşimi "toprağa ekilen tohum" metaforu ile açıklamaya çalışırsak;

Kavuşumun olduğu burç; toprak elementi ve öncü niteliğe sahip Oğlak burcu

Kavuşumdaki gezegenler; tohumun sağlam ve verim kapasitesi yüksek kısmı Jüpiter gezegenine, tohumun dayanıklı fakat zehirleyici kısmı Pluto gezegenine aittir.

Ürünün hasat zamanı; 6 yıl sonra Jüpiter-Pluto karşıt açısı gerçekleştiğinde.

Eğer söz konusu olan büyük bir dönüşüm ise bunun insanlığa bedeli haliyle yüksek olacaktır. Kaldı ki bu birleşimi diğer iki birleşimden soyutlayarak ele almak olası değildir. 2020 yılı içinde Oğlak burcunda oluşan bu ardışık etkiler peş peşe sürecektir, ki içinde bulunduğumuz şu süreçte tüm dünyada domino etkisi yaratan Satürn-Pluto (2) kavuşumuna, Jüpiter-Pluto kavuşumu da dahil olmuştur. Önümüzde ise Jüpiter-Pluto kavuşumunun 2. ve 3. perdesi ile Jüpiter- Satürn kavuşumu hazırolda durmaktadır (3)

Jüpiter-Pluto birleşimini deneyimlediğimiz şu günlerde hepimizin öncelikle kendine ve diğerlerine karşı dürüst davranmasına ihtiyaç vardır. Çünkü her birimiz içimizde taşıdığımız temel arkaik güçlerle yakın temasa geçeceğimizden kışkırtılma, ayartılma ve baştan çıkarılmaya yatkın olacağız. Bu zorlu süreçte kibre, kendini beğenmişliğe, fanatikliğe ve yücelme hırsına kapılmamaya özen göstermeli ve sahip olduğumuz gücü yıkıcı değil yapıcı kullanmaya dikkat etmeliyiz. Mümkün olabildiğince gölge yanlarımızla yüzleşmeye ve bu kaçınılmaz dönüşüme hazırlıklı olmaya gayret etmeliyiz. Gerek Satürn-Pluto gerekse Jüpiter- Pluto birleşimlerinin iki yüzü olduğunu hiç ama hiç unutmamalıyız.

Karanlıklara ve derinliklere doğru karşı konulmaz bir kuvvetle çekildiğimizde ya içimizde bizi iyileştirecek olan "şaman"ın şifalı ellerine ya da bizi kötüleştirecek olan "kara büyücü" nün insafına kalırız.

İnsan olabilenin gücü de işte tam bu noktada saklıdır.

Seçim yapabilme gücümüzde...

Dipnot;

(1)Plütonyum (Pu); bütün izotopları radyoaktif ve zehirleyici olan bu element Pluto gezegeninin keşfinden (1930) tam 10 yıl sonra 1940 yılında yapay olarak elde edilmiştir. Atam bombası ve nükleer enerji üretiminde kullanılan bu element, bilinen tüm elementler içinde en zehirleyici olanıdır. Plutonyum zerrecikleri kolayca havada asılı kaldığından teneffüs yoluyla ciğerlere girer ve akciğer kanserine neden olur. Derideki açık yaradan hızla vücuda girer ve kemiğe kadar işleyerek kemik kanserine yol açar.

Kimyasal ölçekten değerlendirdiğimizde toprakta nadir olarak bulunan, ısı ve elektriği geçirmeyen bu yapay element Kalay ile alaşım oluşturmaz. Ancak yan yana geldiklerinde nasıl bir tepkimeye yol açacakları ise Kimyacıların cevaplaması gereken bir sorudur.

(2) Satürn-Pluto kavuşumuna ait yazımız sitemizde mevcuttur.

(3) Jüpiter-Satürn kavuşumuna ilerleyen süreçte, Üç kavuşumun ortak etkilerine ise kısa sürede sitemizde yer verilecektir.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Wikipedia - Pütonyum  

 

ÖNCEKİ YAZI Harmonikler Teorisi SONRAKİ YAZI Kitap Sizi Korur
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın